Source

jinja2-main / jinja2 / testsuite / filters.py

Full commit
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
  jinja2.testsuite.filters
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  Tests for the jinja filters.

  :copyright: (c) 2010 by the Jinja Team.
  :license: BSD, see LICENSE for more details.
"""
import unittest
from jinja2.testsuite import JinjaTestCase

from jinja2 import Markup, Environment

env = Environment()


class FilterTestCase(JinjaTestCase):

  def test_capitalize(self):
    tmpl = env.from_string('{{ "foo bar"|capitalize }}')
    assert tmpl.render() == 'Foo bar'

  def test_center(self):
    tmpl = env.from_string('{{ "foo"|center(9) }}')
    assert tmpl.render() == '  foo  '

  def test_default(self):
    tmpl = env.from_string(
      "{{ missing|default('no') }}|{{ false|default('no') }}|"
      "{{ false|default('no', true) }}|{{ given|default('no') }}"
    )
    assert tmpl.render(given='yes') == 'no|False|no|yes'

  def test_dictsort(self):
    tmpl = env.from_string(
      '{{ foo|dictsort }}|'
      '{{ foo|dictsort(true) }}|'
      '{{ foo|dictsort(false, "value") }}'
    )
    out = tmpl.render(foo={"aa": 0, "b": 1, "c": 2, "AB": 3})
    assert out == ("[('aa', 0), ('AB', 3), ('b', 1), ('c', 2)]|"
            "[('AB', 3), ('aa', 0), ('b', 1), ('c', 2)]|"
            "[('aa', 0), ('b', 1), ('c', 2), ('AB', 3)]")

  def test_batch(self):
    tmpl = env.from_string("{{ foo|batch(3)|list }}|"
                "{{ foo|batch(3, 'X')|list }}")
    out = tmpl.render(foo=range(10))
    assert out == ("[[0, 1, 2], [3, 4, 5], [6, 7, 8], [9]]|"
            "[[0, 1, 2], [3, 4, 5], [6, 7, 8], [9, 'X', 'X']]")

  def test_slice(self):
    tmpl = env.from_string('{{ foo|slice(3)|list }}|'
                '{{ foo|slice(3, "X")|list }}')
    out = tmpl.render(foo=range(10))
    assert out == ("[[0, 1, 2, 3], [4, 5, 6], [7, 8, 9]]|"
            "[[0, 1, 2, 3], [4, 5, 6, 'X'], [7, 8, 9, 'X']]")

  def test_escape(self):
    tmpl = env.from_string('''{{ '<">&'|escape }}''')
    out = tmpl.render()
    assert out == '&lt;&#34;&gt;&amp;'

  def test_striptags(self):
    tmpl = env.from_string('''{{ foo|striptags }}''')
    out = tmpl.render(foo=' <p>just a small  \n <a href="#">'
             'example</a> link</p>\n<p>to a webpage</p> '
             '<!-- <p>and some commented stuff</p> -->')
    assert out == 'just a small example link to a webpage'

  def test_filesizeformat(self):
    tmpl = env.from_string(
      '{{ 100|filesizeformat }}|'
      '{{ 1000|filesizeformat }}|'
      '{{ 1000000|filesizeformat }}|'
      '{{ 1000000000|filesizeformat }}|'
      '{{ 1000000000000|filesizeformat }}|'
      '{{ 100|filesizeformat(true) }}|'
      '{{ 1000|filesizeformat(true) }}|'
      '{{ 1000000|filesizeformat(true) }}|'
      '{{ 1000000000|filesizeformat(true) }}|'
      '{{ 1000000000000|filesizeformat(true) }}'
    )
    out = tmpl.render()
    assert out == (
      '100 Bytes|1.0 KB|1.0 MB|1.0 GB|1000.0 GB|'
      '100 Bytes|1000 Bytes|976.6 KiB|953.7 MiB|931.3 GiB'
    )

  def test_first(self):
    tmpl = env.from_string('{{ foo|first }}')
    out = tmpl.render(foo=range(10))
    assert out == '0'

  def test_float(self):
    tmpl = env.from_string('{{ "42"|float }}|'
                '{{ "ajsghasjgd"|float }}|'
                '{{ "32.32"|float }}')
    out = tmpl.render()
    assert out == '42.0|0.0|32.32'

