Source

gd-websites / wiki / lib / plugins / plugin / lang / lv / lang.php

Full commit
<?php
/**
 * Latvian, Lettish language file
 *
 * @author Aivars Miška <allefm@gmail.com>
 */
$lang['menu']         = 'Moduļu pārvladība';
$lang['download']       = 'Lejupielādāt un instalēt jaunu moduli.';
$lang['manage']        = 'Instalētie moduļi';
$lang['btn_info']       = 'uzziņa';
$lang['btn_update']      = 'atjaunināt';
$lang['btn_delete']      = 'dzēst';
$lang['btn_settings']     = 'parametri';
$lang['btn_download']     = 'Lejupielādēt';
$lang['btn_enable']      = 'Saglabāt';
$lang['url']          = 'URL';
$lang['installed']       = 'Instlalēts:';
$lang['lastupdate']      = 'Atjaunināts:';
$lang['source']        = 'Avots:';
$lang['unknown']        = 'nav zināms';
$lang['updating']       = 'Atjauninu...';
$lang['updated']        = 'Modulis %s veiksmīgi atjaunināts';
$lang['updates']        = 'Veiksmīgi atjaunināti moduļi:';
$lang['update_none']      = 'Jauninājums nav atrasts';
$lang['deleting']       = 'Dzēšu...';
$lang['deleted']        = 'Modulis %s dzēsts';
$lang['downloading']      = 'Lejupielādēju...';
$lang['downloaded']      = 'Modulis %s veiksmīgi instalēts';
$lang['downloads']       = 'Veiksmīgi instalēti moduļi: ';
$lang['download_none']     = 'Neviens modulis nav atrasts vai arī gadījusies nezinām kļūme lejupielādes un instalācijas gaitā.';
$lang['plugin']        = 'Modulis:';
$lang['components']      = 'Sastāvdaļas';
$lang['noinfo']        = 'Modulis nesniedz informāciju, tas varbūt ir bojāts.';
$lang['name']         = 'Nosaukums:';
$lang['date']         = 'Datums:';
$lang['type']         = 'Tips:';
$lang['desc']         = 'Apraksts:';
$lang['author']        = 'Autors:';
$lang['www']          = 'Mājaslapa:';
$lang['error']         = 'Gadījās nezināma kļūme.';
$lang['error_download']    = 'Nevar lejupielādēt moduļa failu %s';
$lang['error_badurl']     = 'Aizdomas par aplamu URL - jo no tā nevar noteikt faila vārdu.';
$lang['error_dircreate']    = 'Nevar izveidot pagaidu direktoriju, kur saglabāt lejupielādēto. ';
$lang['error_decompress']   = 'Moduļu pārvaldnieks nevar atspiest lejupielādēto failu. Vai nu neizdevusi es lejupielāde, mēģiniet atkārtot, vai arī nezinām arhīva formāts un tad modulis jāielādē un jāinstalē tev pašam.';
$lang['error_copy']      = 'Faila kopēšanas kļūda instalējot moduli<em>%s</em>: disks pārpildīts vai aplamas piekļuves tiesības. Rezultātā var iegūt daļēji instalētu moduli un nestabilu Wiki sistēmu.';
$lang['error_delete']     = 'Kļūme dzēšot moduli <em>%s</em>. Ticamākais iemesls ir direktorijas pieejas tiesību trūkums. ';