Source

gd-websites / wiki / lib / plugins / config / lang / fi / lang.php

Full commit
<?php
/**
 * Finnish language file
 *
 * @author otto@valjakko.net
 */
$lang['menu']         = 'Asetukset';
$lang['error']         = 'Asetuksia ei päivitetty väärän arvon vuoksi. Tarkista muutokset ja lähetä sivu uudestaan.
<br />Väärät arvot on merkitty punaisella reunuksella.';
$lang['updated']        = 'Asetukset päivitetty onnistuneesti.';
$lang['nochoice']       = '(ei muita valintoja saatavilla)';
$lang['locked']        = 'Asetustiedostia ei voi päivittää. Jos tämä ei oel tarkoitus, <br />
niin varmista, että paikallisten asetusten tiedoston nimi ja oikeudet ovat kunnossa.';
$lang['_configuration_manager'] = 'Asetusten hallinta';
$lang['_header_dokuwiki']   = 'DokuWikin asetukset';
$lang['_header_plugin']    = 'Liitännäisten asetukset';
$lang['_header_template']   = 'Sivumallin asetukset';
$lang['_header_undefined']   = 'Määrittelettömät asetukset';
$lang['_basic']        = 'Perusasetukset';
$lang['_display']       = 'Näyttöasetukset';
$lang['_authentication']    = 'Sisääkirjoittautumisen asetukset';
$lang['_anti_spam']      = 'Anti-Spam asetukset';
$lang['_editing']       = 'Sivumuokkauksen asetukset';
$lang['_links']        = 'Linkkien asetukset';
$lang['_media']        = 'Media-asetukset';
$lang['_advanced']       = 'Lisäasetukset';
$lang['_network']       = 'Verkkoasetukset';
$lang['_plugin_sufix']     = 'Liitännäisten asetukset';
$lang['_template_sufix']    = 'Sivumallin asetukset';
$lang['_msg_setting_undefined'] = 'Ei asetusten metadataa.';
$lang['_msg_setting_no_class'] = 'Ei asetusluokkaa.';
$lang['_msg_setting_no_default'] = 'Ei oletusarvoa';
$lang['fmode']         = 'Tiedoston luontioikeudet';
$lang['dmode']         = 'Hakemiston luontioikeudet';
$lang['lang']         = 'Kieli';
$lang['basedir']        = 'Peruhakemisto';
$lang['baseurl']        = 'Perus URL';
$lang['savedir']        = 'Hakemisto tietojen tallennukseen.';
$lang['start']         = 'Alkusivun nimi';
$lang['title']         = 'Wikin nimi';
$lang['template']       = 'Sivumalli';
$lang['fullpath']       = 'Näytä sivun koko polku sivun alareunassa';
$lang['recent']        = 'Viimemuutokset';
$lang['breadcrumbs']      = 'Leivänmurujen määrä';
$lang['youarehere']      = 'Hierarkiset leivänmurut';
$lang['typography']      = 'Tee typograafiset korvaukset';
$lang['htmlok']        = 'Salli upotettu HTML';
$lang['phpok']         = 'Salli upotettu PHP';
$lang['dformat']        = 'Päivämäärän muoto (katso PHPn <a href="http://www.php.net/strftime">strftime</a> functiota)';
$lang['signature']       = 'Allekirjoitus';
$lang['toptoclevel']      = 'Ylätason sisällysluettelo';
$lang['maxtoclevel']      = 'Sisällysluettelon suurin syvyys';
$lang['maxseclevel']      = 'Kappale-editoinnin suurin syvyys.';
$lang['camelcase']       = 'Käytä CamelCase linkkejä';
$lang['deaccent']       = 'Siivoa sinun nimet';
$lang['useheading']      = 'Käytä ensimmäistä otsikkoriviä sinun nimenä.';
$lang['refcheck']       = 'Median viitteen tarkistus';
$lang['refshow']        = 'Montako media viitettä näytetään';
$lang['allowdebug']      = 'Salli debuggaus <b>pois, jos ei tarvita!</b>';
$lang['usewordblock']     = 'Estä spam sanalistan avulla';
