Commits

Alan Moran  committed 24825b2

Initial import of olatcore_i18n

 • Participants
 • Parent commits 63e51f9

Comments (0)

Files changed (946)

File olatcore_i18n/.classpath

+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<classpath>
+	<classpathentry kind="src" path="src/main/java"/>
+	<classpathentry kind="con" path="org.eclipse.jdt.launching.JRE_CONTAINER/org.eclipse.jdt.internal.launching.macosx.MacOSXType/JVM 1.5"/>
+	<classpathentry kind="output" path="bin"/>
+</classpath>

File olatcore_i18n/.project

+<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
+<projectDescription>
+	<name>olatcore_i18n</name>
+	<comment></comment>
+	<projects>
+	</projects>
+	<buildSpec>
+		<buildCommand>
+			<name>org.eclipse.jdt.core.javabuilder</name>
+			<arguments>
+			</arguments>
+		</buildCommand>
+	</buildSpec>
+	<natures>
+		<nature>org.eclipse.jdt.core.javanature</nature>
+	</natures>
+</projectDescription>

File olatcore_i18n/.settings/org.eclipse.core.resources.prefs

+#Thu Nov 20 17:34:53 CET 2008
+eclipse.preferences.version=1
+encoding/<project>=UTF-8

File olatcore_i18n/.settings/org.eclipse.jdt.core.prefs

+#Thu Nov 20 17:32:38 CET 2008
+eclipse.preferences.version=1
+org.eclipse.jdt.core.compiler.codegen.inlineJsrBytecode=enabled
+org.eclipse.jdt.core.compiler.codegen.targetPlatform=1.5
+org.eclipse.jdt.core.compiler.codegen.unusedLocal=preserve
+org.eclipse.jdt.core.compiler.compliance=1.5
+org.eclipse.jdt.core.compiler.debug.lineNumber=generate
+org.eclipse.jdt.core.compiler.debug.localVariable=generate
+org.eclipse.jdt.core.compiler.debug.sourceFile=generate
+org.eclipse.jdt.core.compiler.problem.assertIdentifier=error
+org.eclipse.jdt.core.compiler.problem.enumIdentifier=error
+org.eclipse.jdt.core.compiler.source=1.5

File olatcore_i18n/.settings/org.eclipse.wst.validation.prefs

+#Thu Nov 20 17:34:52 CET 2008
+DELEGATES_PREFERENCE=delegateValidatorList
+USER_BUILD_PREFERENCE=enabledBuildValidatorListorg.eclipse.wst.wsi.ui.internal.WSIMessageValidator;
+USER_MANUAL_PREFERENCE=enabledManualValidatorListorg.eclipse.wst.wsi.ui.internal.WSIMessageValidator;
+USER_PREFERENCE=overrideGlobalPreferencesfalse
+eclipse.preferences.version=1
+override=false
+suspend=false
+vf.version=3

File olatcore_i18n/OLATCORE_I18N.README

+This project is part of the webapplication framework brasato. It contains framework 
+specific translation files for all optional languages. 
+
+You only need to check out this project when you want to setup your own translation 
+server. But, we strongly recommend using the public translation server available at
+
+http://translation.olat.org
+
+To use this project in your installation you must configure the i18n.application.src.dir
+property in the olat3/build.properties to point to this directory. Example:
+
+i18n.brasato.src.dir = /usr/local/olatcore_i18n/src/main/java
+
+In addition, you must set the property is.translation.server=true
+
+
+Again: normally there is no need to checkout this project and configure your translation
+server. Instead, download the zipped language pack from olat.org.
+
+----
+20.11.2008
+Florian Gnägi
+frentix GmbH
+http://www.frentix.com

File olatcore_i18n/pom.xml

+<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
+	xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
+	xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/maven-v4_0_0.xsd">
+	<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
+	<groupId>org.olat.core</groupId>
+	<artifactId>olatcore_i18n_all</artifactId>
+	<packaging>jar</packaging>
+	<version>SNAPSHOT</version>
+	<name>olatcore_i18n_all</name>
+	
+	<build>
+		<!-- Include all those _i18n _content things into the jar -->
+		<resources>
+			<resource>
+				<directory>src/main/java/</directory>
+				<excludes>
+					<exclude>**/*.java</exclude>
+				</excludes>
+			</resource>
+		</resources>
+
+	</build>
+
+    <distributionManagement>
+      <snapshotRepository>
+       <id>repo.olat.org-snapshots</id>
+       <name>repo.olat.org-snapshots</name>
+       <url>http://repo.olat.org/artifactory/libs-snapshots-local</url>
+      </snapshotRepository>
+    </distributionManagement>
+
+</project>

