Commits

Martin Geisler  committed 2200d84

i18n-da: small updates

 • Participants
 • Parent commits 5ea0875
 • Branches stable

Comments (0)

Files changed (1)

 "Project-Id-Version: Mercurial\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: <mercurial-devel@selenic.com>\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-04-04 23:48+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-04-05 00:12+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-04-05 01:09+0200\n"
 "Last-Translator: <mg@lazybytes.net>\n"
 "Language-Team: Danish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 msgstr "et bogmærke kan ikke hedde det samme som en eksisterende gren"
 
 msgid "no bookmarks set\n"
-msgstr ""
+msgstr "der er ingen bogmærker\n"
 
 msgid "force"
 msgstr "gennemtving"
 msgstr "%d byte mangler i fjernfilen"
 
 msgid "malformed response from CVS"
-msgstr ""
+msgstr "misdannet svar fra CVS"
 
 #, python-format
 msgid "cvs server: %s\n"
 msgstr ""
 
 msgid "hg keyword configuration and expansion example"
-msgstr ""
+msgstr "eksempel på konfiguration og ekspansion af nøgleord"
 
 msgid ""
 "\n"
 
 #, python-format
 msgid "mq.git option can be auto/keep/yes/no got %s"
-msgstr ""
+msgstr "mq.git indstillingen kan være auto/keep/yes/no, fik %s"
 
 #, python-format
 msgid "%s appears more than once in %s"
 
 #, python-format
 msgid "error removing undo: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "fejl ved fjernelse af undo: %s\n"
 
 #, python-format
 msgid "apply failed for patch %s"
 
 #, python-format
 msgid "cannot push to a previous patch: %s"
-msgstr ""
+msgstr "kan ikke skubbe til en tidligere rettelse: %s"
 
 #, python-format
 msgid "qpush: %s is already at the top\n"
 
 msgid "--outgoing mode always on with --bundle; do not re-specify --outgoing"
 msgstr ""
+"--outgoing tilvalget er altid aktivt med --bundle; undlad at angive --"
+"outgoing igen"
 
 msgid "too many destinations"
 msgstr "for mange destinationer"
 
 #, python-format
 msgid "relinking %s to %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "kæder %s og %s sammen igen\n"
 
 #, python-format
 msgid "collected %d candidate storage files\n"
-msgstr ""
+msgstr "opsamlede %d kandidatfiler\n"
 
 msgid "source and destination are on different devices"
 msgstr "kilden og destinationen er på forskellige enheder"
 
 #, python-format
 msgid "not linkable: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "kan ikke sammenkædes: %s\n"
 
 #, python-format
 msgid "pruned down to %d probably relinkable files\n"
-msgstr ""
+msgstr "beskåret til %d filer der potentielt kan sammenkædes\n"
 
 msgid " files"
 msgstr " filer"
 
 msgid "relinking"
-msgstr ""
+msgstr "sammenkæder"
 
 #, python-format
 msgid "relinked %d files (%d bytes reclaimed)\n"
 msgstr ""
 
 msgid "[ORIGIN]"
-msgstr ""
+msgstr "[KILDE]"
 
 msgid ""
 "extend schemes with shortcuts to repository swarms\n"
 msgstr ""
 
 msgid "share a common history between several working directories"
-msgstr ""
+msgstr "del en fælles historie mellem flere arbejdsbiblioteker"
 
 msgid ""
 "create a new shared repository\n"
 msgstr "opret ikke en arbejdskopi"
 
 msgid "[-U] SOURCE [DEST]"
-msgstr ""
+msgstr "[-U] KILDE [DESTINATION]"
 
 msgid ""
 "command to transplant changesets from another branch\n"
 
 #, python-format
 msgid "skipping already applied revision %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "springer allerede anvendt revision %s over\n"
 
 #, python-format
 msgid "skipping merge changeset %s:%s\n"
-msgstr ""
+msgstr "springer sammenføjning over: %s:%s\n"
 
