Source

gd-websites / wiki / lib / plugins / config / lang / bg / intro.txt

====== Управление на настройките ======

Използвайте тази страница за да управлявате настройките на вашета Dokuwiki
инсталация.
За отделните настройки вижте [[doku>wiki:config]].
За повече подробности за тази приставка вижте  [[doku>plugin:config]]. 

Настройките показани със светло червен фон за защитени и не могат да се
променят с тази приставка. 
Настройките показани със син фон са стандартните стойности и настройките с бял
фон са били настроени локално за тази конкретна инсталация. Както сините, така
и белите настройки могат да се променят.

Не забравяйте да натиснете бутона **ЗАПИС** преди да напуснете страницата,
иначе промените ви ще бъдат загубени.