1. Alex Willmer
  2. trac-ticketlinks

Commits

mrelbe  committed 571fd96

0.12.1/l10n/sv: updated translations (100%)

  • Participants
  • Parent commits db358a5
  • Branches 0.12-stable

Comments (0)

Files changed (1)

File trac/locale/sv/LC_MESSAGES/messages.po

View file
  • Ignore whitespace
 "Project-Id-Version: Trac 0.12\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: trac-dev@googlegroups.com\n"
 "POT-Creation-Date: 2007-06-23 15:38+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-09-14 08:23+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-09-27 22:01+0200\n"
 "Last-Translator: Mikael Relbe <mikael@relbe.se>\n"
 "Language-Team: sv_SE <trac-dev@googlegroups.com>\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
 msgid "File '%(name)s' exists"
 msgstr "Filen \"%(name)s\" finns"
 
-#: trac/config.py:39
+#: trac/config.py:40
 msgid "Configuration Error"
 msgstr "Konfigurationsfel"
 
-#: trac/config.py:418
+#: trac/config.py:419
 #, python-format
 msgid "[%(section)s] %(entry)s: expected integer, got %(value)s"
 msgstr "[%(section)s] %(entry)s: förväntade heltal, erhöll %(value)s"
 
-#: trac/config.py:436
+#: trac/config.py:437
 #, python-format
 msgid "[%(section)s] %(entry)s: expected float, got %(value)s"
 msgstr "[%(section)s] %(entry)s: förväntade flyttal, erhöll %(value)s"
 
-#: trac/config.py:620
+#: trac/config.py:621
 #, python-format
 msgid "[%(section)s] %(entry)s: expected one of (%(choices)s), got %(value)s"
 msgstr ""
 "Besök Trac's öppna källkodsprojekt på<br /><a "
 "href=\"http://trac.edgewall.org/\">http://trac.edgewall.org/</a>"
 
-#: trac/env.py:572
+#: trac/env.py:574
 msgid "Database newer than Trac version"
 msgstr "Databasen är nyare än Trac's version"
 
-#: trac/env.py:589
+#: trac/env.py:591
 #, python-format
 msgid "No upgrade module for version %(num)i (%(version)s.py)"
 msgstr "Ingen uppgraderingsmodul för version %(num)i (%(version)s.py)"
 
-#: trac/env.py:635
+#: trac/env.py:637
 msgid ""
 "Missing environment variable \"TRAC_ENV\". Trac requires this variable to"
 " point to a valid Trac environment."
 "Saknar miljövariabeln \"TRAC_ENV \". Denna variabel måste ange sökväg "
 "till en giltig Trac-miljö."
 
-#: trac/env.py:667
+#: trac/env.py:669
 #, python-format
 msgid ""
 "The Trac Environment needs to be upgraded.\n"
 "\n"
 "Kör \"trac-admin %(path)s upgrade\""
 
-#: trac/env.py:701
+#: trac/env.py:703
 msgid "Copying resources from:"
 msgstr "Kopierar resurser från:"
 
-#: trac/env.py:717
+#: trac/env.py:719
 msgid "Creating scripts."
 msgstr "Skapar skript."
 
-#: trac/env.py:732
+#: trac/env.py:734
 #, python-format
 msgid "hotcopy can't overwrite existing '%(dest)s'"
 msgstr "Säkerhetskopiering kan inte skriva över existerande \"%(dest)s\""
 
-#: trac/env.py:742
+#: trac/env.py:744
 #, python-format
 msgid "Hotcopying %(src)s to %(dst)s ..."
 msgstr "Utför säkerhetskopiering från %(src)s till %(dst)s ..."
 
-#: trac/env.py:757
+#: trac/env.py:759
 msgid "The following errors happened while copying the environment:"
 msgstr "Följande fel inträffade vid kopiering av miljön:"
 
-#: trac/env.py:768
+#: trac/env.py:770
 msgid "Hotcopy done."
 msgstr "Säkerhetskopiering klart."
 
-#: trac/env.py:773 trac/admin/api.py:130
+#: trac/env.py:775 trac/admin/api.py:130
 msgid "Invalid arguments"
 msgstr "Felaktiga argument"
 
-#: trac/env.py:776
+#: trac/env.py:778
 msgid "Database is up to date, no upgrade necessary."
 msgstr "Databasen behöver inte uppgraderas."
 
