Source

django-3k-old / django / conf / locale / eu / LC_MESSAGES / django.po

Full commit
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657
2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752
2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847
2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942
2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037
3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227
3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322
3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417
3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512
3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607
3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702
3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797
3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892
3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987
3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177
4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
# translation of django.po to
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: Django\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2008-02-08 19:37+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2010-07-08 12:55+0200\n"
"Last-Translator: Aitzol Naberan <anaberan@codesyntax.com>\n"
"Language-Team:  <es@li.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: emacs\n"

#: conf/global_settings.py:39
msgid "Arabic"
msgstr "Arabiera"

#: conf/global_settings.py:40
msgid "Bengali"
msgstr "Bengalera"

#: conf/global_settings.py:41
msgid "Bulgarian"
msgstr "Bulgariera"

#: conf/global_settings.py:42
msgid "Catalan"
msgstr "Katalana"

#: conf/global_settings.py:43
msgid "Czech"
msgstr "Txekiera"

#: conf/global_settings.py:44
msgid "Welsh"
msgstr "Gales"

#: conf/global_settings.py:45
msgid "Danish"
msgstr "Daniera"

#: conf/global_settings.py:46
msgid "German"
msgstr "Alemaniera"

#: conf/global_settings.py:47
msgid "Greek"
msgstr "Greziera"

#: conf/global_settings.py:48
msgid "English"
msgstr "Ingelesa"

#: conf/global_settings.py:49
msgid "Spanish"
msgstr "Espainola"

#: conf/global_settings.py:50
msgid "Argentinean Spanish"
msgstr "Argentinako espainola"

#: conf/global_settings.py:51
msgid "Persian"
msgstr "Persiera"

#: conf/global_settings.py:52
msgid "Finnish"
msgstr "Finlandiera"

#: conf/global_settings.py:53
msgid "French"
msgstr "Frantzesa"

#: conf/global_settings.py:54
msgid "Gaeilge"
msgstr "Gaelikoa"

#: conf/global_settings.py:55
msgid "Galician"
msgstr "Galiziera"

#: conf/global_settings.py:56
msgid "Hungarian"
msgstr "Hungariera"

#: conf/global_settings.py:57
msgid "Hebrew"
msgstr "Hebreera"

#: conf/global_settings.py:58
msgid "Croatian"
msgstr "Kroaziarra"

#: conf/global_settings.py:59
msgid "Icelandic"
msgstr "Islandiera"

#: conf/global_settings.py:60
msgid "Italian"
msgstr "Italiera"

#: conf/global_settings.py:61
msgid "Japanese"
msgstr "Japoniera"

#: conf/global_settings.py:62
msgid "Korean"
msgstr "Koreera"

#: conf/global_settings.py:63
msgid "Khmer"
msgstr "khemerera"

#: conf/global_settings.py:64
msgid "Kannada"
msgstr "Kanadiera"

#: conf/global_settings.py:65
msgid "Latvian"
msgstr "Lituaniera"

#: conf/global_settings.py:66
msgid "Macedonian"
msgstr "Mazedoniera"

#: conf/global_settings.py:67
msgid "Dutch"
msgstr "Holandera"

#: conf/global_settings.py:68
msgid "Norwegian"
msgstr "Norvegiera"

#: conf/global_settings.py:69
msgid "Polish"
msgstr "Poloniera"

#: conf/global_settings.py:70
msgid "Portugese"
msgstr "Portugalera"

#: conf/global_settings.py:71
msgid "Brazilian"
msgstr "Brasilgo portugalera"

#: conf/global_settings.py:72
msgid "Romanian"
msgstr "Errumaniera"

#: conf/global_settings.py:73
msgid "Russian"
msgstr "Errusiera"

#: conf/global_settings.py:74
msgid "Slovak"
msgstr "Eslovakiera"

#: conf/global_settings.py:75
msgid "Slovenian"
msgstr "Esloveniera"

#: conf/global_settings.py:76
msgid "Serbian"
msgstr "Serbiera"

#: conf/global_settings.py:77
msgid "Swedish"
msgstr "Suediera"

#: conf/global_settings.py:78
msgid "Tamil"
msgstr "Tamilera"

#: conf/global_settings.py:79
msgid "Telugu"
msgstr "Telegu hizkuntza"

#: conf/global_settings.py:80
msgid "Turkish"
msgstr "Turkiera"

#: conf/global_settings.py:81
msgid "Ukrainian"
msgstr "Ukrainera"

#: conf/global_settings.py:82
msgid "Simplified Chinese"
msgstr "Txinera (sinpletua)"

#: conf/global_settings.py:83
msgid "Traditional Chinese"
msgstr "Txinera (tradizionala)"

#: contrib/admin/filterspecs.py:44
#, python-format
msgid ""
"<h3>By %s:</h3>\n"
"<ul>\n"
msgstr ""
"<h3> %s gatik:</h3>\n"
"<ul>\n"

#: contrib/admin/filterspecs.py:74 contrib/admin/filterspecs.py:92
#: contrib/admin/filterspecs.py:147 contrib/admin/filterspecs.py:173
msgid "All"
msgstr "Dena"

#: contrib/admin/filterspecs.py:113
msgid "Any date"
msgstr "Edozein data"

#: contrib/admin/filterspecs.py:114
msgid "Today"
msgstr "Gaur"

#: contrib/admin/filterspecs.py:117
msgid "Past 7 days"
msgstr "Aurreko 7 egunak"

#: contrib/admin/filterspecs.py:119
msgid "This month"
msgstr "Hilabete hau"

#: contrib/admin/filterspecs.py:121
msgid "This year"
msgstr "Urte hau"

#: contrib/admin/filterspecs.py:147 newforms/widgets.py:231
#: oldforms/__init__.py:592
msgid "Yes"
msgstr "Bai"

#: contrib/admin/filterspecs.py:147 newforms/widgets.py:231
#: oldforms/__init__.py:592
msgid "No"
msgstr "Ez"

#: contrib/admin/filterspecs.py:154 newforms/widgets.py:231
#: oldforms/__init__.py:592
msgid "Unknown"
msgstr "Ezezaguna"

#: contrib/admin/models.py:18
msgid "action time"
msgstr "Ekintza hordua"

#: contrib/admin/models.py:21
msgid "object id"
msgstr "Objetuaren id-a"

#: contrib/admin/models.py:22
msgid "object repr"
msgstr "Objeturaren aurkezpena"

#: contrib/admin/models.py:23
msgid "action flag"
msgstr "Ekintza botoia"

#: contrib/admin/models.py:24
msgid "change message"
msgstr "Mezua aldatu"

#: contrib/admin/models.py:27
msgid "log entry"
msgstr "Log sarrera"

#: contrib/admin/models.py:28
msgid "log entries"
msgstr "log sarrerak"

#: contrib/admin/templates/admin/404.html:4
#: contrib/admin/templates/admin/404.html:8
msgid "Page not found"
msgstr "Ez da orririk aurkitu"

#: contrib/admin/templates/admin/404.html:10
msgid "We're sorry, but the requested page could not be found."
msgstr "Barkatu, eskatutako orria ezin daiteke aurkitu"

#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
#: contrib/admin/templates/admin/base.html:37
#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:12
#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:5
#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:5
#: contrib/admin/templates/admin/invalid_setup.html:4
#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:4
#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:11
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:4
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
msgid "Home"
msgstr "Hasiera"

#: contrib/admin/templates/admin/500.html:4
msgid "Server error"
msgstr "Zerbitzari errorea"

#: contrib/admin/templates/admin/500.html:6
msgid "Server error (500)"
msgstr "Zerbitzari errorea (500)"

#: contrib/admin/templates/admin/500.html:9
msgid "Server Error <em>(500)</em>"
msgstr "Zerbitzari Errorea <em>(500)</em>"

#: contrib/admin/templates/admin/500.html:10
msgid ""
"There's been an error. It's been reported to the site administrators via e-"
"mail and should be fixed shortly. Thanks for your patience."
msgstr "Arazo bat izan da. Web guneraren administradoreri abisu email bat bidali zaio eta laister konpondua egon beharko luke. Barkatu eragozpenak."

#: contrib/admin/templates/admin/base.html:26
msgid "Welcome,"
msgstr "Ongi etorri."

#: contrib/admin/templates/admin/base.html:28
#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
msgid "Documentation"
msgstr "Dokumentazioa"

#: contrib/admin/templates/admin/base.html:29
#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:14
#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:45
msgid "Change password"
msgstr "Pasahitza aldatu"

#: contrib/admin/templates/admin/base.html:30
#: contrib/comments/templates/comments/form.html:6
msgid "Log out"
msgstr "Atera"

#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:4
msgid "Django site admin"
msgstr "Django kudeaketa gunea"

#: contrib/admin/templates/admin/base_site.html:7
msgid "Django administration"
msgstr "Django kudeaketa"

#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:14
#: contrib/admin/templates/admin/index.html:28
msgid "Add"
msgstr "Gehitu"

#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:20
#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:4
msgid "History"
msgstr "Aurrekoak"

#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:21
msgid "View on site"
msgstr "Webgunean ikusi"

#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:31
#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:23
msgid "Please correct the error below."
msgid_plural "Please correct the errors below."
msgstr[0] "Arren zuzendu akatsa"
msgstr[1] "Arren zuzendu akatsak"

#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:49
msgid "Ordering"
msgstr "Ordenazioa"

#: contrib/admin/templates/admin/change_form.html:52
msgid "Order:"
msgstr "Ordena:"

#: contrib/admin/templates/admin/change_list.html:11
#, python-format
msgid "Add %(name)s"
msgstr "Gehitu  %(name)s"

#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:8
#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:3
msgid "Delete"
msgstr "Ezabatu"

#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:13
#, python-format
msgid ""
"Deleting the %(object_name)s '%(escaped_object)s' would result in deleting "
"related objects, but your account doesn't have permission to delete the "
"following types of objects:"
msgstr "%(object_name)s ezabatzean bere '%(escaped_object)s' ere ezabatzen dira, baina zure kontuak ez dauka baimenik objetu mota hauek ezabatzeko:"

#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:20
#, python-format
msgid ""
"Are you sure you want to delete the %(object_name)s \"%(escaped_object)s\"? "
"All of the following related items will be deleted:"
msgstr "Ziur zaude %(object_name)s \"%(escaped_object)s\" ezabatu nahi dituzula? Erlazionaturik dauden hurrengo elementuak ere ezabatuko dira:"

#: contrib/admin/templates/admin/delete_confirmation.html:25
msgid "Yes, I'm sure"
msgstr "Bai, ziur nago"

#: contrib/admin/templates/admin/filter.html:2
#, python-format
msgid " By %(filter_title)s "
msgstr " %(filter_title)s gatik"

#: contrib/admin/templates/admin/filters.html:4
msgid "Filter"
msgstr "Filtroa"

#: contrib/admin/templates/admin/index.html:17
#, python-format, fuzzy
msgid "Models available in the %(name)s application."
msgstr "%(name)s aplikazioan eskuragarri dauden modeloak."

#: contrib/admin/templates/admin/index.html:18
#, python-format
msgid "%(name)s"
msgstr ""

#: contrib/admin/templates/admin/index.html:34
msgid "Change"
msgstr "Aldatu"

#: contrib/admin/templates/admin/index.html:44
msgid "You don't have permission to edit anything."
msgstr "Ezer aldatzeko baimenik ez duzu."

#: contrib/admin/templates/admin/index.html:52
msgid "Recent Actions"
msgstr "Azken ekintzak"

#: contrib/admin/templates/admin/index.html:53
msgid "My Actions"
msgstr "Nere ekintzak"

#: contrib/admin/templates/admin/index.html:57
msgid "None available"
msgstr "Ez dago ezer"

#: contrib/admin/templates/admin/invalid_setup.html:8
msgid ""
"Something's wrong with your database installation. Make sure the appropriate "
"database tables have been created, and make sure the database is readable by "
"the appropriate user."
msgstr "Zerbait gaizki dago zure data-basearekin. Ziurtatu ezazu datu-baseko taulak sortu direla eta erabiltzaile egokiak duela irakurketa baimena"

#: contrib/admin/templates/admin/login.html:17
#: contrib/comments/templates/comments/form.html:6
#: contrib/comments/templates/comments/form.html:8
msgid "Username:"
msgstr "Erabiltzaile izena:"

#: contrib/admin/templates/admin/login.html:20
#: contrib/comments/templates/comments/form.html:8
msgid "Password:"
msgstr "Pasahitza:"

#: contrib/admin/templates/admin/login.html:25
#: contrib/admin/views/decorators.py:25
msgid "Log in"
msgstr "Sartu"

#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:17
msgid "Date/time"
msgstr "Data/ordua"

#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:18
msgid "User"
msgstr "Erabiltzailea"

#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:19
msgid "Action"
msgstr "Ekintza"

#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:25
msgid "DATE_WITH_TIME_FULL"
msgstr ""

#: contrib/admin/templates/admin/object_history.html:35
msgid ""
"This object doesn't have a change history. It probably wasn't added via this "
"admin site."
msgstr "Objetu honek ez dauka aldaketa zerrendarik. Ziur asko, kudeaketa gunetik kanpo gehituko zen."

