Source

gd-websites / wiki / lib / plugins / usermanager / lang / nl / lang.php

Full commit
<?php
/**
 * Dutch language file
 *
 * @author Wouter Schoot <wouter@schoot.org>
 * @author John de Graaff <john@de-graaff.net>
 */
$lang['menu']         = 'Gebruikers Manager';
$lang['noauth']        = '(gebruikers authenticatie niet beschikbaar)';
$lang['nosupport']       = '(gebruikers manager niet ondersteund)';
$lang['badauth']        = 'ongeldige authenticatie methode';
$lang['user_id']        = 'Gebruiker';
$lang['user_pass']       = 'Wachtwoord';
$lang['user_name']       = 'Volledige naam';
$lang['user_mail']       = 'E-mail';
$lang['user_groups']      = 'Groepen';
$lang['field']         = 'Veld';
$lang['value']         = 'Waarde';
$lang['add']          = 'Toevoegen';
$lang['delete']        = 'Verwijder';
$lang['delete_selected']    = 'Verwijder geselecteerden';
$lang['edit']         = 'Bewerk';
$lang['edit_prompt']      = 'Pas deze gebruiker aan';
$lang['modify']        = 'Wijzigingen opslaan';
$lang['search']        = 'Zoek';
$lang['search_prompt']     = 'Voer zoekopdracht uit';
$lang['clear']         = 'Verwijder zoekfilter';
$lang['filter']        = 'Filter';
$lang['summary']        = 'Weergegeven gebruikers %1$d-%2$d van %3$d gevonden. %4$d gebruikers in totaal.';
$lang['nonefound']       = 'Geen gebruikers gevonden. %d gebruikers in totaal.';
$lang['delete_ok']       = '%d gebruikers verwijderd';
$lang['delete_fail']      = '%d kon niet worden verwijderd.';
$lang['update_ok']       = 'Gebruiker succesvol aangepast';
$lang['update_fail']      = 'Gebruiker aanpassing niet gelukt';
$lang['update_exists']     = 'Gebruikersnaam verandering niet gelukt, de opgegeven gebruikersnaam (%s) bestaat reeds (overige aanpassen worden wel doorgevoerd).';
$lang['start']         = 'start';
$lang['prev']         = 'vorige';
$lang['next']         = 'volgende';
$lang['last']         = 'laatste';
$lang['edit_usermissing']   = 'Geselecteerde gebruiker niet gevonden, de opgegeven gebruikersnaam kan verwijderd zijn of elders aangepast.';
$lang['user_notify']      = 'Gebruiker notificeren';
$lang['note_notify']      = 'Notificatie e-mails worden alleen verstuurd wanneer de gebruiker een nieuw wachtwoord wordt toegekend.';
$lang['note_group']      = 'Nieuwe gebruikers zullen aan de standaard groep (%s) worden toegekend als er geen groep opgegeven is.';
$lang['add_ok']        = 'Gebruiker succesvol toegevoegd';
$lang['add_fail']       = 'Gebruiker kon niet worden toegevoegd';
$lang['notify_ok']       = 'Notificatie e-mail verzonden';
$lang['notify_fail']      = 'Notificatie e-mail kon niet worden verzonden';