Commits

jruigrok  committed 70a5cb0

Update Polish translation.

Submitted by: Wojciech Michalski
Closes: #7440
Please see #5480 for the tracking ticket for Polish.

 • Participants
 • Parent commits ea3635f
 • Branches trunk

Comments (0)

Files changed (2)

 * Ivo Looser           ivo.looser@gmail.com
 * Rui Lopes           rgl ruilopes com
 * Angel Marin          anmar@gmx.net
+ * Wojciech Michalski
 * Keir Mierle          keir@cs.utoronto.ca
 * James Moger          jamesm@transonic.com
 * Tim Moloney          moloney@mrsl.com

File trac/locale/pl_PL/LC_MESSAGES/messages.po

 "Project-Id-Version: Trac 0.12\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: trac-dev@googlegroups.com\n"
 "POT-Creation-Date: 2008-01-11 21:41+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-06-28 21:56+0200\n"
-"Last-Translator: Jeroen Ruigrok van der Werven <asmodai@in-nomine.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2008-07-16 22:10+0200\n"
+"Last-Translator: Wojciech Michalski <wmichalski@quay.pl>\n"
 "Language-Team: pl_PL <trac-dev@googlegroups.com>\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && "
 "(n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2)\n"
 #: trac/about.py:43 trac/templates/about.html:9 trac/templates/about.html:26
 #, fuzzy
 msgid "About Trac"
-msgstr "O Trac'u"
+msgstr "System Trac"
 
 #: trac/attachment.py:144
 #, python-format
 msgid "Attachment '%(title)s' does not exist."
-msgstr ""
+msgstr "Załącznik '%(title)s' nie został odnaleziony."
 
 #: trac/attachment.py:145
 msgid "Invalid Attachment"
-msgstr ""
+msgstr "Niepoprawny załącznik"
 
 #: trac/attachment.py:187
 msgid "Could not delete attachment"
-msgstr ""
+msgstr "Nie można usunąć załącznika"
 
 #: trac/attachment.py:291
 #, python-format
 msgid "Attachment '%(filename)s' not found"
-msgstr ""
+msgstr "Załącznik '%(filename)s' nie został odnaleziony"
 
 #: trac/attachment.py:365
 msgid "Bad request"
-msgstr ""
+msgstr "Błędne rządanie"
 
 #: trac/attachment.py:382
 #, python-format
 msgid "Back to %(parent)s"
-msgstr ""
+msgstr "Powrót do %(parent)s"
 
 #: trac/attachment.py:474
 msgid " attached to "
-msgstr ""
+msgstr " załączony do "
 
 #: trac/attachment.py:513
 #, python-format
 msgid "Attachment '%(id)s' in %(parent)s"
-msgstr ""
+msgstr "Załącznik '%(id)s' dla %(parent)s"
 
 #: trac/attachment.py:516
 #, python-format
 msgid "Attachments of %(parent)s"
-msgstr ""
-
-#: trac/attachment.py:529 trac/attachment.py:552 trac/admin/web_ui.py:403
-#: trac/admin/web_ui.py:406 trac/admin/web_ui.py:410
+msgstr "Załączniki %(parent)s"
+
+#: trac/attachment.py:529 trac/attachment.py:552 trac/admin/web_ui.py:407
+#: trac/admin/web_ui.py:410 trac/admin/web_ui.py:414
 msgid "No file uploaded"
-msgstr ""
+msgstr "Brak pliku do załączenia"
 
 #: trac/attachment.py:537
 msgid "Can't upload empty file"
-msgstr ""
+msgstr "Nie możesz załączyć pustego pliku"
 
 #: trac/attachment.py:542
 #, python-format
 msgid "Maximum attachment size: %(num)s bytes"
-msgstr ""
+msgstr "Maksymalny rozmiar załącznego pliku nie może przekroczyć %(num)s bajtów"
 
 #: trac/attachment.py:543
+#, fuzzy
 msgid "Upload failed"
-msgstr ""
+msgstr "Nie możesz załączyć pustego pliku"
 
 #: trac/attachment.py:564
-#, python-format
+#, fuzzy, python-format
 msgid "Attachment field %(field)s is invalid: %(message)s"
-msgstr ""
+msgstr "Pole %(field)s dla załącznika jest niepoprawne: %(message)s"
 
 #: trac/attachment.py:568
 #, python-format
 msgid "Invalid attachment: %(message)s"
-msgstr ""
+msgstr "Niepoprawny załącznik: %(message)s"
 
 #: trac/attachment.py:602
 #, python-format
 msgid "%(attachment)s (delete)"
-msgstr ""
+msgstr "%(attachment)s (usuń)"
 
