Source

gd-websites / wiki / lib / plugins / config / lang / pl / intro.txt

Full commit
====== Menadżer konfiguracji ======

Na tej stronie można zmienić ustawienia tej instalacji DokuWiki.
W celu uzyskania pomocy na temat ustawień zajrzyj na stronę o [[doku>wiki:config|konfiguracji]].
W celu uzyskania informacji o tej wtyczce zajrzyj na stronę o [[doku>plugin:config|wtyczce]].

Ustawienia w kolorze jasnoczerwonym są chronione i nie mogą być zmienioną z użyciem tej wtyczki.
Ustawienia w kolorze niebieskim mają domyślne wartości.
Ustawienia w kolorze białym są specyficzne dla tej instalacji.
Ustawienia w kolorach niebieskim i białym mogą być zmienione.

W celu zapisania nowej konfiguracji naciśnij **zapisz** przed opuszczeniem tej strony.