1. libsleipnir
 2. sleipnir

Source

sleipnir / src / dat.cpp

  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 542
 543
 544
 545
 546
 547
 548
 549
 550
 551
 552
 553
 554
 555
 556
 557
 558
 559
 560
 561
 562
 563
 564
 565
 566
 567
 568
 569
 570
 571
 572
 573
 574
 575
 576
 577
 578
 579
 580
 581
 582
 583
 584
 585
 586
 587
 588
 589
 590
 591
 592
 593
 594
 595
 596
 597
 598
 599
 600
 601
 602
 603
 604
 605
 606
 607
 608
 609
 610
 611
 612
 613
 614
 615
 616
 617
 618
 619
 620
 621
 622
 623
 624
 625
 626
 627
 628
 629
 630
 631
 632
 633
 634
 635
 636
 637
 638
 639
 640
 641
 642
 643
 644
 645
 646
 647
 648
 649
 650
 651
 652
 653
 654
 655
 656
 657
 658
 659
 660
 661
 662
 663
 664
 665
 666
 667
 668
 669
 670
 671
 672
 673
 674
 675
 676
 677
 678
 679
 680
 681
 682
 683
 684
 685
 686
 687
 688
 689
 690
 691
 692
 693
 694
 695
 696
 697
 698
 699
 700
 701
 702
 703
 704
 705
 706
 707
 708
 709
 710
 711
 712
 713
 714
 715
 716
 717
 718
 719
 720
 721
 722
 723
 724
 725
 726
 727
 728
 729
 730
 731
 732
 733
 734
 735
 736
 737
 738
 739
 740
 741
 742
 743
 744
 745
 746
 747
 748
 749
 750
 751
 752
 753
 754
 755
 756
 757
 758
 759
 760
 761
 762
 763
 764
 765
 766
 767
 768
 769
 770
 771
 772
 773
 774
 775
 776
 777
 778
 779
 780
 781
 782
 783
 784
 785
 786
 787
 788
 789
 790
 791
 792
 793
 794
 795
 796
 797
 798
 799
 800
 801
 802
 803
 804
 805
 806
 807
 808
 809
 810
 811
 812
 813
 814
 815
 816
 817
 818
 819
 820
 821
 822
 823
 824
 825
 826
 827
 828
 829
 830
 831
 832
 833
 834
 835
 836
 837
 838
 839
 840
 841
 842
 843
 844
 845
 846
 847
 848
 849
 850
 851
 852
 853
 854
 855
 856
 857
 858
 859
 860
 861
 862
 863
 864
 865
 866
 867
 868
 869
 870
 871
 872
 873
 874
 875
 876
 877
 878
 879
 880
 881
 882
 883
 884
 885
 886
 887
 888
 889
 890
 891
 892
 893
 894
 895
 896
 897
 898
 899
 900
 901
 902
 903
 904
 905
 906
 907
 908
 909
 910
 911
 912
 913
 914
 915
 916
 917
 918
 919
 920
 921
 922
 923
 924
 925
 926
 927
 928
 929
 930
 931
 932
 933
 934
 935
 936
 937
 938
 939
 940
 941
 942
 943
 944
 945
 946
 947
 948
 949
 950
 951
 952
 953
 954
 955
 956
 957
 958
 959
 960
 961
 962
 963
 964
 965
 966
 967
 968
 969
 970
 971
 972
 973
 974
 975
 976
 977
 978
 979
 980
 981
 982
 983
 984
 985
 986
 987
 988
 989
 990
 991
 992
 993
 994
 995
 996
 997
 998
 999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
/*****************************************************************************
* This file is provided under the Creative Commons Attribution 3.0 license.
*
* You are free to share, copy, distribute, transmit, or adapt this work
* PROVIDED THAT you attribute the work to the authors listed below.
* For more information, please see the following web page:
* http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
*
* This file is a component of the Sleipnir library for functional genomics,
* authored by:
* Curtis Huttenhower (chuttenh@princeton.edu)
* Mark Schroeder
* Maria D. Chikina
* Olga G. Troyanskaya (ogt@princeton.edu, primary contact)
*
* If you use this library, the included executable tools, or any related
* code in your work, please cite the following publication:
* Curtis Huttenhower, Mark Schroeder, Maria D. Chikina, and
* Olga G. Troyanskaya.
* "The Sleipnir library for computational functional genomics"
*****************************************************************************/
#include "stdafx.h"
#include "dat.h"
#include "genome.h"
#include "statistics.h"
#include "annotation.h"
#include "color.h"
#include "meta.h"

namespace Sleipnir {

const char		CDatImpl::c_acComment[]		= "#";
const CColor&	CDatImpl::c_ColorMax		= CColor::c_Red;
const CColor&	CDatImpl::c_ColorMin		= CColor::c_Green;
const CColor&	CDatImpl::c_ColorMid		= CColor::c_Black;

static const struct {
	const char*			m_szExtension;
	const CDat::EFormat	m_eFormat;
} c_asFormats[]	= {
	{"dat",	CDat::EFormatText},
	{"das",	CDat::EFormatSparse},
	{"pcl",	CDat::EFormatPCL},
	{"qdab",CDat::EFormatQdab},
	{NULL,	CDat::EFormatBinary}
};

size_t CDatImpl::MapGene( TMapStrI& mapGenes, TVecStr& vecGenes, const std::string& strToken ) {
	TMapStrI::iterator	iterGenes;
	size_t				iRet;

	if( ( iterGenes = mapGenes.find( strToken ) ) == mapGenes.end( ) ) {
		iRet = mapGenes.size( );
		mapGenes[ strToken ] = iRet;
		vecGenes.push_back( strToken ); }
	else
		iRet = iterGenes->second;

	return iRet; }

void CDatImpl::ResizeNaN( TAF& vecf, size_t iLast ) {
	size_t	i;

	if( ( i = vecf.size( ) ) > iLast )
		return;

	vecf.resize( iLast + 1 );
	for( ; i < vecf.size( ); ++i )
		vecf[ i ] = CMeta::GetNaN( ); }

void CDatImpl::DabGene( std::istream& istm, char* acBuffer ) {
	size_t	i;

	i = 0;
	do
		istm.seekg( 1, ios_base::cur );
	while( acBuffer[ i++ ] = istm.get( ) ); }

CDatImpl::~CDatImpl( ) {

	Reset( ); }

void CDatImpl::Reset( ) {

	m_Data.Reset( );
	m_vecstrGenes.clear( );

	if( m_pPCL && m_fPCLMemory )
		delete m_pPCL;
	m_pPCL = NULL;
	if( m_pMeasure && m_fMeasureMemory )
		delete m_pMeasure;
	m_pMeasure = NULL;

	CMeta::Unmap( m_abData, m_hndlData, m_iData );
	m_abData = NULL;
	m_hndlData = 0;
	m_iData = 0;
	if( m_aadData )
		delete[] m_aadData;
	m_aadData = NULL; }

void CDatImpl::SlimCache( const CSlim& Slim, vector<vector<size_t> >& vecveciGenes ) const {
	size_t	iS, iG;

	vecveciGenes.resize( Slim.GetSlims( ) );
	for( iS = 0; iS < vecveciGenes.size( ); ++iS ) {
		vecveciGenes[ iS ].resize( Slim.GetGenes( iS ) );
		for( iG = 0; iG < vecveciGenes[ iS ].size( ); ++iG )
			vecveciGenes[ iS ][ iG ] = GetGene( Slim.GetGene( iS, iG ).GetName( ) ); } }

/*!
 * \brief
 * Construct a CDat from the given ontology slim.
 * 
 * \param Slim
 * Set of ontology terms from which to generate a CDat.
 * 
 * \returns
 * True if CDat was generated successfully.
 * 
 * Generates a CDat over all genes within the given slim. Gene pairs coannotated to at least one slim term
 * are given a value of 1; all other gene pairs are given a value of 0. This is useful for rapidly generating
 * gold standards from functional catalogs.
 * 
 * \see
 * IOntology
 */
bool CDat::Open( const CSlim& Slim ) {
	vector<string>			vecstrGenes;
	size_t					iS1, iS2, iG1, iG2, iGene1, iGene2;
	vector<vector<size_t> >	vecveciGenes;

	Reset( );
	Slim.GetGeneNames( vecstrGenes );
	if( !Open( vecstrGenes ) )
		return false;

	SlimCache( Slim, vecveciGenes );
	for( iS1 = 0; iS1 < Slim.GetSlims( ); ++iS1 ) {
		g_CatSleipnir( ).info( "CDat::Open( ) processing slim: %s",
			Slim.GetSlim( iS1 ).c_str( ) );
		for( iG1 = 0; iG1 < Slim.GetGenes( iS1 ); ++iG1 ) {
			iGene1 = vecveciGenes[ iS1 ][ iG1 ];
			for( iG2 = ( iG1 + 1 ); iG2 < Slim.GetGenes( iS1 ); ++iG2 )
				Set( iGene1, vecveciGenes[ iS1 ][ iG2 ], 1 );
			for( iS2 = ( iS1 + 1 ); iS2 < Slim.GetSlims( ); ++iS2 )
				for( iG2 = 0; iG2 < Slim.GetGenes( iS2 ); ++iG2 ) {
					iGene2 = vecveciGenes[ iS2 ][ iG2 ];
					if( CMeta::IsNaN( Get( iGene1, iGene2 ) ) )
						Set( iGene1, iGene2, 0 ); } } }

	return true; }

/*!
 * \brief
 * Construct a CDat from the given ontology slims.
 * 
 * \param SlimPositives
 * Set of ontology terms from which to generate related gene pairs.
 * 
 * \param SlimNonnegatives
 * Set of ontology terms from which to generate agnostic gene pairs (neither related nor unrelated).
 * 
 * \returns
 * True if CDat was generated successfully.
 * 
 * Generates a CDat over all genes within the given slims. Gene pairs coannotated to at least one positive
 * slim term are given a value of 1, other gene pairs coannotated to at least one nonnegative slim term are
 * given no value (NaN), and all other gene pairs are given a value of 0. This is useful for rapidly
 * generating gold standards from functional catalogs.
 * 
 * \see
 * IOntology
 */
bool CDat::Open( const CSlim& SlimPositives, const CSlim& SlimNonnegatives ) {
	set<string>				setstrGenes;
	vector<string>			vecstrGenes;
	size_t					iS1, iS2, iG1, iG2, iGene1, iGene2;
	vector<vector<size_t> >	vecveciGenes;