#: contrib/admin/templates/admin/pagination.html:10
msgid "Show all"
msgstr "Dena erakutsi"

#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:8
msgid "Go"
msgstr "Aurrera"

#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:10
#, python-format
msgid "1 result"
msgid_plural "%(counter)s results"
msgstr[0] "%(counter)s emaitza"
msgstr[1] "%(counter)s emaitzak"

#: contrib/admin/templates/admin/search_form.html:10
#, python-format
msgid "%(full_result_count)s total"
msgstr "%(full_result_count)s guztira"

#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:4
msgid "Save as new"
msgstr "Berria bezala gorde"

#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:5
msgid "Save and add another"
msgstr "Gorde eta beste bat gehitu"

#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:6
msgid "Save and continue editing"
msgstr "Gorde eta aldatzen jarraitu"

#: contrib/admin/templates/admin/submit_line.html:7
msgid "Save"
msgstr "Gorde"

#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:6
msgid ""
"First, enter a username and password. Then, you'll be able to edit more user "
"options."
msgstr "Lehenengo erabiltzaile izena eta pasahitza idatzi. Gero erabiltzaile aukera gehiago aldatzeko aukera gehiago izango duzu"

#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:12
msgid "Username"
msgstr "Erabiltzaile izena"

#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:18
#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:33
msgid "Password"
msgstr "Pasahitza"

#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:23
#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:38
msgid "Password (again)"
msgstr "Pasahitza (berriro)"

#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/add_form.html:24
#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:39
msgid "Enter the same password as above, for verification."
msgstr "Idatzi berriro pasahitza."

#: contrib/admin/templates/admin/auth/user/change_password.html:27
#, python-format
msgid "Enter a new password for the user <strong>%(username)s</strong>."
msgstr "Pasahitz berria idatzi <strong>%(username)s</strong> erabiltzailearentzat."

#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:3
msgid "Bookmarklets"
msgstr "Markadoreak"

#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:4
msgid "Documentation bookmarklets"
msgstr "Dokumentazio markadoreak"

#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:8
msgid ""
"\n"
"<p class=\"help\">To install bookmarklets, drag the link to your bookmarks\n"
"toolbar, or right-click the link and add it to your bookmarks. Now you can\n"
"select the bookmarklet from any page in the site.  Note that some of these\n"
"bookmarklets require you to be viewing the site from a computer designated\n"
"as \"internal\" (talk to your system administrator if you aren't sure if\n"
"your computer is \"internal\").</p>\n"
msgstr ""
"\n"
"<p class=\"help\">Markadoreak instalatzeko eraman linka zure erreminta panelera (toolbar), edo eskuineko botoiarekin klik egin eta gehitu erreminta panelera. Kontuan izan, markadore hauetako batzuk, exekutatzen ari diren ordenagailua 'barneko' gisa markatua egotea behar dutela (hitzagin zure sistema kudeatzailearekin zure ordenagailua 'barnekoa' den edo ez argitzeko)\n"
".</p>\n"

#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:18
msgid "Documentation for this page"
msgstr "Web orri honen dokumentazioa"

#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:19
msgid ""
"Jumps you from any page to the documentation for the view that generates "
"that page."
msgstr "Edozein orritik, orria sortzen duen bistaren dokumentaziora eramango zaitu."

#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:21
msgid "Show object ID"
msgstr "Objetuaren ID erakutsi"

#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:22
msgid ""
"Shows the content-type and unique ID for pages that represent a single "
"object."
msgstr "Objetu bakarra erakusten duten orrietan, eduki mota (content-type) eta orriaren ID bakarra erakutsi, ."

#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:24
msgid "Edit this object (current window)"
msgstr "Objetu hau aldatu ( leiho honetan)"

#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:25
msgid "Jumps to the admin page for pages that represent a single object."
msgstr "Objetu bakarra erakusten orrietan, adminiztrazio gunera joan."

#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:27
msgid "Edit this object (new window)"
msgstr "Objetu hau aldatu (leiho berrian)"

#: contrib/admin/templates/admin_doc/bookmarklets.html:28
msgid "As above, but opens the admin page in a new window."
msgstr "Goian bezala, baina kudeaketa guena leiho berri batean irekiko da."

#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:8
msgid "Thanks for spending some quality time with the Web site today."
msgstr "Mila esker gaur zure denbora web gunean erabiltzegatik."

#: contrib/admin/templates/registration/logged_out.html:10
msgid "Log in again"
msgstr "Sartu berriro"

#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:3
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:3
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:5
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:9
msgid "Password change"
msgstr "Pasahitza aldatu"

#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:5
#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:9
msgid "Password change successful"
msgstr "Pasahitza ondo aldatu da"

#: contrib/admin/templates/registration/password_change_done.html:11
msgid "Your password was changed."
msgstr "Pasahitza aldatu da"

#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:11
msgid ""
"Please enter your old password, for security's sake, and then enter your new "
"password twice so we can verify you typed it in correctly."
msgstr "Idatzi pasahitz zaharra segurtasun arrazoiengatik eta gero pasahitz berria bi aldiz, akatsik egiten ez duzula ziurtatu dezagun."

#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:16
msgid "Old password:"
msgstr "Pasahitz zaharra"

#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:18
msgid "New password:"
msgstr "Pasahitz berria:"

#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:20
msgid "Confirm password:"
msgstr "Pasahitza baieztatu:"

#: contrib/admin/templates/registration/password_change_form.html:22
msgid "Change my password"
msgstr "Nire pasahitza aldatu"

#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:4
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:4
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:6
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:10
msgid "Password reset"
msgstr "Pasahitza berrezarri"

#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:6
#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:10
msgid "Password reset successful"
msgstr "Pasahitza ondo berrezarri da"

#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_done.html:12
msgid ""
"We've e-mailed a new password to the e-mail address you submitted. You "
"should be receiving it shortly."
msgstr "Pasahitz berria e-mail bidez bidali dizugu. Epe laburrean jasoko duzu."

#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:2
msgid "You're receiving this e-mail because you requested a password reset"
msgstr "Mezu elektroniko hau jaso duzu pasahitzaren berrezarketa eskatu duzulako"

#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:3
#, python-format
msgid "for your user account at %(site_name)s"
msgstr "%(site_name)s erabiltzaile kontuarentzat"

#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:5
#, python-format
msgid "Your new password is: %(new_password)s"
msgstr "Zure pasahitz berria %(new_password)s da"

#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:7
msgid "Feel free to change this password by going to this page:"
msgstr "Pasahitza aldatu dezakezu orri honetan:"

#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:11
msgid "Your username, in case you've forgotten:"
msgstr "Zure erabiltzaile izena (ahaztu badezu):"

#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:13
msgid "Thanks for using our site!"
msgstr "Mila esker gure web gunea erabiltzeagatik!"

#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_email.html:15
#, python-format
msgid "The %(site_name)s team"
msgstr "%(site_name)s web guneko taldea"

#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:12
msgid ""
"Forgotten your password? Enter your e-mail address below, and we'll reset "
"your password and e-mail the new one to you."
msgstr "Pasahitza ahaztu duzu? Idatzi zure e-mail helbidea, eta pasahitz berri bat bidaliko dizugu."

#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
msgid "E-mail address:"
msgstr "E-mail helbidea:"

#: contrib/admin/templates/registration/password_reset_form.html:16
msgid "Reset my password"
msgstr "Pasahitza berrezarri"

#: contrib/admin/templates/widget/date_time.html:3
msgid "Date:"
msgstr "Data:"

#: contrib/admin/templates/widget/date_time.html:4
msgid "Time:"
msgstr "Ordua:"

#: contrib/admin/templates/widget/file.html:2
msgid "Currently:"
msgstr "Orain:"

#: contrib/admin/templates/widget/file.html:3
msgid "Change:"
msgstr "Aldatu:"

#: contrib/admin/templatetags/admin_list.py:257
msgid "All dates"
msgstr "Data guztiak"

#: contrib/admin/views/auth.py:20 contrib/admin/views/main.py:267
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully."
msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" ondo gehitu da."

#: contrib/admin/views/auth.py:25 contrib/admin/views/main.py:271
#: contrib/admin/views/main.py:356
msgid "You may edit it again below."
msgstr "Berriro alkatu zenezake beherago."

#: contrib/admin/views/auth.py:31
msgid "Add user"
msgstr "Erabiltzailea gehitu"

#: contrib/admin/views/auth.py:58
msgid "Password changed successfully."
msgstr "Ondo aldatu da pasahitza."

#: contrib/admin/views/auth.py:65
#, python-format
msgid "Change password: %s"
msgstr "Pasahitza aldatu: %s"

#: contrib/admin/views/decorators.py:11 contrib/auth/forms.py:60
msgid ""
"Please enter a correct username and password. Note that both fields are case-"
"sensitive."
msgstr "Mesedez idatzi erabiltzaile izen eta pasahitz egokiak. Maiskula eta minuskulak ondo bereiztu."

#: contrib/admin/views/decorators.py:63
msgid ""
"Please log in again, because your session has expired. Don't worry: Your "
"submission has been saved."
msgstr "Sesioa iraungitu da. Mesedez sar zaitez berriro. Ez arduratu, bidalitakoa gorde da."

#: contrib/admin/views/decorators.py:70
msgid ""
"Looks like your browser isn't configured to accept cookies. Please enable "
"cookies, reload this page, and try again."
msgstr "Zure nabigatzaileak ez ditu cookie-ak onartzen. Aktiba ezazu hauen erabilera eta eskatu ezazu orri hau berriro."

#: contrib/admin/views/decorators.py:84
msgid "Usernames cannot contain the '@' character."
msgstr "Erabiltzaile izenek ezin dezkete '@' karakterea eduki."

#: contrib/admin/views/decorators.py:86
#, python-format
msgid "Your e-mail address is not your username. Try '%s' instead."
msgstr "Zure e-mail helbidea ez da zure erabiltzaile izena. Saiatu '%s' rekin."