 #, python-format
 msgid "%s merged at %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "%s sammenføjet ved %s\n"
 
 #, python-format
 msgid "%s transplanted to %s\n"
 msgstr "%s: tom ændring"
 
 msgid "Fix up the merge and run hg transplant --continue"
-msgstr ""
+msgstr "Ret sammenføjningen og kør hg transplant --continue"
 
 #, python-format
 msgid "%s transplanted as %s\n"
 msgstr "sammenføj ved REV"
 
 msgid "append transplant info to log message"
-msgstr ""
+msgstr "tilføj information on transplantationen i deponeringsbeskeden"
 
 msgid "continue last transplant session after repair"
-msgstr ""
+msgstr "fortsæt sidste transplantation efter reparation"
 
 msgid "filter changesets through FILTER"
 msgstr "filtrer ændringer igennem FILTER"
 
 #, python-format
 msgid "[win32mbcs] filename conversion failed with %s encoding\n"
-msgstr ""
+msgstr "[win32mbcs] konvertering af filnavn fejlede med %s tegnkodning\n"
 
 msgid "[win32mbcs] cannot activate on this platform.\n"
-msgstr ""
+msgstr "[win32mbcs] kan ikke aktiveres på denn platform.\n"
 
 msgid ""
 "perform automatic newline conversion\n"
 #, python-format
 msgid "Attempt to commit or push text file(s) using %s line endings\n"
 msgstr ""
+"Forsøg på at deponere eller skubbe tekstfiler som bruge %s linieskift\n"
 
 #, python-format
 msgid "in %s: %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "i %s: %s\n"
 
 #, python-format
 msgid ""
 msgstr "ukendt depottype '%s'"
 
 msgid "invalid changegroup"
-msgstr ""
+msgstr "ugyldig changegroup"
 
 msgid "unknown parent"
 msgstr "ukendt forælder"
 msgstr "navnet '%s' er reserveret"
 
 msgid "options --message and --logfile are mutually exclusive"
-msgstr ""
+msgstr "tilvalgene --message og --logfile udelukker hinanden"
 
 #, python-format
 msgid "can't read commit message '%s': %s"
 msgstr "kan ikke læse deponeringsbesked '%s': %s"
 
 msgid "limit must be a positive integer"
-msgstr ""
+msgstr "grænsen skal være et positivt heltal"
 
 msgid "limit must be positive"
-msgstr ""
+msgstr "grænsen skal være positiv"
 
 msgid "too many revisions specified"
 msgstr "der er specificeret for mange revisioner"
 
 #, python-format
 msgid "invalid format spec '%%%s' in output filename"
-msgstr ""
+msgstr "ugyldig formatspecifikation '%%%s' i output filnavn"
 
 #, python-format
 msgid "adding %s\n"
 
 #, python-format
 msgid "manifest:  %d:%s\n"
-msgstr ""
+msgstr "manifest:  %d:%s\n"
 
 #, python-format
 msgid "user:    %s\n"
 
 #, python-format
 msgid "%s: %s"
-msgstr ""
+msgstr "%s: %s"
 
 #, python-format
 msgid "Found revision %s from %s\n"
-msgstr ""
+msgstr "Fandt revision %s fra %s\n"
 
 msgid "revision matching date not found"
-msgstr ""
+msgstr "fandt ingen revision på datoen"
 
