1. libgd
 2. Untitled project
 3. gd-websites

Source

gd-websites / wiki / lib / plugins / usermanager / lang / sk / lang.php

<?php
/**
 * Slovak language file
 *
 * @author Ondrej Végh <ov@vsieti.sk>
 * @author Michal Mesko <michal.mesko@gmail.com>
 */
$lang['menu']         = 'Správa užívateľov';
$lang['noauth']        = '(autentifikácia užívateľov nie je dostupná)';
$lang['nosupport']       = '(správa užívateľov nie je podporovaná)';
$lang['badauth']        = 'vadný autorizačný mechanizmus';
$lang['user_id']        = 'Užívateľ';
$lang['user_pass']       = 'Heslo';
$lang['user_name']       = 'Skutočné meno';
$lang['user_mail']       = 'Email';
$lang['user_groups']      = 'Skupiny';
$lang['field']         = 'Pole';
$lang['value']         = 'Hodnota';
$lang['add']          = 'Pridať';
$lang['delete']        = 'Zmazať';
$lang['delete_selected']    = 'Zmazať vybrané';
$lang['edit']         = 'Zmeniť';
$lang['edit_prompt']      = 'Zmeniť tohoto užívateľa';
$lang['modify']        = 'Uložiť zmeny';
$lang['search']        = 'Hľadať';
$lang['search_prompt']     = 'Vykonať vyhľadávanie';
$lang['clear']         = 'Vynulovať vyhľadávací filter';
$lang['filter']        = 'Filter';
$lang['summary']        = 'Zobrazenie užívateľov %1$d-%2$d z %3$d nájdených. %4$d užívateľov celkom.';
$lang['nonefound']       = 'Žiadni užívatelia nenájdení. %d užívateľov celkom.';
$lang['delete_ok']       = '%d užívateľov zmazaných';
$lang['delete_fail']      = '%d chýb vymazania.';
$lang['update_ok']       = 'Užívateľ úspešne zmenený';
$lang['update_fail']      = 'Chyba zmeny užívateľa';
$lang['update_exists']     = 'Chyba zmeny užívateľa, užívateľské meno (%s) už existuje (iné zmeny budú zaznamenané).';
$lang['start']         = 'prvé';
$lang['prev']         = 'predošlé';
$lang['next']         = 'ďalšie';
$lang['last']         = 'posledné';
$lang['edit_usermissing']   = 'Vybraný užívateľ nebol nájdený, mohol byť zmazaný, alebo zmenený iným spôsobom.';
$lang['user_notify']      = 'Upozorniť užívateľa';
$lang['note_notify']      = 'Notifikačné e-maily iba vtedy, ak dostane užívateľ nové heslo';
$lang['note_group']      = 'Noví užívatelia budú pridaní do východej skupiny (%s), ak nie je pre nich špecifikovaná iná skupina.';
$lang['add_ok']        = 'Používateľ úspešne pridaný';
$lang['add_fail']       = 'Pridávanie užívateľa nebolo úspešné';
$lang['notify_ok']       = 'Notifikačný e-mail bol poslaný';
$lang['notify_fail']      = 'Notifikačný e-mail nemohol byť poslaný';