1. Łukasz Rekucki
  2. wlbooks

Commits

anonymous  committed b54a16b

06 motywy

  • Participants
  • Parent commits 074b29c
  • Branches default

Comments (0)

Files changed (1)

File lesmian_napoj_cienisty_rozmowa

View file
 <nazwa_utworu>Rozmowa</nazwa_utworu>
 
 
-<strofa>--- Czekam na ciebie --- żywa,/
+<strofa><begin id="b1270987017513-785268813"/><motyw id="m1270987017513-785268813">Miłość</motyw>,,Czekam na ciebie --- żywa,/
 Zbudzona, niecierpliwa./
 <wers_wciety typ="2">Pożądam nieprzytomnie</wers_wciety>/
 <wers_wciety typ="2">Twych dłoni, warg i lic<pr><slowo_obce>lico</slowo_obce> --- twarz, policzek.</pr> ---</wers_wciety>/
 <wers_wciety typ="2">Czemu od jezior strony</wers_wciety>/
 <wers_wciety typ="2">Zaklęty i spóźniony</wers_wciety>/
 <wers_wciety typ="2">Przychodzisz w nocy znój<pr><slowo_obce>znój</slowo_obce> --- ciężka praca, trud.</pr>,</wers_wciety>/
-<wers_wciety typ="6">Kochanku mój?</wers_wciety></strofa>
+<wers_wciety typ="6">Kochanku mój?"</wers_wciety></strofa>
 
 
 
-<strofa>--- Przychodzę na lamenty<pr><slowo_obce>lament</slowo_obce> --- płacz, okrzyki, słowa wyrażające cierpienie, rozpacz, żal; także skarga.</pr>,/
+<strofa>,,Przychodzę na lamenty<pr><slowo_obce>lament</slowo_obce> --- płacz, okrzyki, słowa wyrażające cierpienie, rozpacz, żal; także skarga.</pr>,/
 Spóźniony i zaklęty./
 <wers_wciety typ="2">Ciało się moje mroczy<pr><slowo_obce>mroczyć się</slowo_obce> --- ciemnieć, pogrążać się w mroku.</pr>,</wers_wciety>/
 <wers_wciety typ="2">Ze śpiewu idąc w śpiew.</wers_wciety>/
 <wers_wciety typ="2">I te, co się płomienią,</wers_wciety>/
 <wers_wciety typ="2">Złe sny poza zielenią?</wers_wciety>/
 <wers_wciety typ="2">Nim pierwszy zwiędnie liść,</wers_wciety>/
-<wers_wciety typ="6">Mów --- dokąd iść?</wers_wciety></strofa>
+<wers_wciety typ="6">Mów --- dokąd iść?"</wers_wciety></strofa>
 
 
 
-<strofa>--- Idź w koło --- idź w półkole.../
+<strofa><begin id="b1270987062240-1811025510"/><motyw id="m1270987062240-1811025510">Rośliny</motyw>,,Idź w koło --- idź w półkole.../
 Idź miedzą<pr><slowo_obce>miedza</slowo_obce> --- wąski pas ziemi rozgraniczający pola uprawne.</pr> poprzez pole ---/
 <wers_wciety typ="2">I rozpaloną głowę</wers_wciety>/
 <wers_wciety typ="2">Burzliwych pełną zórz,</wers_wciety>/
 <wers_wciety typ="2">Traw zieleń, błękit nieba</wers_wciety>/
 <wers_wciety typ="2">Raz jeszcze ujrzeć trzeba...</wers_wciety>/
 <wers_wciety typ="2">Przypomnieć jeszcze raz</wers_wciety>/
-<wers_wciety typ="6">Świat wokół nas...</wers_wciety></strofa>
+<wers_wciety typ="6">Świat wokół nas..."<end id="e1270987062240-1811025510"/></wers_wciety></strofa>
 
 
 
-<strofa>--- Widziałem sny ogromne,/
+<strofa>,<begin id="b1270987106311-3988251482"/><motyw id="m1270987106311-3988251482">Sen</motyw>,Widziałem sny ogromne,/
 Lecz już ich nie przypomnę./
 <wers_wciety typ="2">Wiosenne spadły deszcze,</wers_wciety>/
-<wers_wciety typ="2">A nie ma moich snów!</wers_wciety>/
+<wers_wciety typ="2">A nie ma moich snów!<end id="e1270987106311-3988251482"/></wers_wciety>/
 <wers_wciety typ="2">Raz jeszcze i raz jeszcze</wers_wciety>/
 <wers_wciety typ="2">O makach w polu mów!</wers_wciety>/
 <wers_wciety typ="2">Bądź dla mnie --- jako ruczaj<pr><slowo_obce>ruczaj</slowo_obce> --- strumień, potok.</pr>,</wers_wciety>/
 <wers_wciety typ="2">Głębiny mnie nauczaj ---</wers_wciety>/
 <wers_wciety typ="2">I wędrowania w dal,</wers_wciety>/
-<wers_wciety typ="6">I szmeru fal!</wers_wciety></strofa>
+<wers_wciety typ="6">I szmeru fal!"</wers_wciety></strofa>
 
 
 
-<strofa>--- Nie jestem ja ruczajem/
+<strofa>,,Nie jestem ja ruczajem/
 W dolinie poza gajem<pr><slowo_obce>gaj</slowo_obce> --- mały las.</pr>,/
 <wers_wciety typ="2">Lecz w lesie --- nagłym kwiatem</wers_wciety>/
 <wers_wciety typ="2">Zakwitnę do twych stóp.</wers_wciety>/
 <wers_wciety typ="2">Patrz w sady --- łąki --- lasy,</wers_wciety>/
 <wers_wciety typ="2">Jak w kres po wszystkie czasy!</wers_wciety>/
 <wers_wciety typ="2">Patrz we mnie jako w zdrój<pr><slowo_obce>zdrój</slowo_obce> --- miejsce w ziemi, z którego wytryskuje woda; źródło.</pr> ---</wers_wciety>/
-<wers_wciety typ="6">Kochanku mój!</wers_wciety></strofa>
+<wers_wciety typ="6">Kochanku mój!"</wers_wciety></strofa>
 
 
 </liryka_l>