1. Gregory Petukhov
  2. feedzilla

Source

feedzilla / pypi.sh

1
2
3
#!/bin/sh
hg push
python setup.py register sdist upload # build_sphinx upload_sphinx