Commits

Martin Geisler  committed df5e5cb

Fixed ReST syntax errors

 • Participants
 • Parent commits a792eb8

Comments (0)

Files changed (2)

 
 Začneme se základy Mercurialu. Doporučujeme, abyste si sami zkoušeli to, co provádí Alena a Bob. Jejich terminály jsou barevně odlišeny. Alenin je světle okrový, Bobův petrolkově zelený a terminál Karly (přijde na scénu později) je levandulový.
 
-V anglickém originálu jsou příkazy příkladů psány v linuxovém terminálu (viz Mercurial Kick Start_), v českém překladu jsou prezentovány zápisy a výstupy konzoly PowerShell ve Windows. 
+V anglickém originálu jsou příkazy příkladů psány v linuxovém terminálu (viz Mercurial Kick Start), v českém překladu jsou prezentovány zápisy a výstupy konzoly PowerShell ve Windows. 
 
 Později uvedeme několik cvičení na stejné téma, které jsme předtím
 prováděli s Alenou a Bobem.
 1. Použijte `hg init` pro vytvoření repozitáře ``kick-start``.
 
 2. Vstupte do ``kick-start`` a vytvořte několik souborů. Zapište je pro přidání příkazem
- `hg add`. Můžete také vyzkoušet přikaz `hg revert` pro zrušení některého z přidaných 
+  `hg add`. Můžete také vyzkoušet přikaz `hg revert` pro zrušení některého z přidaných 
  souborů.
  
 3. Použijte `hg commit` pro registraci souborů. Nezadáte-li komentář komitu, otevře se
 
  K přidělí každému členu skupiny rozsah písmen.
  
-4. Pro svůj rozsah si vytvořte větev, např. `hg branch range-a-g. Potom postupně
+4. Pro svůj rozsah si vytvořte větev, např. `hg branch` range-a-g. Potom postupně
  doplňujte zkratky. Doplnění pro každé písmeno komitujte zvlášť.
 
 5. Zatímco se lidé baví doplňováním zkratek, doplní K další kapitolu do souboru; asi