File olatcore_i18n/src/main/java/org/olat/core/_i18n/LocalStrings_af.properties

+#Thu Feb 18 04:00:06 CET 2010
+alert=Kies asseblief ten minste een afdeling vir jou aksie.
+back=Terug
+calendar.choose=Kies 'n datum vanaf die mini-kalender
+cancel=Kanselleer
+close=Maak toe
+collapse=Verklein
+confirm.header=Bevestiging
+confirmation.no.toolHelp=Nee
+confirmation.yes.toolHelp=Ja
+contact=Kontak
+delete=Skrap
+edit=Verander
+error.header=Fout
+error.jpbwrapper.renderfailed=Hierdie komponent is nie meer sigbaar nie. Aktiveer komponent weer.
+error.noformpostdata=Aandag\! Weens probleme met jou Web Leser kon sekere data nie oorgedra word nie. Bebruik asseblief die "Terug" knoppie en probeer weer.
+expand=Vergroot
+finish=Finaliseer
+form.checkall=Kies Alles
+form.date.datevalid=Datum moet korrek wees
+form.dirty=Aandag\! Hierdie vorm is nog nie gestoor nie. As jy OK druk gaan die veranderinge verlore.
+form.general.error=Daar's spel foute. Let op die inligting langs die invul spasie.
+form.legende.mandatory=<i> Voltooi hierdie veld. </ i>
+form.legende.wikiMarkup=<i>Hierdie spasie laat voorbereide data toe met die gebruik van die Wiki oorhoofse taal.</i> </br >*<b>bold</b>*<br>_<i>italic</i>_<br>* List items
+form.mandatory.hover=Hierdie spasie moet ingevul word.
+form.uncheckall=Skrap geselekteerde seksie
+form.wiki.hover=Hierdie spasie kan opgestel word met gebruik van die Wiki Oorhoofse Taal
+help=Help
+info.header=Inligting
+info.saved=Jou verandering is gestoor.
+input.toolong=Jou informasie is te veel.
+logout=Teken Uit
+meta.description=OLAT - Aan Lyn Leer en Opvoeding. OLAT is die strategiese Opvoeding Bestuur Stelsel (OBS) van die Universiteit van Zurich, Switserland.
+meta.keywords=OLAT, E-Opvoeding, OBS,Opvoeding Bestuur Stelsel, OIBS, Opvoeding Inhoud Bestuur Stelsel, Oop Bron-Kode, e-opvoeding, JAVA, IMS, QTI, SCORM, Inhoud Pakket, samewerking, bruikbaarheid, prestasie, aanpasbaarheid.
+new.form.mandatory=Hiedie spasie moet ingevul word.
+next=Volgende
+no=Nee
+ok=OK
+opfailed=Aksie
+opsuccess=Aksie Aanvaar
+page.appname=OLAT
+page.title=Aan-Lyn Onderrig en opvoeding
+placeholder={0}
+print=Uit Druk
+rating.1.1=Ja
+rating.2.1=Nie goed nie
+rating.2.2=Goed
+rating.3.1=$\:rating.2.1
+rating.3.2=Matig
+rating.3.3=$\:rating.2.2
+rating.4.1=$\:rating.2.1
+rating.4.2=$\:rating.3.2
+rating.4.3=$\:rating.2.2
+rating.4.4=Baie goed
+rating.5.1=$\:rating.3.1
+rating.5.2=$\:rating.3.2
+rating.5.3=$\:rating.2.2
+rating.5.4=$\:rating.4.4
+rating.5.5=Uitstekend
+rating.explanation=Selekteer om te evalueer
+save=Stoor
+savesas=Stoor as
+search=Soek
+select=Kies
+server.no.response=Daar is geen reaksie van die bediener alternatief reageer jou web leser nie meer nie. Hierdie bladsy sal nou verfris.
+start=Begin
+submit=Stoor
+table.action=Aksie
+table.backward=Terug
+table.changecols=Pas Tabel aan
+table.download=Ontvangs Tabel
+table.entries=Instruksies
+table.entries.dative=Instruksies
+table.entry=Instruksie
+table.forward=Vorentoe
+table.showall=Wys Alles
+table.showpages=Bladsye
+this.language.in.english=Afrikaans
+this.language.translated=Afrikaans
+this.language.translator.names=Abri Le Roux. ART Media Consultants. Johannesburg. South Africa
+toolbox.actions=Aksies
+toolbox.tools=Hulpmiddels
+top=Na begin
+top.alt=Na begin van Bladsy
+user.guest=Gas
+warn.beta.feature=Aandag\! Hierdie is 'n Beta Funksie. Gebruik van hierdie Funksie kan onverwagte resultate lewer.
+warn.header=Waarskuwing
+warn.notdispatched=Hiedie bladsy is verander. Wees attent op enige nuwe inligting.
+warn.reload=Moenie "Verfris" of "Terug" gebruik in jou Web Leser nie.
+welcome=Welkom
+yes=Ja

