1. libgd
 2. Untitled project
 3. gd-websites

Source

gd-websites / wiki / lib / plugins / config / lang / bg / lang.php

<?php
/**
 * bulgarian language file
 *
 * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
 * @author Nikolay Vladimirov <nikolay@vladimiroff.com
 * @author Nikolay Vladimirof <nikolay@vladimiroff.com>
 */
$lang['menu']          = 'Настройки';
$lang['error']          = 'Невъзможно е обновяването на настройките, поради невалидна стойност, моля, прегледайте промените си и пробвайте отново.
            <br />Неверните стойности ще бъдат обградени от червена рамка.';
$lang['updated']         = 'Обновяването на настройките бе успешно.';
$lang['nochoice']        = '(няма друг възможен избор)';
$lang['locked']         = 'Невъзможно е обновяването на файлът с настройките, ако това не е нарочно, проверете,<br />
            дали локалните име на файл и права са верни.';
$lang['_configuration_manager'] = 'Управление на настройките';
$lang['_header_dokuwiki']    = 'DokuWiki настройки';
$lang['_header_plugin']     = 'Настройки на приставките';
$lang['_header_template']    = 'Настройки на шаблоните';
$lang['_header_undefined']    = 'Неопределени настройки';
$lang['_basic']         = 'Основни настройки';
$lang['_display']        = 'Настройки на изгледа';
$lang['_authentication']     = 'Настройки на идентификацията';
$lang['_anti_spam']       = 'Анти-спам настройки';
$lang['_editing']        = 'Настройки на редактирането';
$lang['_links']         = 'Настройки на препратките';
$lang['_media']         = 'Настройки на медията';
$lang['_advanced']        = 'Допълнителни настройки';
$lang['_network']        = 'Мрежови настройки';
$lang['_plugin_sufix']      = 'Настройки на приставките';
$lang['_template_sufix']     = 'Настройки на шаблони';
$lang['_msg_setting_undefined'] = 'Няма метаданни на настройките.';
$lang['_msg_setting_no_class']  = 'Няма клас настройки.';
$lang['_msg_setting_no_default'] = 'Няма стандартна стойност.';
$lang['fmode']          = 'Режим(права) на създаване на файловете';
$lang['dmode']          = 'Режим(права) за създаване на директориите';
$lang['lang']          = 'Език';
$lang['basedir']         = 'Главна директория';
$lang['baseurl']         = 'Главен адрес(URL)';
$lang['savedir']         = 'Директория за записване на данните';
$lang['start']          = 'Име на началната страница';
$lang['title']          = 'Име на Уикито';
$lang['template']        = 'Шаблон';
$lang['fullpath']        = 'Показване на пълния път до страниците в долния им край.';
$lang['recent']         = 'Последни промени';
$lang['breadcrumbs']       = 'Брой на следите';
$lang['youarehere']       = 'Йерархични следи';
$lang['typography']       = 'Поправяне на разместени букви';
$lang['htmlok']         = 'Позволяване на HTML';
$lang['phpok']          = 'Позволяване на PHP';
$lang['dformat']         = 'Формат на датата (виж. <a href="http://www.php.net/strftime">strftime</a> функцията на PHP)';
$lang['signature']        = 'Подпис';
$lang['toptoclevel']       = 'Главно ниво за съдържанието';
$lang['maxtoclevel']       = 'Максимално ниво на съдържанието';
$lang['maxseclevel']       = 'Максимално ниво на редактиране на секция';
$lang['camelcase']        = 'Използване CamelCase за препратки';
$lang['deaccent']        = 'Чисти имена на страници';
$lang['useheading']       = 'Използване на първото заглавие за име на страница';
$lang['refcheck']        = 'Проверка за препратка на медия';
$lang['refshow']         = 'Number of media references to show';
$lang['allowdebug']       = 'Пускане на debug <b>изключете, ако не е нужен!</b>';
$lang['usewordblock']      = 'Блокиране на спам базирано на списък от думи';
$lang['indexdelay']       = 'Забавяне преди индексиране(секунди)';
$lang['relnofollow']       = 'Използване на rel="nofollow" за външни връзки';
$lang['mailguard']        = 'Обезобразяване на адреса на е-пощата';
$lang['iexssprotect']      = 'Проверяване на качените файлове за възможно зловреден JavaScript и HTML код';
$lang['useacl']         = 'Използване на списъци за достъп';
$lang['autopasswd']       = 'Автоматично генериране на пароли';
$lang['authtype']        = 'Метод на идентификация';
$lang['passcrypt']        = 'Метод за криптиране на паролите';
$lang['defaultgroup']      = 'Група по подразбиране';
$lang['superuser']        = 'Суперпотребител - група или потребител с пълен достъп до всички страници и функции без значение от настройките на списъците за достъп(ACL)';
$lang['manager']         = 'Управител - група или потребител, с достъп до определени управляващи фунции ';
$lang['profileconfirm']     = 'Потвърждаване на промени в профила с парола';
$lang['disableactions']     = 'Изключване на DokuWiki действия ';
$lang['disableactions_check']  = 'Проверка';
$lang['disableactions_subscription'] = 'Записване/Отписване';
$lang['disableactions_wikicode'] = 'Преглед на кода/Експортиране на Rаw';
$lang['disableactions_other']  = 'Други действия (разделени с запетая)';
