Source

gd-websites / wiki / lib / plugins / acl / lang / pl / help.txt

=== Pomoc ===

Na tej stronie możesz zmienić uprawnienia do stron i katalogów w wiki.

Lewy panel pokazuje wszystkie dostępne katalogi i strony.

Formularz powyżej pozwala wyświetlać uprawnienia wybranego użytkownika oraz grupy.

W tabeli poniżej znajdują się wszystkie aktywne reguły dotyczące uprawnień.

Więcej informacji na temat uprawnień w DokuWiki możesz znaleźć w [[doku>wiki:acl|oficjalnej dokumentacji uprawnień]].