Source

gd-websites / wiki / lib / plugins / revert / lang / he / intro.txt

1
2
3
4
====== מנהל השחזור ======

דף זה יסיע בידך לשחזר באופן אוטומטי אחרי התקפת ספאם.
כדי לקבל את רשימת הדפים עם הספאם עליך ראשית מחרוזת לחיפוש (לדוגמה כתובת ספאם) אחר כך עליך לאשר שהדפים שנמצאו באמת מכילים ספאם ולשחזר את העריכות.