File olatcore_i18n/src/main/java/org/olat/core/_i18n/LocalStrings_ar.properties

+#Mon Mar 08 19:01:25 CET 2010
+alert=\u064A\u0631\u062C\u0649 \u062A\u062D\u062F\u064A\u062F \u0643\u0627\u0626\u0646 \u0648\u0627\u062D\u062F \u0639\u0644\u0649 \u0627\u0644\u0623\u0642\u0644 \u0644\u0639\u0645\u0644\u0643.
+back=\u0631\u062C\u0648\u0639
+calendar.choose=\u0627\u062E\u062A\u0627\u0631 \u062A\u0627\u0631\u064A\u062E \u0645\u0646 \u0627\u0644\u062A\u0642\u0648\u064A\u0645 \u0627\u0644\u0645\u0635\u063A\u0631
+cancel=\u0625\u0644\u063A\u0627\u0621
+close=\u0625\u063A\u0644\u0627\u0642
+collapse=\u062A\u0635\u063A\u064A\u0631
+confirm.header=\u062A\u0623\u0643\u064A\u062F
+confirmation.no.toolHelp=\u0644\u0627
+confirmation.yes.toolHelp=\u0646\u0639\u0645
+contact=\u062C\u0647\u0629 \u0627\u062A\u0635\u0627\u0644
+delete=\u062D\u0630\u0641
+edit=\u062A\u0639\u062F\u064A\u0644
+error.header=\u062E\u0637\u0623
+error.jpbwrapper.renderfailed=\u0644\u0627 \u064A\u0645\u0643\u0646 \u0639\u0631\u0636 \u0647\u0630\u0627 \u0627\u0644\u0639\u0646\u0635\u0631\u060C \u064A\u0631\u062C\u0649 \u0625\u0636\u0627\u0641\u0629 \u0639\u0646\u0635\u0631 \u062C\u062F\u064A\u062F.
+error.noformpostdata=\u0627\u0646\u062A\u0628\u0627\u0647\! \u0644\u0627 \u064A\u0645\u0643\u0646 \u062A\u062D\u0648\u064A\u0644 \u0628\u0639\u0636 \u0627\u0644\u0628\u064A\u0627\u0646\u0627\u062A \u0628\u0633\u0628\u0628 \u0645\u0634\u0643\u0644\u0627\u062A \u0641\u0649 \u0627\u0644\u0645\u062A\u0635\u0641\u062D\u060C \u064A\u0631\u062C\u0649 \u0627\u0633\u062A\u062E\u062F\u0627\u0645 \u0632\u0631 "\u0631\u062C\u0648\u0639" \u0648\u0627\u0644\u0645\u062D\u0627\u0648\u0644\u0629 \u0645\u0631\u0629 \u0623\u062E\u0631\u0649.
+expand=\u062A\u0648\u0633\u064A\u0639
+finish=\u0625\u0646\u0647\u0627\u0621
+form.checkall=\u0627\u062E\u062A\u064A\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0644
+form.date.datevalid=\u064A\u062C\u0628 \u0623\u0646 \u064A\u0643\u0648\u0646 \u0627\u0644\u062A\u0627\u0631\u064A\u062E \u0635\u062D\u064A\u062D
+form.dirty=\u0627\u0646\u062A\u0628\u0627\u0647\! \u0644\u0645 \u064A\u062A\u0645 \u062D\u0641\u0638 \u0628\u064A\u0627\u0646\u0627\u062A \u0627\u0644\u0646\u0645\u0648\u0630\u062C\u060C \u0648\u0628\u0627\u0644\u0646\u0642\u0631 \u0639\u0644\u0649 \u0632\u0631 "\u0645\u0648\u0627\u0641\u0642" \u0633\u0648\u0641 \u062A\u0636\u064A\u0639 \u0643\u0644 \u062A\u0639\u062F\u064A\u0644\u0627\u062A\u0643.
+form.general.error=\u0647\u0646\u0627\u0643 \u0623\u062E\u0637\u0627\u0621 \u0641\u0649 \u0627\u0644\u0643\u062A\u0627\u0628\u0629\u060C \u064A\u0631\u062C\u0649 \u0645\u0631\u0627\u062C\u0639\u0629 \u0627\u0644\u0645\u0639\u0644\u0648\u0645\u0627\u062A \u0641\u0649 \u062E\u0644\u0627\u064A\u0627 \u0627\u0644\u0625\u062F\u062E\u0627\u0644.
+form.legende.mandatory=</i>\u0645\u0646 \u0641\u0636\u0644\u0643 \u0627\u0643\u062A\u0628 \u0627\u0644\u0645\u0639\u0644\u0648\u0645\u0627\u062A \u0627\u0644\u0645\u0637\u0644\u0648\u0628\u0629 \u0641\u0649 \u0647\u0630\u0647 \u0627\u0644\u062E\u0644\u064A\u0629 <i>
