Source

werkzeug-main / .hgignore

mitsuhiko 603e80a 
mitsuhiko b5778a2 


mitsuhiko 1be6878 
mitsuhiko 8bb17b1 
mitsuhiko 1299225 
mitsuhiko 5e89bf6 
mitsuhiko c2690da 
^MANIFEST$
^(build|dist|Werkzeug\.egg-info)/
\.py[co]$
\.DS_Store$
^env$
^docs/_build
[^/]+-stats\.txt$
^bench/[ab]/
\.coverage
coverage_out/