Commits

Łukasz Ligowski  committed ede91e4

poptawki

  • Participants
  • Parent commits 44a887a
  • Branches default

Comments (0)

Files changed (1)

File 18_najbardziej_znane_rozklady_prawdopodobienstwa.tex

 		\begin{align}
 			N(0,1) = \varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}e^{\frac{-x^2}{2}}\\
 			\varphi(x) =
-			\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{\frac{-(x-m)^2}{2}}\label{dupa}
+			\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}e^{\frac{-(x-m)^2}{2\sigma^2}}\label{dupa}
 		\end{align}
 		jeśli zmienna losowa $X$ ma rozkład o~gęstości $N(0,1)$ to
 		zmienna losowa $\sigma X + m$ ma rozkład (\ref{dupa}),