Source

gd-websites / wiki / lib / plugins / plugin / lang / nl / lang.php

Full commit
<?php
/**
 * Dutch language file
 *
 * @author Wouter Schoot <wouter@schoot.org>
 * @author John de Graaff <john@de-graaff.net>
 */
$lang['menu']         = 'Plugins beheren';
$lang['download']       = 'Download en installeer een nieuwe plugin';
$lang['manage']        = 'Geïnstalleerde plugins';
$lang['btn_info']       = 'informatie';
$lang['btn_update']      = 'bijwerken';
$lang['btn_delete']      = 'verwijder';
$lang['btn_settings']     = 'instellingen';
$lang['btn_download']     = 'Download';
$lang['btn_enable']      = 'Opslaan';
$lang['url']          = 'URL';
$lang['installed']       = 'Geïnstalleerd:';
$lang['lastupdate']      = 'Laatste bewerking:';
$lang['source']        = 'Bron:';
$lang['unknown']        = 'onbekend';
$lang['updating']       = 'Bijwerken ...';
$lang['updated']        = 'Plugin %s succesvol bijgewerkt';
$lang['updates']        = 'De volgende plugins zijn succesvol bijgewerkt';
$lang['update_none']      = 'Geen updates gevonden.';
$lang['deleting']       = 'Verwijderen ...';
$lang['deleted']        = 'Plugin %s verwijderd.';
$lang['downloading']      = 'Downloaden ...';
$lang['downloaded']      = 'Plugin %s succesvol geïnstalleerd';
$lang['downloads']       = 'De volgende plugins zijn succesvol geïnstalleerd:';
$lang['download_none']     = 'Geen plugins gevonden, of er is een onbekende fout opgetreden tijdens het downloaden en installeren.';
$lang['plugin']        = 'Plugin:';
$lang['components']      = 'Onderdelen';
$lang['noinfo']        = 'Deze plugin gaf geen informatie terug, deze kan onjuist zijn.';
$lang['name']         = 'Naam:';
$lang['date']         = 'Datum:';
$lang['type']         = 'Type:';
$lang['desc']         = 'Omschrijving:';
$lang['author']        = 'Auteur:';
$lang['www']          = 'Adres:';
$lang['error']         = 'Er is een onbekende fout opgetreden.';
$lang['error_download']    = 'Kon het volgende plugin bestand niet downloaden: %s';
$lang['error_badurl']     = 'Vermoedelijk onjuisten url - kon de filename niet uit de url afleiden';
$lang['error_dircreate']    = 'Kon geen tijdelijke directory aanmaken voor de download';
$lang['error_decompress']   = 'De plugin manager kon het gedownloade bestand niet uitpakken. Dit kan het resultaat zijn van een mislukte download, in welk geval u dit opnieuw zou moeten proberen; of het compressieformaat is onbekend, in welk geval u de plugin handmatig dient te downloaden en installeren.';
$lang['error_copy']      = 'Er was een probleem met het kopiëren van het bestand tijdens de installatie van plugin <em>%s</em>: de schijf kan vol zijn of onjuiste bestand-toegangsparameters hebben. Dit kan tot gevolg hebben dat de plugin deels geïnstalleerd is en kan uw wiki installatie onstabiel maken.';
$lang['error_delete']     = 'Er was een probleem tijdens het verwijderen van plugin <em>%s</em>. De meest voorkomende oorzaak is onjuiste bestands- of directory permissies.';