1. Evgeny Podjachev
  2. my_vim_setup

Source

my_vim_setup / .vim / bundle / cpp-vim / .git / HEAD

ref: refs/heads/master