$lang['indexdelay']      = 'Aikaraja indeksoinnille (sek)';
$lang['relnofollow']      = 'Käytä rel="nofollow" ukoisille linkeille';
$lang['mailguard']       = 'Häivytä email osoite';
$lang['iexssprotect']     = 'Tarkista lähetetyt tiedostot pahojen javascript- ja html-koodien varalta';
$lang['useacl']        = 'Käytä käyttöoikeuksien hallintaa';
$lang['autopasswd']      = 'Luo salasana automaattisesti';
$lang['authtype']       = 'Autentikointijärjestelmä';
$lang['passcrypt']       = 'Salasanan suojausmenetelmä';
$lang['defaultgroup']     = 'Oletusryhmä';
$lang['superuser']       = 'Pääkäyttäjä. Ryhmä tai käyttäjä, jolla on täysi oikeus kaikkiin sivuihin ja toimintoihin käyttöoikeuksista huolimatta';
$lang['manager']        = 'Ylläpitäjä. Ryhmä tai käyttäjä, jolla on pääsy joihinkin ylläpitotoimintoihin';
$lang['profileconfirm']    = 'Vahvista profiilin päivitys salasanan avulla';
$lang['disableactions']    = 'Estä DokuWiki toimintojen käyttö';
$lang['disableactions_check'] = 'Tarkista';
$lang['disableactions_subscription'] = 'Tilaa/Peruuta tilaus';
$lang['disableactions_wikicode'] = 'Näytä lähdekoodi/Vie raakana';
$lang['disableactions_other'] = 'Muut toiminnot (pilkulla erotettuna)';
$lang['sneaky_index']     = 'Oletuksena DokuWiki näyttää kaikki nimiavaruudet index-näkymäsä. Tämä asetus piilottaa ne, joihin käyttäjällä ei ole lukuoikeuksia. Tämä voi piilottaa joitakin sallittuja ali-nimiavaruuksia. Tästä johtuen index-näkymä voi olla käyttöklvoton joillakin ACL-asetuksilla';
$lang['updatecheck']      = 'Tarkista päivityksiä ja turvavaroituksia? Tätä varten DokuWikin pitää ottaa yhteys splitbrain.orgiin.';
$lang['userewrite']      = 'Käytä siivottuja URLeja';
$lang['useslash']       = 'Käytä kauttaviivaa nimiavaruuksien erottimena URL-osoitteissa';
$lang['usedraft']       = 'Automaattisesti tallenna vedos muokkautilassa';
$lang['sepchar']        = 'Sivunimen sanaerotin';
$lang['autoplural']      = 'Etsi monikkomuotoja linkeistä';
$lang['compression']      = 'Attic tiedostojen pakkausmenetelmä';
$lang['cachetime']       = 'Välimuisti-tiedostojen maksimi-ikä (sek)';
$lang['locktime']       = 'Lukitustiedostojen maksimi-ikä (sek)';
$lang['fetchsize']       = 'Suurin koko (bytejä), jonka fetch.php voi ladata ulkopuolisesta lähteestä';
$lang['notify']        = 'Lähetä muutos ilmoitukset tähän osoitteeseen';
$lang['registernotify']    = 'Lähetä ilmoitus uusista rekisteröitymisistä tähän osoitteeseen';
$lang['mailfrom']       = 'Sähköpostiosoite automaattisia postituksia varten';
$lang['gzip_output']      = 'Käytä gzip "Content.Encoding" tapaa xhtml varten';
$lang['gdlib']         = 'GD Lib versio';
$lang['im_convert']      = 'ImageMagick muunnostyökalun polku';
$lang['jpg_quality']      = 'JPG pakkauslaatu';
$lang['subscribers']      = 'Salli tuki sivujen tilaamiselle';
$lang['compress']       = 'Pakkaa CSS ja javascript';
$lang['hidepages']       = 'Piilota seuraavat sivut (säännönmukainen lauseke)';
$lang['send404']        = 'Lähetä "HTTP 404/Page Not Found" puuttuvista sivuista';
$lang['sitemap']        = 'Luo Google sitemap (päiviä)';
$lang['broken_iua']      = 'Onko "ignore_user_abort" toiminto rikki systeemissäsi. Tämä voi aiheuttaa toimimattoman index-näkymän.
