Commits

Anonymous committed badc0b0

06 motywy

  • Participants
  • Parent commits f8b336f

Comments (0)

Files changed (1)

lesmian_napoj_cienisty_samotnosc

 
 
 <strofa>
-Wiatr wie, jak trzeba nacichać.../
-Za oknem --- mrok się kołysze./
+<begin id="b1270987253044-2963117327"/><motyw id="m1270987253044-2963117327">Wiatr</motyw>Wiatr wie, jak trzeba nacichać.../
+Za oknem --- mrok się kołysze.<end id="e1270987253044-2963117327"/>/
 Nie widać świata, nie słychać,/
 Lecz ja coś widzę i słyszę...
 </strofa>
 
 
 <strofa>
-Ktoś z płaczem ku mnie z dna losu/
+<begin id="b1270987274139-930139071"/><motyw id="m1270987274139-930139071">Cierpienie</motyw>Ktoś z płaczem ku mnie z dna losu/
 Bezradną wyciąga rękę!/
 Nie znam obcego mi głosu,/
 Ale znam dobrze tę mękę!
-</strofa>
+<end id="e1270987274139-930139071"/></strofa>
 
 
 
 
 
 <strofa>
-W brzozie mgła sępi się wiotka<pr><slowo_obce>wiotki</slowo_obce> --- szczupły; elastyczny, łatwo się zginający.</pr>./
+<begin id="b1270987300196-2184728783"/><motyw id="m1270987300196-2184728783">Samotność</motyw>W brzozie mgła sępi się wiotka<pr><slowo_obce>wiotki</slowo_obce> --- szczupły; elastyczny, łatwo się zginający.</pr>./
 Sen pusty!... Wracam do domu.../
 Nie! Nikt się z nikim nie spotka!/
 Nikt nie pomoże nikomu!
-</strofa>
+<end id="e1270987300196-2184728783"/></strofa>
 
 
 </liryka_l>