#: contrib/admin/views/doc.py:48 contrib/admin/views/doc.py:50
#: contrib/admin/views/doc.py:52
msgid "tag:"
msgstr "etiketa:"

#: contrib/admin/views/doc.py:79 contrib/admin/views/doc.py:81
#: contrib/admin/views/doc.py:83
msgid "filter:"
msgstr "filtroa:"

#: contrib/admin/views/doc.py:137 contrib/admin/views/doc.py:139
#: contrib/admin/views/doc.py:141
msgid "view:"
msgstr "bista:"

#: contrib/admin/views/doc.py:166
#, python-format
msgid "App %r not found"
msgstr "%r aplikazio ez da aurkitu"

#: contrib/admin/views/doc.py:173
#, python-format
msgid "Model %(name)r not found in app %(label)r"
msgstr "%(name)r modeloa ez da %(label)r aplikazioan aurkitu"

#: contrib/admin/views/doc.py:185
#, python-format
msgid "the related `%(label)s.%(type)s` object"
msgstr "erlazionatutako `%(label)s.%(type)s` objetua"

#: contrib/admin/views/doc.py:185 contrib/admin/views/doc.py:207
#: contrib/admin/views/doc.py:221 contrib/admin/views/doc.py:226
msgid "model:"
msgstr "modeloa:"

#: contrib/admin/views/doc.py:216
#, python-format
msgid "related `%(label)s.%(name)s` objects"
msgstr "erlazionatutako `%(label)s.%(name)s` objetua"

#: contrib/admin/views/doc.py:221
#, python-format
msgid "all %s"
msgstr "%s dena"

#: contrib/admin/views/doc.py:226
#, python-format
msgid "number of %s"
msgstr "%s zenbakia"

#: contrib/admin/views/doc.py:231
#, python-format
msgid "Fields on %s objects"
msgstr "%s objetuaren eremuak"

#: contrib/admin/views/doc.py:293 contrib/admin/views/doc.py:304
#: contrib/admin/views/doc.py:306 contrib/admin/views/doc.py:312
#: contrib/admin/views/doc.py:313 contrib/admin/views/doc.py:315
msgid "Integer"
msgstr "Zenbaki osoa"

#: contrib/admin/views/doc.py:294
msgid "Boolean (Either True or False)"
msgstr "Boolearra (egia ala gezurra)"

#: contrib/admin/views/doc.py:295 contrib/admin/views/doc.py:314
#, python-format
msgid "String (up to %(max_length)s)"
msgstr "Katea (%(max_length)s gehienez)"

#: contrib/admin/views/doc.py:296
msgid "Comma-separated integers"
msgstr "Komaz bereiztutako zenbaki osoak"

#: contrib/admin/views/doc.py:297
msgid "Date (without time)"
msgstr "Data (ordurik gabe)"

#: contrib/admin/views/doc.py:298
msgid "Date (with time)"
msgstr "Data (orduarekin)"

#: contrib/admin/views/doc.py:299
msgid "Decimal number"
msgstr "Zenbaki hamartarra"

#: contrib/admin/views/doc.py:300
msgid "E-mail address"
msgstr "E-mail helbidea"

#: contrib/admin/views/doc.py:301 contrib/admin/views/doc.py:302
#: contrib/admin/views/doc.py:305
msgid "File path"
msgstr "Fitxegi bidea"

#: contrib/admin/views/doc.py:303
msgid "Floating point number"
msgstr "Zenbaki erreala (float)"

#: contrib/admin/views/doc.py:307 contrib/comments/models.py:89
msgid "IP address"
msgstr "IP helbidea"

#: contrib/admin/views/doc.py:309
msgid "Boolean (Either True, False or None)"
msgstr "Boolearra (egia, gezurra edo hutsa[None])"

#: contrib/admin/views/doc.py:310
msgid "Relation to parent model"
msgstr "Guraso modeloarekin erlazioa"

#: contrib/admin/views/doc.py:311
msgid "Phone number"
msgstr "Telefono zenbakia"

#: contrib/admin/views/doc.py:316
msgid "Text"
msgstr "Textua"

#: contrib/admin/views/doc.py:317
msgid "Time"
msgstr "Ordua"

#: contrib/admin/views/doc.py:318 contrib/flatpages/models.py:7
msgid "URL"
msgstr "URL"

#: contrib/admin/views/doc.py:319
msgid "U.S. state (two uppercase letters)"
msgstr "AEB estatua (bi letra maiuskula)"

#: contrib/admin/views/doc.py:320
msgid "XML text"
msgstr "XML testua"

#: contrib/admin/views/doc.py:346
#, python-format
msgid "%s does not appear to be a urlpattern object"
msgstr "%s ez dirudi  url heredu objetua"

#: contrib/admin/views/main.py:233
msgid "Site administration"
msgstr "Web gunearen kudeaketa"

#: contrib/admin/views/main.py:280 contrib/admin/views/main.py:365
#, python-format
msgid "You may add another %s below."
msgstr "Beste %s gehitu dezakezu jarraian."

#: contrib/admin/views/main.py:298
#, python-format
msgid "Add %s"
msgstr "%s gehitu"

#: contrib/admin/views/main.py:344
#, python-format
msgid "Added %s."
msgstr "%s gehituta."

#: contrib/admin/views/main.py:344 contrib/admin/views/main.py:346
#: contrib/admin/views/main.py:348 core/validators.py:283
#: db/models/manipulators.py:309
msgid "and"
msgstr "eta"

#: contrib/admin/views/main.py:346
#, python-format
msgid "Changed %s."
msgstr "%s aldatuta."

#: contrib/admin/views/main.py:348
#, python-format
msgid "Deleted %s."
msgstr "%s ezabatuta."

#: contrib/admin/views/main.py:351
msgid "No fields changed."
msgstr "Ez da eremurik aldatu."

#: contrib/admin/views/main.py:354
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was changed successfully."
msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" ondo aldatu da."

#: contrib/admin/views/main.py:362
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was added successfully. You may edit it again below."
msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" ondo gehitu da. Jarraian aldatu dezakezu berriro."

#: contrib/admin/views/main.py:400
#, python-format
msgid "Change %s"
msgstr "%s aldatu"

#: contrib/admin/views/main.py:487
#, python-format
msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s: %(obj)s"
msgstr "%(fieldname)s bat edo  gehiago %(name)s an: %(obj)s"

#: contrib/admin/views/main.py:492
#, python-format
msgid "One or more %(fieldname)s in %(name)s:"
msgstr "%(fieldname)s bat edo gehiago %(name)s n"

#: contrib/admin/views/main.py:524
#, python-format
msgid "The %(name)s \"%(obj)s\" was deleted successfully."
msgstr "%(name)s \"%(obj)s\" ondo ezabatu da."

#: contrib/admin/views/main.py:527
msgid "Are you sure?"
msgstr "Ziur al zaude?"

#: contrib/admin/views/main.py:549
#, python-format
msgid "Change history: %s"
msgstr "Aldaketa zerrenda: %s"

#: contrib/admin/views/main.py:583
#, python-format
msgid "Select %s"
msgstr "%s aukeratu"

#: contrib/admin/views/main.py:583
#, python-format
msgid "Select %s to change"
msgstr "Aldaketarako %s aukeratu"

#: contrib/admin/views/main.py:784
msgid "Database error"
msgstr "Data base errorea"

#: contrib/auth/forms.py:17 contrib/auth/forms.py:138
msgid "The two password fields didn't match."
msgstr "Pasahitzak ez datoz bat."

#: contrib/auth/forms.py:25
msgid "A user with that username already exists."
msgstr "Erabiltzaile izen hori ez dago eskuragarri."

#: contrib/auth/forms.py:53
msgid ""
"Your Web browser doesn't appear to have cookies enabled. Cookies are "
"required for logging in."
msgstr "Zure nabigatzaileak ez ditu cookiak onartzen. Cookia-k beharrezkoak dira sisteman sartzeko."

#: contrib/auth/forms.py:62
msgid "This account is inactive."
msgstr "Kontu hau az dago aktibo."

#: contrib/auth/forms.py:84
msgid ""
"That e-mail address doesn't have an associated user account. Are you sure "
"you've registered?"
msgstr "E-mail helbide horrek ez du lotutako erabiltzailerik. Ziur al zaude erregistratu duzula?"

#: contrib/auth/forms.py:107
#, python-format
msgid "Password reset on %s"
msgstr "Pasahitza berrezarri %s n"

#: contrib/auth/forms.py:117
msgid "The two 'new password' fields didn't match."
msgstr "Bi pasahitz berriak ez datoz bat."

# c
#: contrib/auth/forms.py:124
msgid "Your old password was entered incorrectly. Please enter it again."
msgstr "Zure pasahitz zaharra ez da zuzena. Idatzi ezazu berriro."

#: contrib/auth/models.py:73 contrib/auth/models.py:93
msgid "name"
msgstr "izena"

#: contrib/auth/models.py:75
msgid "codename"
msgstr "kode izena"

#: contrib/auth/models.py:78
msgid "permission"
msgstr "baimena"

#: contrib/auth/models.py:79 contrib/auth/models.py:94
msgid "permissions"
msgstr "baimenak"

#: contrib/auth/models.py:97
msgid "group"
msgstr "taldea"

#: contrib/auth/models.py:98 contrib/auth/models.py:141
msgid "groups"
msgstr "taldeak"

#: contrib/auth/models.py:131
msgid "username"
msgstr "erabiltzaile izena"

#: contrib/auth/models.py:131
msgid ""
"Required. 30 characters or fewer. Alphanumeric characters only (letters, "
"digits and underscores)."
msgstr ""
"Beharrezkoa. 30 karaktere edo gutxiago. Karaktere alfanumerikoak "
"bakarrik (letra, zembaki eta '_')"

#: contrib/auth/models.py:132
msgid "first name"
msgstr "izena"

#: contrib/auth/models.py:133
msgid "last name"
msgstr "abizena"

#: contrib/auth/models.py:134
msgid "e-mail address"
msgstr "e-mail helbidea"

#: contrib/auth/models.py:135
msgid "password"
msgstr "pasahitza"

#: contrib/auth/models.py:135
msgid ""
"Use '[algo]$[salt]$[hexdigest]' or use the <a href=\"password/\">change "
"password form</a>."
msgstr "Erabili '[algo]$[salt]$[hexdigest]' edo erabili <a href=\"password/\">pasahitza aldatzeko formularioa </a>."

#: contrib/auth/models.py:136
msgid "staff status"
msgstr "Arduradun egoera"

#: contrib/auth/models.py:136
msgid "Designates whether the user can log into this admin site."
msgstr "Erabiltzaileak kudeaketa gune honetan sartzeko baimena duen edo ez adierazten du."

#: contrib/auth/models.py:137
msgid "active"
msgstr "Aktiboa"

#: contrib/auth/models.py:137
msgid ""
"Designates whether this user can log into the Django admin. Unselect this "
"instead of deleting accounts."
msgstr "Erabiltzailea Django adminiztrazio gunean sartu daitekeen edo ez adierazten du. Desaktiba ezazu aukera hau kontua ezabatu ordez."

#: contrib/auth/models.py:138
msgid "superuser status"
msgstr "Erabiltzaile nagusia"

#: contrib/auth/models.py:138
msgid ""
"Designates that this user has all permissions without explicitly assigning "
"them."
msgstr "Erabiltzaileari baimen guztiak esleitzeko banan-banan aukeratu behar izan gabe."

#: contrib/auth/models.py:139
msgid "last login"
msgstr "azken sarrera"

#: contrib/auth/models.py:140
msgid "date joined"
msgstr "erregistro eguna"

#: contrib/auth/models.py:142
msgid ""
"In addition to the permissions manually assigned, this user will also get "
"all permissions granted to each group he/she is in."
msgstr "Erabiltzaile honek, eskuz emandako baimen guztiez gain, berari egokitutako talde bakoitzari emandako baimenak ere izango ditu."

#: contrib/auth/models.py:143
msgid "user permissions"
msgstr "Erabiltzailearen baimenak"

#: contrib/auth/models.py:147
msgid "user"
msgstr "Erabiltzailea"

#: contrib/auth/models.py:148
msgid "users"
msgstr "Erabiltzaileak"

#: contrib/auth/models.py:154
msgid "Personal info"
msgstr "Informazio pertsonala"

#: contrib/auth/models.py:155
msgid "Permissions"
msgstr "Baimenak"

#: contrib/auth/models.py:156
msgid "Important dates"
msgstr "Data garrantzitsuak"

#: contrib/auth/models.py:157
msgid "Groups"
msgstr "Taldeak"

#: contrib/auth/models.py:316
msgid "message"
msgstr "mezua"

#: contrib/auth/views.py:47
msgid "Logged out"
msgstr "Sesiotik kanpo"

#: contrib/comments/models.py:71 contrib/comments/models.py:176
msgid "object ID"
msgstr "objetuaren ID"

#: contrib/comments/models.py:72
msgid "headline"
msgstr "izenburua"

#: contrib/comments/models.py:73 contrib/comments/models.py:95
#: contrib/comments/models.py:177
msgid "comment"
msgstr "komentarioa"

#: contrib/comments/models.py:74
msgid "rating #1"
msgstr "puntaketa #1"

#: contrib/comments/models.py:75
msgid "rating #2"
msgstr "puntaketa #2"

#: contrib/comments/models.py:76
msgid "rating #3"
msgstr "puntaketa #3"

#: contrib/comments/models.py:77
msgid "rating #4"
msgstr "puntaketa #4"

#: contrib/comments/models.py:78
msgid "rating #5"
msgstr "puntaketa #5"

#: contrib/comments/models.py:79
msgid "rating #6"
msgstr "puntaketa #6"

#: contrib/comments/models.py:80
msgid "rating #7"
msgstr "puntaketa #7"

#: contrib/comments/models.py:81
msgid "rating #8"
msgstr "puntaketa #8"

#: contrib/comments/models.py:86
msgid "is valid rating"
msgstr "puntuaketa zuzena"

#: contrib/comments/models.py:87 contrib/comments/models.py:179
msgid "date/time submitted"
msgstr "data/hordua bidalia"

#: contrib/comments/models.py:88 contrib/comments/models.py:180
msgid "is public"
msgstr "publikoa"

#: contrib/comments/models.py:90
msgid "is removed"
msgstr "ezabatua"

#: contrib/comments/models.py:90
msgid ""
"Check this box if the comment is inappropriate. A \"This comment has been "
"removed\" message will be displayed instead."
msgstr "Markatu kutxa hau komentario ezegokia bada. \"Komentario hau ezabatua izan da\" mezua erakutsiko da bere ordez."