 #: trac/attachment.py:664 trac/versioncontrol/web_ui/browser.py:511
 #: trac/wiki/web_ui.py:66
 msgid "Plain Text"
-msgstr ""
+msgstr "Niesformatowany tekst"
 
 #: trac/attachment.py:670 trac/versioncontrol/web_ui/browser.py:516
 msgid "Original Format"
-msgstr ""
+msgstr "Oryginalny format"
 
 #: trac/env.py:404
 msgid "Can only backup sqlite databases"
-msgstr ""
+msgstr "Kopia bazy danych może zostać tylko wykonana dla silnika SQLLite"
 
 #: trac/env.py:489
 msgid "Database newer than Trac version"
-msgstr ""
+msgstr "Używana baza danych jest nowsza niż wersja systemu Trac"
 
 #: trac/env.py:501
 #, python-format
 msgid "No upgrade module for version %(num)i (%(version)s.py)"
-msgstr ""
+msgstr "Brak uaktualnienia dla wersji %(num)i (%(version)s.py)"
 
 #: trac/env.py:546
 msgid ""
 "Missing environment variable \"TRAC_ENV\". Trac requires this variable to"
 " point to a valid Trac environment."
 msgstr ""
+"Zmienna środowiska \"TRAC_ENV\" nie została ustawiona. System Trac wymaga"
+" tej zmiennej, aby była ustawiona na prawidłową sieżkę projektu Trac."
 
 #: trac/env.py:578
 #, python-format
 "\n"
 "Run \"trac-admin %(path)s upgrade\""
 msgstr ""
+"Środowisko Systemu Trac wymaga aktualizacji. Uruchom \"trac-admin "
+"%(path)s upgrade\""
 
 #: trac/notification.py:216
 #, python-format
 msgid "Invalid email encoding setting: %s"
-msgstr ""
+msgstr "Błędne ustawienie kodowania e-maili: %s"
 
 #: trac/notification.py:248
 msgid "Header length is too short"
-msgstr ""
+msgstr "Długość nagłówka jest zbyt krótka"
 
 #: trac/notification.py:318
 msgid "TLS enabled but server does not support TLS"
-msgstr ""
+msgstr "Obsługa TLS jest włączona, ale serwer nie wspiera obsługi TLS"
 
 #: trac/notification.py:390
 msgid "Ticket contains non-ASCII chars. Please change encoding setting"
 msgstr ""
+"Zgłoszenie zawiera znaki spoza zbioru ASCII. Proszę zmienić ustawienia "
+"kodowania."
 
 #: trac/perm.py:47
 #, python-format
 msgid "%(perm)s privileges are required to perform this operation on %(resource)s"
 msgstr ""
+"Uprawnienie %(perm)s jest wymagane, aby wykonać żądaną operację na "
+"%(resource)s"
 
 #: trac/perm.py:49
 #, python-format
 msgid "%(perm)s privileges are required to perform this operation"
-msgstr ""
+msgstr "Uprawnienie %(perm)s jest wymagane, aby wykonać żądaną operację"
 
 #: trac/perm.py:52
 msgid "Insufficient privileges to perform this operation."
-msgstr ""
+msgstr "Brak wymaganych uprawnień, aby wykonać żądaną operację"
 
 #: trac/perm.py:318
 #, python-format
 msgid "%(name)s is not a valid action."
-msgstr ""
+msgstr "%(name)s nie jest prawidłową akcją."
 
 #: trac/resource.py:329
-#, python-format
+#, FIXME, python-format
 msgid " at version %(version)s"
-msgstr ""
-
-#: trac/admin/console.py:1143
-#, python-format
+msgstr " w wersji %(version)s"
+
+#: trac/admin/console.py:1149
+#, FIXME, python-format
 msgid "hotcopy can't overwrite existing '%(dest)s'"
-msgstr ""
+msgstr "hotcoopy nie może nadpisać istniejącej '%(dest)s'"
 
 #: trac/admin/web_ui.py:66
 msgid "Admin"
-msgstr ""
+msgstr "Administracja"
 
 #: trac/admin/web_ui.py:67 trac/admin/templates/admin.html:16
 msgid "Administration"
-msgstr ""
+msgstr "Administracja"
 
