1. libgd
  2. Untitled project
  3. gd-websites

Source

gd-websites / wiki / lib / plugins / popularity / lang / he / intro.txt

1
2
3
4
5
6
7
8
9
====== משוב פופלריות ======

כלי זה אוסף מידע אנונימי אודות הויקי שלך ומאפשר לך לשלוח אותו חזרה למפתחי דוקוויקי. מידע זה יסיע להם להבין את השימוש שעושים משתמשי דוקוויקי במערכת ויבטיח שהחלטות עתידיות לגבי הפיתוח יתבססו על סטטיסטיקות שימוש אמיתי.

נודה אם תחזור על הפעולה מהעת לעת כדי לודא המפתחים מיודעים כשהויקי שלך גדל. המידע שישלח יזוהה על ידי תג אנונימי.

המידע שנאסף כולל פרטים כמו גרסת הדוקוויקי, מספר וגודל הדפים והקבצים שלך, הרחבות מותקנות ומידע אודות התקנת ה-PHP שלך.

המידע הגולמי שישלח מופיע מטה. נא השתמש בכפתור "שלח מידע" כדי להעבירו.