1. Lorenz Mösenlechner
  2. gazebo

Source

gazebo / AUTHORS

Nate Koenig <nkoenig@osrfoundation.org>
John Hsu <hsu@osrfoundation.org>