 #: trac/admin/web_ui.py:83
 msgid "No administration panels available"
-msgstr ""
-
-#: trac/admin/web_ui.py:105
+msgstr "Brak dostępnych paneli administracyjnych"
+
+#: trac/admin/web_ui.py:105 trac/admin/web_ui.py:109
 msgid "Unknown administration panel"
-msgstr ""
-
-#: trac/admin/web_ui.py:180 trac/admin/web_ui.py:207 trac/admin/web_ui.py:296
-#: trac/admin/web_ui.py:379 trac/prefs/web_ui.py:89
+msgstr "Nierozpoznany panel administracyjny"
+
+#: trac/admin/web_ui.py:184 trac/admin/web_ui.py:211 trac/admin/web_ui.py:300
+#: trac/admin/web_ui.py:383 trac/prefs/web_ui.py:89
 #: trac/prefs/templates/prefs_general.html:9
 msgid "General"
-msgstr ""
-
-#: trac/admin/web_ui.py:180 trac/admin/templates/admin_basics.html:13
+msgstr "Ogólne"
+
+#: trac/admin/web_ui.py:184 trac/admin/templates/admin_basics.html:13
 msgid "Basic Settings"
-msgstr ""
-
-#: trac/admin/web_ui.py:207 trac/admin/templates/admin_logging.html:9
+msgstr "Podstawowe ustawienia"
+
+#: trac/admin/web_ui.py:211 trac/admin/templates/admin_logging.html:9
 #: trac/admin/templates/admin_logging.html:21
 msgid "Logging"
-msgstr ""
-
-#: trac/admin/web_ui.py:216 trac/ticket/templates/milestone_delete.html:29
+msgstr "Logowanie"
+
+#: trac/admin/web_ui.py:220 trac/ticket/templates/milestone_delete.html:29
 #: trac/ticket/templates/milestone_edit.html:73
 msgid "None"
-msgstr ""
-
-#: trac/admin/web_ui.py:217
+msgstr "Nie przypisuj"
+
+#: trac/admin/web_ui.py:221
 msgid "Console"
-msgstr ""
-
-#: trac/admin/web_ui.py:219 trac/templates/attachment.html:20
+msgstr "Konsola"
+
+#: trac/admin/web_ui.py:223 trac/templates/attachment.html:20
 #: trac/templates/attachment.html:81 trac/versioncontrol/api.py:105
 msgid "File"
-msgstr ""
-
-#: trac/admin/web_ui.py:221
+msgstr "Plik"
+
+#: trac/admin/web_ui.py:225
 msgid "Syslog"
-msgstr ""
-
-#: trac/admin/web_ui.py:223
+msgstr "Syslog"
+
+#: trac/admin/web_ui.py:227
 msgid "Windows event log"
-msgstr ""
-
-#: trac/admin/web_ui.py:237
+msgstr "Systemowy dziennik zdarzeń Windows"
+
+#: trac/admin/web_ui.py:241
 #, python-format
 msgid "Unknown log type %(type)s"
-msgstr ""
-
-#: trac/admin/web_ui.py:238
+msgstr "Nieznany rodzaj dziennika: %(type)s"
+
+#: trac/admin/web_ui.py:242
 msgid "Invalid log type"
-msgstr ""
-
-#: trac/admin/web_ui.py:249
+msgstr "Niepoprawny rodzaj dziennika"
+
+#: trac/admin/web_ui.py:253
 #, python-format
 msgid "Unknown log level %(level)s"
-msgstr ""
-
-#: trac/admin/web_ui.py:250
+msgstr "Nieznany poziom logowania %(level)s"
+
+#: trac/admin/web_ui.py:254
 msgid "Invalid log level"
-msgstr ""
-
-#: trac/admin/web_ui.py:266
+msgstr "Niepoprawny poziom logowania"
+
+#: trac/admin/web_ui.py:270
 msgid "You must specify a log file"
-msgstr ""
-
-#: trac/admin/web_ui.py:267
+msgstr "Muszisz określić plik dziennika"
+
+#: trac/admin/web_ui.py:271
 msgid "Missing field"
-msgstr ""
-
-#: trac/admin/web_ui.py:296 trac/admin/templates/admin_perms.html:9
+msgstr "Brakujące pole"
+
+#: trac/admin/web_ui.py:300 trac/admin/templates/admin_perms.html:9
 msgid "Permissions"
-msgstr ""
-
-#: trac/admin/web_ui.py:310
+msgstr "Uprawnienia"
+
+#: trac/admin/web_ui.py:314
 msgid "All upper-cased tokens are reserved for permission names"
 msgstr ""
-
-#: trac/admin/web_ui.py:317
+"Wszystkie ciągi znaków pisane wielkimi literami są zarezerwowane dla nazw"
+" uprawnień"
+
+#: trac/admin/web_ui.py:321
 msgid "Unknown action"
-msgstr ""
-
-#: trac/admin/web_ui.py:324
+msgstr "Nieznana akcja"
+
+#: trac/admin/web_ui.py:328
 #, python-format
 msgid "Permission \"%(action)s\" was already granted to \"%(subject)s\""
-msgstr ""
-
-#: trac/admin/web_ui.py:343
+msgstr "Uprawnienie \"%(action)s\" zostało już przyznane dla \"%(subject)s\""
+
+#: trac/admin/web_ui.py:347
 #, python-format
 msgid "\"%(subject)s\" was already added to group \"%(group)s\""
-msgstr ""
-
-#: trac/admin/web_ui.py:379 trac/admin/templates/admin_plugins.html:9
+msgstr "\"%(subject)s\" został już dodany do grupy \"%(group)s\""
+
+#: trac/admin/web_ui.py:383 trac/admin/templates/admin_plugins.html:9
 msgid "Plugins"
-msgstr ""
-
-#: trac/admin/web_ui.py:413
+msgstr "Rozszerzenia"
+
+#: trac/admin/web_ui.py:417
 msgid "Uploaded file is not a Python source file or egg"
 msgstr ""
-
-#: trac/admin/web_ui.py:418
+"Wczytany plik nie jest poprawnym plikiem zródłowym lub biblioteką języka "
+"Python"
+
+#: trac/admin/web_ui.py:422
 #, python-format
 msgid "Plugin %(name)s already installed"
-msgstr ""
+msgstr "Rozszerzenie %(name)s jest już zainstalowane"
 
