Source

gd-websites / wiki / lib / plugins / revert / lang / gl / lang.php

Full commit
<?php
/**
 * Galicianlanguage file
 *
 * @author CiberIrmandade da Fala <infoxeral@ciberirmandade.org>
 */
$lang['menu']         = 'Xestor de Reversión';
$lang['filter']        = 'Procurar páxinas con spam';
$lang['revert']        = 'Revertir as páxinas seleccionadas';
$lang['reverted']       = '%s revertido á revisión %s';
$lang['removed']        = '%s eliminado';
$lang['revstart']       = 'Proceso de reversión iniciado. Isto podería demorar un anaco longo. Se o script falla por superar o seu límite de tempo denantes de rematar, terás que facer a reversión en anacos máis pequenos.';
$lang['revstop']        = 'O proceso de reversión rematou correctamente.';
$lang['note1']         = 'Nota: esta procura distingue entre maiúsculas e minúsculas';
$lang['note2']         = 'Nota: a páxina revertirase á última versión que non conteña o termo de spam <i>%s</i> indicado.';