Source

gd-websites / wiki / lib / plugins / config / lang / gl / lang.php

<?php
/**
 * Galicianlanguage file
 *
 * @author CiberIrmandade da Fala <infoxeral@ciberirmandade.org>
 */
$lang['menu']         = 'Opcións de Configuración';
$lang['error']         = 'Configuración non actualizada debido a un valor inválido, por favor revisa os teus trocos e volta envialos de novo.
<br />O(s) valor(es) incorrecto(s) amosanse cinguidos por un borde vermello.';
$lang['updated']        = 'Configuración actualizada correctamente.';
$lang['nochoice']       = '(non hai outras escollas dispoñibles)';
$lang['locked']        = 'Non se puido actualizar o arquivo de configuración, se non ocorre como debería ser, <br />
asegúrate de que o nome do arquivo de configuración local e os permisos son correctos.';
$lang['_configuration_manager'] = 'Xestor de Configuración';
$lang['_header_dokuwiki']   = 'Configuración do DokuWiki';
$lang['_header_plugin']    = 'Configuración de Plugin';
$lang['_header_template']   = 'Configuración de Sobreplanta';
$lang['_header_undefined']   = 'Configuración Indefinida';
$lang['_basic']        = 'Configuración Básica';
$lang['_display']       = 'Configuración de Visualización';
$lang['_authentication']    = 'Configuración de Autenticación';
$lang['_anti_spam']      = 'Configuración de Anti-Spam';
$lang['_editing']       = 'Configuración de Edición';
$lang['_links']        = 'Configuración de Ligazón';
$lang['_media']        = 'Configuración de Media';
$lang['_advanced']       = 'Configuración Avanzada';
$lang['_network']       = 'Configuración de Rede';
$lang['_plugin_sufix']     = 'Configuración de Plugin';
$lang['_template_sufix']    = 'Configuración de Sobreplanta';
$lang['_msg_setting_undefined'] = 'Non hai configuración de metadata.';
$lang['_msg_setting_no_class'] = 'Non hai configuración de clase.';
$lang['_msg_setting_no_default'] = 'Non hai valor predeterminado.';
$lang['fmode']         = 'Modo de creación de arquivos';
$lang['dmode']         = 'Modo de creación de directorios';
$lang['lang']         = 'Idioma';
$lang['basedir']        = 'Directorio base';
$lang['baseurl']        = 'URL base';
$lang['savedir']        = 'Directorio no que se gardarán os datos';
$lang['start']         = 'Nome da páxina inicial';
$lang['title']         = 'Título do Wiki';
$lang['template']       = 'Sobreplanta';
$lang['fullpath']       = 'Amosar a ruta completa das páxinas no pé das mesmas';
$lang['recent']        = 'Trocos recentes';
$lang['breadcrumbs']      = 'Número de niveis da estrutura de navegación';
$lang['youarehere']      = 'Niveis xerárquicos da estrutura de navegación';
$lang['typography']      = 'Facer substitucións tipográficas';
$lang['htmlok']        = 'Permitir a inserción de HTML';
$lang['phpok']         = 'Permitir a inserción de PHP';
$lang['dformat']        = 'Formato de Data (bótalle un ollo á función <a href="http://www.php.net/strftime">strftime</a> do PHP)';
$lang['signature']       = 'Sinatura';
$lang['toptoclevel']      = 'Nivel superior para a táboa de contidos';
$lang['maxtoclevel']      = 'Nivel máximo para a táboa de contidos';
$lang['maxseclevel']      = 'Nivel máximo de edición da sección';
$lang['camelcase']       = 'Utilizar CamelCase para as ligazóns';
$lang['deaccent']       = 'Limpar nomes de páxina';
$lang['useheading']      = 'Utilizar a primeira cabeceira para os nomes de páxina';
$lang['refcheck']       = 'Comprobar a referencia media';
$lang['refshow']        = 'Número de referencias media a amosar';
$lang['allowdebug']      = 'Permitir o depurado <b>desactívao se non o precisas!</b>';
$lang['usewordblock']     = 'Bloquear spam segundo unha lista de verbas';