 #: trac/admin/templates/admin.html:10
 msgid "Administration:"
-msgstr ""
+msgstr "Administracja:"
 
 #: trac/admin/templates/admin_basics.html:9
 msgid "Basics"
-msgstr ""
+msgstr "Podstawowe ustawienia"
 
 #: trac/admin/templates/admin_basics.html:17
 msgid "Project"
-msgstr ""
+msgstr "Projekt"
 
 #: trac/admin/templates/admin_basics.html:19
 #: trac/admin/templates/admin_components.html:37
 #: trac/admin/templates/admin_versions.html:21
 #: trac/admin/templates/admin_versions.html:56
 msgid "Name:"
-msgstr ""
+msgstr "Nazwa:"
 
 #: trac/admin/templates/admin_basics.html:24
 msgid "URL:"
-msgstr ""
+msgstr "Adres URL:"
 
 #: trac/admin/templates/admin_basics.html:29
 #: trac/ticket/templates/ticket.html:291
 msgid "Description:"
-msgstr ""
+msgstr "Opis:"
 
 #: trac/admin/templates/admin_basics.html:36
 #: trac/admin/templates/admin_components.html:99
 #: trac/admin/templates/admin_plugins.html:102
 #: trac/admin/templates/admin_versions.html:94
 msgid "Apply changes"
-msgstr ""
+msgstr "Zapisz zmiany"
 
 #: trac/admin/templates/admin_components.html:10
 msgid "Components"
-msgstr ""
+msgstr "Komponenty"
 
 #: trac/admin/templates/admin_components.html:14
 msgid "Manage Components"
-msgstr ""
+msgstr "Zarządzanie komponentami"
 
 #: trac/admin/templates/admin_components.html:18
 msgid "Owner:"
-msgstr ""
+msgstr "Właściciel"
 
 #: trac/admin/templates/admin_components.html:35
 msgid "Modify Component:"
-msgstr ""
+msgstr "Modyfikacja komponentu:"
 
 #: trac/admin/templates/admin_components.html:42
 msgid ""
 "        [1:WikiFormatting]\n"
 "        here):"
 msgstr ""
+"Opis (możesz używać formatowania takiego jak na stronach Wiki, więcej "
+"informacji znajdziesz [1:tutaj])"
 
 #: trac/admin/templates/admin_components.html:55
 #: trac/admin/templates/admin_enums.html:23
 #: trac/admin/templates/admin_milestones.html:65
 #: trac/admin/templates/admin_versions.html:45
 #: trac/templates/attachment.html:49 trac/templates/attachment.html:62
-#: trac/ticket/templates/milestone_delete.html:33
+#: trac/ticket/templates/milestone_delete.html:34
 #: trac/ticket/templates/milestone_edit.html:91
 #: trac/ticket/templates/report_delete.html:20
 #: trac/ticket/templates/report_edit.html:42
 #: trac/wiki/templates/wiki_edit.html:35 trac/wiki/templates/wiki_edit.html:45
 #: trac/wiki/templates/wiki_edit.html:133
 msgid "Cancel"
-msgstr ""
+msgstr "Anuluj"
 
 #: trac/admin/templates/admin_components.html:56
 #: trac/admin/templates/admin_enums.html:24
 #: trac/admin/templates/admin_milestones.html:66
 #: trac/admin/templates/admin_versions.html:46
 msgid "Save"
-msgstr ""
+msgstr "Zapisz"
 
 #: trac/admin/templates/admin_components.html:64
 msgid "Add Component:"
-msgstr ""
+msgstr "Dodaj komponent"
 