IIS+PHP/CGI on tunnetusti rikki. Katso <a href="http://bugs.splitbrain.org/?do=details&amp;task_id=852">Bug 852</a> lisätietoja varten.';
$lang['xsendfile']       = 'Käytä X-Sendfile otsikkoa, kun web-palvelin lähettää staattisia tiedostoja? Palvelimesi pitää tukea tätä.';
$lang['rss_type']       = 'XML-syötteen tyyppi';
$lang['rss_linkto']      = 'XML-syöte kytkeytyy';
$lang['rss_content']      = 'Mikä XML-syöte näyttää?';
$lang['rss_update']      = 'XML-syötteen päivitystahti (sek)';
$lang['recent_days']      = 'Montako edellistä muutosta säilytetään (päiviä)';
$lang['rss_show_summary']   = 'XML-syöte näyttää yhteenvedon otsikossa';
$lang['target____wiki']    = 'Kohdeikkuna sisäisissä linkeissä';
$lang['target____interwiki']  = 'Kohdeikkuna interwiki-linkeissä';
$lang['target____extern']   = 'Kohdeikkuna ulkoisissa linkeissä';
$lang['target____media']    = 'Kohdeikkuna media-linkeissä';
$lang['target____windows']   = 'Kohdeikkuna Windows-linkeissä';
$lang['proxy____host']     = 'Proxy-palvelimen nimi';
$lang['proxy____port']     = 'Proxy portti';
$lang['proxy____user']     = 'Proxy käyttäjän nimi';
$lang['proxy____pass']     = 'Proxy salasana';
$lang['proxy____ssl']     = 'Käytä ssl-yhteyttä kytkeytyäksesi proxy-palvelimeen';
$lang['safemodehack']     = 'Käytä safemode kiertoa';
$lang['ftp____host']      = 'FTP-palvelin safemode kiertoa varten';
$lang['ftp____port']      = 'FTP-portti safemode kiertoa varten';
$lang['ftp____user']      = 'FTP-käyttäjä safemode kiertoa varten';
$lang['ftp____pass']      = 'FTP-salasana safemode kiertoa varten';
$lang['ftp____root']      = 'FTP-juurihakemisto safemode kiertoa varten';
$lang['typography_o_0']    = 'ei mitään';
$lang['typography_o_1']    = 'Vain tupla lainaukset';
$lang['typography_o_2']    = 'kaikki lainaukset';
$lang['userewrite_o_0']    = 'ei mitään';
$lang['userewrite_o_1']    = '.htaccess';
$lang['userewrite_o_2']    = 'DokuWikin sisäinen';
$lang['deaccent_o_0']     = 'pois';
$lang['deaccent_o_1']     = 'Poista aksenttimerkit';
$lang['deaccent_o_2']     = 'translitteroi';
$lang['gdlib_o_0']       = 'GD Lib ei ole saatavilla';
$lang['gdlib_o_1']       = 'Versio 1.x';
$lang['gdlib_o_2']       = 'Automaattitunnistus';
$lang['rss_content_o_abstract'] = 'Yhteenveto';
$lang['rss_content_o_html']  = 'Täysi HTML-sivu';
$lang['rss_linkto_o_diff']   = 'erot-näkymä';
$lang['rss_linkto_o_page']   = 'muutettu sivu';
$lang['rss_linkto_o_rev']   = 'versiolista';
$lang['rss_linkto_o_current'] = 'nykyinen sivu';
$lang['compression_o_0']    = 'ei mitään';
$lang['xsendfile_o_0']     = 'älä käytä';