+form.legende.wikiMarkup=</i>\r\n\u062A\u062A\u064A\u062D \u0647\u0630\u0647 \u0627\u0644\u062E\u0644\u064A\u0629 \u062A\u0646\u0633\u064A\u0642 \u0627\u0644\u0645\u062F\u062E\u0644\u0627\u062A \u0628\u0627\u0633\u062A\u062E\u062F\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0644\u063A\u0629 \u0627\u0644\u062A\u0631\u0645\u064A\u0632\u064A\u0629 \u0644\u0644\u0648\u064A\u0643\u0649\u060C\r\n</br >*<b>bold</b>*<br>_<i>italic</i>_<br>* </i>\r\n \u0642\u0627\u0626\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0639\u0646\u0627\u0635\u0631
+form.mandatory.hover=\u0647\u0630\u0647 \u0627\u0644\u062E\u0644\u064A\u0629 \u0636\u0631\u0648\u0631\u064A\u0629.
+form.uncheckall=\u062D\u0630\u0641 \u0627\u0644\u0627\u062E\u062A\u064A\u0627\u0631
+form.wiki.hover=\u0647\u0630\u0647 \u0627\u0644\u062E\u0644\u064A\u0629 \u064A\u0645\u0643\u0646 \u062A\u0646\u0633\u064A\u0642\u0647\u0627 \u0628\u0627\u0633\u062A\u062E\u062F\u0627\u0645 \u0627\u0644\u0644\u063A\u0629 \u0627\u0644\u062A\u0631\u0645\u064A\u0632\u064A\u0629 \u0644\u0644\u0648\u064A\u0643\u0649
+help=\u0645\u0633\u0627\u0639\u062F\u0629
+info.header=\u0645\u0639\u0644\u0648\u0645\u0627\u062A
+info.saved=\u062A\u0645 \u062D\u0641\u0638 \u062A\u0639\u062F\u064A\u0644\u0627\u062A\u0643.
+input.toolong=\u0645\u062F\u062E\u0644\u0627\u062A\u0643 \u0637\u0648\u064A\u0644\u0629 \u062C\u062F\u0627.
+logout=\u062E\u0631\u0648\u062C
+meta.description=\u0623\u0648\u0644\u0627\u062A \u0640 \u0627\u0644\u062A\u0639\u0644\u064A\u0645 \u0648\u0627\u0644\u062A\u062F\u0631\u064A\u0628 \u0639\u0628\u0631 \u0627\u0644\u0627\u0646\u062A\u0631\u0646\u062A\u060C \u0623\u0648\u0644\u0627\u062A \u0647\u0648 \u0646\u0638\u0627\u0645 \u0644\u0625\u062F\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u062A\u0639\u0644\u064A\u0645 \u0628\u062C\u0627\u0645\u0639\u0629 \u0632\u064A\u0648\u0631\u062E\u060C \u0633\u0648\u064A\u0633\u0631\u0627.
+meta.keywords=\u0623\u0648\u0644\u0627\u062A\u060C \u0627\u0644\u062A\u0639\u0644\u064A\u0645 \u0627\u0644\u0627\u0644\u0643\u062A\u0631\u0648\u0646\u0649\u060C \u0646\u0638\u0627\u0645 \u0625\u062F\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u062A\u0639\u0644\u064A\u0645\u060C \u0646\u0638\u0627\u0645 \u0625\u062F\u0627\u0631\u0629 \u0627\u0644\u0645\u062D\u062A\u0648\u0649 \u0627\u0644\u062A\u0639\u0644\u064A\u0645\u0649\u060C \u0645\u0635\u062F\u0631 \u0645\u0641\u062A\u0648\u062D\u060C \u062C\u0627\u0641\u0627\u060C \u0627\u0633\u0643\u0648\u0631\u0645\u060C \u062D\u0632\u0645\u0629 \u0627\u0644\u0645\u062D\u062A\u0648\u0649\u060C \u0627\u0644\u062A\u0639\u0627\u0648\u0646\u060C \u0633\u0647\u0648\u0644\u0629 \u0627\u0644\u0627\u0633\u062A\u062E\u062F\u0627\u0645\u060C \u0627\u0644\u0623\u062F\u0627\u0621\u060C \u0627\u0644\u0642\u064A\u0627\u0633\u064A\u0629.
+new.form.mandatory=\u0647\u0630\u0647 \u0627\u0644\u062E\u0644\u064A\u0629 \u0636\u0631\u0648\u0631\u064A\u0629.
+next=\u0627\u0644\u062A\u0627\u0644\u0649
+no=\u0644\u0627
+ok=\u0645\u0648\u0627\u0641\u0642
+opfailed=\u0627\u0644\u0639\u0645\u0644\u064A\u0629 \u0641\u0634\u0644\u062A.
+opsuccess=\u0627\u0644\u0639\u0645\u0644\u064A\u0629 \u0646\u062C\u062D\u062A.
+page.appname=\u0623\u0648\u0644\u0627\u062A
+page.title=\u0627\u0644\u062A\u0639\u0644\u064A\u0645 \u0648\u0627\u0644\u062A\u062F\u0631\u064A\u0628 \u0639\u0628\u0631 \u0627\u0644\u0627\u0646\u062A\u0631\u0646\u062A
+placeholder={0}
+print=\u0637\u0628\u0627\u0639\u0629
+rating.1.1=\u0646\u0639\u0645
+rating.2.1=\u0644\u064A\u0633 \u062C\u0628\u062F
+rating.2.2=\u062C\u064A\u062F