 #: trac/admin/templates/admin_components.html:70
 #: trac/admin/templates/admin_enums.html:32
 #: trac/admin/templates/admin_enums.html:37
 #: trac/admin/templates/admin_milestones.html:90
-#: trac/admin/templates/admin_perms.html:44
-#: trac/admin/templates/admin_perms.html:66
+#: trac/admin/templates/admin_perms.html:38
+#: trac/admin/templates/admin_perms.html:60
 #: trac/admin/templates/admin_versions.html:67
 msgid "Add"
-msgstr ""
+msgstr "Dodaj"
 
 #: trac/admin/templates/admin_components.html:80
 #: trac/admin/templates/admin_enums.html:47
 #: trac/admin/templates/admin_versions.html:77 trac/templates/about.html:66
 #: trac/templates/error.html:162
 msgid "Name"
-msgstr ""
+msgstr "Nazwa"
 
 #: trac/admin/templates/admin_components.html:80
 msgid "Owner"
-msgstr ""
+msgstr "Właściciel"
 
 #: trac/admin/templates/admin_components.html:80
 #: trac/admin/templates/admin_enums.html:47
 #: trac/admin/templates/admin_milestones.html:100
 #: trac/admin/templates/admin_versions.html:77
 msgid "Default"
-msgstr ""
+msgstr "Domyślny"
 
 #: trac/admin/templates/admin_components.html:98
 #: trac/admin/templates/admin_enums.html:68
 #: trac/admin/templates/admin_milestones.html:123
-#: trac/admin/templates/admin_perms.html:93
+#: trac/admin/templates/admin_perms.html:87
 #: trac/admin/templates/admin_versions.html:93
 msgid "Remove selected items"
-msgstr ""
+msgstr "Usuń zaznaczone elementy"
 
 #: trac/admin/templates/admin_components.html:101
 #: trac/admin/templates/admin_enums.html:71
 "You can remove all items from this list to completely hide this\n"
 "       field from the user interface."
 msgstr ""
+"Możesz usunąć wszystkie elementy z tej listy, aby to pole nie było "
+"widoczne dla użytkowników systemu Trac"
 
 #: trac/admin/templates/admin_components.html:107
 #: trac/admin/templates/admin_enums.html:77
 "As long as you don't add any items to the list, this field\n"
 "      will remain completely hidden from the user interface."
 msgstr ""
+"Dopóki nie dodasz żadnych elementów do listy, to pole pozostanie "
+"niewidoczne dla użytkowników systemu Trac"
 
 #: trac/admin/templates/admin_enums.html:13
 msgid "Manage"
-msgstr ""
+msgstr "Zarządzaj"
 
 #: trac/admin/templates/admin_enums.html:18
 msgid "Modify"
-msgstr ""
+msgstr "Modyfikuj"
 
 #: trac/admin/templates/admin_enums.html:47
 msgid "Order"
-msgstr ""
+msgstr "Sortowanie"
 
 #: trac/admin/templates/admin_logging.html:25 trac/templates/about.html:61
 msgid "Configuration"
-msgstr ""
+msgstr "Konfiguracja"
 
 #: trac/admin/templates/admin_logging.html:27
 msgid "Type:"
-msgstr ""
+msgstr "Typ:"
 
 #: trac/admin/templates/admin_logging.html:36
 msgid "Log level:"
-msgstr ""
+msgstr "Poziom logowania"
 
 #: trac/admin/templates/admin_logging.html:44
 msgid "Log file:"
-msgstr ""
+msgstr "Plik dziennika"
 
 #: trac/admin/templates/admin_logging.html:47
 msgid "If you specify a relative path, the log file will be stored inside the"
 msgstr ""
+"Jeżeli podasz względną ścieżkę, plik dziennika zostanie umieszczony w "
+"katalogu"
 
 #: trac/admin/templates/admin_logging.html:49
 msgid "log"
-msgstr ""
+msgstr "log"
 
 #: trac/admin/templates/admin_logging.html:49
 msgid "directory of the project environment ("
-msgstr ""
+msgstr "bieżącego projektu ("
 
 #: trac/admin/templates/admin_milestones.html:10 trac/ticket/roadmap.py:503
 msgid "Milestones"
-msgstr ""
+msgstr "Etapy rozwoju"
 
 #: trac/admin/templates/admin_milestones.html:14
 msgid "Manage Milestones"
-msgstr ""
+msgstr "Zarządanie etapami"
 
 #: trac/admin/templates/admin_milestones.html:19
 msgid "Modify Milestone:"
-msgstr ""
+msgstr "Modyfikacja etapu:"
 
 #: trac/admin/templates/admin_milestones.html:24
 #: trac/admin/templates/admin_milestones.html:82
 #: trac/ticket/templates/milestone_edit.html:51
 msgid "Due:"
-msgstr ""
+msgstr "Planowana data zakończenia"
 
