Commits

Martin Geisler  committed ff6ea19

Revert to English to avoid updating all hashes

 • Participants
 • Parent commits 021c775

Comments (0)

Files changed (1)

 .. shelltest::
  :name: alice
 
-  $ hg commit -m "První verze hello"## -d "2010-03-10 20:10:05 UTC"
+  $ hg commit -m "First version of hello"## -d "2010-03-10 20:10:05 UTC"
 
 Žádná odezva znamená úspěch — Mercurial se nevtírá pokud nemusí.
 
  tag:     tip
  user:    Alice <alice@example.net>
  date:    Wed Mar 10 20:10:05 2010 +0000
-  summary:   První verze hello
+  summary:   First version of hello
 
 Právě jsme úspěšně provedli první commit v Mercurialu. Upravme soubor a požádejme Mercurial aby nám ukázal, jak se soubory v pracovní kopii liší od poslední revize: