1. medoc
 2. uchardet-enhanced

Source

uchardet-enhanced / testdata / tr / ISO-8859-9 / wikitop_tr_ISO-8859-9.txt

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
THE_URL:http://tr.wikipedia.org/wiki/Ana_Sayfa
THE_TITLE:Vikipedi: Özgür Ansiklopedi
  #Vikipedi (tr) copyright Vikipedi Atom beslemesi

Ana Sayfa

  Vikipedi, özgür ansiklopedi
  Atla: kullan, ara
     Herkesin katkýda bulunabildiđi
  Özgür Ansiklopedi
  Vikipedi'ye hoţ geldiniz!

  21 Ekim 2011, Cuma
  Türkçe Vikipedi'deki madde sayýsý: 174.938
  ____________________ Ara

                         Vikipedi:Dizin

                         Dizin

                         Vikipedi:Gözat

                         Göz at

                         :Kategori:Ana kategoriler

                         Kategoriler

                         Vikipedi:Köy çeţmesi

                         Köy çeţmesi

                         Yardým:Ýçindekiler

                         Yardým

                         Vikipedi:Sorular

                         Sorular


  Vikipedi:Haftanýn seçkin maddesi
  Haftanýn seçkin maddesi

  Electronic component electrolytic capacitors.jpg
  Kondansatör, elektronlarýn kutuplanarak elektriksel yükü elektrik
  alanýn içerisinde depolayabilme özelliklerinden faydalanýlarak, bir
  yalýtkan malzemenin iki metal tabaka arasýna yerleţtirilmesiyle
  oluţturulan temel elektrik ve elektronik devre elemanýdýr. Piyasada
  kapasite, kapasitör, sýđaç gibi isimlerle anýlan kondansatörler, 18.
  yüzyýlda icat edilip geliţtirilmeye baţlanmýţ ve günümüzde teknolojinin
  ilerlemesinde büyük önemi olan elektrik - elektronik dallarýnýn en
  vazgeçilmez unsurlarýndan biri olmuţtur. Elektrik yükü depolama,
  reaktif güç kontrolü, bilgi kaybý engelleme, AC/DC arasýnda dönüţüm
  yapmada kullanýlýrlar ve tüm entegre elektronik devrelerin vazgeçilmez
  elemanýdýrlar.

  Kondansatörlerin karakteristikleri olarak; plakalar arasýnda kullanýlan
  yalýtkanýn cinsi, çalýţma ve dayanma gerilimleri, depolayabildikleri
  yük miktarý sayýlabilir. Bu kriterler göz önünde bulundurulduktan sonra
  gereksinime uygun olan kondansatör tercih edilir. Kondansatörlerin
  fiziksel büyüklükleri, çalýţma gerilimleri ve depolayabilecekleri yük
  miktarýna bađlýdýr. Tasarým açýsýndan ise çeţitlilik boldur, hemen
  hemen her boyut ve ţekilde kondansatör temin edilebilir. (Devamý...)

                 Arţiv Diđer seçkin maddeler için...  Vikipedi:Günün maddesi
  Günün maddeleri

  Education - Grad Hat.svg
  Çankaya Üniversitesi, Sýtký Alp Eđitim Vakfý tarafýndan 9 Temmuz 1997
  tarihinde kurulmuţtur. Üniversite 1997-1998 öđretim yýlýnda
  faaliyetlerine baţlamýţtýr. Eđitim dili, Hukuk Fakültesi dýţýnda
  Ýngilizce'dir. 310'u lisansüstü olmak üzere 3879 öđrenci eđitim
  görmektedir. Üniversitenin yeni kampüsünün alaný, 70.000 metrekaresi
  kapalý alan olmak üzere toplamda 400.000 metrekaredir. Üniversitenin
  bünyesinde 4 fakülte ve 1 meslek yüksekokulu bulunmaktadýr. Merkez
  kampüs, Ankara ili Çankaya ilçe sýnýrlarý içerisinde bulunan Çukurambar
  semtindedir. Bu kampüs ile ODTÜ kampüsü birbirine oldukça yakýndýr.
  Kampüse ulaţým olanaklarý geliţmiţ olup yakýn çevresinde Armada
  Alýţveriţ Merkezi bulunmaktadýr. ODTÜ dýţýnda TOBB ETÜ ve Ufuk
  Üniversitesi de merkez kampüse yakýn mesafededirler. Devamý...
    __________________________________________________________________


  Leaf 1 web.jpg
  Fotosentez, ya da ýţýlbireţim, klorofil (kromozomlarda) taţýyan
  canlýlarda ýţýk enerjisi kullanýlarak organik bileţiklerin üretilmesi
  olayýdýr. Bu yolla besin üreten canlýlarýn tümüne fotosentetik
  organizmalar denir ve bunlarýn büyük bir çođunluđunu bitkiler
  oluţtururlar.