 #: trac/admin/templates/admin_milestones.html:27
 #: trac/admin/templates/admin_milestones.html:41
 #: trac/ticket/templates/milestone_edit.html:54
 #: trac/ticket/templates/milestone_edit.html:66
 msgid "Format:"
-msgstr ""
+msgstr "Format daty:"
 
 #: trac/admin/templates/admin_milestones.html:33
 #: trac/ticket/templates/milestone_edit.html:59
 msgid "Completed:"
-msgstr ""
+msgstr "Data zakończenia:"
 
 #: trac/admin/templates/admin_milestones.html:55
 #: trac/admin/templates/admin_versions.html:35
 #: trac/ticket/templates/milestone_edit.html:82
 msgid "Description (you may use [1:WikiFormatting] here):"
 msgstr ""
+"Opis (możesz używać formatowania takiego jak na stronach Wiki, więcej "
+"informacji znajdziesz [1:tutaj])"
 
 #: trac/admin/templates/admin_milestones.html:75
 msgid "Add Milestone:"
-msgstr ""
+msgstr "Dodaj etap:"
 
 #: trac/admin/templates/admin_milestones.html:100
 msgid "Due"
-msgstr ""
+msgstr "Planowana data zakończenia"
 
 #: trac/admin/templates/admin_milestones.html:100
 #: trac/ticket/templates/milestone_view.html:25
 #: trac/ticket/templates/roadmap.html:38
 msgid "Completed"
-msgstr ""
+msgstr "Data zakończenia"
 
 #: trac/admin/templates/admin_perms.html:13
 msgid "Manage Permissions"
-msgstr ""
-
-#: trac/admin/templates/admin_perms.html:15
-msgid "Note that"
-msgstr ""
-
-#: trac/admin/templates/admin_perms.html:16
-#: trac/admin/templates/admin_perms.html:75
-msgid "Subject"
-msgstr ""
-
-#: trac/admin/templates/admin_perms.html:16 trac/ticket/templates/query.html:60
-msgid "or"
-msgstr ""
-
-#: trac/admin/templates/admin_perms.html:16
-msgid "Group"
-msgstr ""
-
-#: trac/admin/templates/admin_perms.html:16
-msgid "names can't be all upper cased,"
-msgstr ""
-
-#: trac/admin/templates/admin_perms.html:16
-msgid "as this is reserved for permission names."
-msgstr ""
-
-#: trac/admin/templates/admin_perms.html:24
+msgstr "Zarządzaj uprawnieniami"
+
+#: trac/admin/templates/admin_perms.html:18
 msgid "Grant Permission:"
-msgstr ""
-
-#: trac/admin/templates/admin_perms.html:27
-#: trac/admin/templates/admin_perms.html:54
+msgstr "Przyznanie uprawnienia"
+
+#: trac/admin/templates/admin_perms.html:21
+#: trac/admin/templates/admin_perms.html:48
 msgid "Subject:"
-msgstr ""
-
-#: trac/admin/templates/admin_perms.html:31
+msgstr "Temat:"
+
+#: trac/admin/templates/admin_perms.html:25
 msgid "Action:"
-msgstr ""
-
-#: trac/admin/templates/admin_perms.html:39
+msgstr "Akcja:"
+
+#: trac/admin/templates/admin_perms.html:33
 msgid ""
 "Grant permission for an action to a subject, which can be either a user\n"
 "     or a group."
 msgstr ""
-
-#: trac/admin/templates/admin_perms.html:51
+"Nadaj uprawnienia do wykonania określonych akcji dla obiektu, gdzie "
+"obiekt może być zarówno użytkownikiem jak i grupą."
+
+#: trac/admin/templates/admin_perms.html:45
 msgid "Add Subject to Group:"
-msgstr ""
-
-#: trac/admin/templates/admin_perms.html:58
+msgstr "Dodaj obiekt do grupy:"
+
+#: trac/admin/templates/admin_perms.html:52
 msgid "Group:"
-msgstr ""
-
-#: trac/admin/templates/admin_perms.html:62
+msgstr "Grupa:"
+
+#: trac/admin/templates/admin_perms.html:56
 msgid "Add a user or group to an existing permission group."
-msgstr ""
-
-#: trac/admin/templates/admin_perms.html:75
+msgstr "Dodaj użytkownika lub inną grupę do istniejącej grupy."
+
+#: trac/admin/templates/admin_perms.html:69
+#: trac/admin/templates/admin_perms.html:92
+msgid "Subject"
+msgstr "Obiekt"
+
+#: trac/admin/templates/admin_perms.html:69
 #: trac/ticket/templates/ticket.html:365
 msgid "Action"
+msgstr "Akcja"
+
+#: trac/admin/templates/admin_perms.html:91
+msgid "Note that"
+msgstr "Proszę zwrócić uwagę, że nazwy dla"
+
+#: trac/admin/templates/admin_perms.html:92 trac/ticket/templates/query.html:60
+msgid "or"
+msgstr "lub"
+
+#: trac/admin/templates/admin_perms.html:92
+msgid "Group"
+msgstr "grupy"
+
+#: trac/admin/templates/admin_perms.html:92
+msgid ""
+"names can't be all upper-case,\n"
+"   as that is reserved for permission names."
 msgstr ""
+"nie mogą zawierać wielkich liter, ponieważ ten styl zarezerwowany jest "
+"dla nazw uprawnień."
 