-#: trac/env.py:784
+#: trac/env.py:786
 #, python-format
 msgid ""
 "Backup failed: %(msg)s.\n"
 "Säkerhetskopieringen misslyckades: %(msg)s.\n"
 "Använd \"--no-backup\" för att uppgradera utan att göra en säkerhetskopia."
 
-#: trac/env.py:794
+#: trac/env.py:796
 msgid ""
 "Warning: the wiki-macros directory in the environment is non-empty, but "
 "Trac\n"
 "men Trac använder inte längre denna katalog för inladdning av tillägg.\n"
 "Var vänlig töm katalogen, eller flytta dess innehåll, manuellt."
 
-#: trac/env.py:805
+#: trac/env.py:807
 #, python-format
 msgid ""
 "Error while removing wiki-macros: %(err)s\n"
 "Trac laddar inte längre tillägg från katalogen \"wiki-macros\".\n"
 "Var vänlig töm katalogen, eller flytta dess innehåll, manuellt."
 
-#: trac/env.py:807
+#: trac/env.py:809
 #, python-format
 msgid ""
 "Upgrade done.\n"
 
 #: trac/admin/web_ui.py:241 trac/ticket/templates/milestone_delete.html:31
 #: trac/ticket/templates/milestone_edit.html:85
+#: trac/ticket/templates/query_results.html:27
 msgid "None"
 msgstr "Ingen"
 
 "[1:log] i projektmiljön ([2:%(dir)s])."
 
 #: trac/admin/templates/admin_milestones.html:10 trac/ticket/admin.py:240
-#: trac/ticket/roadmap.py:885
+#: trac/ticket/roadmap.py:890
 msgid "Milestones"
 msgstr "Milstolpar"
 
 msgid "Search query too short. Query must be at least %(num)s characters long."
 msgstr "Sökfrågan är för kort. Ange minst %(num)s tecken."
 
-#: trac/search/web_ui.py:232 trac/ticket/query.py:764 trac/ticket/report.py:397
+#: trac/search/web_ui.py:232 trac/ticket/query.py:762 trac/ticket/report.py:397
 msgid "Next Page"
 msgstr "Nästa sida"
 
-#: trac/search/web_ui.py:238 trac/ticket/query.py:769 trac/ticket/report.py:400
+#: trac/search/web_ui.py:238 trac/ticket/query.py:767 trac/ticket/report.py:400
 msgid "Previous Page"
 msgstr "Föregående sida"
 
 msgid "Page %(page)s is beyond the number of pages in the query"
 msgstr "Sidan %(page)s är högre än antalet sidor i sökningen"
 
-#: trac/ticket/query.py:563
+#: trac/ticket/query.py:561
 #, python-format
 msgid "Invalid ticket id list: %(value)s"
 msgstr "Ogiltiga ärendenummer i listan: %(value)s"
 
-#: trac/ticket/query.py:663 trac/ticket/query.py:671
+#: trac/ticket/query.py:661 trac/ticket/query.py:669
 msgid "contains"
 msgstr "innehåller"
 
-#: trac/ticket/query.py:664 trac/ticket/query.py:672
+#: trac/ticket/query.py:662 trac/ticket/query.py:670
 msgid "doesn't contain"
 msgstr "innehåller ej"
 
-#: trac/ticket/query.py:665
+#: trac/ticket/query.py:663
 msgid "begins with"
 msgstr "börjar med"
 
-#: trac/ticket/query.py:666
+#: trac/ticket/query.py:664
 msgid "ends with"
 msgstr "slutar med"
 
-#: trac/ticket/query.py:667 trac/ticket/query.py:675 trac/ticket/query.py:679
+#: trac/ticket/query.py:665 trac/ticket/query.py:673 trac/ticket/query.py:677
 msgid "is"
 msgstr "är"
 
-#: trac/ticket/query.py:668 trac/ticket/query.py:676 trac/ticket/query.py:680
+#: trac/ticket/query.py:666 trac/ticket/query.py:674 trac/ticket/query.py:678
 msgid "is not"
 msgstr "är inte"
 
-#: trac/ticket/query.py:710 trac/ticket/query.py:716
+#: trac/ticket/query.py:708 trac/ticket/query.py:714
 msgid "Ticket"
 msgstr "Ärende"
 
-#: trac/ticket/query.py:777 trac/ticket/report.py:406
+#: trac/ticket/query.py:775 trac/ticket/report.py:406
 #, python-format
 msgid "Page %(num)d"
 msgstr "Sida %(num)d"
 
