Source

gd-websites / wiki / lib / plugins / acl / lang / sk / lang.php

Full commit
<?php
/**
 * Slovak language file
 *
 * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
 * @author Ondrej Vegh <ov@vsieti.sk>
 * @author Michal Mesko <michal.mesko@gmail.com>
 */
$lang['admin_acl']       = 'Správa zoznamu prístupových práv';
$lang['acl_group']       = 'Skupina';
$lang['acl_user']       = 'Užívateľ';
$lang['acl_perms']       = 'Práva pre';
$lang['page']         = 'Stránka';
$lang['namespace']       = 'Menný priestor';
$lang['current']        = 'Aktuálne pravidlá prístupu (ACL)';
$lang['where']         = 'Stránka/Menný priestor';
$lang['who']          = 'Používateľ/Skupina';
$lang['perm']         = 'Povolenia';
$lang['acl_perm0']       = 'Žiadne';
$lang['acl_perm1']       = 'Čítať';
$lang['acl_perm2']       = 'Zmeniť';
$lang['acl_perm4']       = 'Vytvoriť';
$lang['acl_perm8']       = 'Nahrať súbor';
$lang['acl_perm16']      = 'Zmazať';
$lang['acl_new']        = 'Pridať nový záznam';
$lang['acl_mod']        = 'Upraviť záznam';