	Reset( );
	SlimPositives.GetGeneNames( vecstrGenes );
	setstrGenes.insert( vecstrGenes.begin( ), vecstrGenes.end( ) );
	vecstrGenes.clear( );
	SlimNonnegatives.GetGeneNames( vecstrGenes );
	setstrGenes.insert( vecstrGenes.begin( ), vecstrGenes.end( ) );
	vecstrGenes.clear( );
	vecstrGenes.resize( setstrGenes.size( ) );
	copy( setstrGenes.begin( ), setstrGenes.end( ), vecstrGenes.begin( ) );
	if( !Open( vecstrGenes ) )
		return false;

	SlimCache( SlimPositives, vecveciGenes );
	for( iS1 = 0; iS1 < SlimPositives.GetSlims( ); ++iS1 ) {
		g_CatSleipnir( ).info( "CDat::Open( ) processing slim: %s",
			SlimPositives.GetSlim( iS1 ).c_str( ) );
		for( iG1 = 0; iG1 < SlimPositives.GetGenes( iS1 ); ++iG1 ) {
			iGene1 = vecveciGenes[ iS1 ][ iG1 ];
			for( iG2 = ( iG1 + 1 ); iG2 < SlimPositives.GetGenes( iS1 ); ++iG2 )
				Set( iGene1, vecveciGenes[ iS1 ][ iG2 ], 1 ); } }
	vecveciGenes.clear( );
	SlimCache( SlimNonnegatives, vecveciGenes );
	for( iS1 = 0; iS1 < SlimNonnegatives.GetSlims( ); ++iS1 ) {
		g_CatSleipnir( ).info( "CDat::Open( ) processing slim: %s",
			SlimNonnegatives.GetSlim( iS1 ).c_str( ) );
		for( iG1 = 0; iG1 < SlimNonnegatives.GetGenes( iS1 ); ++iG1 ) {
			iGene1 = vecveciGenes[ iS1 ][ iG1 ];
			for( iS2 = ( iS1 + 1 ); iS2 < SlimNonnegatives.GetSlims( ); ++iS2 )
				for( iG2 = 0; iG2 < SlimNonnegatives.GetGenes( iS2 ); ++iG2 ) {
					iGene2 = vecveciGenes[ iS2 ][ iG2 ];
					if( CMeta::IsNaN( Get( iGene1, iGene2 ) ) )
						Set( iGene1, iGene2, 0 ); } } }

	return true; }

/*!
 * \brief
 * Construct a CDat from the given known gene relationships and gene sets.
 * 
 * \param DatKnown
 * Known pairwise scores, either positive or negative as indicated.
 * 
 * \param vecpOther
 * Gene sets, either positive or nonnegative as indicated (possibly empty).
 * 
 * \param Genome
 * Genome containing all genes of interest.
 * 
 * \param fKnownNegatives
 * If true, DatKnown contains known negative gene pairs (0 scores); if false, it contains known related
 * gene pairs (1 scores). In the former case, positives are generated from pairs coannotated to the
 * given gene sets; in the latter, negatives are generated from pairs not coannotated to the given gene
 * sets.
 * 
 * \param fIncident
 * If true, only allow negative pairs incident to at least one agnostic gene set. Otherwise,
 * negative gene pairs can include any non-co-annotated genes.
 *
 * \returns
 * True if CDat was generated successfully.
 * 
 * Constructs a CDat by copying either the positive (1) or negative (0) values from DatKnown and calculating
 * negatives or positives from vecpOther. In either case, values are calculated for all genes in the given
 * genome.
 * - If fKnownNegatives is true, negative (0) gene pairs are first copied from DatKnown. Then any other
 * gene pair coannotated to at least one of the given gene sets is given a positive (1) score. Remaining
 * gene pairs are given no value (NaN).
 * - If fKnownNegatives is false, positive (1) gene pairs are first copied from DatKnown. Then any other
 * gene pair coannotated to at least one of the given gene sets is given a missing (NaN) value. Remaining
 * gene pairs are given a negative (0) score.
 */
bool CDat::Open( const CDat& DatKnown, const vector<CGenes*>& vecpOther, const CGenome& Genome,
	bool fKnownNegatives, bool fIncident) {
	size_t			i, j, iOne, iTwo;
	vector<size_t>	veciGenes;
	float			d;

	Reset( );
	Open( Genome.GetGeneNames( ) );
	for( i = 0; i < vecpOther.size( ); ++i )
		OpenHelper( vecpOther[ i ], 1 );
	if( !fKnownNegatives )
		for( i = 0; i < GetGenes( ); ++i )
			for( j = ( i + 1 ); j < GetGenes( ); ++j )
				Set( i, j, CMeta::IsNaN( Get( i, j ) ) ? 0 : CMeta::GetNaN( ) );
	
	veciGenes.resize( DatKnown.GetGenes( ) );
	for( i = 0; i < veciGenes.size( ); ++i )
		veciGenes[ i ] = GetGene( DatKnown.GetGene( i ) );
	for( i = 0; i < DatKnown.GetGenes( ); ++i ) {
		iOne = veciGenes[ i ];
		for( j = ( i + 1 ); j < DatKnown.GetGenes( ); ++j ) {
			iTwo = veciGenes[ j ];
			if( CMeta::IsNaN( d = DatKnown.Get( i, j ) ) ) {
				if( fKnownNegatives && CMeta::IsNaN( Get( iOne, iTwo ) ) )
					Set( iOne, iTwo, 0 ); }
			else if( fKnownNegatives == !d )
				Set( iOne, iTwo, d ); } }
	

	if( fIncident ) {
	 vector<float>	vecfNegatives;
	 vecfNegatives.resize( GetGenes( ) );
	 fill( vecfNegatives.begin( ), vecfNegatives.end( ), false );
	 
	 for( i = 0; i < vecfNegatives.size( ); ++i )	  
	  for( j = 0; j < vecpOther.size( ); ++j )	   
	   if( vecpOther[j]->IsGene( GetGene( i ) ) ) {
		vecfNegatives[i] = true;		
		break; 
	   }
	 
	 for( i = 0; i < vecfNegatives.size( ); ++i )
	  if( DatKnown.GetGene( GetGene( i ) ) != -1 )
	   vecfNegatives[i] = true;
	 
	 for( i = 0; i < GetGenes( ); ++i ) {
	  if( vecfNegatives[i] )
	   continue;
	  for( j = ( i + 1 ); j < GetGenes( ); ++j )
	   if( !( vecfNegatives[j] || Get( i, j ) ) ){
		Set( i, j, CMeta::GetNaN( ) ); 
		//cerr << "setting to NaN" << endl;
	   }
	 } 
	}
	
	return true; }

/*!
 * \brief
 * Construct a copy of the given CDat.
 * 
 * \param Dat
 * Data to be copied.
 * 
 * \returns
 * True if the copy was successful.
 */
bool CDat::Open( const CDat& Dat ) {
	size_t	i;

	if( !Open( Dat.GetGeneNames( ) ) )
		return false;

	for( i = 0; i < GetGenes( ); ++i )
		memcpy( Get( i ), Dat.Get( i ), ( GetGenes( ) - i - 1 ) * sizeof(*Get( i )) );

	return true; }

/*!
 * \brief
 * Construct a CDat from the given gene sets.
 * 
 * \param vecpPositives
 * Set of gene sets from which to generate related gene pairs.
 * 
 * \param vecpNonnegatives
 * Set of ontology terms from which to generate agnostic gene pairs (neither related nor unrelated),
 * possibly empty.
 * 
 * \param dPValue
 * Hypergeometric p-value of overlap below which nonnegative gene set pairs are considered agnostic rather
 * than negative.
 * 
 * \param Genome
 * Genome containing all genes of interest.
 * 
 * \param fIncident
 * If true, only allow negative pairs incident to at least one agnostic gene set. Otherwise,
 * negative gene pairs can include any non-co-annotated genes.
 * 
 * \returns
 * True if CDat was generated successfully.
 * 
 * Generates a CDat over all genes in the given genome in which:
 * - Any gene pair coannotated to at least one positive gene set is assigned value 1.
 * - Any other gene pair coannotated to at least one nonnegative gene set is assigned no value (NaN).
 * - Any other gene pair annotated to nonnegative gene sets with hypergeometric p-value of overlap less than
 * the given cutoff is assigned no value (NaN).
 * - Any other gene pair is assigned value 0.
 * This is useful for rapidly generating gold standards from gene sets of interest: any gene pair known to
 * participate in some function of interest will be marked as related, any gene pair known to participate
 * in two unrelated functions will be marked as unrelated, and other gene pairs will be left unmarked.
 */
bool CDat::Open( const vector<CGenes*>& vecpPositives, const vector<CGenes*>& vecpNonnegatives,
	float dPValue, const CGenome& Genome, bool fIncident ) {
	size_t			i, j, k, iOne, iTwo, iOverlap;
	float			d;
	const CGenes*	pBig;
	const CGenes*	pSmall;

	Reset( );
	Open( Genome.GetGeneNames( ) );
	for( i = 0; i < vecpPositives.size( ); ++i )
		OpenHelper( vecpPositives[ i ], 1 );
	if( vecpNonnegatives.size( ) ) {
		for( i = 0; i < vecpNonnegatives.size( ); ++i )
			OpenHelper( vecpNonnegatives[ i ], 0 );
		if( dPValue > 0 )
			for( i = 0; i < vecpPositives.size( ); ++i ) {
				iOne = vecpPositives[ i ]->GetGenes( );
				for( j = ( i + 1 ); j < vecpPositives.size( ); ++j ) {
					iTwo = vecpPositives[ j ]->GetGenes( );
					if( iOne < iTwo ) {
						pSmall = vecpPositives[ i ];
						pBig = vecpPositives[ j ]; }
					else {
						pSmall = vecpPositives[ j ];
						pBig = vecpPositives[ i ]; }
					for( iOverlap = k = 0; k < pSmall->GetGenes( ); ++k )
						if( pBig->IsGene( pSmall->GetGene( k ).GetName( ) ) )
							iOverlap++;
					if( CStatistics::HypergeometricCDF( iOverlap, iOne, iTwo, GetGenes( ) ) < dPValue )
					 OpenHelper( pBig, pSmall, 0 ); } }
		for( i = 0; i < GetGenes( ); ++i )
			for( j = ( i + 1 ); j < GetGenes( ); ++j )
				if( CMeta::IsNaN( d = Get( i, j ) ) )
					Set( i, j, 0 );
				else if( !d )
					Set( i, j, CMeta::GetNaN( ) );
		if( fIncident ) {
			vector<float>	vecfNegatives;