#: contrib/comments/models.py:96
msgid "comments"
msgstr "Komentarioak"

#: contrib/comments/models.py:140 contrib/comments/models.py:222
msgid "Content object"
msgstr "Eduki objetua"

#: contrib/comments/models.py:168
#, python-format
msgid ""
"Posted by %(user)s at %(date)s\n"
"\n"
"%(comment)s\n"
"\n"
"http://%(domain)s%(url)s"
msgstr ""
"%(user)s -k bidalia %(date)s -n\n"
"\n"
"%(comment)s\n"
"\n"
"http://%(domain)s%(url)s"

#: contrib/comments/models.py:178
msgid "person's name"
msgstr "pertsonaren izena"

#: contrib/comments/models.py:181
msgid "ip address"
msgstr "ip helbidea"

#: contrib/comments/models.py:183
msgid "approved by staff"
msgstr "arduradunek onartua"

#: contrib/comments/models.py:187
msgid "free comment"
msgstr "komentario librea"

#: contrib/comments/models.py:188
msgid "free comments"
msgstr "komentario libreak"

#: contrib/comments/models.py:250
msgid "score"
msgstr "puntuaketa"

#: contrib/comments/models.py:251
msgid "score date"
msgstr "puntuaketa data"

#: contrib/comments/models.py:255
msgid "karma score"
msgstr "karma puntuaketa"

#: contrib/comments/models.py:256
msgid "karma scores"
msgstr "karma puntuaketak"

#: contrib/comments/models.py:260
#, python-format
msgid "%(score)d rating by %(user)s"
msgstr "%(user)s -k emandako puntaketa: %(score)d"

#: contrib/comments/models.py:277
#, python-format
msgid ""
"This comment was flagged by %(user)s:\n"
"\n"
"%(text)s"
msgstr ""
"%(user)s -k komentario hau markatu du:\n"
"\n"
"%(text)s"

#: contrib/comments/models.py:285
msgid "flag date"
msgstr "markatutako eguna"

#: contrib/comments/models.py:289
msgid "user flag"
msgstr "erabiltzailearen markaketa"

#: contrib/comments/models.py:290
msgid "user flags"
msgstr "erabiltzailearen markaketak"

#: contrib/comments/models.py:294
#, python-format
msgid "Flag by %r"
msgstr "%r -k markatuta"

#: contrib/comments/models.py:300
msgid "deletion date"
msgstr "ezabatze data"

#: contrib/comments/models.py:303
msgid "moderator deletion"
msgstr "moderatzaileak ezabatua"

#: contrib/comments/models.py:304
msgid "moderator deletions"
msgstr "moderatzaileak ezabatuak"

#: contrib/comments/models.py:308
#, python-format
msgid "Moderator deletion by %r"
msgstr "%r moderatzaileak ezabatua"

#: contrib/comments/templates/comments/form.html:8
msgid "Forgotten your password?"
msgstr "Pasahitza ahaztu duzu?"

#: contrib/comments/templates/comments/form.html:12
msgid "Ratings"
msgstr "Puntuaketak"

#: contrib/comments/templates/comments/form.html:12
#: contrib/comments/templates/comments/form.html:23
msgid "Required"
msgstr "Beharrezkoa"

#: contrib/comments/templates/comments/form.html:12
#: contrib/comments/templates/comments/form.html:23
msgid "Optional"
msgstr "Aukerakoa"

#: contrib/comments/templates/comments/form.html:23
msgid "Post a photo"
msgstr "Argazkia bidali"

#: contrib/comments/templates/comments/form.html:28
#: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:5
msgid "Comment:"
msgstr "Komentarioa:"

#: contrib/comments/templates/comments/form.html:35
#: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:10
msgid "Preview comment"
msgstr "Komentarioa aurreikusi"

#: contrib/comments/templates/comments/freeform.html:4
msgid "Your name:"
msgstr "Zure izena:"

#: contrib/comments/views/comments.py:28
msgid "This rating is required because you've entered at least one other rating."
msgstr "Puntuaketa hau beharrezkoa da, gutxienez beste puntaketa bat sartu duzulako"

#: contrib/comments/views/comments.py:112
#, python-format
msgid ""
"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s "
"comment:\n"
"\n"
"%(text)s"
msgid_plural ""
"This comment was posted by a user who has posted fewer than %(count)s "
"comments:\n"
"\n"
"%(text)s"
msgstr[0] "Komentario hau, %(count)s komentario baino gutxiago egindako erabiltzaile batek bidali du:<br><br>%(text)s"
msgstr[1] ""

#: contrib/comments/views/comments.py:117
#, python-format
msgid ""
"This comment was posted by a sketchy user:\n"
"\n"
"%(text)s"
msgstr ""
"Komentario hau behin-behineko erabiltzaile batek bidali du:\n"
"\n"
"%(text)s"

#: contrib/comments/views/comments.py:190
#: contrib/comments/views/comments.py:283
msgid "Only POSTs are allowed"
msgstr "POSTak bakarrik onartzen dira"

#: contrib/comments/views/comments.py:194
#: contrib/comments/views/comments.py:287
msgid "One or more of the required fields wasn't submitted"
msgstr "Beharrezko eremu bat edo gehiago ez dira bidali"

#: contrib/comments/views/comments.py:198
#: contrib/comments/views/comments.py:289
msgid "Somebody tampered with the comment form (security violation)"
msgstr "Norbaitek komentario formularioa maltzurki eraldatu du (segurtasun erasoa)"

#: contrib/comments/views/comments.py:208
#: contrib/comments/views/comments.py:295
msgid ""
"The comment form had an invalid 'target' parameter -- the object ID was "
"invalid"
msgstr "Komentario formularioak 'target' parametroa okerra zuen -- objetuaren ID okerra zen"

#: contrib/comments/views/comments.py:259
#: contrib/comments/views/comments.py:324
msgid "The comment form didn't provide either 'preview' or 'post'"
msgstr "Komentario formularioa ez zuen ez 'berikusi'  edo 'bidali'"

#: contrib/comments/views/karma.py:21
msgid "Anonymous users cannot vote"
msgstr "Erabiltzaile anonimoek ezin dezakete botorik eman"

#: contrib/comments/views/karma.py:25
msgid "Invalid comment ID"
msgstr "Komentario ID okerra"

#: contrib/comments/views/karma.py:27
msgid "No voting for yourself"
msgstr "Norberak ezin dezake botoa eman"

#: contrib/contenttypes/models.py:37
msgid "python model class name"
msgstr "python model class izena"

#: contrib/contenttypes/models.py:40
msgid "content type"
msgstr "eduki mota"

#: contrib/contenttypes/models.py:41
msgid "content types"
msgstr "eduki motak"

#: contrib/flatpages/models.py:8
msgid "Example: '/about/contact/'. Make sure to have leading and trailing slashes."
msgstr "Adibidez: '/about/contact/'. Ziurta zaitez '/' karaktera hasieran eta bukaeran dagoela."

#: contrib/flatpages/models.py:9
msgid "title"
msgstr "izenburua"

#: contrib/flatpages/models.py:10
msgid "content"
msgstr "edukia"

#: contrib/flatpages/models.py:11
msgid "enable comments"
msgstr "komentarioak onartu"

#: contrib/flatpages/models.py:12
msgid "template name"
msgstr "plantila izena"

#: contrib/flatpages/models.py:13
msgid ""
"Example: 'flatpages/contact_page.html'. If this isn't provided, the system "
"will use 'flatpages/default.html'."
msgstr "Adibidez: 'flatpages/contact_page.html'. Hau ematen ez bada, sistemak 'flatpages/default.html' erabiliko du."

#: contrib/flatpages/models.py:14
msgid "registration required"
msgstr "erregistratzea beharrezkoa da"

#: contrib/flatpages/models.py:14
msgid "If this is checked, only logged-in users will be able to view the page."
msgstr "Hau markatuta badago, erregistratutako erabiltzaileek bakarrik ikusiko dute orria."

#: contrib/flatpages/models.py:18
msgid "flat page"
msgstr "flat page"

#: contrib/flatpages/models.py:19
msgid "flat pages"
msgstr "flat pages"

#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:20
msgid "th"
msgstr "garren"

#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:20
msgid "st"
msgstr "."

#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:20
msgid "nd"
msgstr "garren"

#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:20
msgid "rd"
msgstr "garren"

#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:52
#, python-format
msgid "%(value).1f million"
msgid_plural "%(value).1f million"
msgstr[0] "%(value).1f milioi"
msgstr[1] ""

#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:55
#, python-format
msgid "%(value).1f billion"
msgid_plural "%(value).1f billion"
msgstr[0] "%(value).1f bilioi"
msgstr[1] ""

#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:58
#, python-format
msgid "%(value).1f trillion"
msgid_plural "%(value).1f trillion"
msgstr[0] "%(value).1f trilioi"
msgstr[1] ""

#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:74
msgid "one"
msgstr "bat"

#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:74
msgid "two"
msgstr "bi"

#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:74
msgid "three"
msgstr "hiru"

#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:74
msgid "four"
msgstr "lau"

#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:74
msgid "five"
msgstr "bost"

#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:74
msgid "six"
msgstr "sei"

#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:74
msgid "seven"
msgstr "zazpi"

#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:74
msgid "eight"
msgstr "zortzi"

#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:74
msgid "nine"
msgstr "bederatzi"

#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:94
msgid "today"
msgstr "gaur"

#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:96
msgid "tomorrow"
msgstr "bihar"

#: contrib/humanize/templatetags/humanize.py:98
msgid "yesterday"
msgstr "atzo"

#: contrib/localflavor/ar/forms.py:28
msgid "Enter a postal code in the format NNNN or ANNNNAAA."
msgstr "NNNN edo ANNNNAAA formatoan idatzi posta kode bat."

#: contrib/localflavor/ar/forms.py:50 contrib/localflavor/br/forms.py:96
#: contrib/localflavor/br/forms.py:135 contrib/localflavor/pe/forms.py:23
#: contrib/localflavor/pe/forms.py:51
msgid "This field requires only numbers."
msgstr "Eremu honek zenbakiak bakarrik behar ditu."

#: contrib/localflavor/ar/forms.py:51
msgid "This field requires 7 or 8 digits."
msgstr "Eremu honek 7 edo 8 digito behar ditu."

#: contrib/localflavor/ar/forms.py:80
msgid "Enter a valid CUIT in XX-XXXXXXXX-X or XXXXXXXXXXXX format."
msgstr "CUIT zuzena idatzi XX-XXXXXXXX-X edo XXXXXXXXXXXX formatoan."

#: contrib/localflavor/ar/forms.py:81
msgid "Invalid CUIT."
msgstr "CUIT okerra."

#: contrib/localflavor/au/forms.py:16
msgid "Enter a 4 digit post code."
msgstr "4 zenbakiko posta kodea idatzi."

#: contrib/localflavor/br/forms.py:21
msgid "Enter a zip code in the format XXXXX-XXX."
msgstr "XXXXX-XXX formatoan zip kodea idatzi."

#: contrib/localflavor/br/forms.py:30
msgid "Phone numbers must be in XX-XXXX-XXXX format."
msgstr "Telefono zenbakiak XX-XXXX-XXXX formatoa behar dute."

#: contrib/localflavor/br/forms.py:58
msgid ""
"Select a valid brazilian state. That state is not one of the available "
"states."
msgstr "Brasilgo estatu zuzen bat aukeratu. Hori ez dago aukeran."

#: contrib/localflavor/br/forms.py:94
msgid "Invalid CPF number."
msgstr "CPF zenbaki okerra."

#: contrib/localflavor/br/forms.py:95
msgid "This field requires at most 11 digits or 14 characters."
msgstr "Eremu honek gehienez 11 digito edo 14 karaktere behar ditu."

#: contrib/localflavor/br/forms.py:134
msgid "Invalid CNPJ number."
msgstr "CNPJ zenbaki okerra."

#: contrib/localflavor/br/forms.py:136
msgid "This field requires at least 14 digits"
msgstr "Eremu honek 14 digito behar ditu gutxienez"

#: contrib/localflavor/ca/forms.py:17
msgid "Enter a postal code in the format XXX XXX."
msgstr "Posta kodea idatzi XXX XXX formatoan."

