1. libgd
 2. Untitled project
 3. gd-websites

Source

gd-websites / wiki / lib / plugins / plugin / lang / fi / lang.php

<?php
/**
 * Finnish language file
 *
 * @author otto@valjakko.net
 */
$lang['menu']         = 'Ylläpidä liitännäisiä';
$lang['download']       = 'Lataa ja asenna uusi liitännäinen';
$lang['manage']        = 'Asennetut liitännäiset';
$lang['btn_info']       = 'tietoa';
$lang['btn_update']      = 'päivitä';
$lang['btn_delete']      = 'poista';
$lang['btn_settings']     = 'asetukset';
$lang['btn_download']     = 'Lataa';
$lang['btn_enable']      = 'Tallenna';
$lang['url']          = 'URL';
$lang['installed']       = 'Asennettu:';
$lang['lastupdate']      = 'Päivitetty viimeksi:';
$lang['source']        = 'Lähde:';
$lang['unknown']        = 'tuntematon';
$lang['updating']       = 'Päivitetään ...';
$lang['updated']        = 'Liitännäinen %s päivitetty onnistuneesti';
$lang['updates']        = 'Seuraavat liitännäiset on päivitetty onnistuneesti';
$lang['update_none']      = 'Päivityksiä ei löytynyt';
$lang['deleting']       = 'Poistetaan ...';
$lang['deleted']        = 'Liitännäinen %s poistettu.';
$lang['downloading']      = 'Ladataan ...';
$lang['downloaded']      = 'Liitännäinen %s asennettu onnistuneesti';
$lang['downloads']       = 'Seuraavat liitännäiset on asennettu onnistuneesti';
$lang['download_none']     = 'Liitännäisiä ei löytynyt tai on tapahtunut joku tuntematon virhe latauksen ja asennuksen aikana.';
$lang['plugin']        = 'Liitännäinen:';
$lang['components']      = 'Osa';
$lang['noinfo']        = 'Liitännäinen ei palauttanut mitään tietoa ja se voi olla epäkelpo.';
$lang['name']         = 'Nimi:';
$lang['date']         = 'Päiväys:';
$lang['type']         = 'Tyyppi:';
$lang['desc']         = 'Kuvaus:';
$lang['author']        = 'Tekijä:';
$lang['www']          = 'Web:';
$lang['error']         = 'Tapahtui tuntematon virhe.';
$lang['error_download']    = 'Liitännäistiedoston %s latauksessa tapahtui tuntematon virhe.';
$lang['error_badurl']     = 'Url näyttää olleen väärä. Ei pystytty päättelemään tiedoston nimeä siitä.';
$lang['error_dircreate']    = 'Ei pystytty luomaan väliaikaista hakemistoa latausta varten';
$lang['error_decompress']   = 'Liitännäishallinta ei pystynyt purkamaan ladattua tiedostoa. Lataus voi olla epäonnistunut. Siinä tapauksessa voit yrittää uudestaan. Pakkaustapa voi myös olla tuntematon. Siinä tapauksessa sinun pitää ladata ja asentaa liitännäinen käsin.';
$lang['error_copy']      = 'Tiedoston kopioinnissa tapahtui liitännäisen <em>%s</em> asennuksen aikana virhe. Levy voi olla täynnä tai kansioiden oikeudet voivat olla väärin. Liitännäinen voi olla osittain asennettu ja tämä voi jättää wikiasennukseesi epävakaaseen tilaan.';
$lang['error_delete']     = 'Liitännäisen <em>%s</em> poistossa tapahtui virhe. Todennäköisin syy on puutteelliset tiedoston tai hakemiston oikeudet';