  Fotosentetik organizmalar, ýţýk enerjisinden yararlanarak enerjiyi
  depolarlar ve organik bileţikler üretebilirler. Bitkiler de diđer
  canlýlar gibi yaţamsal etkinlikleri için gerekli enerjiyi organik
  maddelerin kimyasal enerjisinden sađlarlar. Bunun için de güneţ ýţýđýný
  kullanarak havanýn karbondioksitini indirgeyerek organik besinlerini
  sentez ederler. Bu iţlem CO[2]'in indirgenmesi ve ancak güneţ
  enerjisiyle gerçekleţtiriliđinden "fotosentez" olarak anýlýr. Bu yolla
  güneţin ýţýk enerjisi kimyasal enerjiye dönüţtürülür ve organik madde
  sentezi yapýlmýţ olur. Devamý...


  Vikipedi:Günün seçkin resmi
  Günün seçkin resmi


                Allianz Arena

  Almanya'da Münih ţehrinin kuzeyinde bulunan Allianz Arena futbol
  stadyumu. FC Bayern München ve TSV 1860 olmak üzere Münih'teki iki
  futbol takýmý tarafýndan kullanýlmaktadýr. Ţeklinden dolayý
     ŤSchlauchbootť ("Ţiţme bot") takma adýyla anýlmaktadýr.

          Üreten: Richard Bartz

        Arţiv Diđer seçkin resimler için...


  Vikipedi:Tarihte bugün
  Tarihte bugün

  Olaylar
   * 1860 - Ýlk özel siyasi gazete Tercümaný Ahval çýkmaya baţladý.
   * 1879 - Thomas Edison, karbon filamanlý elektrik ampulünü icat etti.
   * 1938 - Japonlar, Çin'in Kanton ţehrini iţgal etti.
   * 1940 - Ernest Hemingway'in Çanlar Kimin Ýçin Çalýyor kitabý New
    York'ta basýldý.
   * 1945 - Fransa'da kadýnlar, ilk kez oy kullanma hakký elde etti.
   * 1950 - Çin askerleri Tibet'i iţgal etti.
   * 1971 - Pablo Neruda, Nobel Edebiyat Ödülü'nü aldý.
   * 1981 - Atatürk Barajý'nýn temeli, Devlet Baţkaný Kenan Evren
    tarafýndan atýldý.
   * 1999 - Çeçenistan'ýn baţkenti Grozni'de kalabalýk bir alýţveriţ
    merkezine yapýlan roket saldýrýsýnda 110 kiţi öldü, 400 kiţi
    yaralandý.
   * 2007 - Hakkari/Dađlýca' da Dađlýca Saldýrýlarý olarak anýlan
    çatýţma gerçekleţti. Çatýţma sonunda 12 asker öldü, 16 asker
    yaralandý ve 8 asker de kaçýrýldý.

  Dođumlar

  Alfred Nobel
   * 1833 - Alfred Nobel, Ýsveçli kimya mühendisi (ö. 1896)
   * 1846 - Edmondo De Amicis, Ýtalyan yazar (ö. 1908)
   * 1908 - Niyazi Berkes, Türk toplumbilimci (ö. 1988)
   * 1925 - Celia Cruz, Kübalý Ţarkýcý (ö. 2003)
   * 1964 - Levent Yüksel, Türk ţarkýcý

  Ölümler
   * 1969 - Jack Kerouac, ABD'li yazar (d. 1922)
   * 1984 - François Truffaut, Fransýz film yönetmeni (d. 1932)
   * 1985 - Savaţ Baţar, Tiyatro ve sinema oyuncusu (d. 1938)
   * 1999 - Ahmet Taner Kýţlalý, Türk akademisyen, gazeteci ve yazar (d.
    1939)
   * 2003 - Derya Arbaţ, Türk oyuncu (d. 1968)

  Daha fazlasý...