+rating.3.1=$\:rating.2.1
+rating.3.2=\u0645\u062A\u0648\u0633\u0637
+rating.3.3=$\:rating.2.2
+rating.4.1=$\:rating.2.1
+rating.4.2=$\:rating.3.2
+rating.4.3=$\:rating.2.2
+rating.4.4=\u062C\u064A\u062F \u062C\u062F\u0627\u064B
+rating.5.1=$\:rating.3.1
+rating.5.2=$\:rating.3.2
+rating.5.3=$\:rating.2.2
+rating.5.4=$\:rating.4.4
+rating.5.5=\u0645\u0645\u062A\u0627\u0632
+rating.explanation=\u0625\u0636\u063A\u0637 \u0647\u0646\u0627 \u0644\u0644\u062A\u0642\u064A\u064A\u0645
+save=\u062D\u0641\u0638
+savesas=\u062D\u0641\u0638 \u0628\u0627\u0633\u0645
+search=\u0628\u062D\u062B
+select=\u0627\u062E\u062A\u064A\u0627\u0631
+server.no.response=\u0644\u0627 \u062A\u0648\u062C\u062F \u0627\u0633\u062A\u062C\u0627\u0628\u0629 \u0645\u0646 \u0627\u0644\u0633\u064A\u0631\u0641\u0631 \u0623\u0648 \u0645\u0646 \u0645\u062A\u0635\u0641\u062D\u0643 \u0644\u0645\u062F\u0629 \u0637\u0648\u064A\u0644\u0629\u060C \u0633\u064A\u062A\u0645 \u0625\u0639\u0627\u062F\u0629 \u062A\u062D\u0645\u064A\u0644 \u0647\u0630\u0647 \u0627\u0644\u0635\u0641\u062D\u0629 \u0627\u0644\u0622\u0646.
+start=\u0623\u0628\u062F\u0623
+submit=\u062D\u0641\u0638
+table.action=\u0646\u0634\u0627\u0637
+table.backward=\u0631\u062C\u0648\u0639
+table.changecols=\u0645\u0644\u0627\u0626\u0645\u0629 \u0627\u0644\u062C\u062F\u0648\u0644
+table.download=\u062A\u0646\u0632\u064A\u0644 \u0627\u0644\u062C\u062F\u0648\u0644
+table.entries=\u0639\u0646\u0627\u0635\u0631
+table.entries.dative=\u0627\u0644\u0639\u0646\u0627\u0635\u0631
+table.entry=\u0639\u0646\u0635\u0631
+table.forward=\u0645\u062A\u0627\u0628\u0639\u0629
+table.showall=\u0639\u0631\u0636 \u0627\u0644\u0643\u0644
+table.showpages=\u0627\u0644\u0635\u0641\u062D\u0627\u062A
+this.language.in.english=Arabic
+this.language.translated=\u0639\u0631\u0628\u0649
+this.language.translator.names=Metwaly Saber Khallaf Mabed
+toolbox.actions=\u0627\u0644\u0623\u0646\u0634\u0637\u0629
+toolbox.tools=\u0627\u0644\u0623\u062F\u0648\u0627\u062A
+top=\u0625\u0644\u0649 \u0623\u0639\u0644\u0649
+top.alt=\u0625\u0644\u0649 \u0623\u0639\u0644\u0649 \u0627\u0644\u0635\u0641\u062D\u0629
+user.guest=\u0632\u0627\u0626\u0631
+warn.beta.feature=\u0627\u0646\u062A\u0628\u0627\u0647\! \u0647\u0630\u0647 \u062E\u0627\u0635\u064A\u0629 \u062A\u062C\u0631\u064A\u0628\u064A\u0629\u060C \u0648\u0642\u062F \u064A\u0624\u062F\u0649 \u0627\u0633\u062A\u062E\u062F\u0627\u0645 \u0647\u0630\u0647 \u0627\u0644\u062E\u0627\u0635\u064A\u0629 \u0625\u0644\u0649 \u062E\u0637\u0623 \u063A\u064A\u0631 \u0645\u062A\u0648\u0642\u0639.
+warn.header=\u062A\u062D\u0630\u064A\u0631
+warn.notdispatched=\u0647\u0630\u0647 \u0627\u0644\u0635\u0641\u062D\u0629 \u062A\u0645 \u062A\u0639\u062F\u064A\u0644\u0647\u0627\u060C \u064A\u0631\u062C\u0649 \u0645\u0644\u0627\u062D\u0638\u0629 \u0623\u064A\u0629 \u0631\u0633\u0627\u0626\u0644 \u062C\u062F\u064A\u062F\u0629.
+warn.reload=\u0645\u0646 \u0641\u0636\u0644\u0643 \u0644\u0627 \u062A\u0633\u062A\u062E\u062F\u0645 \u0632\u0631 "\u0625\u0639\u0627\u062F\u0629 \u0627\u0644\u062A\u062D\u0645\u064A\u0644" \u0623\u0648 \u0632\u0631 "\u0627\u0644\u0639\u0648\u062F\u0629" \u0641\u0649 \u0627\u0644\u0645\u062A\u0635\u0641\u062D \u0627\u0644\u062E\u0627\u0635 \u0628\u0643.
+welcome=\u0645\u0631\u062D\u0628\u0627\u064B
+yes=\u0646\u0639\u0645

