1. Danny van Bruggen
  2. csquotes

Commits

Danny van Bruggen  committed aa6adc4

Add lots of quotes

  • Participants
  • Parent commits 2670352
  • Branches master

Comments (0)

Files changed (6)

File Aristoteles.jpg

Added
New image

File Cicero.jpg

Added
New image

File Donald Knuth.jpg

Old
Old image
New
New image

File Plato.jpg

Added
New image

File Waldorf and Statler.jpg

Added
New image

File quote.html

View file
 	["Devops Borat", "90% of 5 Why exercise is result in open can of worm."],
 	["Devops Borat", "Distributed database is only as good as network engineer which is in charge of push cable all way in switch port."],
 	["Jack Tramiel", "Business is war."],
+	["Plato", "De goeden hebben geen regels nodig om verantwoordelijk te handelen. De slechten zullen voor elke regel een uitweg vinden."],
+	["Plato", "Wanneer je je verre houdt van politiek zul je uiteindelijk door je minderen geregeerd worden."],
+	["Plato", "Dictatuur ontstaat als van nature uit democratie en de zwaarste tirannie en slavernij ontstaan uit de meest extreme vormen van vrijheid"],
+	["Plato", "Een goede beslissing is gebaseerd op kennis, niet op cijfers."],
+	["Plato", "Onwetendheid is de wortel van alle kwaad."],
+	["Plato", "Over twee zaken moet je je nooit opwinden: dat wat je kunt verhelpen en dat wat je niet kunt verhelpen."],
+	["Plato", "Kennis die onder dwang vergaard wordt beklijft niet."],
+	["Cicero", "Als je wilt leren, geef dan les."],
+	["Cicero", "Argumenten moet men wegen, niet tellen."],
+	["Cicero", "De oorsprong van alle dingen is klein."],
+	["Cicero", "Hij, die niets kan bedenken, is niet z� dom als hij, die een domheid van een ander prijst."],
+	["Cicero", "Als we ons niet schamen om het te denken, moeten we ons niet schamen om het te zeggen."],
+	["Cicero", "Je kunt het zo gek niet bedenken, of er is wel een filosoof die het gezegd heeft."],
+	["Aristoteles", "Iedereen kan kwaad worden. Het is de kunst om op de juiste manier, om de juiste reden, op het juiste moment, in de juiste mate kwaad te worden op de juiste persoon"],
+	["Aristoteles", "Kwaliteit is geen handeling maar een gewoonte."],
+	["Aristoteles", "Er is geen groot genie zonder een tikje waanzin."],
+	["Aristoteles", "Wat wij kunnen doen, kunnen we ook laten."],
+	["Aristoteles", "Verandering is altijd goed."],
+	["Aristoteles", "Elk mens verlangt van nature naar kennis."],
+	["Aristoteles", "Plezier in wat je doet brengt perfectie in het resultaat."],
+	["Aristoteles", "Waarschijnlijke onmogelijkheden moeten verkozen worden boven onwaarschijnlijke mogelijkheden."],
+	["Aristoteles", "Een klein foutje valt niet op, maar als het groeit dan springt het in het oog."],
+	["Waldorf and Statler","If you can�t say anything nice� Welcome to the club!"],
 	["Jack Tramiel", "We need to build computers for the masses, not the classes."]
 ];
 // ======================================