			vecfNegatives.resize( GetGenes( ) );
			fill( vecfNegatives.begin( ), vecfNegatives.end( ), false );
			for( i = 0; i < vecfNegatives.size( ); ++i )
				for( j = 0; j < vecpNonnegatives.size( ); ++j )
					if( vecpNonnegatives[j]->IsGene( GetGene( i ) ) ) {
						vecfNegatives[i] = true;
						break; }
			for( i = 0; i < GetGenes( ); ++i ) {
				if( vecfNegatives[i] )
					continue;
				for( j = ( i + 1 ); j < GetGenes( ); ++j )
					if( !( vecfNegatives[j] || Get( i, j ) ) )
						Set( i, j, CMeta::GetNaN( ) ); } } }

	return true; }

void CDatImpl::OpenHelper( const CGenes* pGenes, float dValue ) {
	vector<size_t>	veciGenes;
	size_t			i, j, iOne, iTwo;

	veciGenes.resize( pGenes->GetGenes( ) );
	for( i = 0; i < veciGenes.size( ); ++i )
		veciGenes[ i ] = GetGene( pGenes->GetGene( i ).GetName( ) );
	for( i = 0; i < veciGenes.size( ); ++i ) {
		iOne = veciGenes[ i ];
		for( j = ( i + 1 ); j < veciGenes.size( ); ++j ) {
			iTwo = veciGenes[ j ];
			if( CMeta::IsNaN( Get( iOne, iTwo ) ) )
				Set( iOne, iTwo, dValue ); } } }

void CDatImpl::OpenHelper( const CGenes* pOne, const CGenes* pTwo, float dValue ) {
	vector<size_t>	veciOne, veciTwo;
	size_t			i, j, iOne, iTwo;

	veciOne.resize( pOne->GetGenes( ) );
	for( i = 0; i < veciOne.size( ); ++i )
		veciOne[ i ] = GetGene( pOne->GetGene( i ).GetName( ) );
	veciTwo.resize( pTwo->GetGenes( ) );
	for( i = 0; i < veciTwo.size( ); ++i )
		veciTwo[ i ] = GetGene( pTwo->GetGene( i ).GetName( ) );
	for( i = 0; i < veciOne.size( ); ++i ) {
		iOne = veciOne[ i ];
		for( j = 0; j < veciTwo.size( ); ++j ) {
			iTwo = veciTwo[ j ];
			if( CMeta::IsNaN( Get( iOne, iTwo ) ) )
				Set( iOne, iTwo, dValue ); } } }

/*!
 * \brief
 * Open a CDat stored in the given stream with the given format, processing missing values and duplicates as
 * specified.
 * 
 * \param istm
 * Stream from which CDat is loaded.
 * 
 * \param eFormat
 * Format in which the stream should be parsed.
 * 
 * \param dDefault
 * Default value inserted for missing pairs (DAT format only).
 * 
 * \param fDuplicates
 * If true, allow duplicates (DAT format only), ignoring all but the last value for each gene pair.
 * 
 * \param iSkip
 * If the given stream contains a PCL, the number of columns to skip between the ID and experiments.
 * 
 * \param fZScore
 * If true and the given stream contains a PCL, z-score similarity measures after pairwise calculation.
 * 
 * \param fSeek
 * If true, read by seeking in the file, particularly useful if reading a few values, since there is no
 * need to read the entire file. (for binary format only)
 *
 * \returns
 * True if CDat was successfully opened.
 * 
 * Opens a CDat from the given stream with the given format.
 * 
 * \remarks
 * dDefault and fDuplicates are ignored for non-DAT formats; iSkip and fZScore are ignored for non-PCL formats.
 * Specifying the format incorrectly will generally cause Bad Things.
 * 
 * \see
 * Save | CPCL
 */
bool CDat::Open( std::istream& istm, EFormat eFormat, float dDefault, bool fDuplicates, size_t iSkip,
	bool fZScore, bool fSeek ) {

	switch( eFormat ) {
		case EFormatText:
			return OpenText( istm, dDefault, fDuplicates );

		case EFormatPCL:
			return OpenPCL( istm, iSkip, fZScore );

		case EFormatSparse:
			return OpenSparse( istm ); 
	
		case EFormatQdab:
			return OpenQdab( istm ); 		    

	}

	if(fSeek){
		m_fSeek = true;
	}

	return OpenBinary( istm, fSeek );
}

bool CDatImpl::OpenPCL( std::istream& istm, size_t iSkip, bool fZScore ) {

	Reset( );
	m_pPCL = new CPCL( );
	if( !m_pPCL->Open( istm, iSkip ) )
		return false;

	m_pMeasure = new CMeasurePearNorm( );
	m_fMeasureMemory = true;
	if( fZScore ) {
		size_t	iN;
		double	dAve, dStd;

		AveStd( dAve, dStd, iN );
		delete m_pMeasure;
		m_pMeasure = new CMeasurePearNorm( dAve, dStd ); }

	return true; }

/*!
 * \brief
 * Construct a new CDat backed by the given PCL and similarity measure.
 * 
 * \param PCL
 * PCL from which CDat genes and pairwise values are drawn.
 * 
 * \param pMeasure
 * Similarity measure used to calculate pairwise scores between genes.
 * 
 * \param fMeasureMemory
 * If true, the CDat is responsible for freeing the given similarity measure.
 * 
 * \returns
 * True if CDat was generated successfully.
 * 
 * This opens a new CDat without precalculated similarity scores; the CDat retains a reference to the given
 * PCL and similarity measure and calculates pairwise scores as needed. This can greatly reduce the amount
 * of memory required by the CDat, but it can increase runtime when specific pairwise values are requested
 * repeatedly.
 * 
 * \remarks
 * fMeasureMemory should be false if a static or stack-based similarity measure object is used; it can be
 * set to true for cloned/new allocated similarity measure objects that should be cleaned up with the CDat.
 * The given PCL is not copied and should thus not be destroyed before the current CDat.
 */
bool CDat::Open( const CPCL& PCL, const IMeasure* pMeasure, bool fMeasureMemory ) {

	Reset( );
	m_pPCL = (CPCL*)&PCL;
	m_fPCLMemory = false;
	m_pMeasure = pMeasure;
	m_fMeasureMemory = fMeasureMemory;

	return true; }

bool CDatImpl::OpenText( std::istream& istm, float dDefault, bool fDuplicates ) {
	const char*	pc;
	char*		pcTail;
	char*		acBuf;
	string		strToken, strCache, strValue;
	TMapStrI	mapGenes;
	size_t		iOne, iTwo, i;
	float		dScore;
	TAAF		vecvecfScores;

	Reset( );
	acBuf = new char[ c_iBufferSize ];
	while( istm.peek( ) != EOF ) {
		istm.getline( acBuf, c_iBufferSize - 1 );
		strToken = OpenToken( acBuf, &pc );
		if( !strToken.length( ) )
			break;
		if( strToken == c_acComment )
			continue;
		if( strToken != strCache ) {
			strCache = strToken;
			iOne = MapGene( mapGenes, m_vecstrGenes, strToken ); }

		strToken = OpenToken( pc, &pc );
		if( !strToken.length( ) ) {
			Reset( );
			delete[] acBuf;
			return false; }
		iTwo = MapGene( mapGenes, m_vecstrGenes, strToken );
		strValue = OpenToken( pc );
		if( !strValue.length( ) ) {
			if( CMeta::IsNaN( dScore = dDefault ) ) {
				Reset( );
				delete[] acBuf;
				return false; } }
		else if( !( dScore = (float)strtod( strValue.c_str( ), &pcTail ) ) &&
			( pcTail != ( strValue.c_str( ) + strValue.length( ) ) ) ) {
			Reset( );
			delete[] acBuf;
			return false; }

		i = ( ( iOne > iTwo ) ? iOne : iTwo );
		if( vecvecfScores.size( ) <= i )
			vecvecfScores.resize( i + 1 );
		ResizeNaN( vecvecfScores[ iOne ], i );
		ResizeNaN( vecvecfScores[ iTwo ], i );
		if( !CMeta::IsNaN( vecvecfScores[ iOne ][ iTwo ] ) && ( vecvecfScores[ iOne ][ iTwo ] != dScore ) ) {
			g_CatSleipnir( ).error( "CDatImpl::OpenText( ) duplicate genes %s, %s (%g:%g)",
				strCache.c_str( ), strToken.c_str( ), vecvecfScores[ iOne ][ iTwo ],
				dScore );
			if( !fDuplicates ) {
				Reset( );
				delete[] acBuf;
				return false; } }
		vecvecfScores[ iOne ][ iTwo ] = vecvecfScores[ iTwo ][ iOne ] = dScore; }
	delete[] acBuf;

	m_Data.Initialize( GetGenes( ) );
	for( iOne = 0; iOne < GetGenes( ); ++iOne )
		for( iTwo = ( iOne + 1 ); iTwo < GetGenes( ); ++iTwo )
			Set( iOne, iTwo, ( ( iTwo < vecvecfScores[ iOne ].size( ) ) ?
				vecvecfScores[ iOne ][ iTwo ] : CMeta::GetNaN( ) ) );

	return true; }

bool CDatImpl::OpenBinary( std::istream& istm, bool fSeek ) {
	size_t	i;
	float*	adScores;

	if(fSeek){
		if(!OpenHeader(istm)){
			cerr << "Error opening header" << endl;
			return false;
		}
		return true;
	}

	if( !OpenGenes( istm, true, false ) )
		return false;

	fprintf(stderr, "Reading genes\n");
	m_Data.Initialize( GetGenes( ) );
	adScores = new float[ GetGenes( ) - 1 ];
	for( i = 0; ( i + 1 ) < GetGenes( ); ++i ) {
		istm.read( (char*)adScores, sizeof(*adScores) * ( GetGenes( ) - i - 1 ) );
		Set( i, adScores ); }
	delete[] adScores;

	return true; }

/* still to be tested
 * used for BINARY mode, and DAB file only, ie Float matrix
 */
bool CDatImpl::OpenHeader(std::istream& istm){
	if(!m_fSeek){
		cerr << "Don't know how you got here" << endl;
	}

	if(!OpenGenes(istm, true, false)){
		return false;
	}
	EstimateSeekPositions(istm);
	return true;
}

