Source

gd-websites / wiki / lib / plugins / plugin / lang / pl / lang.php

<?php
/**
 * polish language file
 *
 * @license  GPL 2 (http://www.gnu.org/licenses/gpl.html)
 * @author Michał Tkacz <mehow@autocom.pl>
 * @author Grzegorz Żur <grzegorz.zur@gmail.com>
 */
$lang['menu']         = 'Menadżer wtyczek';
$lang['download']       = 'Ściągnij i zainstaluj nową wtyczkę';
$lang['manage']        = 'Zainstalowane Wtyczki';
$lang['btn_info']       = 'Informacje';
$lang['btn_update']      = 'Aktualizuj';
$lang['btn_delete']      = 'Usuń';
$lang['btn_settings']     = 'Ustawienia';
$lang['btn_download']     = 'Pobierz';
$lang['btn_enable']      = 'Zapisz';
$lang['url']          = 'Adres URL';
$lang['installed']       = 'Instalacja:';
$lang['lastupdate']      = 'Ostatnio zaktualizowana:';
$lang['source']        = 'Źródło:';
$lang['unknown']        = 'nieznane';
$lang['updating']       = 'Aktualizuję...';
$lang['updated']        = 'Aktualizacja wtyczki %s pomyślnie ściągnięta';
$lang['updates']        = 'Aktualizacje następujących wtyczek zostały pomyślnie ściągnięte';
$lang['update_none']      = 'Nie znaleziono aktualizacji.';
$lang['deleting']       = 'Usuwam...';
$lang['deleted']        = 'Wtyczka %s usunięta.';
$lang['downloading']      = 'Pobieram...';
$lang['downloaded']      = 'Wtyczka %s pomyślnie zainstalowana';
$lang['downloads']       = 'Następujące wtyczki zostały pomyślnie zainstalowane:';
$lang['download_none']     = 'Nie znaleziono wtyczek lub wystąpił nieznany problem podczas ściągania i instalacji.';
$lang['plugin']        = 'Wtyczka:';
$lang['components']      = 'Składniki';
$lang['noinfo']        = 'Ta wtyczka nie zwróciła żadnych informacji, może być niepoprawna.';
$lang['name']         = 'Nazwa:';
$lang['date']         = 'Data:';
$lang['type']         = 'Typ:';
$lang['desc']         = 'Opis:';
$lang['author']        = 'Autor:';
$lang['www']          = 'WWW:';
$lang['error']         = 'Wystąpił nieznany błąd.';
$lang['error_download']    = 'Nie powiodło się ściągnięcie pliku wtyczki: %s';
$lang['error_badurl']     = 'Prawdopodobnie zły url - nie da się ustalić nazwy pliku na podstawie urla';
$lang['error_dircreate']    = 'Nie powiodło się stworzenie tymczasowego katalogu na pobrane pliki';
$lang['error_decompress']   = 'Menadżer wtyczek nie był w stanie rozpakować ściągniętego pliku. Może to być spowodowane przez nieudany transfer (w takim przypadku powinieneś spróbować ponownie) lub nieznany format kompresji (w takim przypadku będziesz musiał ściągnąć i zainstalować wtyczkę ręcznie).';
$lang['error_copy']      = 'Wystąpił błąd podczas kopiowania pliku w trakcie instalacji wtyczki %s: być może dysk jest pełny lub prawa dostępu są niepoprawne. Efektem może być częściowo zainstalowana wtyczka co może spowodować niestabilność Twojej instalacji wiki.';
$lang['error_delete']     = 'Wystąpił błąd przy próbie usunięcia wtyczki <em>%s</em>. Prawdopodobną przyczyną są niewystarczające uprawnienia do katalogu.';