$lang['sneaky_index']      = 'По подразбиране DokuWiki ще показва всички именнипространства в Индекса. Избирането на настройката ще доведе до скриване на тези, за които потребителят няма права за четене. Това може да означава и скриване на достъпните подименнипространства. Това може да направи индекса неизползваем при определени настрокйки на списъците за контрол на достъп(ACL). ';
$lang['updatecheck']       = 'Проверка за нови версии и предупреждения за сигурност? Dokiwiki трябва да може да се свърже със splitbrain.org за тази функционалност.';
$lang['userewrite']       = 'Използване на приятни URL';
$lang['useslash']        = 'Използване на наклонена черта за разделител на именнипространсвта в URL';
$lang['usedraft']        = 'Автоматично запазване на чернова при редактиране';
$lang['sepchar']         = 'Разделител между думите в имената на страници';
$lang['canonical']        = 'Използване на уеднаквени URL';
$lang['autoplural']       = 'Проверка за множествено число в препратките';
$lang['compression']       = 'Метод за компресия на attic файлове';
$lang['cachetime']        = 'Максимална възраст на кеша (сек)';
$lang['locktime']        = 'Максимална възраст на заключващите файлове (сек)';
$lang['fetchsize']        = 'Максимален размер (байтове), който fetch.php може да дърпа';
$lang['notify']         = 'Пращане на съобщения за промени на тази e-поща';
$lang['registernotify']     = 'Пращане информация на нови потребители на тази е-поща';
$lang['mailfrom']        = 'Адрес на е-поща, който да се използва за пращане на автоматичната поща';
$lang['gzip_output']       = 'Използване gzip Кодиране на съдържанието(Content-Encoding) за xhtml';
$lang['gdlib']          = 'Версия на GD Lib';
$lang['im_convert']       = 'Път до инструмента за трансформация на ImageMagick';
$lang['jpg_quality']       = 'Kачество на JPG компресията (0-100)';
$lang['subscribers']       = 'Поддръжка за абониране към страница';
$lang['compress']        = 'Компактен CSS и javascript изход';
$lang['hidepages']        = 'Скриване на съвпадащи имена на страници(regular expressions)';
$lang['send404']         = 'Пращане на "HTTP 404/Page Not Found" за несъществуващи страници';
$lang['sitemap']         = 'Генериране на Google sitemap (дни)';
$lang['broken_iua']       = 'Отметнете, ако ignore_user_abort функцията не работи, търсенето може да не се извършва правилно.Известно е, че комбинацията IIS+PHP/CGI е лоша. Вижте <a href="http://bugs.splitbrain.org/?do=details&amp;task_id=852">Грешка 852</a> за повече информация.';
$lang['rss_type']        = 'Вид на XML източника(feed)';
$lang['rss_linkto']       = 'XML feed links to';
$lang['rss_update']       = 'Интервал на обновяване XML източника (сек)';
$lang['recent_days']       = 'Колко последни промени да се пазят (дни)';
$lang['rss_show_summary']    = 'XML feed show summary in title';
$lang['target____wiki']     = 'Прозорец за вътрешни препратки';
$lang['target____interwiki']   = 'Прозорец за вътрешни уики препратки';
$lang['target____extern']    = 'Прозорец за външни препратки';
$lang['target____media']     = 'Прозорец за препратки към медия';
$lang['target____windows']    = 'Прозорец за препратки към прозорци';
$lang['proxy____host']      = 'Име на прокси сървър';
$lang['proxy____port']      = 'Порт на проксито';
$lang['proxy____user']      = 'Потребител за проксито';
$lang['proxy____pass']      = 'Парола за проксито';
$lang['proxy____ssl']      = 'Използване на ssl за връзка към проксито';
$lang['safemodehack']      = 'safemode хак';
$lang['ftp____host']       = 'FTP сървър за safemode хака';
$lang['ftp____port']       = 'FTP порт за safemode хака';
$lang['ftp____user']       = 'FTP потребител за safemode хака';
$lang['ftp____pass']       = 'FTP парола за safemode хака';
$lang['ftp____root']       = 'FTP главна директория safemode хака';
$lang['typography_o_0']     = 'без';
$lang['typography_o_1']     = 'Само кавички';
$lang['typography_o_2']     = 'Всякакви апострофи(не винаги работи)';
$lang['userewrite_o_0']     = 'без';
$lang['userewrite_o_1']     = '.htaccess';
$lang['userewrite_o_2']     = 'вътрешно от DokuWiki ';
$lang['deaccent_o_0']      = 'изключено';
$lang['deaccent_o_1']      = 'премахване на акценти';
$lang['deaccent_o_2']      = 'романизация';
$lang['gdlib_o_0']        = 'GD Lib не е достъпна';
$lang['gdlib_o_1']        = 'Версия 1.x';
$lang['gdlib_o_2']        = 'Автоматично разпознаване';
$lang['rss_type_o_rss']     = 'RSS 0.91';
$lang['rss_type_o_rss1']     = 'RSS 1.0';
$lang['rss_type_o_rss2']     = 'RSS 2.0';
$lang['rss_type_o_atom']     = 'Atom 0.3';
$lang['rss_linkto_o_diff']    = 'изглед на разликите';
$lang['rss_linkto_o_page']    = 'променената страница';
$lang['rss_linkto_o_rev']    = 'списък на текущите версии';
$lang['rss_linkto_o_current']  = 'текущата страница';
$lang['compression_o_0']     = 'без';
$lang['compression_o_gz']    = 'gzip';
$lang['compression_o_bz2']    = 'bz2';