1. libsleipnir
 2. sleipnir

Source

sleipnir / tools / DataServer / test.py

import socket
import struct
import os

import logging
logger = logging.getLogger(__name__)

import operator
import sys
import numpy

class DataServer:

  SEARCH, MEASURE = range(2)


  def __init__(self, gidx, didx, ip = '127.0.0.1', port = 1234):
    self.ip = ip
    self.port = port
    self.gidx = gidx;
    self.didx = didx;

  def open_socket(self):
    s = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
    s.connect((self.ip, self.port))
    return s

  def close_socket(self,s):
    s.shutdown(socket.SHUT_WR)
    s.close()

  def measure(self, file_name):
    s = self.open_socket()
    size = 1 + 4 + len(file_name)
    size = struct.pack('<i', size)
    s.send(size)

    opcode = struct.pack('<b', self.MEASURE)
    s.send(opcode)

    filesize = struct.pack('<i', len(file_name))
    s.send(filesize)

    name = struct.pack('<'+str(len(file_name))+'s', file_name)
    s.send(name)
    s.shutdown(socket.SHUT_WR)

    result = s.recv(4)
    res_len = struct.unpack('<i', result)[0]

    dabfile = s.recv(res_len)

    print dabfile
    return dabfile

  def search(self, cut, exp, didx, genes = []):
    s = self.open_socket()

    size = 1 + 4 + 4 + 4 # opcode + dataset id + cut + exp
    size += 4*len(genes)

    size = struct.pack('<i', size)
    s.send(size)

    opcode = struct.pack('<b', self.SEARCH)
    s.send(opcode)

    did = struct.pack('<i', didx)
    s.send(did)

    params = struct.pack('<ff', cut, exp)
    s.send(params)

    gene = struct.pack('<'+'i'*len(genes), *genes)
    s.send(gene)
    s.shutdown(socket.SHUT_WR)

    scores = []
    result = s.recv(4)
    res_len = struct.unpack('<i', result)[0]

    # Get all bytes until finished
    result = s.recv(res_len)
    while len(result) < res_len:
      result += s.recv(res_len)

    scores = struct.unpack('f'*(res_len/4), result)

    genes = scores[0:len(gidx)]
    dsets = scores[len(gidx):len(scores)]
    #print len(genes), len(dsets), genes[0:20], dsets[0:20]

    s.close()
    return (genes,dsets)


if __name__ == '__main__':
  from optparse import OptionParser

  usage = "usage: %prog [options]"
  parser = OptionParser(usage, version="%prog dev-unreleased")
  parser.add_option("-I", "--IP-address",dest="ip", default='127.0.0.1', help="IP address of BNServer instance")
  parser.add_option("-p", "--port", dest="port", default=1234, help="Port number of BNServer instance", type=int)
  parser.add_option("-x", "--dataset-id", dest="did", default=0, help="Dataset ID", type=int)
  parser.add_option("-d", "--datasets", dest="dset", help="File of dataset names", metavar="FILE")
  parser.add_option("-g", "--gene-file", dest="gene_file", help="File of gene names", metavar="FILE")
  parser.add_option("-q", "--gene-query-file", dest="query_file", help="File of gene names", metavar="FILE")


  (options, args) = parser.parse_args()

  genef = open(options.gene_file)
  gidx = []
  gidx_dict = {}
  for l in genef:
    (idx, gene) = l.strip().split()
    gidx.append((int(idx)-1, gene))
    gidx_dict[gene] = int(idx) - 1
  genef.close()

  dsf = open(options.dset)
  didx = []
  for l in dsf:
    (idx, ds, pfm) = l.strip().split()
    didx.append((int(idx)-1, ds))
  dsf.close()

  qf = open(options.query_file)
  query = set()
  query_names = set()
  for l in qf:
    if l.strip() in gidx_dict:
      query.add(gidx_dict[l.strip()])
      query_names.add(l.strip())

  ds = DataServer(gidx, didx, options.ip, options.port)
  ds.measure(os.path.dirname(os.path.abspath(sys.argv[0])) + '/pcls/' + didx[options.did][1] + '.pcl')

  #genes,dsets = ds.search(.5, 8, options.did, list(query))

  #for ((idx,name),score) in zip(gidx,genes)[0:10]:
  #  print name + '\t' + ('1' if name in query_names else '-1') + '\t' + str(score)

  #for ((idx,name),score) in zip(didx,dsets)[0:10]:
  #  print name + '\t' + ('1' if name in query_names else '-1') + '\t' + str(score)