/* still to be tested
 * used for BINARY mode, and DAB file only, ie Float matrix
 */
float* CDatImpl::GetRowSeek(std::istream& istm, const size_t &ind) const {
	if(!m_fSeek){
		cerr << "Don't know how you got here" << endl;
	}

	size_t iRow, iColumn;
	size_t i, iNumGenes;
	iNumGenes = GetGenes();
	float* adScores = (float*)malloc(iNumGenes * sizeof(float));

	size_t j;
	for(i=0; i<ind; i++){
		iRow = i;
		iColumn = ind - 1;
		size_t offset1 = m_iHeader + m_veciSeekPos[iRow] + iColumn * sizeof(float);
		istm.seekg(offset1, ios_base::beg);
		float v;
		char *p = (char*) &v;
		istm.read(p, sizeof(float));
		adScores[i] = v;
	}

	adScores[ind] = CMeta::GetNaN();

	int iSize = iNumGenes - (ind+1);
	if(iSize==0){
		return adScores;
	}

	float *v = (float*)malloc(iSize*sizeof(float));
	char *p = (char*) v;
	istm.seekg(m_iHeader+m_veciSeekPos[ind], ios_base::beg);
	istm.read(p, iSize*sizeof(float));
	for(i=0; i<iSize; i++){
		adScores[i+ind+1] = v[i];
	}
	free(v);

	return adScores;
}

/* still to be tested
 * used for BINARY mode, and DAB file only, ie Float matrix
 */
float* CDatImpl::GetRowSeek(std::istream& istm, const std::string &strGene) const{
	if(!m_fSeek){
		cerr << "Don't know how you got here" << endl;
	}
	size_t i;
	size_t iNumGenes = GetGenes();
	size_t ind;

	if( (ind = GetGeneIndex(strGene) ) ==-1){
		return NULL; //missing gene
	}

	return GetRowSeek(istm, ind);
}

bool CDatImpl::OpenQdab( std::istream& istm ) {
 size_t	iTotal, i, j, num_bins, num_bits, iPos;
	float*	adScores;
	unsigned char tmp;
	float* bounds;
	unsigned char btmpf;
	unsigned char btmpb;
	
	unsigned char bufferA;
	unsigned char bufferB;
	
	float nan_val;
	
	if( !OpenGenes( istm, true, false ) )
		return false;
	m_Data.Initialize( GetGenes( ) );
	
	// read the number of bins 
	istm.read((char*)&tmp, sizeof(char));    
	num_bins = (size_t)tmp;

	//read the bin boundaries
	bounds = new float[num_bins];
	istm.read((char*)bounds, sizeof(float) * num_bins);
	
	// number of bits required for each bin representation
	num_bits = (size_t)ceil(log( num_bins ) / log ( 2.0 ));	
	
	// add one more bit for NaN case
	if( pow(2, num_bits) == num_bins )
	 ++num_bits;
	
	// set nan value
	nan_val = pow(2, num_bits) -1;
	
	// read the data	
	adScores = new float[ GetGenes( ) - 1 ];
	
	istm.read( (char*)&bufferA, sizeof(bufferA));
	istm.read( (char*)&bufferB, sizeof(bufferB));
	
	for( iTotal = i = 0; ( i + 1 ) < GetGenes( ); ++i ) {
		for(j = 0; j < ( GetGenes( ) - i - 1 ); ++j){
		 iPos = (iTotal * num_bits) % 8;
		 
		 // check bit data overflow??
		 if( iPos + num_bits > 8){
		  btmpb = (bufferA << iPos);
		  btmpf = (bufferB >> (16 - num_bits - iPos)) << (8-num_bits);		  
		  adScores[j] = ((btmpb | btmpf) >> (8 - num_bits));		  
		  ++iTotal;
		  bufferA = bufferB;
		  istm.read( (char*)&bufferB, sizeof(bufferB));
		 }
		 else{
		  adScores[j] = (((bufferA << iPos) & 0xFF) >> (8 - num_bits));
		  ++iTotal;
			if( iPos + num_bits == 8 ) {
				bufferA = bufferB;
          		istm.read( (char*)&bufferB, sizeof(bufferB));
			}
		 }

		 // check if value added was promised 2^#bits -1 (NaN value)
		 if(adScores[j] == nan_val)
		  adScores[j] = CMeta::GetNaN( );
		}
		
		Set( i, adScores ); 
	}
	
	delete[] adScores;
	delete[] bounds;
	return true; }


bool CDatImpl::OpenSparse( std::istream& istm ) {
	size_t		i;
	uint32_t	j;
	float		d;

	if( !OpenGenes( istm, true, false ) )
		return false;
	m_Data.Initialize( GetGenes( ) );
	for( i = 0; ( i + 1 ) < GetGenes( ); ++i ) {
		for( j = ( i + 1 ); j < GetGenes( ); ++j )
			Set( i, j, CMeta::GetNaN( ) );
		while( true ) {
			istm.read( (char*)&j, sizeof(j) );
			if( j == -1 )
				break;
			istm.read( (char*)&d, sizeof(d) );
			Set( i, j, d ); } }

	return true; }

/*!
 * \brief
 * Open the genes from a CDat stored in the given file, guessing the format from the file's extension.
 * 
 * \param szFile
 * Filename from which CDat genes are loaded.
 * 
 * \param iSkip
 * If the given file is a PCL, the number of columns to skip between the ID and experiments.
 * 
 * \returns
 * True if genes were successfully loaded.
 * 
 * Like Open, OpenGenes will guess the appropriate file format from the given filename's extension, but it
 * will load only a CDat's size and gene list from the file. This is useful for rapidly obtaining gene
 * lists and counts from large CDats without incurring the memory/time penalty of loading or memory mapping
 * the whole file.
 * 
 * \remarks
 * Attempting to access a CDat's data after opening only its genes is a poor idea. If the extension is not
 * recognized, DAB format is assumed.
 */
bool CDat::OpenGenes( const char* szFile, size_t iSkip ) {
	ifstream	ifsm;
	bool		fBinary;
	size_t		i;
	EFormat		eFormat;

	for( i = 0; c_asFormats[ i ].m_szExtension; ++i )
		if( !strcmp( szFile + strlen( szFile ) - strlen( c_asFormats[ i ].m_szExtension ),
			c_asFormats[ i ].m_szExtension ) )
			break;
	eFormat = c_asFormats[ i ].m_eFormat;
	fBinary = ( eFormat != EFormatText ) && ( eFormat != EFormatPCL );
	ifsm.open( szFile, fBinary ? ios_base::binary : ios_base::in );

	return OpenGenes( ifsm, fBinary, ( eFormat == EFormatPCL ) ); }

/*!
 * \brief
 * Open the genes from a CDat stored in the stream with the given format.
 * 
 * \param istm
 * Stream from which genes are loaded.
 * 
 * \param fBinary
 * If true, assume DAB format.
 * 
 * \param fPCL
 * If true, assume PCL format.
 * 
 * \returns
 * True if genes were successfully loaded.
 * 
 * Like Open, OpenGenes will load a CDat from the stream in the requested format, but it will load only the
 * CDat's size and gene list from the stream. This is useful for rapidly obtaining gene lists and counts
 * from large CDats without incurring the memory/time penalty of loading or memory mapping the whole file.
 * 
 * \remarks
 * Attempting to access a CDat's data after opening only its genes is a poor idea.
 * 
 * \see
 * CPCL
 */
bool CDat::OpenGenes( std::istream& istm, bool fBinary, bool fPCL ) {

	return CDatImpl::OpenGenes( istm, fBinary, fPCL ); }

bool CDatImpl::OpenGenes( std::istream& istm, bool fBinary, bool fPCL ) {
	size_t		i, iToken;
	uint32_t	iCount;
	string		strToken, strCache;
	float		d;
	const char*	pc;
	char*		acBuf;

	Reset( );
	if( fPCL ) {
		m_pPCL = new CPCL( );
		if( m_pPCL->Open( istm ) ) {
			m_pMeasure = (IMeasure*)1;
			m_fMeasureMemory = false;
			return true; }
		return false; }
	acBuf = new char[ c_iBufferSize ];
	if( fBinary ) {
		istm.read( (char*)&iCount, sizeof(iCount) );
		if( iCount > c_iGeneLimit ) {
			delete[] acBuf;
			return false; }
		m_vecstrGenes.resize( iCount );
		for( i = 0; i < iCount; ++i ) {
			DabGene( istm, acBuf );
			m_vecstrGenes[ i ] = acBuf;
			m_mapstrGenes[ acBuf ] = i; } }
	else {
		set<string>					setstrGenes;
		set<string>::const_iterator	iterGenes;

		while( istm.peek( ) != EOF ) {
			istm.getline( acBuf, c_iBufferSize - 1 );
			for( iToken = 0; iToken < 3; ++iToken ) {
				strToken = OpenToken( acBuf, &pc );
				if( !strToken.length( ) )
					break;
				if( strToken != strCache ) {
					strCache = strToken;
					setstrGenes.insert( strToken ); }

				strToken = OpenToken( pc, &pc );
				setstrGenes.insert( strToken );
				d = (float)strtod( ( strToken = OpenToken( pc ) ).c_str( ), (char**)&pc );
				if( !d && ( ( pc - strToken.c_str( ) ) != strToken.length( ) ) ) {
					delete[] acBuf;
					return false; } } }
		m_vecstrGenes.reserve( setstrGenes.size( ) );
		for( iterGenes = setstrGenes.begin( ); iterGenes != setstrGenes.end( ); ++iterGenes )
			m_vecstrGenes.push_back( *iterGenes ); }
	delete[] acBuf;

	return true; }

/*!
 * \brief
 * Save a CDat to the given file, guessing the format from the file's extension.
 * 
 * \param szFile
 * Filename into which CDat is saved.
 * 
 * Save a CDat to the given file, guessing the format (DAT, DAB, or DAS) from the extension. If null, the
 * CDat will be saved as a DAT to standard output.
 * 
 * \remarks
 * CDats cannot be saved to PCLs, only loaded from them. If the extension is not recognized, DAB format is
 * assumed.
 * 
 * \see
 * Open
 */
void CDat::Save( const char* szFile ) const {
	size_t		i;
	EFormat		eFormat;
	ofstream	ofsm;

	if( !szFile ) {
		Save( cout, EFormatText );
		cout.flush( );
		return; }

	for( i = 0; c_asFormats[ i ].m_szExtension; ++i )
		if( !strcmp( szFile + strlen( szFile ) - strlen( c_asFormats[ i ].m_szExtension ),
			c_asFormats[ i ].m_szExtension ) )
			break;
	eFormat = c_asFormats[ i ].m_eFormat;
	ofsm.open( szFile, ( ( eFormat == EFormatText ) || ( eFormat == EFormatPCL ) ) ? ios_base::out :
		ios_base::binary );
	Save( ofsm, eFormat ); }

/*!
 * \brief
 * Save a CDat to the given stream in the requested format.
 * 
 * \param ostm
 * Stream into which CDat is saved.
 * 
 * \param eFormat
 * Format in which the CDat should be saved.
 * 
 * \remarks
 * The binary flag of the stream must match the intended format (text for DAT, binary for DAB/DAS). CDats
 * cannot be saved to PCLs, only loaded from them.
 * 
 * \see
 * Open
 */
void CDat::Save( std::ostream& ostm, EFormat eFormat ) const {

	switch( eFormat ) {
		case EFormatText:
			SaveText( ostm );
			return;

		case EFormatSparse:
			SaveSparse( ostm );
			return; }

	SaveBinary( ostm ); }

void CDatImpl::SaveText( std::ostream& ostm ) const {
	size_t	i, j;
	float	d;

	for( i = 0; i < GetGenes( ); ++i )
		for( j = ( i + 1 ); j < GetGenes( ); ++j )
			if( !CMeta::IsNaN( d = Get( i, j ) ) )
				ostm << GetGene( i ) << '\t' << GetGene( j ) << '\t' << d << endl; }

void CDatImpl::SaveBinary( std::ostream& ostm ) const {
	size_t			i, j;
	const float*	pd;
	float			d;