 #: trac/admin/templates/admin_plugins.html:17
 msgid "Manage Plugins"
-msgstr ""
+msgstr "Zarządzaj uprawnieniami"
 
 #: trac/admin/templates/admin_plugins.html:21
 msgid "Install Plugin:"
-msgstr ""
+msgstr "Instalacja rozszerzenia:"
 
 #: trac/admin/templates/admin_plugins.html:23
 msgid "File:"
-msgstr ""
+msgstr "Plik:"
 
 #: trac/admin/templates/admin_plugins.html:28
 msgid ""
 "The web server does not have sufficient permissions to store files in\n"
 "      the environment plugins directory."
 msgstr ""
+"Aplikacja serwera nie ma wystarczających uprawnień do zapisywania plików "
+"rozszerzeń w katalogu projektu."
 
 #: trac/admin/templates/admin_plugins.html:32
 msgid "Upload a plugin packaged as Python egg."
-msgstr ""
+msgstr "Zainstaluj rozszerzenie, jako spakowaną bibliotekę Python'a (Python egg)."
 
 #: trac/admin/templates/admin_plugins.html:37
 msgid "Install"
-msgstr ""
+msgstr "Instaluj"
 
 #: trac/admin/templates/admin_plugins.html:49
 msgid "Uninstall"
-msgstr ""
+msgstr "Odinstaluj"
 
 #: trac/admin/templates/admin_plugins.html:59 trac/templates/diff_view.html:43
 #: trac/versioncontrol/templates/changeset.html:97
 msgid "Author:"
-msgstr ""
+msgstr "Autor:"
 
 #: trac/admin/templates/admin_plugins.html:68
 msgid "Home page:"
-msgstr ""
+msgstr "Strona domowa:"
 
 #: trac/admin/templates/admin_plugins.html:75
 msgid "License:"
-msgstr ""
+msgstr "Licencja:"
 
 #: trac/admin/templates/admin_plugins.html:82
 #, fuzzy
 
 #: trac/admin/templates/admin_plugins.html:82
 msgid "Enabled"
-msgstr ""
+msgstr "Aktywny"
 
 #: trac/admin/templates/admin_versions.html:10
 msgid "Versions"
-msgstr ""
+msgstr "Wersje"
 
 #: trac/admin/templates/admin_versions.html:14
 msgid "Manage Versions"
-msgstr ""
+msgstr "Zarządzaj wersjami"
 
 #: trac/admin/templates/admin_versions.html:19
 msgid "Modify Version:"
-msgstr ""
+msgstr "Modyfikacja wersji:"
 
 #: trac/admin/templates/admin_versions.html:26
 msgid "Date:"
-msgstr ""
+msgstr "Data:"
 
 #: trac/admin/templates/admin_versions.html:54
 msgid "Add Version:"
-msgstr ""
+msgstr "Dodaj wersję:"
 
 #: trac/admin/templates/admin_versions.html:59
 msgid "Released:"
-msgstr ""
+msgstr "Data opublikowania:"
 
 #: trac/admin/templates/admin_versions.html:77
 msgid "Released"
-msgstr ""
+msgstr "Data opublikowania"
 
 #: trac/db/api.py:98
 #, python-format
 msgid "Unsupported database type \"%(scheme)s\""
-msgstr ""
+msgstr "Nieobsługiwany typ bazy danych \"%(scheme)s\""
 
 #: trac/db/api.py:121
 msgid "Database connection string must start with scheme:/"
-msgstr ""
+msgstr "Nazwa połącznia z bazą danych musi zaczynać się od \"scheme:/\""
 
 #: trac/db/pool.py:113
 #, python-format
 msgid "Unable to get database connection within %(time)d seconds"
-msgstr ""
+msgstr "Nie udało się nawiązać połączenia z bazą danych przez %(time)d sekund."
 
