Source

hotpy_2 / PC / icons.rc

Full commit
1
2
3
4
101 ICON "py.ico"
102 ICON "pyc.ico"
103 ICON "pycon.ico"