1. libgd
 2. Untitled project
 3. gd-websites

Source

gd-websites / wiki / lib / plugins / usermanager / lang / bg / lang.php

<?php
/**
 * bulgarian language file
 *
 * @author Nikolay Vladimirov <nikolay@vladimiroff.com>
 * @author Nikolay Vladimirof <nikolay@vladimiroff.com>
 */
$lang['menu']          = 'Управление на потребителите';
$lang['noauth']         = '(идентифицирането на потребителите е недостъпно)';
$lang['nosupport']        = '(не се поддържа управление на потребители)';
$lang['badauth']         = 'невалиден механизъм при идентификация';
$lang['user_id']         = 'Потребител';
$lang['user_pass']        = 'Парола';
$lang['user_name']        = 'Истинско име';
$lang['user_mail']        = 'E-поща';
$lang['user_groups']       = 'Група';
$lang['field']          = 'Поле';
$lang['value']          = 'Стойност';
$lang['add']           = 'Добавяне';
$lang['delete']         = 'Изтриване';
$lang['delete_selected']     = 'Изтриване на избраните';
$lang['edit']          = 'Редактиране';
$lang['edit_prompt']       = 'Редактиране на потребителя';
$lang['modify']         = 'Запис на промените';
$lang['search']         = 'Търсене';
$lang['search_prompt']      = 'Търсене';
$lang['clear']          = 'Обновяване на търсенето';
$lang['filter']         = 'Филтър';
$lang['summary']         = 'Показване на потребители %1$d-%2$d от %3$d намерени. %4$d потребители общо.';
$lang['nonefound']        = 'Няма намерени потребители. %d потребители общо';
$lang['delete_ok']        = '%d потребители изтрити';
$lang['delete_fail']       = '%d не бяха изтрити';
$lang['update_ok']        = 'Обновяването на потребителя бе успешно';
$lang['update_fail']       = 'Обновяването на потребителя бе неуспешно';
$lang['update_exists']      = 'Смяната на потребителското име бе невъзможна,оказаното потребителско име (%s) вече съществува (всякакви други промени ще бъдат приложени).';
$lang['start']          = 'начало';
$lang['prev']          = 'предно';
$lang['next']          = 'следващо';
$lang['last']          = 'последно';
$lang['edit_usermissing']    = 'Избраният потребител не бе намерен, оказаното потребителско име може да е изтрито или променено другаде.';
$lang['user_notify']       = 'Осведомяване на потребителя';
$lang['note_notify']       = 'Осведомителната e-поща се праща само, ако на потребителя е дадена нова парола.';
$lang['note_group']       = 'Новите потребители ще бъдат добавяни към групата (%s) ако не бъде посочена друга.';
$lang['add_ok']         = 'Добавянето на потребителя бе успешно';
$lang['add_fail']        = 'Добавянето на потребителя бе неуспешно';
$lang['notify_ok']        = 'Осведомително е-писмо бе пратено';
$lang['notify_fail']       = 'Пращането на осведомително е-писмо е невъзможно';