	SaveGenes( ostm );
	if( m_pMeasure ) {
		for( i = 0; i < GetGenes( ); ++i )
			for( j = ( i + 1 ); j < GetGenes( ); ++j ) {
				d = Get( i, j );
				ostm.write( (char*)&d, sizeof(d) ); } }
	else
		for( i = 0; ( i + 1 ) < GetGenes( ); ++i ) {
			pd = m_Data.Get( i );
			ostm.write( (char*)pd, sizeof(*pd) * ( GetGenes( ) - i - 1 ) ); } }

void CDatImpl::SaveSparse( std::ostream& ostm ) const {
	uint32_t	i, j;
	float		d;

	SaveGenes( ostm );
	for( i = 0; i < GetGenes( ); ++i ) {
		for( j = ( i + 1 ); j < GetGenes( ); ++j )
			if( !CMeta::IsNaN( d = Get( i, j ) ) ) {
				ostm.write( (char*)&j, sizeof(j) );
				ostm.write( (char*)&d, sizeof(d) ); }
		j = -1;
		ostm.write( (char*)&j, sizeof(j) ); } }

void CDatImpl::SaveGenes( std::ostream& ostm ) const {
	size_t		i, j;
	uint32_t	iSize;
	string		strGene;

	iSize = GetGenes( );
	ostm.write( (char*)&iSize, sizeof(iSize) );
	for( i = 0; i < iSize; ++i ) {
		strGene = GetGene( i );
		for( j = 0; j < strGene.length( ); ++j ) {
			ostm.put( 0 );
			ostm.put( strGene[ j ] ); }
		ostm.put( 0 );
		ostm.put( 0 ); } }

/*!
 * \brief
 * Construct a new CDat with the given gene names.
 * 
 * \param vecstrGenes
 * Gene names and size to associate with the CDat.
 * 
 * \param fClear
 * If true, set each value of the new CDat to missing (NaN).
 * 
 * \param szFile
 * If non-null, use the given file as memory-mapped backing for the new CDat.
 * 
 * \returns
 * True if CDat was generated successfully.
 * 
 * Generates a CDat over the given genes (and of the same size), optionally initializing it to contain no
 * values or backing it with a memory-mapped file rather than physical memory.
 */
bool CDat::Open( const std::vector<std::string>& vecstrGenes, bool fClear, const char* szFile ) {
	size_t			i, j, iSize;
	unsigned char*	pb;

	Reset( );
	m_vecstrGenes.resize( vecstrGenes.size( ) );
	copy( vecstrGenes.begin( ), vecstrGenes.end( ), m_vecstrGenes.begin( ) );

	m_mapstrGenes.clear();
	for( i = 0; i < vecstrGenes.size(); ++i )
		m_mapstrGenes[vecstrGenes[i]] = i; 

	if( szFile ) {
		iSize = sizeof(uint32_t);
		for( i = 0; i < GetGenes( ); ++i )
			iSize += 2 * ( GetGene( i ).length( ) + 1 );
		iSize += CDistanceMatrix::GetSpace( GetGenes( ) );
		if( !CMeta::MapWrite( m_abData, m_hndlData, iSize, szFile ) )
			return false;
		*(uint32_t*)( pb = m_abData ) = GetGenes( );
		pb += sizeof(uint32_t);
		for( i = 0; i < GetGenes( ); ++i ) {
			const string&	strGene	= GetGene( i );

			for( j = 0; j < strGene.length( ); ++j ) {
				*pb++ = 0;
				*pb++ = strGene[ j ]; }
			*pb++ = 0;
			*pb++ = 0; }

		if( !OpenMemmap( pb ) )
			return false; }
	else
		m_Data.Initialize( GetGenes( ) );

	if( fClear )
		for( i = 0; i < m_vecstrGenes.size( ); ++i )
			for( j = ( i + 1 ); j < m_vecstrGenes.size( ); ++j )
				Set( i, j, CMeta::GetNaN( ) );

	return true; }

/*!
 * \brief
 * Construct a new CDat with the given gene names and values.
 * 
 * \param vecstrGenes
 * Gene names to associate with the CDat.
 * 
 * \param MatScores
 * Values to associate with the CDat.
 * 
 * \returns
 * True if CDat was generated successfully.
 * 
 * Generates a CDat over the given genes (and of the same size) and associate it with the given existing
 * pairwise values.
 * 
 * \remarks
 * vecstrGenes must be the same size as MatScores. MatScores will not be copied; the new CDat will thus not
 * consume a substantial amount of memory, but MatScores must not be disposed of before the current CDat.
 */
bool CDat::Open( const std::vector<std::string>& vecstrGenes, const CDistanceMatrix& MatScores ) {
	size_t	i;

	if( vecstrGenes.size( ) != MatScores.GetSize( ) )
		return false;

	Reset( );
	m_vecstrGenes.reserve( vecstrGenes.size( ) );
	for( i = 0; i < vecstrGenes.size( ); ++i )
		m_vecstrGenes.push_back( vecstrGenes[ i ] );

	for( i = 0; i < vecstrGenes.size(); ++i )
		m_mapstrGenes[vecstrGenes[i]] = i; 

	m_Data.Initialize( MatScores );

	return true; }

size_t CDatImpl::GetGene( const std::string& strGene ) const {
	size_t	i;

	if( m_pMeasure )
		return m_pPCL->GetGene( strGene );

	for( i = 0; i < GetGenes( ); ++i )
		if( m_vecstrGenes[ i ] == strGene )
			return i;

	return -1; }

/*!
 * \brief
 * Open a CDat stored in the given file, guessing the format from the file's extension.
 * 
 * \param szFile
 * Filename from which CDat is loaded.
 * 
 * \param fMemmap
 * If true, memory map file rather than allocating memory and copying its contents.
 * 
 * \param iSkip
 * If the given file is a PCL, the number of columns to skip between the ID and experiments.
 * 
 * \param fZScore
 * If true and the given file is a PCL, z-score similarity measures after pairwise calculation.
 * 
 * \param fDuplicates
 * If true, allow duplicates (DAT format only), ignoring all but the last value for each gene pair.
 * 
 * \returns
 * True if CDat was successfully opened.
 * 
 * Opens a CDat from the given file, guessing the file type from its extension: DAT, DAB, DAS, or PCL.
 * 
 * \remarks
 * A memory mapped CDat cannot be modified; doing so will generally cause a crash. fMemmap is ignored
 * if the given file is not a DAB, and iSkip and fZScore are ignored if the given file is not a PCL.
 * PCLs are always converted to pairwise scores using CMeasurePearNorm. If the extension is not
 * recognized, DAB format is assumed.
 * 
 * \see
 * Save | CPCL
 */
bool CDat::Open( const char* szFile, bool fMemmap, size_t iSkip, bool fZScore, bool fDuplicates, bool fSeek ) {
	EFormat		eFormat;
	size_t		i;

	if( !szFile )
		return Open( cin, EFormatText, (float)HUGE_VAL, fDuplicates );

	for( i = 0; c_asFormats[ i ].m_szExtension; ++i )
		if( !strcmp( szFile + strlen( szFile ) - strlen( c_asFormats[ i ].m_szExtension ),
			c_asFormats[ i ].m_szExtension ) )
			break;
	eFormat = c_asFormats[ i ].m_eFormat;

	if( fMemmap && ( eFormat == EFormatBinary ) ) {
		Reset( );
		if( !CMeta::MapRead( m_abData, m_hndlData, m_iData, szFile ) ) {
			g_CatSleipnir( ).error( "CDat::Open( %s, %d ) failed memory mapping", szFile, fMemmap );
			return false; }
		return OpenHelper( ); }

	if(m_ifsm.is_open()){
		m_ifsm.close();
	}

	m_ifsm.open( szFile, ( ( eFormat == EFormatText ) || ( eFormat == EFormatPCL ) ) ? ios_base::in :
		ios_base::binary );
	if( !m_ifsm.is_open( ) )
		return false;

	if(fSeek){
		m_fSeek = true;
	}

	return Open( m_ifsm, eFormat, (float)HUGE_VAL, fDuplicates, iSkip, fZScore, fSeek ); }

bool CDatImpl::OpenHelper( ) {
	unsigned char*	pb;
	size_t			i;

	m_vecstrGenes.resize( *(uint32_t*)( pb = m_abData ) );
	pb += sizeof(uint32_t);
	for( i = 0; i < GetGenes( ); ++i ) {
		string&	strGene	= m_vecstrGenes[ i ];

		while( *++pb )
			strGene += *pb++;
		pb++; }

	return OpenMemmap( pb ); }

bool CDatImpl::OpenMemmap( const unsigned char* pb ) {
	size_t	i;

	m_aadData = new float*[ GetGenes( ) - 1 ];
	m_aadData[ 0 ] = (float*)pb;
	for( i = 1; ( i + 1 ) < m_vecstrGenes.size( ); ++i )
		m_aadData[ i ] = m_aadData[ i - 1 ] + GetGenes( ) - i;
	m_Data.Initialize( GetGenes( ), (float**)m_aadData );

	return true; }

void CDatImpl::AveStd( double& dAverage, double& dStdev, size_t& iN, size_t iApproximate ) const {
	size_t	i, j;
	float	d;

	dAverage = dStdev = 0;
	if( iApproximate == -1 ) {
		for( iN = i = 0; i < GetGenes( ); ++i )
			for( j = ( i + 1 ); j < GetGenes( ); ++j )
				if( !CMeta::IsNaN( d = Get( i, j ) ) ) {
					iN++;
					dAverage += d;
					dStdev += d * d; } }
	else {
		size_t	iOne, iTwo;

		for( i = 0; i < iApproximate; ++i ) {
			iOne = rand( ) % GetGenes( );
			if( ( ( iTwo = rand( ) % GetGenes( ) ) == iOne ) ||
				CMeta::IsNaN( d = Get( iOne, iTwo ) ) ) {
				i--;
				continue; }
			dAverage += d;
			dStdev += d * d; }
		iN = i; }
	if( iN ) {
		dAverage /= iN;
		dStdev = sqrt( ( dStdev / ( iN - ( ( iN > 1 ) ? 1 : 0 ) ) ) - ( dAverage * dAverage ) ); 
	} 