#: contrib/localflavor/ca/forms.py:88
msgid "Enter a valid Canadian Social Insurance number in XXX-XXX-XXX format."
msgstr "Sartu Kanadako segurtasun sozialeko zenbaki zuzen bat XXX-XXX-XXX formatoan."

#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:5
msgid "Aargau"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:6
msgid "Appenzell Innerrhoden"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:7
msgid "Appenzell Ausserrhoden"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:8
msgid "Basel-Stadt"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:9
msgid "Basel-Land"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:10
msgid "Berne"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:11
msgid "Fribourg"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:12
msgid "Geneva"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:13
msgid "Glarus"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:14
msgid "Graubuenden"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:15
msgid "Jura"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:16
msgid "Lucerne"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:17
msgid "Neuchatel"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:18
msgid "Nidwalden"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:19
msgid "Obwalden"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:20
msgid "Schaffhausen"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:21
msgid "Schwyz"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:22
msgid "Solothurn"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:23
msgid "St. Gallen"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:24
msgid "Thurgau"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:25
msgid "Ticino"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:26
msgid "Uri"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:27
msgid "Valais"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:28
msgid "Vaud"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:29
msgid "Zug"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/ch/ch_states.py:30
msgid "Zurich"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/ch/forms.py:16 contrib/localflavor/no/forms.py:12
msgid "Enter a zip code in the format XXXX."
msgstr "zip kodea XXXX formatoan idatzi."

#: contrib/localflavor/ch/forms.py:64
msgid ""
"Enter a valid Swiss identity or passport card number in X1234567<0 or "
"1234567890 format."
msgstr ""

#: contrib/localflavor/cl/forms.py:29
msgid "Enter a valid Chilean RUT."
msgstr "Txileko RUT zuzen bat sartu"

#: contrib/localflavor/cl/forms.py:30
msgid "Enter a valid Chilean RUT. The format is XX.XXX.XXX-X."
msgstr "Txileko RUT zuzen bat sartu. Formatoa: XX.XXX.XXX.X."

#: contrib/localflavor/cl/forms.py:31
msgid "The Chilean RUT is not valid."
msgstr "Txileko RUTa ez da baliozkoa"

#: contrib/localflavor/de/de_states.py:5
msgid "Baden-Wuerttemberg"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/de/de_states.py:6
msgid "Bavaria"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/de/de_states.py:7
msgid "Berlin"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/de/de_states.py:8
msgid "Brandenburg"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/de/de_states.py:9
msgid "Bremen"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/de/de_states.py:10
msgid "Hamburg"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/de/de_states.py:11
msgid "Hessen"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/de/de_states.py:12
msgid "Mecklenburg-Western Pomerania"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/de/de_states.py:13
msgid "Lower Saxony"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/de/de_states.py:14
msgid "North Rhine-Westphalia"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/de/de_states.py:15
msgid "Rhineland-Palatinate"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/de/de_states.py:16
msgid "Saarland"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/de/de_states.py:17
msgid "Saxony"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/de/de_states.py:18
msgid "Saxony-Anhalt"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/de/de_states.py:19
msgid "Schleswig-Holstein"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/de/de_states.py:20
msgid "Thuringia"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/de/forms.py:14 contrib/localflavor/fi/forms.py:12
#: contrib/localflavor/fr/forms.py:15
msgid "Enter a zip code in the format XXXXX."
msgstr "Sartu zip kodea XXXXX formatoan"

#: contrib/localflavor/de/forms.py:41
msgid ""
"Enter a valid German identity card number in XXXXXXXXXXX-XXXXXXX-XXXXXXX-X "
"format."
msgstr ""

#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:5
msgid "Arava"
msgstr "Araba"

#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:6
msgid "Albacete"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:7
msgid "Alacant"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:8
msgid "Almeria"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:9
msgid "Avila"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:10
msgid "Badajoz"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:11
msgid "Illes Balears"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:12
msgid "Barcelona"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:13
msgid "Burgos"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:14
msgid "Caceres"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:15
msgid "Cadiz"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:16
msgid "Castello"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:17
msgid "Ciudad Real"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:18
msgid "Cordoba"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:19
msgid "A Coruna"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:20
msgid "Cuenca"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:21
msgid "Girona"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:22
msgid "Granada"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:23
msgid "Guadalajara"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:24
msgid "Guipuzkoa"
msgstr "Gupuzkoa"

#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:25
msgid "Huelva"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:26
msgid "Huesca"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:27
msgid "Jaen"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:28
msgid "Leon"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:29
msgid "Lleida"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:30
#: contrib/localflavor/es/es_regions.py:17
msgid "La Rioja"
msgstr "Errioxa"

#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:31
msgid "Lugo"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:32
#: contrib/localflavor/es/es_regions.py:18
msgid "Madrid"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:33
msgid "Malaga"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:34
msgid "Murcia"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:35
msgid "Navarre"
msgstr "Nafarroa"

#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:36
msgid "Ourense"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:37
msgid "Asturias"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:38
msgid "Palencia"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:39
msgid "Las Palmas"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:40
msgid "Pontevedra"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:41
msgid "Salamanca"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:42
msgid "Santa Cruz de Tenerife"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:43
#: contrib/localflavor/es/es_regions.py:11
msgid "Cantabria"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:44
msgid "Segovia"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:45
msgid "Seville"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:46
msgid "Soria"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:47
msgid "Tarragona"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:48
msgid "Teruel"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:49
msgid "Toledo"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:50
msgid "Valencia"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:51
msgid "Valladolid"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:52
msgid "Bizkaia"
msgstr "Bizkaia"

#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:53
msgid "Zamora"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:54
msgid "Zaragoza"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:55
msgid "Ceuta"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/es/es_provinces.py:56
msgid "Melilla"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/es/es_regions.py:5
msgid "Andalusia"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/es/es_regions.py:6
msgid "Aragon"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/es/es_regions.py:7
msgid "Principality of Asturias"
msgstr "Asturiaseko printzipadoa"

#: contrib/localflavor/es/es_regions.py:8
msgid "Balearic Islands"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/es/es_regions.py:9
msgid "Basque Country"
msgstr "Euskal Herria"

#: contrib/localflavor/es/es_regions.py:10
msgid "Canary Islands"
msgstr "Canaria uharteak"

#: contrib/localflavor/es/es_regions.py:12
msgid "Castile-La Mancha"
msgstr "La Mancha-Gaztela"

#: contrib/localflavor/es/es_regions.py:13
msgid "Castile and Leon"
msgstr "Gaztela eta Leon"

#: contrib/localflavor/es/es_regions.py:14
msgid "Catalonia"
msgstr "Katalunia"

#: contrib/localflavor/es/es_regions.py:15
msgid "Extremadura"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/es/es_regions.py:16
msgid "Galicia"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/es/es_regions.py:19
msgid "Region of Murcia"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/es/es_regions.py:20
msgid "Foral Community of Navarre"
msgstr "Nafarroako komunitate forala"

#: contrib/localflavor/es/es_regions.py:21
msgid "Valencian Community"
msgstr "Valenciako komunitatea"

#: contrib/localflavor/es/forms.py:19
msgid "Enter a valid postal code in the range and format 01XXX - 52XXX."
msgstr "Kode postal bat idatzi hurrengo formato eta tartearekin: 01XXX - 52XXX"

#: contrib/localflavor/es/forms.py:39
msgid ""
"Enter a valid phone number in one of the formats 6XXXXXXXX, 8XXXXXXXX or "
"9XXXXXXXX."
msgstr "Telefono zenbaki bat idatzi hurrengo formato batekin: 6XXXXXXXX, 8XXXXXXXX edo 9XXXXXXXX"

#: contrib/localflavor/es/forms.py:66
msgid "Please enter a valid NIF, NIE, or CIF."
msgstr "Idatzi NIF,NIE edo CIF zuzena."

#: contrib/localflavor/es/forms.py:67
msgid "Please enter a valid NIF or NIE."
msgstr "Idatzi NIF edo NIE zuzena."

#: contrib/localflavor/es/forms.py:68
msgid "Invalid checksum for NIF."
msgstr "NIF kontrol kode okerra."

#: contrib/localflavor/es/forms.py:69
msgid "Invalid checksum for NIE."
msgstr "NIE kontrol kode okerra."

#: contrib/localflavor/es/forms.py:70
msgid "Invalid checksum for CIF."
msgstr "CIF kontrol kode okerra."

#: contrib/localflavor/es/forms.py:142
msgid "Please enter a valid bank account number in format XXXX-XXXX-XX-XXXXXXXXXX."
msgstr "Mesedez idatzi banku kontu zenbaki zuzena XXXX-XXXX-XX-XXXXXXXXXX formatoarekin."

#: contrib/localflavor/es/forms.py:143
msgid "Invalid checksum for bank account number."
msgstr "Banku kontu zenbakian kontrol digito okerra."

#: contrib/localflavor/fi/forms.py:28
msgid "Enter a valid Finnish social security number."
msgstr ""

#: contrib/localflavor/in_/forms.py:14
msgid "Enter a zip code in the format XXXXXXX."
msgstr ""

#: contrib/localflavor/is_/forms.py:17
msgid "Enter a valid Icelandic identification number. The format is XXXXXX-XXXX."
msgstr ""

#: contrib/localflavor/is_/forms.py:18
msgid "The Icelandic identification number is not valid."
msgstr ""

#: contrib/localflavor/it/forms.py:14
msgid "Enter a valid zip code."
msgstr ""

#: contrib/localflavor/it/forms.py:43
msgid "Enter a valid Social Security number."
msgstr ""

#: contrib/localflavor/it/forms.py:68
msgid "Enter a valid VAT number."
msgstr ""

#: contrib/localflavor/jp/forms.py:19
msgid "Enter a postal code in the format XXXXXXX or XXX-XXXX."
msgstr ""

#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:4
msgid "Hokkaido"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:5
msgid "Aomori"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:6
msgid "Iwate"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:7
msgid "Miyagi"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:8
msgid "Akita"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:9
msgid "Yamagata"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:10
msgid "Fukushima"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:11
msgid "Ibaraki"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:12
msgid "Tochigi"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:13
msgid "Gunma"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:14
msgid "Saitama"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:15
msgid "Chiba"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:16
msgid "Tokyo"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:17
msgid "Kanagawa"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:18
msgid "Yamanashi"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:19
msgid "Nagano"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:20
msgid "Niigata"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:21
msgid "Toyama"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:22
msgid "Ishikawa"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:23
msgid "Fukui"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:24
msgid "Gifu"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:25
msgid "Shizuoka"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:26
msgid "Aichi"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:27
msgid "Mie"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:28
msgid "Shiga"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:29
msgid "Kyoto"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:30
msgid "Osaka"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:31
msgid "Hyogo"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:32
msgid "Nara"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:33
msgid "Wakayama"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:34
msgid "Tottori"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:35
msgid "Shimane"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:36
msgid "Okayama"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:37
msgid "Hiroshima"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:38
msgid "Yamaguchi"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:39
msgid "Tokushima"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:40
msgid "Kagawa"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:41
msgid "Ehime"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:42
msgid "Kochi"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:43
msgid "Fukuoka"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:44
msgid "Saga"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:45
msgid "Nagasaki"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:46
msgid "Kumamoto"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:47
msgid "Oita"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:48
msgid "Miyazaki"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:49
msgid "Kagoshima"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/jp/jp_prefectures.py:50
msgid "Okinawa"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:12
msgid "Aguascalientes"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:13
msgid "Baja California"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:14
msgid "Baja California Sur"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:15
msgid "Campeche"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:16
msgid "Chihuahua"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:17
msgid "Chiapas"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:18
msgid "Coahuila"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:19
msgid "Colima"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:20
msgid "Distrito Federal"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:21
msgid "Durango"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:22
msgid "Guerrero"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:23
msgid "Guanajuato"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:24
msgid "Hidalgo"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:25
msgid "Jalisco"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:26
msgid "Estado de México"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:27
msgid "Michoacán"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:28
msgid "Morelos"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:29
msgid "Nayarit"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:30
msgid "Nuevo León"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:31
msgid "Oaxaca"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:32
msgid "Puebla"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:33
msgid "Querétaro"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:34
msgid "Quintana Roo"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:35
msgid "Sinaloa"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:36
msgid "San Luis Potosí"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:37
msgid "Sonora"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:38
msgid "Tabasco"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:39
msgid "Tamaulipas"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:40
msgid "Tlaxcala"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:41
msgid "Veracruz"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:42
msgid "Yucatán"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/mx/mx_states.py:43
msgid "Zacatecas"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/nl/forms.py:21
msgid "Enter a valid postal code"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/nl/forms.py:52
msgid "Enter a valid phone number"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/nl/forms.py:78
msgid "Enter a valid SoFi number"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/nl/nl_provinces.py:4
msgid "Drente"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/nl/nl_provinces.py:5
msgid "Flevoland"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/nl/nl_provinces.py:6
msgid "Friesland"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/nl/nl_provinces.py:7
msgid "Gelderland"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/nl/nl_provinces.py:8
msgid "Groningen"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/nl/nl_provinces.py:9
msgid "Limburg"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/nl/nl_provinces.py:10
msgid "Noord-Brabant"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/nl/nl_provinces.py:11
msgid "Noord-Holland"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/nl/nl_provinces.py:12
msgid "Overijssel"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/nl/nl_provinces.py:13
msgid "Utrecht"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/nl/nl_provinces.py:14
msgid "Zeeland"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/nl/nl_provinces.py:15
msgid "Zuid-Holland"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/no/forms.py:33
msgid "Enter a valid Norwegian social security number."
msgstr ""

#: contrib/localflavor/pe/forms.py:24
msgid "This field requires 8 digits."
msgstr ""

#: contrib/localflavor/pe/forms.py:52
msgid "This field requires 11 digits."
msgstr ""

#: contrib/localflavor/pl/forms.py:39
msgid "National Identification Number consists of 11 digits."
msgstr ""

#: contrib/localflavor/pl/forms.py:40
msgid "Wrong checksum for the National Identification Number."
msgstr ""

#: contrib/localflavor/pl/forms.py:72
msgid "Enter a tax number field (NIP) in the format XXX-XXX-XX-XX or XX-XX-XXX-XXX."
msgstr ""

#: contrib/localflavor/pl/forms.py:73
msgid "Wrong checksum for the Tax Number (NIP)."
msgstr ""

#: contrib/localflavor/pl/forms.py:112
msgid "National Business Register Number (REGON) consists of 7 or 9 digits."
msgstr ""

#: contrib/localflavor/pl/forms.py:113
msgid "Wrong checksum for the National Business Register Number (REGON)."
msgstr ""

#: contrib/localflavor/pl/forms.py:156
msgid "Enter a postal code in the format XX-XXX."
msgstr ""

#: contrib/localflavor/pl/pl_voivodeships.py:8
msgid "Lower Silesia"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/pl/pl_voivodeships.py:9
msgid "Kuyavia-Pomerania"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/pl/pl_voivodeships.py:10
msgid "Lublin"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/pl/pl_voivodeships.py:11
msgid "Lubusz"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/pl/pl_voivodeships.py:12
msgid "Lodz"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/pl/pl_voivodeships.py:13
msgid "Lesser Poland"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/pl/pl_voivodeships.py:14
msgid "Masovia"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/pl/pl_voivodeships.py:15
msgid "Opole"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/pl/pl_voivodeships.py:16
msgid "Subcarpatia"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/pl/pl_voivodeships.py:17
msgid "Podlasie"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/pl/pl_voivodeships.py:18
msgid "Pomerania"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/pl/pl_voivodeships.py:19
msgid "Silesia"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/pl/pl_voivodeships.py:20
msgid "Swietokrzyskie"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/pl/pl_voivodeships.py:21
msgid "Warmia-Masuria"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/pl/pl_voivodeships.py:22
msgid "Greater Poland"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/pl/pl_voivodeships.py:23
msgid "West Pomerania"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/forms.py:30
msgid "Enter a postal code in the format XXXXX or XXX XX."
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:8
msgid "Banska Bystrica"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:9
msgid "Banska Stiavnica"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:10
msgid "Bardejov"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:11
msgid "Banovce nad Bebravou"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:12
msgid "Brezno"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:13
msgid "Bratislava I"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:14
msgid "Bratislava II"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:15
msgid "Bratislava III"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:16
msgid "Bratislava IV"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:17
msgid "Bratislava V"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:18
msgid "Bytca"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:19
msgid "Cadca"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:20
msgid "Detva"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:21
msgid "Dolny Kubin"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:22
msgid "Dunajska Streda"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:23
msgid "Galanta"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:24
msgid "Gelnica"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:25
msgid "Hlohovec"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:26
msgid "Humenne"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:27
msgid "Ilava"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:28
msgid "Kezmarok"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:29
msgid "Komarno"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:30
msgid "Kosice I"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:31
msgid "Kosice II"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:32
msgid "Kosice III"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:33
msgid "Kosice IV"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:34
msgid "Kosice - okolie"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:35
msgid "Krupina"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:36
msgid "Kysucke Nove Mesto"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:37
msgid "Levice"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:38
msgid "Levoca"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:39
msgid "Liptovsky Mikulas"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:40
msgid "Lucenec"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:41
msgid "Malacky"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:42
msgid "Martin"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:43
msgid "Medzilaborce"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:44
msgid "Michalovce"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:45
msgid "Myjava"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:46
msgid "Namestovo"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:47
msgid "Nitra"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:48
msgid "Nove Mesto nad Vahom"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:49
msgid "Nove Zamky"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:50
msgid "Partizanske"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:51
msgid "Pezinok"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:52
msgid "Piestany"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:53
msgid "Poltar"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:54
msgid "Poprad"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:55
msgid "Povazska Bystrica"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:56
msgid "Presov"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:57
msgid "Prievidza"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:58
msgid "Puchov"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:59
msgid "Revuca"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:60
msgid "Rimavska Sobota"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:61
msgid "Roznava"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:62
msgid "Ruzomberok"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:63
msgid "Sabinov"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:64
msgid "Senec"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:65
msgid "Senica"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:66
msgid "Skalica"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:67
msgid "Snina"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:68
msgid "Sobrance"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:69
msgid "Spisska Nova Ves"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:70
msgid "Stara Lubovna"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:71
msgid "Stropkov"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:72
msgid "Svidnik"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:73
msgid "Sala"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:74
msgid "Topolcany"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:75
msgid "Trebisov"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:76
msgid "Trencin"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:77
msgid "Trnava"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:78
msgid "Turcianske Teplice"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:79
msgid "Tvrdosin"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:80
msgid "Velky Krtis"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:81
msgid "Vranov nad Toplou"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:82
msgid "Zlate Moravce"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:83
msgid "Zvolen"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:84
msgid "Zarnovica"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:85
msgid "Ziar nad Hronom"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_districts.py:86
msgid "Zilina"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_regions.py:8
msgid "Banska Bystrica region"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_regions.py:9
msgid "Bratislava region"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_regions.py:10
msgid "Kosice region"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_regions.py:11
msgid "Nitra region"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_regions.py:12
msgid "Presov region"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_regions.py:13
msgid "Trencin region"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_regions.py:14
msgid "Trnava region"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/sk/sk_regions.py:15
msgid "Zilina region"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/forms.py:21
msgid "Enter a valid postcode."
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:11
msgid "Bedfordshire"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:12
msgid "Buckinghamshire"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:14
msgid "Cheshire"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:15
msgid "Cornwall and Isles of Scilly"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:16
msgid "Cumbria"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:17
msgid "Derbyshire"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:18
msgid "Devon"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:19
msgid "Dorset"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:20
msgid "Durham"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:21
msgid "East Sussex"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:22
msgid "Essex"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:23
msgid "Gloucestershire"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:24
msgid "Greater London"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:25
msgid "Greater Manchester"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:26
msgid "Hampshire"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:27
msgid "Hertfordshire"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:28
msgid "Kent"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:29
msgid "Lancashire"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:30
msgid "Leicestershire"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:31
msgid "Lincolnshire"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:32
msgid "Merseyside"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:33
msgid "Norfolk"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:34
msgid "North Yorkshire"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:35
msgid "Northamptonshire"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:36
msgid "Northumberland"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:37
msgid "Nottinghamshire"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:38
msgid "Oxfordshire"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:39
msgid "Shropshire"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:40
msgid "Somerset"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:41
msgid "South Yorkshire"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:42
msgid "Staffordshire"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:43
msgid "Suffolk"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:44
msgid "Surrey"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:45
msgid "Tyne and Wear"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:46
msgid "Warwickshire"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:47
msgid "West Midlands"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:48
msgid "West Sussex"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:49
msgid "West Yorkshire"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:50
msgid "Wiltshire"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:51
msgid "Worcestershire"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:55
msgid "County Antrim"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:56
msgid "County Armagh"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:57
msgid "County Down"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:58
msgid "County Fermanagh"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:59
msgid "County Londonderry"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:60
msgid "County Tyrone"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:64
msgid "Clwyd"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:65
msgid "Dyfed"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:66
msgid "Gwent"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:67
msgid "Gwynedd"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:68
msgid "Mid Glamorgan"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:69
msgid "Powys"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:70
msgid "South Glamorgan"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:71
msgid "West Glamorgan"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:75
msgid "Borders"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:76
msgid "Central Scotland"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:77
msgid "Dumfries and Galloway"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:78
msgid "Fife"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:79
msgid "Grampian"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:80
msgid "Highland"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:81
msgid "Lothian"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:82
msgid "Orkney Islands"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:83
msgid "Shetland Islands"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:84
msgid "Strathclyde"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:85
msgid "Tayside"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:86
msgid "Western Isles"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:90
msgid "England"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:91
msgid "Northern Ireland"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:92
msgid "Scotland"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/uk/uk_regions.py:93
msgid "Wales"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/us/forms.py:16
msgid "Enter a zip code in the format XXXXX or XXXXX-XXXX."
msgstr ""

#: contrib/localflavor/us/forms.py:54
msgid "Enter a valid U.S. Social Security number in XXX-XX-XXXX format."
msgstr ""

#: contrib/localflavor/za/forms.py:20
msgid "Enter a valid South African ID number"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/za/forms.py:54
msgid "Enter a valid South African postal code"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/za/za_provinces.py:4
msgid "Eastern Cape"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/za/za_provinces.py:5
msgid "Free State"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/za/za_provinces.py:6
msgid "Gauteng"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/za/za_provinces.py:7
msgid "KwaZulu-Natal"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/za/za_provinces.py:8
msgid "Limpopo"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/za/za_provinces.py:9
msgid "Mpumalanga"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/za/za_provinces.py:10
msgid "Northern Cape"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/za/za_provinces.py:11
msgid "North West"
msgstr ""

#: contrib/localflavor/za/za_provinces.py:12
msgid "Western Cape"
msgstr ""

#: contrib/redirects/models.py:7
msgid "redirect from"
msgstr "nondik berbidalia"

#: contrib/redirects/models.py:8
msgid ""
"This should be an absolute path, excluding the domain name. Example: '/"
"events/search/'."
msgstr "Honek 'bide' absolutua izan beharko luke, dominio izena kenduta. 'Adibidez: events/search/'."

#: contrib/redirects/models.py:9
msgid "redirect to"
msgstr "Nora berbidali"

#: contrib/redirects/models.py:10
msgid ""
"This can be either an absolute path (as above) or a full URL starting with "
"'http://'."
msgstr "Hau 'bide' absolutua (goian bezala) edo URL osoa , 'http://'-rekin hasiz, izan daiteke."

#: contrib/redirects/models.py:13
msgid "redirect"
msgstr "berbidali"

#: contrib/redirects/models.py:14
msgid "redirects"
msgstr "berbidali"

#: contrib/sessions/models.py:46
msgid "session key"
msgstr "sesioaren giltza"

#: contrib/sessions/models.py:47
msgid "session data"
msgstr "sesioaren data"

#: contrib/sessions/models.py:48
msgid "expire date"
msgstr "amaiera data"

#: contrib/sessions/models.py:53
msgid "session"
msgstr "sesioa"

#: contrib/sessions/models.py:54
msgid "sessions"
msgstr "sesioak"

#: contrib/sites/models.py:32
msgid "domain name"
msgstr "dominio izena"

#: contrib/sites/models.py:33
msgid "display name"
msgstr "erakusteko izena"

#: contrib/sites/models.py:37
msgid "site"
msgstr "web gunea"

#: contrib/sites/models.py:38
msgid "sites"
msgstr "web guneak"

#: core/validators.py:72
msgid "This value must contain only letters, numbers and underscores."
msgstr "Balore honek, letrak, zenbakia eta '_' karakterak bakarrik eduki ditzazke."

#: core/validators.py:76
msgid ""
"This value must contain only letters, numbers, underscores, dashes or "
"slashes."
msgstr "Balore honek, letrak, zenbakia eta  '_', '/','-' karakterak bakarrik eduki ditzazke."

#: core/validators.py:80
msgid "This value must contain only letters, numbers, underscores or hyphens."
msgstr "Balore honek letrak, zenbakiak eta '_','-' karatereak bakarrik izan ditzazke."

#: core/validators.py:84
msgid "Uppercase letters are not allowed here."
msgstr "Hemen letra maiuskulak ez dira onartzen."

#: core/validators.py:88
msgid "Lowercase letters are not allowed here."
msgstr "Hemen letra minukulak ez dira onartzen."

#: core/validators.py:95
msgid "Enter only digits separated by commas."
msgstr "Komaz bereiztutako digitoak bakarrik idatzi."

#: core/validators.py:107
msgid "Enter valid e-mail addresses separated by commas."
msgstr "E-mail helbide zuzenak idatzi, komaz bereizturik."

#: core/validators.py:111
msgid "Please enter a valid IP address."
msgstr "Idatzi IP zenbaki zuzena mesedez."

#: core/validators.py:115
msgid "Empty values are not allowed here."
msgstr "Balore hutsak ez dira hemen onartzen."

#: core/validators.py:119
msgid "Non-numeric characters aren't allowed here."
msgstr "Zenbaki karaktereak bakarrik onartzen dira hemen."

#: core/validators.py:123
msgid "This value can't be comprised solely of digits."
msgstr "Balore hau ezin daiteke digitoz bakarrik osatua egon."

#: core/validators.py:128 newforms/fields.py:151
msgid "Enter a whole number."
msgstr "Zenbaki bat idatzi."

#: core/validators.py:132
msgid "Only alphabetical characters are allowed here."
msgstr "Karaktere alfabetikoak bakarrik onartzen dira hemen."

#: core/validators.py:147
msgid "Year must be 1900 or later."
msgstr "Urtea 1900 edo handiagoa izan behar du."

#: core/validators.py:151
#, python-format
msgid "Invalid date: %s"
msgstr "Data okerra: %s"

#: core/validators.py:156 db/models/fields/__init__.py:509
msgid "Enter a valid date in YYYY-MM-DD format."
msgstr "Data zuzena idatzi, YYY-MM-DD formatoan."

#: core/validators.py:161
msgid "Enter a valid time in HH:MM format."
msgstr "Ordu zuzena idatzi HH:MM formatoan."

#: core/validators.py:165 db/models/fields/__init__.py:583
msgid "Enter a valid date/time in YYYY-MM-DD HH:MM format."
msgstr "Idatzi data/ordua zuzena YYYY-MM-DD HH:MM formatoan."

#: core/validators.py:170 newforms/fields.py:402
msgid "Enter a valid e-mail address."
msgstr "e-mail helbide zuzena idatzi."

#: core/validators.py:182 core/validators.py:474 newforms/fields.py:432
#: oldforms/__init__.py:687
msgid "No file was submitted. Check the encoding type on the form."
msgstr "Ez da fitxategirik bidali. Baiztatu ezazu formularioren kodeketa."

#: core/validators.py:193 newforms/fields.py:458
msgid ""
"Upload a valid image. The file you uploaded was either not an image or a "
"corrupted image."
msgstr "Bidali irudi zuzena. Zuk bidalitako fitxategia ez da irudi motako edo akatsa dauka."

#: core/validators.py:200
#, python-format
msgid "The URL %s does not point to a valid image."
msgstr "%s URLa ez da irudi zuzena."

#: core/validators.py:204
#, python-format
msgid "Phone numbers must be in XXX-XXX-XXXX format. \"%s\" is invalid."
msgstr "Telefono zenbakiek XXX-XXX-XXXX formatoa eduki behar dute. \"%s\" okerra."

#: core/validators.py:212
#, python-format
msgid "The URL %s does not point to a valid QuickTime video."
msgstr "%s URLa ez da QuickTime bideo zuzena."

#: core/validators.py:216
msgid "A valid URL is required."
msgstr "URL zuzena behar da."

#: core/validators.py:230
#, python-format
msgid ""
"Valid HTML is required. Specific errors are:\n"
"%s"
msgstr ""
"HTML zuzena behar da. Erroreak daude:\n"
"%s"

#: core/validators.py:237
#, python-format
msgid "Badly formed XML: %s"
msgstr "XML okerra: %s"

#: core/validators.py:254
#, python-format
msgid "Invalid URL: %s"
msgstr "URL okerra: %s"

#: core/validators.py:259 core/validators.py:261
#, python-format
msgid "The URL %s is a broken link."
msgstr "%s URLa ez dago ondo."

#: core/validators.py:267
msgid "Enter a valid U.S. state abbreviation."
msgstr "AEB estatu laburpen zuzen bat idatzi."

#: core/validators.py:281
#, python-format
msgid "Watch your mouth! The word %s is not allowed here."
msgid_plural "Watch your mouth! The words %s are not allowed here."
msgstr[0] "Kontuz ibili! %s hitza ez dago hemen onartua."
msgstr[1] ""

#: core/validators.py:288
#, python-format
msgid "This field must match the '%s' field."
msgstr "Eremu hau eta '%s' eremua berdinak izan behar dira."

#: core/validators.py:307
msgid "Please enter something for at least one field."
msgstr "Bete eremuren bat."

#: core/validators.py:316 core/validators.py:327
msgid "Please enter both fields or leave them both empty."
msgstr "Bete bi eremuak edo ez bete bat bera ere."

#: core/validators.py:335
#, python-format
msgid "This field must be given if %(field)s is %(value)s"
msgstr "%(field)s eremuak %(value)s balioa baldin badauka, eremu hau bete behar da."

#: core/validators.py:348
#, python-format
msgid "This field must be given if %(field)s is not %(value)s"
msgstr "%(field)s eremuak %(value)s balioa ez baldin badauka, eremu hau bete behar da."

#: core/validators.py:367
msgid "Duplicate values are not allowed."
msgstr "Errepikatutako balioak ez dira onartzen."

#: core/validators.py:382
#, python-format
msgid "This value must be between %(lower)s and %(upper)s."
msgstr "Balio hau %(lower)s eta %(upper)s artean egon behar da."

#: core/validators.py:384
#, python-format
msgid "This value must be at least %s."
msgstr "Gutxienez  %s izan behar da."

#: core/validators.py:386
#, python-format
msgid "This value must be no more than %s."
msgstr "Balio hau %s baino txikiagoa izan behar da."

#: core/validators.py:427
#, python-format
msgid "This value must be a power of %s."
msgstr "Balio hau %s-ren multiploa izan behar da."

#: core/validators.py:437
msgid "Please enter a valid decimal number."
msgstr "Idatzi zenbaki hamartar zuzena mesedez."

#: core/validators.py:444
#, python-format
msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s total digit."
msgid_plural "Please enter a valid decimal number with at most %s total digits."
msgstr[0] "Idatzi zenbaki hamartar zuzena gehienez %s digitorekin."
msgstr[1] ""

#: core/validators.py:447
#, python-format
msgid "Please enter a valid decimal number with a whole part of at most %s digit."
msgid_plural "Please enter a valid decimal number with a whole part of at most %s digits."
msgstr[0] "Idatzi zenbaki hamartar zuzena, %s digitorekin gutxienez alde osoan."
msgstr[1] ""

#: core/validators.py:450
#, python-format
msgid "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal place."
msgid_plural "Please enter a valid decimal number with at most %s decimal places."
msgstr[0] "Idatzi zenbaki hamartar zuzena, %s digitorekin dezimalean."
msgstr[1] ""

#: core/validators.py:458
msgid "Please enter a valid floating point number."
msgstr "Idatzi zenbaki erreal zuzena."

#: core/validators.py:467
#, python-format
msgid "Make sure your uploaded file is at least %s bytes big."
msgstr "Ziurta zaitez bidalitako fitxategia gutxienez %s byte tamaina duela."

#: core/validators.py:468
#, python-format
msgid "Make sure your uploaded file is at most %s bytes big."
msgstr "Ziurta zaitez bidalitako fitxategiak gehienez %s byte dituela."

#: core/validators.py:485
msgid "The format for this field is wrong."
msgstr "Eremu honen formatoa okerra da."

#: core/validators.py:500
msgid "This field is invalid."
msgstr "Eremu okerra."

#: core/validators.py:536
#, python-format
msgid "Could not retrieve anything from %s."
msgstr "Ezin daiteke ezer lortu %s-tik."

#: core/validators.py:539
#, python-format
msgid "The URL %(url)s returned the invalid Content-Type header '%(contenttype)s'."
msgstr "%(url)s URLak content-type okerra itzuli du: '%(contenttype)s'."

#: core/validators.py:572
#, python-format
msgid ""
"Please close the unclosed %(tag)s tag from line %(line)s. (Line starts with "
"\"%(start)s\".)"
msgstr "Mesedez itxi itxigabeko %(tag)s elementoa %(line)s lerroan. Lerro hasiera: \"%(start)s\"."

#: core/validators.py:576
#, python-format
msgid ""
"Some text starting on line %(line)s is not allowed in that context. (Line "
"starts with \"%(start)s\".)"
msgstr "%(line)s lerroan hasitako testuren bat  ez da onartzen testuinguru horretan. Lerro hasiera: \"%(start)s\"."

#: core/validators.py:581
#, python-format
msgid ""
"\"%(attr)s\" on line %(line)s is an invalid attribute. (Line starts with \"%"
"(start)s\".)"
msgstr "%(line)s lerroko \"%(attr)s\" atributua okerra da. Lerro hasiera: \"%(start)s\"."

#: core/validators.py:586
#, python-format
msgid ""
"\"<%(tag)s>\" on line %(line)s is an invalid tag. (Line starts with \"%"
"(start)s\".)"
msgstr "%(line)s lerroko \"<%(tag)s>\"  atributua okerra da. Lerro hasiera: \"%(start)s\"."

#: core/validators.py:590
#, python-format
msgid ""
"A tag on line %(line)s is missing one or more required attributes. (Line "
"starts with \"%(start)s\".)"
msgstr "%(line)s lerroan elementuren bat falta de edo atributuren bat falta du. Lerro hasiera:\"%(start)s\"."

#: core/validators.py:595
#, python-format
msgid ""
"The \"%(attr)s\" attribute on line %(line)s has an invalid value. (Line "
"starts with \"%(start)s\".)"
msgstr " %(line)s lerroko \"%(attr)s\" atributoak balio okerra du. (Lerro hasiera: \"%(start)s\".)"

#: db/models/manipulators.py:308
#, python-format
msgid "%(object)s with this %(type)s already exists for the given %(field)s."
msgstr "%(type)s motako %(object)s objetua existitzen da %(field)s eremurako."

#: db/models/fields/__init__.py:52
#, python-format
msgid "%(optname)s with this %(fieldname)s already exists."
msgstr "Badago %(optname)s izenarekin %(fieldname)s-n."

#: db/models/fields/__init__.py:161 db/models/fields/__init__.py:318
#: db/models/fields/__init__.py:735 db/models/fields/__init__.py:746
#: newforms/fields.py:45 oldforms/__init__.py:374
msgid "This field is required."
msgstr "Eremu hau beharrezkoa da."

#: db/models/fields/__init__.py:418
msgid "This value must be an integer."
msgstr "Balio honek zenbaki osoa izan behar du."

#: db/models/fields/__init__.py:454
msgid "This value must be either True or False."
msgstr "Balio honek True edo False izan behar du."

#: db/models/fields/__init__.py:475
msgid "This field cannot be null."
msgstr "Eremu hau ezin daiteke hutsa izan (null)."

#: db/models/fields/__init__.py:644
msgid "This value must be a decimal number."
msgstr "Balio honek zenbaki hamartarra izan behar du."

#: db/models/fields/__init__.py:755
msgid "Enter a valid filename."
msgstr "Idatzi fitxategi izen zuzen bat."

#: db/models/fields/__init__.py:908
msgid "This value must be either None, True or False."
msgstr "Balio honek hutsa, egia edo gezurra izan behar du (None, True,False)"

#: db/models/fields/related.py:55
#, python-format
msgid "Please enter a valid %s."
msgstr "Mesedez idatzi %s zuzena."

#: db/models/fields/related.py:658
msgid "Separate multiple IDs with commas."
msgstr "Bereiztu ID anitzak komaz."