File olatcore_i18n/src/main/java/org/olat/core/_i18n/LocalStrings_ar_LB.properties

+#Fri Jul 09 14:59:12 CEST 2010
+this.language.in.english=Lebanon
+this.language.translator.names=Fred Bofahredin

File olatcore_i18n/src/main/java/org/olat/core/_i18n/LocalStrings_bg.properties

+#Fri Jun 19 16:57:15 CEST 2009
+alert=\u041C\u043E\u043B\u044F, \u0438\u0437\u0431\u0435\u0440\u0435\u0442\u0435 \u043F\u043E\u043D\u0435 \u0435\u0434\u0438\u043D \u043E\u0431\u0435\u043A\u0442 \u0437\u0430 \u0432\u0430\u0448\u0435\u0442\u043E \u0434\u0435\u0439\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435.
+back=\u041D\u0430\u0437\u0430\u0434
+calendar.choose=\u0418\u0437\u0431\u0435\u0440\u0435\u0442\u0435 \u0434\u0430\u0442\u0430 \u043E\u0442 \u043C\u0438\u043D\u0438 \u043A\u0430\u043B\u0435\u043D\u0434\u0430\u0440\u0430
+cancel=\u041E\u0442\u043C\u0435\u043D\u0435\u0442\u0435
+close=\u0417\u0430\u0442\u0432\u043E\u0440\u0435\u0442\u0435
+collapse=\u041C\u0438\u043D\u0438\u043C\u0438\u0437\u0438\u0440\u0430\u0439\u0442\u0435
+confirm.header=\u041F\u043E\u0442\u0432\u044A\u0440\u0436\u0434\u0435\u043D\u0438\u0435
+confirmation.no.toolHelp=\u041D\u0435
+confirmation.yes.toolHelp=\u0414\u0430
+contact=\u041A\u043E\u043D\u0442\u0430\u043A\u0442
+delete=\u0418\u0437\u0442\u0440\u0438\u0439\u0442\u0435
+edit=\u0420\u0435\u0434\u0430\u043A\u0442\u0438\u0440\u0430\u0439\u0442\u0435
+error.header=\u0413\u0440\u0435\u0448\u043A\u0430
+error.jpbwrapper.renderfailed=\u0422\u043E\u0437\u0438 \u043A\u043E\u043C\u043F\u043E\u043D\u0435\u043D\u0442 \u043D\u0435 \u043C\u043E\u0436\u0435 \u0434\u0430 \u0431\u044A\u0434\u0435 \u043F\u043E\u043A\u0430\u0437\u0432\u0430\u043D \u043F\u043E\u0432\u0435\u0447\u0435. \u041C\u043E\u043B\u044F, \u043E\u0442\u0432\u043E\u0440\u0435\u0442\u0435 \u043A\u043E\u043C\u043F\u043E\u043D\u0435\u043D\u0442\u0430 \u043E\u0442\u043D\u043E\u0432\u043E.
+error.noformpostdata=\u0412\u043D\u0438\u043C\u0430\u043D\u0438\u0435\! \u0412\u0441\u043B\u0435\u0434\u0441\u0442\u0432\u0438\u0435 \u043D\u0430 \u043F\u0440\u043E\u0431\u043B\u0435\u043C\u0438 \u0441 \u0432\u0430\u0448\u0438\u044F \u0431\u0440\u0430\u0443\u0437\u044A\u0440, \u043D\u044F\u043A\u043E\u0438 \u043E\u0442 \u0434\u0430\u043D\u043D\u0438\u0442\u0435 \u043D\u0435 \u043C\u043E\u0433\u0430\u0442 \u0434\u0430 \u0431\u044A\u0434\u0430\u0442 \u0442\u0440\u0430\u043D\u0441\u0444\u0435\u0440\u0438\u0440\u0430\u043D\u0438. \u041C\u043E\u043B\u044F, \u0438\u0437\u043F\u043E\u043B\u0437\u0432\u0430\u0439\u0442\u0435 \u0431\u0443\u0442\u043E\u043D\u0430 "\u041D\u0430\u0437\u0430\u0434" \u0438 \u043E\u043F\u0438\u0442\u0430\u0439\u0442\u0435 \u043F\u0430\u043A.
+expand=\u0423\u0433\u043E\u043B\u0435\u043C\u0435\u0442\u0435