 #, python-format
 msgid "cannot follow nonexistent file: \"%s\""
-msgstr ""
+msgstr "kan ikke følge ikke-eksisterende fil: \"%s\""
 
 msgid "can only follow copies/renames for explicit filenames"
-msgstr ""
+msgstr "kan kun følge kopier/omdøbninger for eksplicitte filnavne"
 
 msgid "HG: Enter commit message. Lines beginning with 'HG:' are removed."
 msgstr ""
 "hvilken som helst af:\n"
 
 msgid "cannot bisect (no known good revisions)"
-msgstr ""
+msgstr "kan ikke halvere (kender ingen gode revisioner)"
 
 msgid "cannot bisect (no known bad revisions)"
-msgstr ""
+msgstr "kan ikke halvere (kender ingen dårlige revisioner)"
 
 msgid "(use of 'hg bisect <cmd>' is deprecated)\n"
 msgstr "(formen 'hg bisect <kommando>' er forældet)\n"
 
 msgid ""
 "a branch of the same name already exists (use 'hg update' to switch to it)"
-msgstr "en gren af samme navn eksisterer allerede (brug 'hg update' for at skifte til den)"
+msgstr ""
+"en gren af samme navn eksisterer allerede (brug 'hg update' for at skifte "
+"til den)"
 
 #, python-format
 msgid "marked working directory as branch %s\n"
 msgstr "--base er inkompatibelt med at angive en destination"
 
 msgid "unknown bundle type specified with --type"
-msgstr ""
+msgstr "ukendt bundt-type angivet med --type"
 
 msgid ""
 "output the current or given revision of files\n"
 msgstr ""
 
 msgid "find the ancestor revision of two revisions in a given index"
-msgstr ""
+msgstr "find forfader-revisionen til to revisioner i det angivne indeks"
 
 msgid "either two or three arguments required"
 msgstr "kræver enten to eller tre argumenter"
 msgstr ""
 
 msgid "rebuild the dirstate as it would look like for the given revision"
-msgstr ""
+msgstr "genopbygger dirstate som den ville se ud for den angivne revision"
 
 msgid "validate the correctness of the current dirstate"
-msgstr ""
+msgstr "valider korrektheden af den nuværende dirstate"
 
 #, python-format
 msgid "%s in state %s, but not in manifest1\n"
 
 msgid ".hg/dirstate inconsistent with current parent's manifest"
 msgstr ""
+".hg/dirstate er inkonsistent i forhold til den nuværende forælders manifest"
 
 msgid ""
 "show combined config settings from all hgrc files\n"
 msgstr ""
 
 msgid "show the contents of the current dirstate"
-msgstr ""
+msgstr "vil indholdet af den nuværende dirstate"
 
 #, python-format
 msgid "copy: %s -> %s\n"
 msgstr "ugyldig revisionsidentification %s"
 
 msgid "parse and display a date"
-msgstr ""
+msgstr "fortolk og vis en dato"
 
 msgid "dump the contents of an index file"
-msgstr ""
+msgstr "dump indholdet af en indeksfil"
 
 msgid "dump an index DAG as a graphviz dot file"
-msgstr ""
+msgstr "dump en indeks-DAG som en graphviz dot-fil"
 
 msgid "test Mercurial installation"
 msgstr "test Mercurial installationen"
 
 #, python-format
 msgid "Checking encoding (%s)...\n"
-msgstr ""
+msgstr "Kontrollerer tegnsæt (%s)...\n"
 
 msgid " (check that your locale is properly set)\n"
 msgstr ""
 
 msgid "Checking extensions...\n"
-msgstr ""
+msgstr "Kontrollerer udvidelser...\n"
 
 msgid " One or more extensions could not be found"
 msgstr ""
 msgstr "[TILVALG]... [-r] REV"
 
 msgid "reset bisect state"
-msgstr "nulstil bisect"
+msgstr "nulstil tilstand for halvering"
 
 msgid "mark changeset good"
 msgstr "marker ændring som god"
 
 #, python-format
 msgid "Inconsistent state, %s:%s is good and bad"
-msgstr ""
+msgstr "Inkonsistent tilstant, %s:%s er god og dårlig"
 
 #, python-format
 msgid "unknown bisect kind %s"
-msgstr ""
+msgstr "ukendt halverings-type %s"
 
 msgid "disabled extensions:"
 msgstr "deaktiverede udvidelser:"