Source

gd-websites / wiki / lib / plugins / usermanager / lang / sv / lang.php

<?php
/**
 * Swedish language file
 *
 * @author Per Foreby <per@foreby.se>
 * @author Nicklas Henriksson <nicklas[at]nihe.se>
 */
$lang['menu']         = 'Hantera användare';
$lang['noauth']        = '(användarautentisering ej tillgänlig)';
$lang['nosupport']       = '(användarhantering stödjs ej)';
$lang['badauth']        = 'ogiltig autentiseringsmekanism';
$lang['user_id']        = 'Användare';
$lang['user_pass']       = 'Lösenord';
$lang['user_name']       = 'Namn';
$lang['user_mail']       = 'E-post';
$lang['user_groups']      = 'Grupper';
$lang['field']         = 'Fält';
$lang['value']         = 'Värde';
$lang['add']          = 'Lägg till';
$lang['delete']        = 'Radera';
$lang['delete_selected']    = 'Radera markerade';
$lang['edit']         = 'Redigera';
$lang['edit_prompt']      = 'Redigera användaren';
$lang['modify']        = 'Spara ändringar';
$lang['search']        = 'Sök';
$lang['search_prompt']     = 'Utför sökning';
$lang['clear']         = 'Återställ sökfilter';
$lang['filter']        = 'Filter';
$lang['summary']        = 'Visar användare %1$d-%2$d av %3$d funna. %4$d användare totalt.';
$lang['nonefound']       = 'Inga användare hittades. %d användare totalt.';
$lang['delete_ok']       = '%d användare raderade';
$lang['delete_fail']      = '%d kunde inte raderas.';
$lang['update_ok']       = 'Användaren uppdaterad';
$lang['update_fail']      = 'Användaruppdatering misslyckades';
$lang['update_exists']     = 'Kunde inte ändra användarnamn,, det angivna användarnamnet (%s) finns redan (andra ändringar kommer att utföras).';
$lang['start']         = 'start';
$lang['prev']         = 'föregående';
$lang['next']         = 'nästa';
$lang['last']         = 'sista';
$lang['edit_usermissing']   = 'Vald användare hittades inte. Den angivna användaren kan ha blivit raderad, eller ändrats någon annanstans.';
$lang['user_notify']      = 'Meddela användaren';
$lang['note_notify']      = 'E-postmeddelanden skickas bara om användaren har fått ett nytt lösenord.';
$lang['note_group']      = 'Nya användare läggs till i standardgruppen (%s) om inga grupper anges.';
$lang['add_ok']        = 'Användaren tillagd';
$lang['add_fail']       = 'Användare kunde inte läggas till';
$lang['notify_ok']       = 'E-postmeddelande skickat';
$lang['notify_fail']      = 'E-postmeddelande kunde inte skickas';