Commits

Łukasz Ligowski committed 4362e79

poprawki

  • Participants
  • Parent commits 23f3544

Comments (0)

Files changed (1)

File 16_o_pojeciu_odleglosci.tex

 	\end{align}
 	\begin{itemize}
 		\item norma $\Vert f\Vert_p = \{\int_X |f|^p
-			d\mu\}^{\frac{1}{2}}$ przestrzeń $L_p(\mu)$ to
+			d\mu\}^{\frac{1}{p}}$ przestrzeń $L_p(\mu)$ to
 			przestrzeń wszystkich funkcji dla których ta norma jest
 			skończona $p \geq 1$
 		\item $L_\infty$ - dla normy $\Vert x \Vert_p = \sup\{|x_n|:n\in