-#: trac/ticket/query.py:826 trac/ticket/report.py:273 trac/ticket/report.py:560
+#: trac/ticket/query.py:824 trac/ticket/report.py:273 trac/ticket/report.py:560
 #: trac/ticket/web_ui.py:130 trac/timeline/web_ui.py:214
 #: trac/versioncontrol/web_ui/log.py:298
 msgid "RSS Feed"
 msgstr "RSS-ström"
 
-#: trac/ticket/query.py:828 trac/ticket/report.py:275 trac/ticket/report.py:562
+#: trac/ticket/query.py:826 trac/ticket/report.py:275 trac/ticket/report.py:562
 #: trac/ticket/web_ui.py:126
 msgid "Comma-delimited Text"
 msgstr "Komma-separerad text"
 
-#: trac/ticket/query.py:830 trac/ticket/report.py:277 trac/ticket/report.py:564
+#: trac/ticket/query.py:828 trac/ticket/report.py:277 trac/ticket/report.py:564
 #: trac/ticket/web_ui.py:128
 msgid "Tab-delimited Text"
 msgstr "Tabb-separerad text"
 
-#: trac/ticket/query.py:852 trac/ticket/report.py:72
+#: trac/ticket/query.py:850 trac/ticket/report.py:72
 msgid "View Tickets"
 msgstr "Visa ärenden"
 
-#: trac/ticket/query.py:1059 trac/ticket/query.py:1070
+#: trac/ticket/query.py:1057 trac/ticket/query.py:1068
 #: trac/ticket/report.py:133
 msgid "Custom Query"
 msgstr "Anpassad sökning"
 
-#: trac/ticket/query.py:1069 trac/ticket/report.py:123
+#: trac/ticket/query.py:1067 trac/ticket/report.py:123
 #: trac/ticket/report.py:124 trac/ticket/report.py:126
 #: trac/ticket/templates/report_list.html:10
 #: trac/ticket/templates/report_list.html:15
 msgid "Available Reports"
 msgstr "Tillgängliga rapporter"
 
-#: trac/ticket/query.py:1159
+#: trac/ticket/query.py:1157
 #, python-format
 msgid "[Error: %(error)s]"
 msgstr "[Fel: %(error)s]"
 
-#: trac/ticket/query.py:1293
+#: trac/ticket/query.py:1291
 msgid "No results"
 msgstr "Inget resultat"
 
-#: trac/ticket/query.py:1311
+#: trac/ticket/query.py:1309
 #, python-format
 msgid "%(groupvalue)s %(groupname)s tickets matching %(query)s"
 msgstr "%(groupvalue)s %(groupname)s ärenden som matchar %(query)s"
 
-#: trac/ticket/query.py:1334
+#: trac/ticket/query.py:1332
 #, python-format
 msgid "%(groupvalue)s %(groupname)s tickets:"
 msgstr "%(groupvalue)s %(groupname)s ärenden:"
 msgid "iCalendar"
 msgstr "iCalendar"
 
-#: trac/ticket/roadmap.py:445 trac/ticket/roadmap.py:855
+#: trac/ticket/roadmap.py:445 trac/ticket/roadmap.py:860
 #, python-format
 msgid "Milestone %(name)s"
 msgstr "Milstolpe %(name)s"
 msgid "Line %(lineno)d: Invalid entry"
 msgstr "Rad %(lineno)d: Ogiltig post"
 
-#: trac/versioncontrol/svn_fs.py:276
+#: trac/versioncontrol/svn_fs.py:277
 #, python-format
 msgid "Subversion >= 1.0 required, found %(version)s"
 msgstr "Subversion >= 1.0 krävs, fann %(version)s"
 
-#: trac/versioncontrol/svn_fs.py:331
+#: trac/versioncontrol/svn_fs.py:332
 #, python-format
 msgid "%(path)s does not appear to be a Subversion repository."
 msgstr "%(path)s verkar inte vara ett Subversion-förråd."
 
-#: trac/versioncontrol/svn_fs.py:338
+#: trac/versioncontrol/svn_fs.py:339
 #, python-format
 msgid "Couldn't open Subversion repository %(path)s: %(svn_error)s"
 msgstr "Kunde ej öppna Subversion-förrådet %(path)s: %(svn_error)s"
 
-#: trac/versioncontrol/svn_fs.py:618
+#: trac/versioncontrol/svn_fs.py:620
 #, python-format
 msgid ""
 "Diff mismatch: Base is a %(oldnode)s (%(oldpath)s in revision %(oldrev)s)"
 "revision %(oldrev)s) och målet är en %(newnode)s (%(newpath)s i revision "
 "%(newrev)s)."
 