+finish=\u0417\u0430\u0432\u044A\u0440\u0448\u0435\u0442\u0435
+form.checkall=\u0418\u0437\u0431\u0435\u0440\u0435\u0442\u0435 \u0432\u0441\u0438\u0447\u043A\u0438
+form.date.datevalid=\u0414\u0430\u0442\u0430\u0442\u0430 \u0442\u0440\u044F\u0431\u0432\u0430 \u0434\u0430 \u0431\u044A\u0434\u0435 \u0432\u0430\u043B\u0438\u0434\u043D\u0430
+form.dirty=\u0412\u043D\u0438\u043C\u0430\u043D\u0438\u0435\! \u0412\u0438\u0435 \u043D\u0435 \u0441\u0442\u0435 \u0437\u0430\u043F\u0430\u0437\u0438\u043B\u0438 \u0444\u043E\u0440\u043C\u0430\u0442\u0430 \u0432\u0441\u0435 \u043E\u0449\u0435. \u0410\u043A\u043E \u043A\u043B\u0438\u043A\u043D\u0435\u0442\u0435 \u041E\u041A, \u0432\u0430\u0448\u0438\u0442\u0435 \u043F\u0440\u043E\u043C\u0435\u043D\u0438 \u0449\u0435 \u0431\u044A\u0434\u0430\u0442 \u0437\u0430\u0433\u0443\u0431\u0435\u043D\u0438.
+form.general.error=\u0418\u043C\u0430\u0442\u0435 \u043F\u0440\u0430\u0432\u043E\u043F\u0438\u0441\u043D\u0438 \u0433\u0440\u0435\u0448\u043A\u0438. \u041C\u043E\u043B\u044F, \u0432\u0438\u0436\u0442\u0435 \u0438\u043D\u0444\u043E\u0440\u043C\u0430\u0446\u0438\u044F\u0442\u0430 \u0434\u043E \u043F\u043E\u043B\u0435\u0442\u0430\u0442\u0430 \u0437\u0430 \u0432\u043F\u0438\u0441\u0432\u0430\u043D\u0435.
+form.legende.mandatory=<i>\u041C\u043E\u043B\u044F, \u043F\u043E\u043F\u044A\u043B\u043D\u0435\u0442\u0435 \u043F\u043E\u043B\u0435\u0442\u043E.</i>
+form.legende.wikiMarkup=<i>\u0422\u043E\u0432\u0430 \u043F\u043E\u043B\u0435 \u043F\u043E\u0437\u0432\u043E\u043B\u044F\u0432\u0430 \u0444\u043E\u0440\u043C\u0430\u0442\u0438\u0440\u0430\u043D\u0438 \u0432\u043F\u0438\u0441\u0432\u0430\u043D\u0438\u044F,\u043A\u043E\u0438\u0442\u043E \u0438\u0437\u043F\u043E\u043B\u0437\u0432\u0430\u0442 \u0423\u0438\u043A\u0438 \u0444\u043E\u0440\u043C\u0430\u0442\u0438\u0440\u0430\u0449 \u0435\u0437\u0438\u043A.</i> </br >*<b>\u0443\u0434\u0435\u0431\u0435\u043B\u0435\u043D \u0442\u0435\u043A\u0441\u0442</b>*<br>_<i>\u043A\u0443\u0440\u0441\u0438\u0432</i>_<br>* \u041D\u0430\u043F\u0438\u0448\u0435\u0442\u0435 \u0441\u043F\u0438\u0441\u044A\u043A \u043D\u0430 \u043D\u0435\u0449\u0430\u0442\u0430
+form.mandatory.hover=\u0422\u043E\u0432\u0430 \u043F\u043E\u043B\u0435 \u0435 \u0437\u0430\u0434\u044A\u043B\u0436\u0438\u0442\u0435\u043B\u043D\u043E
+form.uncheckall=\u0418\u0437\u0442\u0440\u0438\u0439\u0442\u0435 \u0438\u0437\u0431\u0440\u0430\u043D\u043E\u0442\u043E
+form.wiki.hover=\u0422\u043E\u0432\u0430 \u043F\u043E\u043B\u0435 \u043C\u043E\u0436\u0435 \u0434\u0430 \u0431\u044A\u0434\u0435 \u0444\u043E\u0440\u043C\u0430\u0442\u0438\u0440\u0430\u043D\u043E \u0441 \u043F\u043E\u043C\u043E\u0449\u0430 \u043D\u0430 \u0423\u0438\u043A\u0438 \u0444\u043E\u0440\u043C\u0430\u0442\u0438\u0440\u0430\u0449 \u0435\u0437\u0438\u043A