}

void CDatImpl::NormalizeStdev( ) {
	double	d, dAve, dDev;
	size_t	i, j, iN;

	AveStd( dAve, dDev, iN );
	if( !( iN && dDev ) )
		return;
	for( i = 0; i < GetGenes( ); ++i )
		for( j = ( i + 1 ); j < GetGenes( ); ++j )
			if( !CMeta::IsNaN( (float)( d = Get( i, j ) ) ) )
				Set( i, j, (float)( ( d - dAve ) / dDev ) ); }

void CDatImpl::NormalizeSigmoid( ) {
	size_t	i, j;
	float	d;

	for( i = 0; i < GetGenes( ); ++i )
		for( j = ( i + 1 ); j < GetGenes( ); ++j )
			if( !CMeta::IsNaN( d = Get( i, j ) ) )
				Set( i, j, 1.0f / ( 1 + exp( -d ) ) ); }

void CDatImpl::NormalizeNormCDF( ) {
	size_t	i, j, iN;
	float	d;
	double	dAve, dStd;

	AveStd( dAve, dStd, iN );
	for( i = 0; i < GetGenes( ); ++i )
		for( j = ( i + 1 ); j < GetGenes( ); ++j )
			if( !CMeta::IsNaN( d = Get( i, j ) ) )
				Set( i, j, (float)CStatistics::NormalCDF( d, dAve, dStd ) ); }

void CDatImpl::NormalizeMinmax( ) {
	float	d, dMin, dMax;
	size_t	i, j;

	dMax = -( dMin = FLT_MAX );
	for( i = 0; i < GetGenes( ); ++i )
		for( j = ( i + 1 ); j < GetGenes( ); ++j )
			if( !CMeta::IsNaN( d = Get( i, j ) ) ) {
				if( d < dMin )
					dMin = d;
				if( d > dMax )
					dMax = d; }
	if( dMax -= dMin )
		for( i = 0; i < GetGenes( ); ++i )
			for( j = ( i + 1 ); j < GetGenes( ); ++j )
				Set( i, j, ( Get( i, j ) - dMin ) / dMax ); }

void CDatImpl::NormalizeMinmaxNPone( ) {
	float	d, dMin, dMax;
	size_t	i, j;

	dMax = -( dMin = FLT_MAX );
	for( i = 0; i < GetGenes( ); ++i )
		for( j = ( i + 1 ); j < GetGenes( ); ++j )
			if( !CMeta::IsNaN( d = Get( i, j ) ) ) {
				if( d < dMin )
					dMin = d;
				if( d > dMax )
					dMax = d; }
	if( dMax -= dMin )
		for( i = 0; i < GetGenes( ); ++i )
			for( j = ( i + 1 ); j < GetGenes( ); ++j )
			 Set( i, j, ( ( Get( i, j ) - dMin ) / dMax ) * 2.0 + -1.0 ); }

void CDatImpl::NormalizePCC( ) {
	size_t			i, j;
	vector<float>	vecdAves, vecdStds;
	vector<size_t>	veciCounts;
	float			d, dOne, dTwo;

	vecdAves.resize( GetGenes( ) );
	vecdStds.resize( GetGenes( ) );
	veciCounts.resize( GetGenes( ) );
	for( i = 0; i < GetGenes( ); ++i )
		for( j = ( i + 1 ); j < GetGenes( ); ++j )
			if( !CMeta::IsNaN( d = Get( i, j ) ) ) {
				veciCounts[i]++;
				veciCounts[j]++;
				vecdAves[i] += d;
				vecdAves[j] += d;
				d *= d;
				vecdStds[i] += d;
				vecdStds[j] += d; }
	for( i = 0; i < GetGenes( ); ++i ) {
		if( veciCounts[i] ) {
			vecdAves[i] /= veciCounts[i];
			vecdStds[i] = sqrt( ( vecdStds[i] / ( max( veciCounts[i], 2 ) - 1 ) ) -
				( vecdAves[i] * vecdAves[i] ) ); }
		if( !vecdStds[i] )
			vecdStds[i] = 1; }
	for( i = 0; i < GetGenes( ); ++i ) {
		for( j = ( i + 1 ); j < GetGenes( ); ++j )
			if( !CMeta::IsNaN( d = Get( i, j ) ) ) {
				dOne = ( d - vecdAves[i] ) / vecdStds[i];
				dTwo = ( d - vecdAves[j] ) / vecdStds[j];
				Set( i, j, sqrt( ( dOne * dOne ) + ( dTwo * dTwo ) ) ); } } }

/*!
 * \brief
 * Replace each finite value in the CDat with one minus that value.
 * 
 * \remarks
 * Most useful in combination with CDat::Normalize ( true ).
 */
void CDat::Invert( ) {
	size_t	i, j;
	float	d;

	for( i = 0; i < GetGenes( ); ++i )
		for( j = ( i + 1 ); j < GetGenes( ); ++j )
			if( !CMeta::IsNaN( d = Get( i, j ) ) )
				Set( i, j, 1 - d ); }

/*!
 * \brief
 * Remove edges from the CDat based on the given gene file and filter type.
 * 
 * \param szGenes
 * File from which gene names are loaded, one per line.
 * 
 * \param eFilter
 * Way in which to use the given genes to remove edges.
 * 
 * \param iLimit
 * For EFilterPixie and EFilterHefalmp, the maximum number of genes to retain.
 * 
 * \returns
 * True if the filter was executed successfully.
 * 
 * Remove edges and nodes (by removing all incident edges) from the CDat based on one of several algorithms.
 * For details, see EFilter.
 * 
 * \remarks
 * EFilterTerm and to some degree EFilterEdge don't make a lot of sense for CDats that do not represent
 * gold standards.
 */
bool CDat::FilterGenes( const char* szGenes, EFilter eFilter, size_t iLimit ) {
	CGenome		Genome;
	CGenes		Genes( Genome );
	ifstream	ifsm;
	if( !szGenes )
		return false;

	ifsm.open( szGenes );
	if( !Genes.Open( ifsm ) )
		return false;
	FilterGenes( Genes, eFilter, iLimit );
	return true; }

/*!
 * \brief
 * Remove edges from the CDat based on the given gene set and filter type.
 * 
 * \param Genes
 * Gene set used to filter the CDat.
 * 
 * \param eFilter
 * Way in which to use the given genes to remove edges.
 * 
 * \param iLimit
 * For EFilterPixie and EFilterHefalmp, the maximum number of genes to retain.
 * 
 * \param dEdgeAggressiveness
 * For EFilterPixie and EFilterHefalmp, higher values result in more aggressive edge trimming. NaN
 * completely skips edge trimming.
 * 
 * Remove edges and nodes (by removing all incident edges) from the CDat based on one of several algorithms.
 * For details, see EFilter.
 * 
 * \remarks
 * EFilterTerm and to some degree EFilterEdge don't make a lot of sense for CDats that do not represent
 * gold standards.
 */
void CDat::FilterGenes( const CGenes& Genes, EFilter eFilter, size_t iLimit, float dEdgeAggressiveness,
	bool fAbsolute, const vector<float>* pvecdWeights ) {
	size_t			i, j;
	vector<bool>	vecfGenes;
	vecfGenes.resize( GetGenes( ) );
	for( i = 0; i < Genes.GetGenes( ); ++i )
		if( ( j = GetGene( Genes.GetGene( i ).GetName( ) ) ) != -1 )
			vecfGenes[ j ] = true;

	switch( eFilter ) {
		case EFilterPixie:
		case EFilterHefalmp:
			FilterGenesGraph( Genes, vecfGenes, iLimit, dEdgeAggressiveness, eFilter == EFilterHefalmp, fAbsolute, pvecdWeights );
			return; }

	for( i = 0; i < GetGenes( ); ++i ) {
		if( ( ( eFilter == EFilterExclude ) && vecfGenes[ i ] ) ||
			( ( eFilter == EFilterInclude ) && !vecfGenes[ i ] ) ||
			( ( eFilter == EFilterIncludePos ) && !vecfGenes[ i ] ) ) {
			for( j = ( i + 1 ); j < GetGenes( ); ++j ) {
				if ( Get( i, j ) || eFilter != EFilterIncludePos ) 
					Set( i, j, CMeta::GetNaN( ) );
			}
			continue; }
		if( ( eFilter == EFilterEdge ) && vecfGenes[ i ] )
			continue;
		if( ( eFilter == EFilterExEdge ) && !vecfGenes[ i ] )
			continue;
		for( j = ( i + 1 ); j < GetGenes( ); ++j )
			switch( eFilter ) {
				case EFilterInclude:
				case EFilterEdge:
					if( !vecfGenes[ j ] )
						Set( i, j, CMeta::GetNaN( ) );
					break;
				case EFilterIncludePos:
					if( !vecfGenes[ j ] && Get( i, j ) )
						Set( i, j, CMeta::GetNaN( ) );
					break;
				case EFilterTerm:
					if( !( vecfGenes[ i ] && vecfGenes[ j ] ) &&
						( !( vecfGenes[ i ] || vecfGenes[ j ] ) || Get( i, j ) ) )
						Set( i, j, CMeta::GetNaN( ) );
					break;					
			    case EFilterExEdge:
				    if( vecfGenes[ j ] )
					 Set( i, j, CMeta::GetNaN( ) );
				    break;
				case EFilterExclude:
					if( vecfGenes[ j ] )
						Set( i, j, CMeta::GetNaN( ) );
					break; } } }

struct SPixie {
	size_t	m_iNode;
	float	m_dScore;

	SPixie( size_t iNode, float dScore ) : m_iNode(iNode), m_dScore(dScore) { }

	bool operator<( const SPixie& sPixie ) const {

		return ( m_dScore < sPixie.m_dScore ); }
};

void CDatImpl::FilterGenesGraph( const CGenes& Genes, vector<bool>& vecfGenes, size_t iLimit,
	float dEdgeAggressiveness, bool fHefalmp, bool fAbsolute, const vector<float>* pvecdWeights ) {
	vector<float>				vecdNeighbors, vecdWeights;
	size_t						i, j, iOne, iTwo, iMinOne, iMinTwo, iN;
	vector<size_t>				veciGenes, veciFinal, veciDegree;
	set<size_t>					setiN;
	set<size_t>::const_iterator	iterN;
	float						d, dMin, dCutoff;
	priority_queue<SPixie>		pqueNeighbors;
	bool						fDone;
	double						dAve, dDev;

	if( iLimit == -1 )
		iLimit = c_iNeighborhood;
	veciGenes.resize( Genes.GetGenes( ) );
	for( i = 0; i < veciGenes.size( ); ++i )
		veciGenes[ i ] = GetGene( Genes.GetGene( i ).GetName( ) );
	if( !pvecdWeights || ( pvecdWeights->size( ) < veciGenes.size( ) ) ) {
		vecdWeights.resize( veciGenes.size( ) );
		fill( vecdWeights.begin( ), vecdWeights.end( ), 1.0f );
		pvecdWeights = &vecdWeights; }

	vecdNeighbors.resize( GetGenes( ) );
	fill( vecdNeighbors.begin( ), vecdNeighbors.end( ), 0.0f );
	if( fHefalmp )
		for( i = 0; i < GetGenes( ); ++i ) {
			size_t	iIn, iOut;
			float	dIn, dOut;

			if( vecfGenes[ i ] )
				continue;
			dIn = dOut = 0;
			for( iIn = j = 0; j < veciGenes.size( ); ++j ) {
				if( ( iOne = veciGenes[ j ] ) == -1 )
					continue;
				if( !CMeta::IsNaN( d = Get( i, iOne ) ) ) {
					if( fAbsolute )
						d = fabs( d );
					iIn++;
					dIn += d * (*pvecdWeights)[ j ]; } }
			for( iOut = j = 0; j < GetGenes( ); ++j )
				if( !CMeta::IsNaN( d = Get( i, j ) ) ) {
					if( fAbsolute )
						d = fabs( d );
					iOut++;
					dOut += d; }
			vecdNeighbors[ i ] = ( iIn && dOut ) ? ( dIn * iOut / iIn / dOut ) : 0; }
	else
		for( i = 0; i < veciGenes.size( ); ++i ) {
			if( ( iOne = veciGenes[ i ] ) == -1 )
				continue;
			for( j = 0; j < GetGenes( ); ++j ) {
				if( vecfGenes[ j ] )
					continue;
				if( !CMeta::IsNaN( d = Get( iOne, j ) ) ) {
					if( fAbsolute )
						d = fabs( d );
					vecdNeighbors[ j ] += d * (*pvecdWeights)[ i ]; } } }
	for( i = 0; i < vecdNeighbors.size( ); ++i )
		if( ( d = vecdNeighbors[ i ] ) > 0 )
			pqueNeighbors.push( SPixie( i, d ) );

	for( i = 0; i < veciGenes.size( ); ++i )
		if( ( iOne = veciGenes[ i ] ) != -1 )
			veciFinal.push_back( iOne );
	while( !pqueNeighbors.empty( ) && ( setiN.size( ) < iLimit ) ) {
		veciFinal.push_back( pqueNeighbors.top( ).m_iNode );
		setiN.insert( pqueNeighbors.top( ).m_iNode );
		pqueNeighbors.pop( ); }

	for( iterN = setiN.begin( ); iterN != setiN.end( ); ++iterN )
		vecfGenes[ *iterN ] = true;
	for( i = 0; i < GetGenes( ); ++i ) {
		if( !vecfGenes[ i ] ) {
			for( j = ( i + 1 ); j < GetGenes( ); ++j )
				Set( i, j, CMeta::GetNaN( ) );
			continue; }
		for( j = ( i + 1 ); j < GetGenes( ); ++j )
			if( !vecfGenes[ j ] )
				Set( i, j, CMeta::GetNaN( ) ); }
	AveStd( dAve, dDev, iN );
	dCutoff = (float)( dAve + ( dEdgeAggressiveness * dDev ) );

	veciDegree.resize( veciFinal.size( ) );
	for( i = 0; i < veciDegree.size( ); ++i ) {
		iOne = veciFinal[ i ];
		for( j = ( i + 1 ); j < veciDegree.size( ); ++j ) {
			iTwo = veciFinal[ j ];
			if( !CMeta::IsNaN( Get( iOne, iTwo ) ) ) {
				veciDegree[ i ]++;
				veciDegree[ j ]++; } } }
	for( fDone = CMeta::IsNaN( dEdgeAggressiveness ); !fDone; ) {
		fDone = true;
		dMin = FLT_MAX;
		for( i = 0; i < veciFinal.size( ); ++i ) {
			iOne = veciFinal[ i ];
			for( j = ( i + 1 ); j < veciFinal.size( ); ++j ) {
				iTwo = veciFinal[ j ];
				if( !CMeta::IsNaN( d = Get( iOne, iTwo ) ) && ( d < dCutoff ) && ( d < dMin ) &&
					( veciDegree[ i ] > c_iDegree ) && ( veciDegree[ j ] > c_iDegree ) ) {
					fDone = false;
					dMin = d;
					iMinOne = i;
					iMinTwo = j; } } }
		if( !fDone ) {
			veciDegree[ iMinOne ]--;
			veciDegree[ iMinTwo ]--;
			Set( veciFinal[ iMinOne ], veciFinal[ iMinTwo ], CMeta::GetNaN( ) ); } } }

/*!
 * \brief
 * Generate a DOT-formatted graph from the CDat, suitable for processing with AT&T's Graphviz software.
 * 
 * \param ostm
 * Stream into which DOT is saved.
 * 
 * \param dCutoff
 * If finite, edge weights below this cutoff are not included in the DOT.
 * 
 * \param pGenome
 * If non-null, name synonyms from this genome are used to label gene nodes.
 * 
 * \param fUnlabeled
 * If true, do not label gene nodes and use only minimal unique identifiers when generating the DOT.
 * 
 * \param fHashes
 * If true, include # marks in hexadecimal color strings within the DOT. This is moronic, but some DOT
 * parsers (*coughboostcough*) will randomly crash if # characters are included in the DOT.
 * 
 * \param pvecdColors
 * If non-null, contains weights between 0 and 1 interpolating node colors between cyan and yellow.
 * 
 * \param pvecdBorders
 * If non-null, contains border widths in pixels for each node.
 * 
 * SaveDOT is one of the most useful methods for visualizing the weighted graph implicit in a CDat,
 * particularly in combination with FilterGenes and EFilterPixie/EFilterHefalmp. Calling SaveDOT will
 * generate a DOT graph file containing (optionally) each node and edge in the CDat, with edges colored by
 * weight (scaled from green for the minimum weight to red at the maximum). Nodes can optionally be colored
 * or given varying border widths based on external information, or labeled with different gene names
 * (synonyms) than used internally by the CDat. DOT files can be visualized by a variety of software, notably
 * the Graphviz package from AT&T.
 * 
 * \remarks
 * If given, pvecdColors and pvecdBorders must be of the same size as the CDat.
 * 
 * \see
 * SaveGDF | SaveNET | SaveMATISSE
 */
void CDat::SaveDOT( std::ostream& ostm, float dCutoff, const CGenome* pGenome, bool fUnlabeled, bool fHashes,
	const std::vector<float>* pvecdColors, const std::vector<float>* pvecdBorders ) const {
	size_t			i, j, iCount;
	float			d, dAve, dStd;
	bool			fAll, fLabel;
	vector<string>	vecstrNames;
	vector<bool>	vecfGenes;

	fAll = CMeta::IsNaN( dCutoff );
	ostm << "graph G {" << endl;
	ostm << "	pack = \"true\";" << endl;
	ostm << "	overlap = \"scale\";" << endl;
	ostm << "	splines = \"true\";" << endl;

	if( pvecdColors || pvecdBorders || !( fUnlabeled || fAll ) ) {
		vecfGenes.resize( GetGenes( ) );
		for( i = 0; i < vecfGenes.size( ); ++i )
			for( j = ( i + 1 ); j < vecfGenes.size( ); ++j )
				if( !CMeta::IsNaN( d = Get( i, j ) ) && ( fAll || ( d >= dCutoff ) ) )
					vecfGenes[ i ] = vecfGenes[ j ] = true; }

	vecstrNames.resize( GetGenes( ) );
	for( i = 0; i < vecstrNames.size( ); ++i ) {
		string	strName;

		fLabel = !fUnlabeled && ( fAll || vecfGenes[ i ] );
		vecstrNames[ i ] = CMeta::Filename( strName = GetGene( i ) );
		if( !isalpha( vecstrNames[ i ][ 0 ] ) )
			vecstrNames[ i ] = "_" + vecstrNames[ i ];
		if( pGenome && ( ( j = pGenome->GetGene( GetGene( i ) ) ) != -1 ) ) {
			const CGene&	Gene	= pGenome->GetGene( j );

			strName = Gene.GetSynonyms( ) ? Gene.GetSynonym( 0 ) : Gene.GetName( );
			if( fUnlabeled ) {
				if( strName != vecstrNames[ i ] ) {
					vecstrNames[ i ] += '_';
					vecstrNames[ i ] += Gene.GetSynonym( 0 ); } } }
		if( ( pvecdColors || pvecdBorders || fLabel ) && ( fAll || vecfGenes[ i ] ) ) {
			ostm << vecstrNames[ i ] << " [shape = \"ellipse\", style = \"filled";
			if( pvecdBorders )
				ostm << ", setlinewidth(" << (*pvecdBorders)[ i ] << ")";
			ostm << "\"";
			ostm << ", fillcolor = \"" << ( fHashes ? "#" : "" ) << ( pvecdColors ? CColor::Interpolate(
				(*pvecdColors)[ i ], 
				CColor::c_Cyan, CColor::c_White, CColor::c_Yellow 
				//CColor::c_White, CColor::c_Cyan, CColor::c_Yellow 
				).ToRGB( ) :
				"FFFFFF" ) << "\"";
			if( fLabel )
				ostm << ", label=\"" << strName << "\"";
			ostm << "];" << endl; } }

	ostm << endl;
	dAve = dStd = 0;
	for( iCount = i = 0; i < GetGenes( ); ++i )
		for( j = ( i + 1 ); j < GetGenes( ); ++j )
			if( !CMeta::IsNaN( d = Get( i, j ) ) && ( fAll || ( d >= dCutoff ) ) ) {
				iCount++;
				dAve += d;
				dStd += d * d; }
	if( iCount ) {
		dAve /= iCount;
		dStd = sqrt( max( 0.0f, ( dStd / ( max( iCount, 2 ) - 1 ) ) - ( dAve * dAve ) ) ); }
	for( i = 0; i < GetGenes( ); ++i )
		for( j = ( i + 1 ); j < GetGenes( ); ++j )
			if( !CMeta::IsNaN( d = Get( i, j ) ) && ( fAll || ( d >= dCutoff ) ) ) {
				d = 1.0f / ( 1 + exp( ( dAve - d ) / dStd ) );
				ostm << vecstrNames[ i ] << " -- " << vecstrNames[ j ] << " [weight = " << d <<
					", color = \"" << ( fHashes ? "#" : "" ) << CColor::Interpolate( d,
					//CColor::c_Green, CColor::c_Black, CColor::c_Red ).ToRGB( ) 
					CColor::c_Orange, CColor::c_DarkGreen, CColor::c_Blue ).ToRGB( ) 
					<< "\"];" << endl; }

