Source

gd-websites / wiki / lib / plugins / config / lang / gl / intro.txt

Full commit
====== Xestor de Configuración ======

Usa esta páxina para controlar a configuración da túa instalación do Dokuwiki.  
Para atopar axuda verbo de cada opción da configuración vai a [[doku>wiki:config]].
Para obter pormenores deste plugin bota un ollo a [[doku>plugin:config]].

As opcións que amosan un fondo de cor vermella clara están protexidas e non poden ser alteradas 
con este plugin.
As opcións que amosan un fondo de cor azul son valores predeterminados e as opcións que teñen 
fondo branco foron configuradas de xeito local para esta instalación en concreto. Ámbalas dúas, 
as opcións azuis e brancas, poden ser alteradas.

Lembra premer no boton **GARDAR** denantes de sair desta páxina ou, en caso contrario, os teus 
trocos perderanse.