Overview

HTTPS SSH
IIS - Projekt
=============

info:
   https://www.fit.vutbr.cz/study/courses/IIS/private/projekt/.cs

Projekt č.: 14

Název projektu: Poradna

Zadání:

Navrhněte IS poradny pro zájemce o studium na vysoké škole. Systém by měl 
poskytovat základní informace o různých vysokých školách a fakultách, včetně 
údajů s dočasnou platností

(termíny a podmínky přijímacích řízení atd.).