  def test_format(self):
    tmpl = env.from_string('''{{ "%s|%s"|format("a", "b") }}''')
    out = tmpl.render()
    assert out == 'a|b'

  def test_indent(self):
    tmpl = env.from_string('{{ foo|indent(2) }}|{{ foo|indent(2, true) }}')
    text = '\n'.join([' '.join(['foo', 'bar'] * 2)] * 2)
    out = tmpl.render(foo=text)
    assert out == ('foo bar foo bar\n foo bar foo bar| '
            'foo bar foo bar\n foo bar foo bar')

  def test_int(self):
    tmpl = env.from_string('{{ "42"|int }}|{{ "ajsghasjgd"|int }}|'
                '{{ "32.32"|int }}')
    out = tmpl.render()
    assert out == '42|0|32'

  def test_join(self):
    tmpl = env.from_string('{{ [1, 2, 3]|join("|") }}')
    out = tmpl.render()
    assert out == '1|2|3'

    env2 = Environment(autoescape=True)
    tmpl = env2.from_string('{{ ["<foo>", "<span>foo</span>"|safe]|join }}')
    assert tmpl.render() == '&lt;foo&gt;<span>foo</span>'

  def test_last(self):
    tmpl = env.from_string('''{{ foo|last }}''')
    out = tmpl.render(foo=range(10))
    assert out == '9'

  def test_length(self):
    tmpl = env.from_string('''{{ "hello world"|length }}''')
    out = tmpl.render()
    assert out == '11'

  def test_lower(self):
    tmpl = env.from_string('''{{ "FOO"|lower }}''')
    out = tmpl.render()
    assert out == 'foo'

  def test_pprint(self):
    from pprint import pformat
    tmpl = env.from_string('''{{ data|pprint }}''')
    data = range(1000)
    assert tmpl.render(data=data) == pformat(data)

  def test_random(self):
    tmpl = env.from_string('''{{ seq|random }}''')
    seq = range(100)
    for _ in range(10):
      assert int(tmpl.render(seq=seq)) in seq

  def test_reverse(self):
    tmpl = env.from_string('{{ "foobar"|reverse|join }}|'
                '{{ [1, 2, 3]|reverse|list }}')
    assert tmpl.render() == 'raboof|[3, 2, 1]'

  def test_string(self):
    x = [1, 2, 3, 4, 5]
    tmpl = env.from_string('''{{ obj|string }}''')
    assert tmpl.render(obj=x) == unicode(x)

  def test_title(self):
    tmpl = env.from_string('''{{ "foo bar"|title }}''')
    assert tmpl.render() == "Foo Bar"

  def test_truncate(self):
    tmpl = env.from_string(
      '{{ data|truncate(15, true, ">>>") }}|'
      '{{ data|truncate(15, false, ">>>") }}|'
      '{{ smalldata|truncate(15) }}'
    )
    out = tmpl.render(data='foobar baz bar' * 1000,
             smalldata='foobar baz bar')
    assert out == 'foobar baz barf>>>|foobar baz >>>|foobar baz bar'

  def test_upper(self):
    tmpl = env.from_string('{{ "foo"|upper }}')
    assert tmpl.render() == 'FOO'

  def test_urlize(self):
    tmpl = env.from_string('{{ "foo http://www.example.com/ bar"|urlize }}')
    assert tmpl.render() == 'foo <a href="http://www.example.com/">'\
                'http://www.example.com/</a> bar'

  def test_wordcount(self):
    tmpl = env.from_string('{{ "foo bar baz"|wordcount }}')
    assert tmpl.render() == '3'

  def test_block(self):
    tmpl = env.from_string('{% filter lower|escape %}<HEHE>{% endfilter %}')
    assert tmpl.render() == '&lt;hehe&gt;'

  def test_chaining(self):
    tmpl = env.from_string('''{{ ['<foo>', '<bar>']|first|upper|escape }}''')
    assert tmpl.render() == '&lt;FOO&gt;'

  def test_sum(self):
    tmpl = env.from_string('''{{ [1, 2, 3, 4, 5, 6]|sum }}''')
    assert tmpl.render() == '21'

