Source

gd-websites / wiki / lib / plugins / revert / lang / no / lang.php

<?php
/**
 * Norwegianlanguage file
 *
 * @author Thomas Nygreen <nygreen@gmail.com>
 * @author Arild Burud <arildb@met.no>
 * @author Torkill Bruland <torkar-b@online.no>
 */
$lang['menu']         = 'Tilbakestillingsbehandler';
$lang['filter']        = 'Søk etter søppelmeldinger';
$lang['revert']        = 'Tilbakestill valgte sider';
$lang['reverted']       = '%s tilbakestilt til revisjon %s';
$lang['removed']        = '%s fjernet';
$lang['revstart']       = 'Prosessen med tilbakestilling er startet. Hvis det skjer et
tidsavbrudd før prosessen er ferdig, må du tilbakestille
færre sider om gangen.';
$lang['revstop']        = 'Tilbakestillingen er fullført.';
$lang['note1']         = 'Merk: søket skiller mellom store og små bokstaver';
$lang['note2']         = 'Merk: siden vil bli tilbakestilt til den siste versjonen som ikke inneholder det oppgitte søppel-ordet <i>%s</i>.';