1. libgd
 2. Untitled project
 3. gd-websites

Source

gd-websites / wiki / lib / plugins / config / lang / sk / lang.php

<?php
/**
 * Slovaklanguage file
 *
 * @author Michal Mesko <michal.mesko@gmail.com>
 */
$lang['menu']         = 'Nastavenia konfigurácie';
$lang['error']         = 'Nastavenia neboli aktualizované kvôli neplatnej hodnote, prosím skontrolujte vaše zmeny a znovu ich pošlite. <br />Nesprávna hodnota(y) bude ohraničená červeným okrajom.';
$lang['updated']        = 'Nastavenia úspešne aktualizované.';
$lang['nochoice']       = '(žiadne ďalšie dostupné voľby)';
$lang['locked']        = 'Súbor s nastaveniami nemôže byť aktualizovaný, ak toto nie je zámerom, <br />
uistite sa, že názov a práva lokálneho súboru sú správne.';
$lang['_configuration_manager'] = 'Konfiguračný menežér';
$lang['_header_dokuwiki']   = 'Nastavenia DokuWiki';
$lang['_header_plugin']    = 'Nastavenia plug-inov';
$lang['_header_template']   = 'Nastavenia šablón';
$lang['_header_undefined']   = 'Nešpecifikované nastavenia';
$lang['_basic']        = 'Základné nastavenia';
$lang['_display']       = 'Nastavenia zobrazovania';
$lang['_authentication']    = 'Nastavenia zabezpečenia';
$lang['_anti_spam']      = 'Nastavenia anti-spamu';
$lang['_editing']       = 'Nastavenia úprav';
$lang['_links']        = 'Nastavenia odkazov';
$lang['_media']        = 'Nastavenia médií';
$lang['_advanced']       = 'Rozšírené nastavenia';
$lang['_network']       = 'Nastavenia siete';
$lang['_plugin_sufix']     = 'Nastavenia plug-inu';
$lang['_template_sufix']    = 'Nastavenia šablóny';
$lang['_msg_setting_no_default'] = 'Žiadna predvolená hodnota.';
$lang['fmode']         = 'Spôsob vytvárania súborov';
$lang['dmode']         = 'Spôsob vytvárania adresárov';
$lang['lang']         = 'Jazyk';
$lang['basedir']        = 'Základný adresár';
$lang['baseurl']        = 'Základná URL';
$lang['savedir']        = 'Adresár pre ukladanie dát';
$lang['start']         = 'Názov štartovacej stránky';
$lang['title']         = 'Názov wiki';
$lang['template']       = 'Šablóna';
$lang['fullpath']       = 'Zobrazovať plnú cestu k stránkam v pätičke';
$lang['recent']        = 'Posledné zmeny';
$lang['breadcrumbs']      = 'Počet záznamov histórie';
$lang['htmlok']        = 'Umožniť vkladanie HTML';
$lang['phpok']         = 'Umožniť vkladanie PHP';
$lang['signature']       = 'Podpis';
$lang['camelcase']       = 'Použiť CamelCase pre odkazy';
$lang['relnofollow']      = 'Používať rel="nofollow" na externé odkazy';
$lang['iexssprotect']     = 'Kontrolovať nahraté súbory na prítomnosť nebezpečného JavaScript alebo HTML kódu';
$lang['useacl']        = 'Použiť kontrolu prístupu (ACL)';
$lang['autopasswd']      = 'Autogenerovanie hesla';
$lang['authtype']       = 'Systém autentifikácie (back-end)';
$lang['passcrypt']       = 'Spôsob šifrovania hesiel';
$lang['defaultgroup']     = 'Predvolená skupina';
$lang['profileconfirm']    = 'Potvrdzovať zmeny profilu heslom';
$lang['disableactions']    = 'Zakázať DokuWiki akcie';
$lang['disableactions_check'] = 'Skontrolovať';
$lang['disableactions_subscription'] = 'Prihlásiť/Odhlásiť';
$lang['disableactions_wikicode'] = 'Pozrieť zdroj/Exportovať zdroj';
$lang['disableactions_other'] = 'Iné akcie (oddelené čiarkou)';
$lang['userewrite']      = 'Používať nice URLs';
$lang['useslash']       = 'Používať lomku (/) ako oddeľovač v URL';
$lang['usedraft']       = 'Automaticky ukladať koncept počas úpravy stránky';
$lang['sepchar']        = 'Oddeľovač slov v názvoch stránok';
$lang['notify']        = 'Posielať upozornenia na zmeny na túto e-mailovú adresu';
$lang['registernotify']    = 'Posielať informáciu o nových užívateľoch na túto e-mailovú adresu';
$lang['mailfrom']       = 'E-mailová adresa na automatické e-maily';
$lang['gdlib']         = 'Verzia GD Lib';
$lang['im_convert']      = 'Cesta k ImageMagick convert tool';
$lang['jpg_quality']      = 'Kvalita JPG kompresie (0-100)';
$lang['sitemap']        = 'Generovať Google sitemap (dni)';
$lang['renderer__core']    = '%s (dokuwiki jadro)';
$lang['renderer__plugin']   = '%s (plugin)';
$lang['rss_type']       = 'Typ XML feedu';
$lang['rss_content']      = 'Čo zobrazovať v XML feede?';
$lang['rss_update']      = 'Časový interval obnovy XML feedu (sek.)';
$lang['recent_days']      = 'Koľko posledných zmien uchovávať (dni)';
$lang['target____wiki']    = 'Cieľové okno (target) pre interné odkazy';
$lang['target____interwiki']  = 'Cieľové okno (target) pre interwiki odkazy';
$lang['target____extern']   = 'Cieľové okno (target) pre externé odkazy';
$lang['target____media']    = 'Cieľové okno (target) pre media odkazy';
$lang['target____windows']   = 'Cieľové okno (target) pre windows odkazy';
$lang['proxy____host']     = 'Proxy server - názov';
$lang['proxy____port']     = 'Proxy server - port';
$lang['proxy____user']     = 'Proxy server - užívateľské meno';
$lang['proxy____pass']     = 'Proxy server - heslo';
$lang['proxy____ssl']     = 'Proxy server - použiť SSL';
$lang['userewrite_o_1']    = '.htaccess';
$lang['userewrite_o_2']    = 'DokuWiki interné';
$lang['deaccent_o_0']     = 'vypnuté';
$lang['deaccent_o_1']     = 'odstrániť diakritiku';
$lang['deaccent_o_2']     = 'romanizovať (do latinky)';
$lang['gdlib_o_0']       = 'GD Lib nie je dostupná';
$lang['gdlib_o_1']       = 'Verzia 1.x';
$lang['gdlib_o_2']       = 'Autodetekcia';
$lang['rss_type_o_rss']    = 'RSS 0.91';
$lang['rss_type_o_rss1']    = 'RSS 1.0';
$lang['rss_type_o_rss2']    = 'RSS 2.0';
$lang['rss_type_o_atom']    = 'Atom 0.3';
$lang['rss_type_o_atom1']   = 'Atom 1.0';
$lang['rss_content_o_abstract'] = 'Abstrakt';
$lang['compression_o_0']    = 'žiadna';
$lang['compression_o_gz']   = 'gzip';
$lang['compression_o_bz2']   = 'bz2';
$lang['xsendfile_o_0']     = 'nepoužívať';