	ostm << "}" << endl; }

/*!
 * \brief
 * Generate a GDF-formatted graph from the CDat, suitable for processing with the GUESS graph exploration
 * system.
 * 
 * \param ostm
 * Stream into which GDF is saved.
 * 
 * \param dCutoff
 * If finite, edge weights below this cutoff are not included in the GDF.
 * 
 * Calling SaveGDF will generate a GDF graph file containing (optionally) each node and edge in the CDat.
 * Nodes are labeled minimally, and edges are not given any inherent color information (although this can be
 * added later). GDFs are visualizable using the GUESS graph exploration software, although it doesn't deal
 * well with large or highly connected graphs.
 * 
 * \remarks
 * Edge weights are scaled by 10x in order to fall roughly within GDF's expected range.
 * 
 * \see
 * SaveDOT | SaveNET | SaveMATISSE
 */
void CDat::SaveGDF( std::ostream& ostm, float dCutoff ) const {
	size_t			i, j;
	float			d;
	bool			fAll;
	vector<string>	vecstrNames;

	fAll = CMeta::IsNaN( dCutoff );
	ostm << "nodedef> name" << endl;

	vecstrNames.resize( GetGenes( ) );
	for( i = 0; i < vecstrNames.size( ); ++i )
		vecstrNames[ i ] = CMeta::Filename( GetGene( i ) );
	for( i = 0; i < GetGenes( ); ++i )
		ostm << vecstrNames[ i ] << endl;

	ostm << endl << "edgedef> node1,node2,weight" << endl;
	for( i = 0; i < GetGenes( ); ++i )
		for( j = ( i + 1 ); j < GetGenes( ); ++j )
			if( !CMeta::IsNaN( d = Get( i, j ) ) && ( fAll || ( d >= dCutoff ) ) )
				ostm << vecstrNames[ i ] << "," << vecstrNames[ j ] << "," << ( 10 * Get( i, j ) ) << endl; }

/*!
 * \brief
 * Generate a NET-formatted graph from the CDat.
 * 
 * \param ostm
 * Stream into which NET is saved.
 * 
 * \param dCutoff
 * If finite, edge weights below this cutoff are not included in the NET.
 * 
 * Calling SaveNET will generate a NET graph file containing (optionally) each node and edge in the CDat.
 * Nodes are labeled minimally, and edges are not given any inherent color information (although this can be
 * added later). I honestly don't remember at all what software uses the NET format, and "net"'s 
 * impossible to Google these days (thanks, Microsoft...)
 * 
 * \see
 * SaveDOT | SaveGDF | SaveMATISSE
 */
void CDat::SaveNET( std::ostream& ostm, float dCutoff ) const {
	size_t	i, j;
	float	d;
	bool	fAll;

	fAll = CMeta::IsNaN( dCutoff );
	ostm << "*Vertices " << GetGenes( ) << endl;
	for( i = 0; i < GetGenes( ); ++i )
		ostm << ( i + 1 ) << " \"" << GetGene( i ) << '"' << endl;

	ostm << "*Edges" << endl;
	for( i = 0; i < GetGenes( ); ++i )
		for( j = ( i + 1 ); j < GetGenes( ); ++j )
			if( !CMeta::IsNaN( d = Get( i, j ) ) && ( fAll || ( d >= dCutoff ) ) )
				ostm << ( i + 1 ) << ' ' << ( j + 1 ) << ' ' << d << endl; }

/*!
 * \brief
 * Generate a MATISSE-formatted graph from the CDat, suitable for processing with the MATISSE software.
 * 
 * \param ostm
 * Stream into which MATISSE file is saved.
 * 
 * \param dCutoff
 * If finite, edge weights below this cutoff are not included in the MATISSE file.
 * 
 * \param pGenome
 * If non-null, name synonyms from this genome are used to label gene nodes.
 * 
 * Calling SaveMATISSE will generate a MATISSE graph file containing (optionally) each node and edge in the
 * CDat. Nodes are labeled either minimally or using the given genome's names/sysnonyms, and edges are not
 * given any inherent color information (although this can be added later). MATISSE files are visualizable
 * using the MATISSE software, although it doesn't deal well with large or highly connected graphs.
 * 
 * \see
 * SaveDOT | SaveGDF | SaveNET
 */
void CDat::SaveMATISSE( std::ostream& ostm, float dCutoff, const CGenome* pGenome ) const {
	size_t	i, j, k;
	float	d;
	bool	fAll;

	fAll = CMeta::IsNaN( dCutoff );
	for( i = 0; i < GetGenes( ); ++i ) {
		j = pGenome ? pGenome->GetGene( GetGene( i ) ) : -1;
		ostm << i << '\t' << GetGene( i ) << '\t' << ( ( ( j == -1 ) ||
			!pGenome->GetGene( j ).GetSynonyms( ) ) ? GetGene( i ) :
			pGenome->GetGene( j ).GetSynonym( 0 ) ) << '\t' << ( ( j == -1 ) ? "-" :
			pGenome->GetGene( j ).GetGloss( ) ) << endl; }

	for( k = i = 0; i < GetGenes( ); ++i )
		for( j = ( i + 1 ); j < GetGenes( ); ++j )
			if( !CMeta::IsNaN( d = Get( i, j ) ) && ( fAll || ( d >= dCutoff ) ) )
				ostm << k++ << '\t' << i << '\t' << j << "	false	" << d << endl; }

struct SSorterRank {
	const CDat&	m_Dat;

	SSorterRank( const CDat& Dat ) : m_Dat(Dat) { }

	bool operator()( const pair<size_t, size_t>& prOne, const pair<size_t, size_t>& prTwo ) const {

		return ( m_Dat.Get( prOne.first, prOne.second ) < m_Dat.Get( prTwo.first, prTwo.second ) ); }

};

/*!
 * \brief
 * Replace each finite value in the CDat with its integer rank.
 * 
 * \remarks
 * This can be costly in memory/processing time for large CDats.
 */
void CDat::Rank( ) {
	vector<pair<size_t, size_t> >	vecprData;
	size_t							i, j, iRank;
	float							d, dPrev;

	for( i = 0; i < GetGenes( ); ++i )
		for( j = ( i + 1 ); j < GetGenes( ); ++j )
			if( !CMeta::IsNaN( Get( i, j ) ) )
				vecprData.push_back( pair<size_t, size_t>( i, j ) );
	sort( vecprData.begin( ), vecprData.end( ), SSorterRank( *this ) );
	for( iRank = i = 0; i < vecprData.size( ); ++i ) {
		d = Get( vecprData[ i ].first, vecprData[ i ].second );
		if( i && ( d != dPrev ) )
			iRank = i;
		dPrev = d;
		Set( vecprData[ i ].first, vecprData[ i ].second, (float)iRank ); } }

void CDat::NormalizeQuantiles( size_t iQuantiles ) {
	static const size_t	c_iTest	= 100;
	float				d, dTest;
	size_t				i, j, k, iValues, iPrev, iNext;
	set<float>			setiTest;
	bool				fDiscrete;
	vector<float>		vecdValues;

	for( iValues = i = 0; i < GetGenes( ); ++i )
		for( j = ( i + 1 ); j < GetGenes( ); ++j )
			if( !CMeta::IsNaN( d = Get( i, j ) ) )
				iValues++;

// Heuristic to test for discrete valued dats
	dTest = (float)c_iTest / iValues;
	for( i = 0; i < GetGenes( ); ++i )
		for( j = ( i + 1 ); j < GetGenes( ); ++j )
			if( !CMeta::IsNaN( d = Get( i, j ) ) && ( ( (float)rand( ) / RAND_MAX ) < dTest ) )
				setiTest.insert( d );
	fDiscrete = ( setiTest.size( ) * 2 ) < c_iTest;

	if( fDiscrete ) {
		map<float, size_t>				mapdiValues;
		map<float, size_t>::iterator	iterValue;
		map<float, float>				mapddQuantiles;

		for( i = 0; i < GetGenes( ); ++i )
			for( j = ( i + 1 ); j < GetGenes( ); ++j ) {
				if( CMeta::IsNaN( d = Get( i, j ) ) )
					continue;
				if( ( iterValue = mapdiValues.find( d ) ) == mapdiValues.end( ) )
					mapdiValues[d] = 1;
				else
					iterValue->second++; }
		vecdValues.resize( mapdiValues.size( ) );
		for( iterValue = mapdiValues.begin( ),i = 0; iterValue != mapdiValues.end( ); ++iterValue,++i )
			vecdValues[i] = iterValue->first;
		sort( vecdValues.begin( ), vecdValues.end( ) );

		for( i = iPrev = 0; i < vecdValues.size( ); ++i,iPrev = iNext ) {
			iNext = iPrev + mapdiValues[vecdValues[i]];
			mapddQuantiles[vecdValues[i]] = iQuantiles * ( iPrev + iNext - 1 ) / 2.0f / iValues; }
		for( i = 0; i < GetGenes( ); ++i )
			for( j = ( i + 1 ); j < GetGenes( ); ++j )
				if( !CMeta::IsNaN( d = Get( i, j ) ) )
					Set( i, j, mapddQuantiles[d] ); }
	else {
		vector<float>	vecdTops;

		vecdValues.reserve( min( iValues, iQuantiles * c_iTest ) );
		dTest = (float)vecdValues.capacity( ) / iValues;
		for( i = 0; i < GetGenes( ); ++i )
			for( j = ( i + 1 ); j < GetGenes( ); ++j )
				if( !CMeta::IsNaN( d = Get( i, j ) ) && ( ( (float)rand( ) / RAND_MAX ) < dTest ) )
					vecdValues.push_back( d );
		sort( vecdValues.begin( ), vecdValues.end( ) );

		vecdTops.resize( iQuantiles - 1 );
		for( i = 0; i < vecdTops.size( ); ++i ) {
			d = (float)( i + 1 ) * ( vecdValues.size( ) - 1 ) / iQuantiles;
			j = (size_t)d;
			vecdTops[i] = ( ( d - j ) && ( ( j + 1 ) < vecdValues.size( ) ) ) ? ( ( vecdValues[j] + vecdValues[j + 1] ) / 2 ) :
				vecdValues[j]; }

		for( i = 0; i < GetGenes( ); ++i )
			for( j = ( i + 1 ); j < GetGenes( ); ++j ) {
				if( CMeta::IsNaN( d = Get( i, j ) ) )
					continue;
				for( k = 0; k < vecdTops.size( ); ++k )
					if( d < vecdTops[k] )
						break;
				Set( i, j, (float)k ); } } }

}