1. Evgeny Podjachev
  2. my_vim_setup

Source

my_vim_setup / .vim / bundle / cpp-vim / .git / objects / 11 / f21ee86c3483319c5854891c9134675621479b