  HILLBLU stella.png Kategoriler
  HILLBLU w.png Kardeţ projeler
  HILLBLU puzzle.png Türk dilleri
  HILLBLU puzzle.png Diđer Vikipediler

  Exquisite-xine.png
  Kültür

  Diller ˇ Din ˇ Edebiyat ˇ Eđitim ˇ Eđlenceler ˇ Felsefe ˇ Gelenekler ˇ
  Medya ˇ Mitoloji ˇ Müzeler ˇ Müzik ˇ Oyunlar ˇ Popüler kültür ˇ Sanat ˇ
  Sinema ˇ Spor ˇ Tiyatro ˇ Turizm

  Exquisite-kspread.png
  Bilim, Matematik ve Dođa

  Aritmetik ˇ Arkeoloji ˇ Bilim adamlarý ˇ Biliţim ˇ Bilgisayar bilimi ˇ
  Biyoloji ˇ Ekonomi ˇ Fizik ˇ Gökbilim ˇ Jeoloji ˇ Kimya ˇ Psikoloji ˇ
  Sađlýk bilimleri ˇ Sosyal bilimler ˇ Uygulamalý bilimler ˇ Uzay
  Crystal Clear app Login Manager.png
  Toplum ve Yaţam

  Aile ˇ Antropoloji ˇ Arkeoloji ˇ Cinsellik ˇ Eđitim ˇ Eđlence ˇ Ekonomi
  ˇ Etnik gruplar ˇ Ev ˇ Felsefe ˇ Finans ˇ Hukuk ˇ Hükümet ˇ Ýletiţim ˇ
  Ýţ ˇ Ýţçilik ˇ Kiţiler ˇ Kuruluţlar ˇ Nüfus ˇ Politika ˇ Sađlýk ˇ
  Savaţlar ˇ Sosyoloji ˇ Yemek içmek

  Exquisite-battery plugged.png
  Teknoloji

  Araç ve gereçler ˇ Bilgisayar ˇ Biyoteknoloji ˇ Elektronik ˇ Ýmalat ˇ
  Ýnternet ˇ Kimyasal süreçler ˇ Mimarlýk ˇ Mühendislik ˇ Nanoteknoloji ˇ
  Nükleer teknoloji ˇ Otomasyon ˇ Ses ˇ Tarým ˇ Telekomünikasyon ˇ Týp ˇ
  Ulaţým
  Exquisite-kwrite.png
  Din ve Felsefe

  Büyü ˇ Dinî inanç, gelenek ve akýmlar ˇ Dinî kiţilikler ˇ Felsefi
  akýmlar ˇ Filozoflar ˇ Mitoloji ˇ Politik kuramlar ˇ Spiritüalizm ˇ
  Tanrýlar, ruhani ve mistik varlýklar ˇ Yahudilik

  Exquisite-opera.png
  Cođrafya ve Tarih

  Bölgelere göre tarih ˇ Dönemler ˇ Haritalar ˇ Ýklim ˇ Ýlçeler ˇ Kýtalar
  ˇ Köyler ˇ Parklar ˇ Ţehirler ˇ Takvim ˇ Ülkeler ˇ Yer altý ˇ Yeryüzü
  ţekilleri
     Wikibar2.png
  Kardeţ projeler

  wikt:Ana Sayfa

  Vikisözlük
  Özgür Sözlük

  s:Ana Sayfa

  Vikikaynak
  Özgür Kütüphane

  q:Ana Sayfa

  Vikisöz
  Özdeyiţler

  b:Ana Sayfa

  Vikikitap
  Özgür Kitaplar

  commons:Ana Sayfa

  Commons
  Çoklu Ortam Paylaţým

  meta:Ana Sayfa

  Meta-Wiki
  Viki Merkez

  wikispecies:Türkçe

  Vikitür
  Biyolojik Tür Dizini

  :n:

  Vikihaber
  Özgür Haberler

  :en:v:Wikiversity:Main Page

  Vikiversite
  Özgür Üniversite
                  Wikibar2.png
  Diđer Türk dilleri
  Azerice | Baţkurtça | Çuvaţça | Gagavuzca | Karakalpakça |
  Karaçay-Balkarca | Kazakça | Kýrgýzca | Kýrým Tatarcasý | Özbekçe |
  Tatarca | Türkmence | Uygurca | Yakutça

                 Tüm diller

  Wikibar2.png
  Vikipediler

                 +500.000:
 Almanca (Deutsch) ˇ Fransýzca (Français) ˇ Felemenkçe (Nederlands) ˇ
 Ýngilizce (English) ˇ Ýspanyolca (Espańol) ˇ Ýtalyanca (Italiano) ˇ
 Japonca () ˇ Lehçe (Polski) Portekizce (Portuguęs) ˇ Rusça
               ()