  def test_abs(self):
    tmpl = env.from_string('''{{ -1|abs }}|{{ 1|abs }}''')
    assert tmpl.render() == '1|1', tmpl.render()

  def test_round_positive(self):
    tmpl = env.from_string('{{ 2.7|round }}|{{ 2.1|round }}|'
                "{{ 2.1234|round(3, 'floor') }}|"
                "{{ 2.1|round(0, 'ceil') }}")
    assert tmpl.render() == '3.0|2.0|2.123|3.0', tmpl.render()

  def test_round_negative(self):
    tmpl = env.from_string('{{ 21.3|round(-1)}}|'
                "{{ 21.3|round(-1, 'ceil')}}|"
                "{{ 21.3|round(-1, 'floor')}}")
    assert tmpl.render() == '20.0|30.0|20.0',tmpl.render()

  def test_xmlattr(self):
    tmpl = env.from_string("{{ {'foo': 42, 'bar': 23, 'fish': none, "
                "'spam': missing, 'blub:blub': '<?>'}|xmlattr }}")
    out = tmpl.render().split()
    assert len(out) == 3
    assert 'foo="42"' in out
    assert 'bar="23"' in out
    assert 'blub:blub="&lt;?&gt;"' in out

  def test_sort1(self):
    tmpl = env.from_string('{{ [2, 3, 1]|sort }}|{{ [2, 3, 1]|sort(true) }}')
    assert tmpl.render() == '[1, 2, 3]|[3, 2, 1]'

  def test_sort2(self):
    tmpl = env.from_string('{{ "".join(["c", "A", "b", "D"]|sort(false, true)) }}')
    assert tmpl.render() == 'AbcD'

  def test_groupby(self):
    tmpl = env.from_string('''
    {%- for grouper, list in [{'foo': 1, 'bar': 2},
                 {'foo': 2, 'bar': 3},
                 {'foo': 1, 'bar': 1},
                 {'foo': 3, 'bar': 4}]|groupby('foo') -%}
      {{ grouper }}{% for x in list %}: {{ x.foo }}, {{ x.bar }}{% endfor %}|
    {%- endfor %}''')
    assert tmpl.render().split('|') == [
      "1: 1, 2: 1, 1",
      "2: 2, 3",
      "3: 3, 4",
      ""
    ]

  def test_filtertag(self):
    tmpl = env.from_string("{% filter upper|replace('FOO', 'foo') %}"
                "foobar{% endfilter %}")
    assert tmpl.render() == 'fooBAR'

  def test_replace(self):
    env = Environment()
    tmpl = env.from_string('{{ string|replace("o", 42) }}')
    assert tmpl.render(string='<foo>') == '<f4242>'
    env = Environment(autoescape=True)
    tmpl = env.from_string('{{ string|replace("o", 42) }}')
    assert tmpl.render(string='<foo>') == '&lt;f4242&gt;'
    tmpl = env.from_string('{{ string|replace("<", 42) }}')
    assert tmpl.render(string='<foo>') == '42foo&gt;'
    tmpl = env.from_string('{{ string|replace("o", ">x<") }}')
    assert tmpl.render(string=Markup('foo')) == 'f&gt;x&lt;&gt;x&lt;'

  def test_forceescape(self):
    tmpl = env.from_string('{{ x|forceescape }}')
    assert tmpl.render(x=Markup('<div />')) == u'&lt;div /&gt;'

  def test_safe(self):
    env = Environment(autoescape=True)
    tmpl = env.from_string('{{ "<div>foo</div>"|safe }}')
    assert tmpl.render() == '<div>foo</div>'
    tmpl = env.from_string('{{ "<div>foo</div>" }}')
    assert tmpl.render() == '&lt;div&gt;foo&lt;/div&gt;'

  def test_sort2(self):
    tmpl = env.from_string('''{{ ['foo', 'Bar', 'blah']|sort }}''')
    assert tmpl.render() == "['Bar', 'blah', 'foo']"


def suite():
  suite = unittest.TestSuite()
  suite.addTest(unittest.makeSuite(FilterTestCase))
  return suite