-#: trac/versioncontrol/svn_fs.py:767
+#: trac/versioncontrol/svn_fs.py:772
 #, python-format
 msgid "svn blame failed on %(path)s: %(error)s"
 msgstr "\"svn blame\" misslyckades för %(path)s: %(error)s"
 msgid "blocked"
 msgstr "blockerad"
 
-#: trac/versioncontrol/svn_prop.py:192
+#: trac/versioncontrol/svn_prop.py:182
+msgid "non-inheritable"
+msgstr "icke-ärftlig"
+
+#: trac/versioncontrol/svn_prop.py:184
+msgid "merged on the directory itself but not below"
+msgstr "sammanslaget i själva katalogen men ej under den"
+
+#: trac/versioncontrol/svn_prop.py:200
 msgid "eligible"
 msgstr "kvalificerad"
 
-#: trac/versioncontrol/svn_prop.py:206
+#: trac/versioncontrol/svn_prop.py:214
 msgid "(toggle deleted branches)"
 msgstr "(visa/dölj borttagna grenar)"
 
-#: trac/versioncontrol/svn_prop.py:234
+#: trac/versioncontrol/svn_prop.py:252
 msgid "View merge source"
 msgstr "Visa sammanslagna grenar"
 
-#: trac/versioncontrol/svn_prop.py:245
+#: trac/versioncontrol/svn_prop.py:263
 msgid "No revisions"
 msgstr "Inga revisioner"
 
-#: trac/versioncontrol/svn_prop.py:281
+#: trac/versioncontrol/svn_prop.py:270
+#, python-format
+msgid "%(title)s: %(revs)s"
+msgstr "%(title)s: %(revs)s"
+
+#: trac/versioncontrol/svn_prop.py:306
 msgid "merged: "
 msgstr "sammanslagen:"
 
-#: trac/versioncontrol/svn_prop.py:281
+#: trac/versioncontrol/svn_prop.py:306
 msgid "blocked: "
 msgstr "blockerad: "
 
-#: trac/versioncontrol/svn_prop.py:282
+#: trac/versioncontrol/svn_prop.py:307
 msgid "reverse-merged: "
 msgstr "omvänt sammanslagen: "
 
-#: trac/versioncontrol/svn_prop.py:282
+#: trac/versioncontrol/svn_prop.py:307
 msgid "un-blocked: "
 msgstr "avblockerad: "
 
-#: trac/versioncontrol/svn_prop.py:293
+#: trac/versioncontrol/svn_prop.py:308
+msgid "marked as non-inheritable: "
+msgstr "markerad som icke-ärftlig: "
+
+#: trac/versioncontrol/svn_prop.py:309
+msgid "unmarked as non-inheritable: "
+msgstr "avmarkerad som icke-ärftlig: "
+
+#: trac/versioncontrol/svn_prop.py:321
 msgid " (added)"
 msgstr "(tillagd)"
 
-#: trac/versioncontrol/svn_prop.py:321
+#: trac/versioncontrol/svn_prop.py:358
 msgid "removed"
 msgstr "borttagen"
 
-#: trac/versioncontrol/svn_prop.py:324
+#: trac/versioncontrol/svn_prop.py:361
 msgid " (with no actual effect on merging)"
 msgstr " (utan effekt vid sammanslagning)"
 
-#: trac/versioncontrol/svn_prop.py:325
+#: trac/versioncontrol/svn_prop.py:362
 #, python-format
 msgid "Property %(prop)s changed"
 msgstr "Egenskapen %(prop)s ändrad"
 msgstr "Inte behörig att visa ändringsloggen"
 
 #. TRANSLATOR: You can 'search' in the repository history... (link)
-#: trac/versioncontrol/web_ui/util.py:65
+#: trac/versioncontrol/web_ui/util.py:67
 msgid "search"
 msgstr "sök"
 
-#: trac/versioncontrol/web_ui/util.py:69
+#: trac/versioncontrol/web_ui/util.py:71
 #, python-format
 msgid ""
 "You can %(search)s in the repository history to see if that path existed "