#: db/models/fields/related.py:660
msgid "Hold down \"Control\", or \"Command\" on a Mac, to select more than one."
msgstr "Zapaldu \"Control\" karakterea edo \"Command\" Mac batean, bat baino gehiago aukeratzeko."

#: db/models/fields/related.py:707
#, python-format
msgid "Please enter valid %(self)s IDs. The value %(value)r is invalid."
msgid_plural "Please enter valid %(self)s IDs. The values %(value)r are invalid."
msgstr[0] "Mesedez idatzi %(self)s ID zuzena. %(value)r okerra da."
msgstr[1] ""

#: newforms/fields.py:46
msgid "Enter a valid value."
msgstr "Idatzi balio zuzena."

#: newforms/fields.py:123
#, python-format
msgid "Ensure this value has at most %(max)d characters (it has %(length)d)."
msgstr "Ziurta zaitez balio honek gehienez %(max)d karaktere dituela, %(length)d ditu orain."

#: newforms/fields.py:124
#, python-format
msgid "Ensure this value has at least %(min)d characters (it has %(length)d)."
msgstr "Ziurta zaitez balio honek gutxienez %(min)d karaktere dituela ,%(length)d ditu orain."

#: newforms/fields.py:152 newforms/fields.py:181 newforms/fields.py:210
#, python-format
msgid "Ensure this value is less than or equal to %s."
msgstr "Ziurta zaitez balio hau %s baino txikiagoa edo berdina dela."

#: newforms/fields.py:153 newforms/fields.py:182 newforms/fields.py:211
#, python-format
msgid "Ensure this value is greater than or equal to %s."
msgstr "Ziurta zaitez balio hau %s baino handiagoa edo berdina dela."

#: newforms/fields.py:180 newforms/fields.py:209
msgid "Enter a number."
msgstr "Idatzi zenbaki bat."

#: newforms/fields.py:212
#, python-format
msgid "Ensure that there are no more than %s digits in total."
msgstr "Ziurta zaitez %s baino digito gehiago ez dagoela."

#: newforms/fields.py:213
#, python-format
msgid "Ensure that there are no more than %s decimal places."
msgstr "Ziurta zaitez %s baino hamartar gehiago ez dagoela."

#: newforms/fields.py:214
#, python-format
msgid "Ensure that there are no more than %s digits before the decimal point."
msgstr "Ziurta zaitez %s digitu baino gehiago ez dagoela puntu hamartarraren aurretik."

#: newforms/fields.py:262 newforms/fields.py:723
msgid "Enter a valid date."
msgstr "Data zuzen bat idatzi."

#: newforms/fields.py:295 newforms/fields.py:724
msgid "Enter a valid time."
msgstr "Ordu zuzen bat idatzi."

#: newforms/fields.py:334
msgid "Enter a valid date/time."
msgstr "Data/Ordu zuzen bat idatzi."

#: newforms/fields.py:433
msgid "No file was submitted."
msgstr "Ez da fitxategirik bidali."

#: newforms/fields.py:434 oldforms/__init__.py:689
msgid "The submitted file is empty."
msgstr "Bidalitako fitxategia hutsik dago."

#: newforms/fields.py:496
msgid "Enter a valid URL."
msgstr "URL zuzen bat idatzi."

#: newforms/fields.py:497
msgid "This URL appears to be a broken link."
msgstr "URL hau ez dago ondo."

#: newforms/fields.py:559 newforms/models.py:317
msgid "Select a valid choice. That choice is not one of the available choices."
msgstr "Aukera zuzen bat aukeratu. Aukeratutakoa ez da zuzena."

#: newforms/fields.py:598
#, python-format
msgid "Select a valid choice. %(value)s is not one of the available choices."
msgstr "Aukeratu aukera zuzen bat. %(value)s ez da zuzena."

#: newforms/fields.py:599 newforms/fields.py:661 newforms/models.py:377
msgid "Enter a list of values."
msgstr "Balio zerrenda bat idatzi ezazu."

#: newforms/fields.py:752
msgid "Enter a valid IPv4 address."
msgstr "IPv4 zuzen bat idatzi."

#: newforms/models.py:378
#, python-format
msgid "Select a valid choice. %s is not one of the available choices."
msgstr "Aukera zuzena aukeratu. %s ez da aukeretako bat."

#: oldforms/__init__.py:409
#, python-format
msgid "Ensure your text is less than %s character."
msgid_plural "Ensure your text is less than %s characters."
msgstr[0] "Ziurta zaitez textuak %s karaktere baino gutxiago duela."
msgstr[1] ""

#: oldforms/__init__.py:414
msgid "Line breaks are not allowed here."
msgstr "Lerro jauziak ez dira onartzen hemen."

#: oldforms/__init__.py:512 oldforms/__init__.py:586 oldforms/__init__.py:625
#, python-format
msgid "Select a valid choice; '%(data)s' is not in %(choices)s."
msgstr "Aukera zuzena aukeratu: '%(data)s' ez dago %(choices)s hartean."

#: oldforms/__init__.py:745
msgid "Enter a whole number between -32,768 and 32,767."
msgstr "Idatzi -32.768 eta 32.767 arteko zenbaki osoa."

#: oldforms/__init__.py:755
msgid "Enter a positive number."
msgstr "Zenbaki positboa idatzi."

#: oldforms/__init__.py:765
msgid "Enter a whole number between 0 and 32,767."
msgstr "Idatzi 0 eta 32.767 arteko zenbaki osoa."

#: template/defaultfilters.py:691
msgid "yes,no,maybe"
msgstr "bai,ez,agian"

#: template/defaultfilters.py:722
#, python-format
msgid "%(size)d byte"
msgid_plural "%(size)d bytes"
msgstr[0] "%(size)d byte"
msgstr[1] ""

#: template/defaultfilters.py:724
#, python-format
msgid "%.1f KB"
msgstr "%.1f KB"

#: template/defaultfilters.py:726
#, python-format
msgid "%.1f MB"
msgstr "%.1f MB"

#: template/defaultfilters.py:727
#, python-format
msgid "%.1f GB"
msgstr "%.1f GB"

#: utils/dateformat.py:41
msgid "p.m."
msgstr "p.m."

#: utils/dateformat.py:42
msgid "a.m."
msgstr "a.m."

#: utils/dateformat.py:47
msgid "PM"
msgstr "PM"

#: utils/dateformat.py:48
msgid "AM"
msgstr "AM"

#: utils/dateformat.py:97
msgid "midnight"
msgstr "gauerdia"

#: utils/dateformat.py:99
msgid "noon"
msgstr "eguerdia"

#: utils/dates.py:6
msgid "Monday"
msgstr "Astelehena"

#: utils/dates.py:6
msgid "Tuesday"
msgstr "Asteartea"

#: utils/dates.py:6
msgid "Wednesday"
msgstr "Asteazkena"

#: utils/dates.py:6
msgid "Thursday"
msgstr "Osteguna"

#: utils/dates.py:6
msgid "Friday"
msgstr "Ostirala"

#: utils/dates.py:7
msgid "Saturday"
msgstr "Larunbata"

#: utils/dates.py:7
msgid "Sunday"
msgstr "Igandea"

#: utils/dates.py:10
msgid "Mon"
msgstr "Al"

#: utils/dates.py:10
msgid "Tue"
msgstr "Ar"

#: utils/dates.py:10
msgid "Wed"
msgstr "Az"

#: utils/dates.py:10
msgid "Thu"
msgstr "Og"

#: utils/dates.py:10
msgid "Fri"
msgstr "Ol"

#: utils/dates.py:11
msgid "Sat"
msgstr "Lr"

#: utils/dates.py:11
msgid "Sun"
msgstr "Ig"

#: utils/dates.py:18
msgid "January"
msgstr "Urtarrila"

#: utils/dates.py:18
msgid "February"
msgstr "Otsaila"

#: utils/dates.py:18 utils/dates.py:31
msgid "March"
msgstr "Martxoa"

#: utils/dates.py:18 utils/dates.py:31
msgid "April"
msgstr "Apirila"

#: utils/dates.py:18 utils/dates.py:31
msgid "May"
msgstr "Maiatza"

#: utils/dates.py:18 utils/dates.py:31
msgid "June"
msgstr "Ekaina"

#: utils/dates.py:19 utils/dates.py:31
msgid "July"
msgstr "Uztaila"

#: utils/dates.py:19
msgid "August"
msgstr "Abuztua"

#: utils/dates.py:19
msgid "September"
msgstr "Iraila"

#: utils/dates.py:19
msgid "October"
msgstr "Urria"

#: utils/dates.py:19
msgid "November"
msgstr "Azaroa"

#: utils/dates.py:20
msgid "December"
msgstr "Abendua"

#: utils/dates.py:23
msgid "jan"
msgstr "urt"

#: utils/dates.py:23
msgid "feb"
msgstr "ots"

#: utils/dates.py:23
msgid "mar"
msgstr "mar"

#: utils/dates.py:23
msgid "apr"
msgstr "api"

#: utils/dates.py:23
msgid "may"
msgstr "mai"

#: utils/dates.py:23
msgid "jun"
msgstr "eka"

#: utils/dates.py:24
msgid "jul"
msgstr "uzt"

#: utils/dates.py:24
msgid "aug"
msgstr "abu"

#: utils/dates.py:24
msgid "sep"
msgstr "ira"

#: utils/dates.py:24
msgid "oct"
msgstr "urr"

#: utils/dates.py:24
msgid "nov"
msgstr "aza"

#: utils/dates.py:24
msgid "dec"
msgstr "abe"

#: utils/dates.py:31
msgid "Jan."
msgstr "Urt."

#: utils/dates.py:31
msgid "Feb."
msgstr "Ots."

#: utils/dates.py:32
msgid "Aug."
msgstr "Abu."

#: utils/dates.py:32
msgid "Sept."
msgstr "Ira."

#: utils/dates.py:32
msgid "Oct."
msgstr "Urr."

#: utils/dates.py:32
msgid "Nov."
msgstr "Aza."

#: utils/dates.py:32
msgid "Dec."
msgstr "Abe."

#: utils/text.py:127
msgid "or"
msgstr "edo"

#: utils/timesince.py:21
msgid "year"
msgid_plural "years"
msgstr[0] "urtea"
msgstr[1] "urteak"

#: utils/timesince.py:22
msgid "month"
msgid_plural "months"
msgstr[0] "hilabetea"
msgstr[1] "hilabeteak"

#: utils/timesince.py:23
msgid "week"
msgid_plural "weeks"
msgstr[0] "astea"
msgstr[1] "asteak"

#: utils/timesince.py:24
msgid "day"
msgid_plural "days"
msgstr[0] "eguna"
msgstr[1] "egunak"

#: utils/timesince.py:25
msgid "hour"
msgid_plural "hours"
msgstr[0] "ordua"
msgstr[1] "orduak"

#: utils/timesince.py:26
msgid "minute"
msgid_plural "minutes"
msgstr[0] "minutu"
msgstr[1] "minutuak"

#: utils/timesince.py:46
msgid "minutes"
msgstr "minutuak"

#: utils/timesince.py:51
#, python-format
msgid "%(number)d %(type)s"
msgstr "%(number)d %(type)s"

#: utils/timesince.py:57
#, python-format
msgid ", %(number)d %(type)s"
msgstr ", %(number)d %(type)s"

#: utils/translation/trans_real.py:404
msgid "DATE_FORMAT"
msgstr "DATE_FORMAT"

#: utils/translation/trans_real.py:405
msgid "DATETIME_FORMAT"
msgstr "DATETIME_FORMAT"

#: utils/translation/trans_real.py:406
msgid "TIME_FORMAT"
msgstr "TIME_FORMAT"

#: utils/translation/trans_real.py:422
msgid "YEAR_MONTH_FORMAT"
msgstr "YEAR_MONTH_FORMAT"

#: utils/translation/trans_real.py:423
msgid "MONTH_DAY_FORMAT"
msgstr "MONTH_DAY_FORMAT"

#: views/generic/create_update.py:43
#, python-format
msgid "The %(verbose_name)s was created successfully."
msgstr "%(verbose_name)s arazorik gabe sortu da"

#: views/generic/create_update.py:117
#, python-format
msgid "The %(verbose_name)s was updated successfully."
msgstr "%(verbose_name)s arazorik gabe eguneratu da."

#: views/generic/create_update.py:184
#, python-format
msgid "The %(verbose_name)s was deleted."
msgstr "%(verbose_name)s ezabatu da."