                 +100.000:
Arapça () ˇ Baskça (Euskara) ˇ Bulgarca () ˇ Çekçe
(eská) ˇ Çince () ˇ Danca (Dansk) ˇ Esperanto ˇ Farsça () ˇ
 Fince (Suomi) ˇ Endonezce (Bahasa Indonesia) ˇ Ýbranice () ˇ
Ýsveççe (Svenska) ˇ Katalanca (Catalŕ) ˇ Litvanyaca (Lietuvi) ˇ Korece
 ( ) ˇ Macarca (Magyar) ˇ Malayca (Bahasa Melayu) ˇ Norveççe
(Norsk) ˇ Rumence (Român) ˇ Sýrpça ( / Srpski) ˇ Slovakça
   (Slovencina) ˇ Slovence (Slovenina) ˇ Türkçe ˇ Ukraynaca
() ˇ Varayca (Winaray) ˇ Vietnamca (Ting Vit) ˇ Volapük

                 +50.000:
  Azerice (Azrbaycanca) ˇ Basit Ýngilizce (Simple English) ˇ Baskça
 (Euskara) ˇ Estonca (Eesti) ˇ Galiçyaca (Galego) ˇ Haiti Kreyol (Kreyňl
ayisyen) ˇ Hýrvatça (Hrvatski) ˇ Hintçe () ˇ Nepal Bhasa (
) ˇ Norsk (Nynorsk) ˇ Takalotça (Tagalog) ˇ Tayca () ˇ Ulahça
        (Armăneashce) ˇ Yunanca ()


  CC-BY-SA icon.svg
  Vikipedi içeriđi, Creative Commons Attribution/Share-Alike Lisansý
  kapsamýndadýr.
  Ek bilgi için Telif haklarý sayfasýna bakýnýz. Özgür Ansiklopedi
  Vikipedi
  "http://tr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ana_Sayfa&oldid=9130454"
  adresinden alýndý.
  Kategori:
   * Vikipedi

Kiţisel araçlar

   * Oturum aç / yeni hesap oluţtur

Ad alanlarý

   * Madde
   * Tartýţma

Türevler

Görünüm

   * Oku
   * Kaynađý gör
   * Geçmiţi gör

Eylemler

Ara

  ____________________ (Submit) Ara

Gezinti

   * Ana sayfa
   * Hakkýmýzda
   * Ýçindekiler
   * Rastgele madde
   * Seçkin içerik

Katýlým

   * Bađýţ yapýn
   * Deneme tahtasý
   * Ýţ birliđi projesi
   * Köy çeţmesi
   * Son deđiţiklikler
   * Topluluk portali
   * Yardým

Yazdýr/dýţa aktar

   * Bir kitap oluţtur
   * PDF olarak indir
   * Basýlmaya uygun görünüm

Araçlar

   * Sayfaya bađlantýlar
   * Ýlgili deđiţiklikler
   * Özel sayfalar
   * Son hâline bađlantý
   * Sayfayý kaynak göster

Diđer diller

   * 
   * Azrbaycanca
   * 
   * 
   * Bosanski
   * Catalŕ
   * Qýrýmtatarca
   * esky
   * 
   * Dansk
   * Deutsch
   * 
   * English
   * Esperanto
   * Espańol
   * Eesti
   * Euskara
   * 
   * Suomi
   * Français
   * Gagauz
   * 
   * 
   * Hrvatski
   * Magyar
   * Bahasa Indonesia
   * Italiano
   * 
   * Qaraqalpaqsha
   * 
   * 
   * 
   * -
   * Kurdî
   * 
   * Latina
   * Lietuvi
   * 
   * Bahasa Melayu
   * Nederlands
   * Norsk (nynorsk)
   * Norsk (bokmĺl)
   * Polski
   * Portuguęs
   * Român
   * 
   * Simple English
   * Srpskohrvatski / 
   * Slovenina
   * Slovenina
   * Shqip
   * / Srpski
   * Svenska
   * 
   * Türkmençe
   * /Tatarça
   * / Uyghurche
   * 
   * O'zbek
   * Ting Vit
   * Volapük
   * 

   * Bu sayfa son olarak 19:24, 9 Mart 2011 tarihinde güncellenmiţtir.
   * Metin Creative Commons Attribution/Share-Alike Lisansý altýndadýr;
    ek koţullar uygulanabilir. Ayrýntýlar için Kullaným Koţullarýna
    bakýn.

   * Gizlilik ilkesi
   * Vikipedi Hakkýnda
   * Sorumluluk Reddi
   * Mobil Görünüm

   * Wikimedia Foundation
   * Powered by MediaWiki