+help=\u041F\u043E\u043C\u043E\u0449
+info.header=\u0418\u043D\u0444\u043E\u0440\u043C\u0430\u0446\u0438\u044F
+info.saved=\u0412\u0430\u0448\u0438\u0442\u0435 \u043F\u0440\u043E\u043C\u0435\u043D\u0438 \u0441\u0430 \u0437\u0430\u043F\u0430\u0437\u0435\u043D\u0438.
+input.toolong=\u0412\u0430\u0448\u0438\u044F\u0442 \u0442\u0435\u043A\u0441\u0442 \u0435 \u0442\u0432\u044A\u0440\u0434\u0435 \u0434\u044A\u043B\u044A\u0433.
+logout=\u0418\u0437\u0445\u043E\u0434
+meta.description=\u0421\u0438\u0441\u0442\u0435\u043C\u0430 \u0437\u0430 \u041E\u043D\u043B\u0430\u0439\u043D \u041E\u0431\u0443\u0447\u0435\u043D\u0438\u0435 \u0438\u043B\u0438 \u0441\u0442\u0440\u0430\u0442\u0435\u0433\u0438\u0447\u0435\u0441\u043A\u0430 \u041C\u0435\u043D\u0438\u0434\u0436\u043C\u044A\u043D\u0442 \u0421\u0438\u0441\u0442\u0435\u043C\u0430 \u0437\u0430 \u041E\u0431\u0443\u0447\u0435\u043D\u0438\u0435.
+meta.keywords=\u0441\u0438\u0441\u0442\u0435\u043C\u0430, \u0435\u043B\u0435\u043A\u0442\u0440\u043E\u043D\u043D\u043E \u041E\u0431\u0443\u0447\u0435\u043D\u0438\u0435, \u041C\u0421\u041E, \u041C\u0435\u043D\u0438\u0434\u0436\u043C\u044A\u043D\u0442 \u0421\u0438\u0441\u0442\u0435\u043C\u0430 \u0437\u0430 \u041E\u0431\u0443\u0447\u0435\u043D\u0438\u0435, \u041C\u0421\u0423\u0421, \u041C\u0435\u043D\u0438\u0434\u0436\u043C\u044A\u043D\u0442 \u0421\u0438\u0441\u0442\u0435\u043C\u0430 \u0437\u0430 \u0423\u0447\u0435\u0431\u043D\u043E \u0421\u044A\u0434\u044A\u0440\u0436\u0430\u043D\u0438\u0435, \u041E\u0442\u0432\u043E\u0440\u0435\u043D \u041A\u043E\u0434, \u0435\u043B\u0435\u043A\u0442\u0440\u043E\u043D\u043D\u043E \u043E\u0431\u0443\u0447\u0435\u043D\u0438\u0435, Java, IMS, QTI, SCORM, \u041F\u0430\u043A\u0435\u0442 \u0421\u044A\u0434\u044A\u0440\u0436\u0430\u043D\u0438\u0435, \u0441\u044A\u0442\u0440\u0443\u0434\u043D\u0438\u0447\u0435\u0441\u0442\u0432\u043E, \u0438\u0437\u043F\u043E\u043B\u0437\u0432\u0430\u0435\u043C\u043E\u0441\u0442, \u0445\u0430\u0440\u0430\u043A\u0442\u0435\u0440\u0438\u0441\u0442\u0438\u043A\u0430, \u043C\u0430\u0449\u0430\u0431\u0438\u0440\u0443\u0435\u043C\u043E\u0441\u0442.
+new.form.mandatory=\u0422\u043E\u0432\u0430 \u043F\u043E\u043B\u0435 \u0435 \u0437\u0430\u0434\u044A\u043B\u0436\u0438\u0442\u0435\u043B\u043D\u043E.
+next=\u0421\u043B\u0435\u0434\u0432\u0430\u0449
+no=\u041D\u0435
+ok=\u041E\u041A
+opfailed=\u041E\u043F\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u044F\u0442\u0430 \u0435 \u043D\u0435\u0443\u0441\u043F\u0435\u0448\u043D\u0430.
+opsuccess=\u041E\u043F\u0435\u0440\u0430\u0446\u0438\u044F\u0442\u0430 \u0435 \u0443\u0441\u043F\u0435\u0448\u043D\u0430.