$lang['indexdelay']      = 'Retardo denantes de indexar (seg)';
$lang['relnofollow']      = 'Utilizar rel="nofollow" nas ligazóns externas';
$lang['mailguard']       = 'Ofuscar enderezos de correo-e';
$lang['iexssprotect']     = 'Comprobar arquivos subidos na procura de posible código JavaScript ou HTML malicioso';
$lang['useacl']        = 'Utilizar lista de control de acceso';
$lang['autopasswd']      = 'Xerar contrasinais automaticamente';
$lang['authtype']       = 'Backend de autenticación';
$lang['passcrypt']       = 'Método de encriptado do contrasinal';
$lang['defaultgroup']     = 'Grupo por defecto';
$lang['superuser']       = 'Super-usuario - un grupo ou usuario con acceso completo a todas as páxinas e funcións independentemente da configuración da ACL';
$lang['manager']        = 'Xestor - un grupo ou usuario con acceso a certas funcións de xestión';
$lang['profileconfirm']    = 'Confirmar trocos de perfil mediante contrasinal';
$lang['disableactions']    = 'Desactivar accións do DokuWiki';
$lang['disableactions_check'] = 'Comprobar';
$lang['disableactions_subscription'] = 'Subscribir/Desubscribir';
$lang['disableactions_nssubscription'] = 'Subscribir/Desubscribir en Nomes de Espazo';
$lang['disableactions_wikicode'] = 'Ver fonte/Exportar Datos Raw';
$lang['disableactions_other'] = 'Outras accións (separadas por comas)';
$lang['sneaky_index']     = 'O DokuWiki amosará por defecto todos os nomes de espazo na vista de índice. Se activas isto agocharanse aqueles onde o usuario non teña permisos de lectura.';
$lang['auth_security_timeout'] = 'Tempo Límite de Seguridade de Autenticación (segundos)';
$lang['updatecheck']      = 'Comprobar se hai actualizacións e avisos de seguridade? O DokuWiki precisa contactar con splitbrain.org para executar esta característica.';
$lang['userewrite']      = 'Utilizar URLs amigables';
$lang['useslash']       = 'Utilizar a barra inclinada (slash) como separador de nome de espazo nos URLs';
$lang['usedraft']       = 'Gardar un borrador automaticamente no tempo da edición';
$lang['sepchar']        = 'Verba separadora do nome de páxina';
$lang['canonical']       = 'Utilizar URLs completamente canónicos';
$lang['autoplural']      = 'Comprobar formas plurais nas ligazóns';
$lang['compression']      = 'Método de compresión para arquivos attic';
$lang['cachetime']       = 'Tempo máximo para a caché (seg.)';
$lang['locktime']       = 'Tempo máximo para o bloqueo de arquivos (seg.)';
$lang['fetchsize']       = 'Tamaño máximo (en bytes) que pode descargar fetch.php dende fontes externas';
$lang['notify']        = 'Enviar notificacións de trocos a este enderezo de correo-e';
$lang['registernotify']    = 'Enviar información de novos usuarios rexistrados a este enderezo de correo-e';
$lang['mailfrom']       = 'Enderezo de correo-e a usar para as mensaxes automáticas';
$lang['gzip_output']      = 'Utilizar Contido-Codificación gzip para o xhtml';
$lang['gdlib']         = 'Versión da Libraría GD';
$lang['im_convert']      = 'Ruta deica a ferramenta de conversión ImageMagick';
$lang['jpg_quality']      = 'Calidade de compresión dos JPG (0-100)';
$lang['subscribers']      = 'Activar posibilidade de subscrición de páxina';
$lang['compress']       = 'Saída compacta de CSS e javascript';
$lang['hidepages']       = 'Agochar páxinas que coincidan (expresións regulares)';
$lang['send404']        = 'Enviar "HTTP 404/Páxina non atopada" para as páxinas inexistentes';
$lang['sitemap']        = 'Xerar mapa do sitio co Google (días)';
$lang['broken_iua']      = 'Rachou a función ignore_user_abort no teu sistema? Isto podería causar que o índice de procura non funcione. Coñécese que o IIS+PHP/CGI ráchaa. Bótalle un ollo ao <a href="http://bugs.splitbrain.org/?do=details&amp;task_id=852">Bug 852</a> para obter máis información.';
$lang['xsendfile']       = 'Empregar a cabeceira X-Sendfile para que o servidor web envie arquivos estáticos? O teu servidor web precisa soportar isto.';
$lang['xmlrpc']        = 'Activar/desactivar interface XML-RPC';
$lang['renderer_xhtml']    = 'Intérprete a empregar para a saída principal (xhtml) do wiki';
$lang['renderer__core']    = '%s (núcleo do dokuwiki)';
$lang['renderer__plugin']   = '%s (plugin)';
$lang['rss_type']       = 'Tipo de corrente XML';
$lang['rss_linkto']      = 'A corrente XML liga a';
$lang['rss_content']      = 'Que queres amosar nos elementos da corrente XML?';
$lang['rss_update']      = 'Intervalo de actualización da corrente XML (seg)';
$lang['recent_days']      = 'Número de trocos recentes a manter (días)';
$lang['rss_show_summary']   = 'Amosar sumario no título da corrente XML';
$lang['target____wiki']    = 'Fiestra de destino para as ligazóns internas';
$lang['target____interwiki']  = 'Fiestra de destino para as ligazóns interwiki';
$lang['target____extern']   = 'Fiestra de destino para as ligazóns externas';
$lang['target____media']    = 'Fiestra de destino para as ligazóns de media';
$lang['target____windows']   = 'Fiestra de destino para as ligazóns de xanelas';
$lang['proxy____host']     = 'Nome do servidor Proxy';
$lang['proxy____port']     = 'Porto do Proxy';
$lang['proxy____user']     = 'Nome de usuario do Proxy';
$lang['proxy____pass']     = 'Contrasinal do Proxy';
$lang['proxy____ssl']     = 'Utilizar ssl para conectar ao Proxy';
$lang['safemodehack']     = 'Activar hack de modo seguro (safemode)';
$lang['ftp____host']      = 'Servidor FTP para o hack de modo seguro (safemode)';
$lang['ftp____port']      = 'Porto FTP para o hack de modo seguro(safemode)';
$lang['ftp____user']      = 'Nome de usuario FTP para o hack de modo seguro(safemode)';
$lang['ftp____pass']      = 'Contrasinal FTP para o hack de modo seguro(safemode)';
$lang['ftp____root']      = 'Directorio raigaña do FTP para o hack de modo seguro(safemode)';
$lang['typography_o_0']    = 'ningunha';
$lang['typography_o_1']    = 'Só dobres aspas';
$lang['typography_o_2']    = 'Todas as aspas (pode que non funcione sempre)';
$lang['userewrite_o_0']    = 'ningún';
$lang['userewrite_o_1']    = '.htaccess';
$lang['userewrite_o_2']    = 'Interno do DokuWiki';
$lang['deaccent_o_0']     = 'desconectado';
$lang['deaccent_o_1']     = 'Eliminar acentos';
$lang['deaccent_o_2']     = 'romanizar';
$lang['gdlib_o_0']       = 'Libraría GD non dispoñible';
$lang['gdlib_o_1']       = 'Versión 1.x';
$lang['gdlib_o_2']       = 'Autodetección';
$lang['rss_type_o_rss']    = 'RSS 0.91';
$lang['rss_type_o_rss1']    = 'RSS 1.0';
$lang['rss_type_o_rss2']    = 'RSS 2.0';
$lang['rss_type_o_atom']    = 'Atom 0.3';
$lang['rss_type_o_atom1']   = 'Atom 1.0';
$lang['rss_content_o_abstract'] = 'Sumario';
$lang['rss_content_o_diff']  = 'Formato Unified Diff';
$lang['rss_content_o_htmldiff'] = 'Táboa diff formateada en HTML';
$lang['rss_content_o_html']  = 'Contido HTML completo da páxina';
$lang['rss_linkto_o_diff']   = 'vista de diferenzas';
$lang['rss_linkto_o_page']   = 'a páxina revisada';
$lang['rss_linkto_o_rev']   = 'lista de revisións';
$lang['rss_linkto_o_current'] = 'a páxina actual';
$lang['compression_o_0']    = 'ningunha';
$lang['compression_o_gz']   = 'gzip';
$lang['compression_o_bz2']   = 'bz2';
$lang['xsendfile_o_0']     = 'non o empregues';
$lang['xsendfile_o_1']     = 'Cabeceira lighttpd propietaria (denantes da versión 1.5)';
$lang['xsendfile_o_2']     = 'Cabeceira X-Sendfile estándar';
$lang['xsendfile_o_3']     = 'Cabeceira X-Accel-Redirect propia de Nginx';