1. Evgeny Podjachev
  2. my_vim_setup

Source

my_vim_setup / .vim / bundle / nerdtree / .git / objects / 16 / 268c9c21511ae1d2dcbc306266bb2daab49248