1. libgd
 2. Untitled project
 3. gd-websites

Source

gd-websites / wiki / lib / plugins / plugin / lang / sk / lang.php

<?php
/**
 * Slovak language file
 *
 * @author Ondrej Végh <ov@vsieti.sk>
 * @author Michal Mesko <michal.mesko@gmail.com>
 */
$lang['menu']         = 'Správa pluginov';
$lang['download']       = 'Stiahnuť a nainštalovať plugin';
$lang['manage']        = 'Nainštalované pluginy';
$lang['btn_info']       = 'info';
$lang['btn_update']      = 'aktualizovať';
$lang['btn_delete']      = 'zmazať';
$lang['btn_settings']     = 'nastavenia';
$lang['btn_download']     = 'Stiahnuť';
$lang['btn_enable']      = 'Uložiť';
$lang['url']          = 'URL';
$lang['installed']       = 'Nainštalovaný:';
$lang['lastupdate']      = 'Aktualizovaný:';
$lang['source']        = 'Zdroj:';
$lang['unknown']        = 'neznámy';
$lang['updating']       = 'Aktualizuje sa ...';
$lang['updated']        = 'Plugin %s bol úspešne zaktualizovaný';
$lang['updates']        = 'Nasledujúce pluginy bol úspešne zaktualizované:';
$lang['update_none']      = 'Neboli nájdené žiadne aktualizácie.';
$lang['deleting']       = 'Vymazáva sa ...';
$lang['deleted']        = 'Plugin %s bol zmazaný.';
$lang['downloading']      = 'Sťahuje sa ...';
$lang['downloaded']      = 'Plugin %s bol úspešne stiahnutý';
$lang['downloads']       = 'Nasledujúce pluginy bol úspešne stiahnuté:';
$lang['download_none']     = 'Neboli nájdené žiadne pluginy, alebo nastal neznámy problém počas sťahovania a inštalácie pluginov.';
$lang['plugin']        = 'Plugin:';
$lang['components']      = 'Súčasti';
$lang['noinfo']        = 'Tento plugin neobsahuje žiadne informácie, je možné, že je chybný.';
$lang['name']         = 'názov:';
$lang['date']         = 'Dátum:';
$lang['type']         = 'Typ:';
$lang['desc']         = 'Popis:';
$lang['author']        = 'Autor:';
$lang['www']          = 'Web:';
$lang['error']         = 'Nastala neznáma chyba.';
$lang['error_download']    = 'Nie je možné stiahnuť súbor pluginu: %s';
$lang['error_badurl']     = 'Pravdepodobne zlá url adresa - nie je možné z nej určiť meno súboru';
$lang['error_dircreate']    = 'Nie je možné vytvoriť dočasný adresár pre uloženie sťahovaného súboru';
$lang['error_decompress']   = 'Správca pluginov nedokáže dekomprimovať stiahnutý súbor. Môže to byť dôsledok zlého stiahnutia, v tom prípade to skúste znovu, alebo môže ísť o neznámy formát súboru, v tom prípade musítestiahnuť a nainštalovať plugin manuálne.';
$lang['error_copy']      = 'Nastala chyba kopírovania súboru počas pokusu inštalovať súbory pluginu<em>%s</em>: disk môže byť plný, alebo prístupové práva k súboru môžu byť nesprávne. Toto môže mať za následok čiastočne nainštalovanie pluginu a nestabilitu vašej DokuWiki.';
$lang['error_delete']     = 'Nastala chyba počas pokusu o zmazanie pluginu <em>%s</em>. Najpravdepodobnejším dôvodom môžu byť nedostatočné prístupové práva pre súbor, alebo adresár';