 #: trac/db/sqlite_backend.py:133
 #, python-format
 msgid "Database already exists at %(path)s"
-msgstr ""
+msgstr "Baza danych juz istnieje w lokalizacji %(path)s"
 
 #: trac/db/sqlite_backend.py:161
 #, python-format
 msgid "Database \"%(path)s\" not found."
-msgstr ""
+msgstr "Baza danych nie została odnaleziona w lokalizacji \"%(path)s\""
 
 #: trac/db/sqlite_backend.py:170
 #, python-format
 "The user %(user)s requires read _and_ write permission to the database "
 "file %(path)s and the directory it is located in."
 msgstr ""
+"Użytkownik %(user)s musi mieć nadane uprawnienia do odzczytu i zapisu "
+"pliku bazy danych %(path)s oraz do katalogu w którym jest ona "
+"umieszczona."
 
 #: trac/mimeview/api.py:553 trac/mimeview/api.py:563
 #, python-format
 msgid "No available MIME conversions from %(old)s to %(new)s"
-msgstr ""
+msgstr "Konwersja MIME z %(old)s do %(new)s nie jest możliwa."
 
 #: trac/mimeview/patch.py:55
 msgid "Invalid unified diff content"
-msgstr ""
+msgstr "Niepoprawna zawartość pliku diff"
 
 #: trac/mimeview/php.py:98
 msgid ""
 "You appear to be using the PHP CGI binary. Trac requires the CLI version "
 "for syntax highlighting."
 msgstr ""
+"Podświetlanie składni dla plików repozytorium nie będzie działać "
+"ponieważ, że serwer na którym został umieszczony System Trac używa modułu"
+" PHP jako CGI. System Trac do poprawnego działania wymaga, aby moduł PHP "
+"osadzony był jako CLI."
 
 #: trac/mimeview/rst.py:60
 msgid "Docutils not found"
-msgstr ""
+msgstr "Pakiet Docutils nie został odnaleziony"
 
 #: trac/mimeview/rst.py:62
 #, python-format
 msgid "Docutils version >= %(version)s required, %(found)s found"
 msgstr ""
+"Pakiet Docutils wymagany jest w wersji >= %(version)s, została "
+"odnaleziona wersja %(found)s"
 
 #: trac/prefs/web_ui.py:54 trac/prefs/templates/prefs.html:16
 msgid "Preferences"
-msgstr ""
+msgstr "Ustawienia"
 
 #: trac/prefs/web_ui.py:77
 msgid "Unknown preference panel"
-msgstr ""
+msgstr "Nieznany panel ustawień"
 
 #: trac/prefs/web_ui.py:90 trac/prefs/templates/prefs_datetime.html:9
 msgid "Date & Time"
-msgstr ""
+msgstr "Data i czas"
 
 #: trac/prefs/web_ui.py:91 trac/prefs/templates/prefs_keybindings.html:9
 msgid "Keyboard Shortcuts"
-msgstr ""
+msgstr "Skróty klawiszowe"
 
 #: trac/prefs/web_ui.py:93 trac/prefs/templates/prefs_language.html:9
 msgid "Language"
-msgstr ""
+msgstr "Język"
 
 #: trac/prefs/web_ui.py:95 trac/prefs/templates/prefs_advanced.html:9
 msgid "Advanced"
-msgstr ""
+msgstr "Zaawansowane"
 
 #: trac/prefs/templates/prefs.html:10
 msgid "Preferences:"
-msgstr ""
+msgstr "Ustawienia:"
 
 #: trac/prefs/templates/prefs.html:17
 msgid ""
 " be\n"
 "   restored on subsequent visits."
 msgstr ""
+"Ta strona pozwala Ci na spersonalizowanie ustawie tej strony.Wszystkie "
+"ustawienia są przechowywane po stronie serwera i identyfikowane przy "
+"użyciu mechaniuzmu ciasteczek. System ten pozwala na zachowanie Twoich "
+"ustawień pomiędzy wizytami."
 
 #: trac/prefs/templates/prefs.html:33
 msgid "Save changes"
-msgstr ""
+msgstr "Zapisz zmiany"
 
 #: trac/prefs/templates/prefs_advanced.html:14
 msgid "Session key:"
-msgstr ""
+msgstr "Klucz sesji:"
 
 #: trac/prefs/templates/prefs_advanced.html:18
 msgid ""
 "   easier to remember at any time if you wish to load your settings\n"
 "   in a different web browser."
 msgstr ""
+"Klucz sesji jest używany do prawidłowej identyfikacji prywatnych ustawień"
+" przechowywanych po stronie serwera. Pomimo, że domyślnie jest generowany"
+" jako losowy ciąg znaków, możesz mu nadać bardziej przyjazną nazwę, aby "
+"łatwiej go zamapiętać. Następnym razem będziesz mógł odczytać zapisane "
+"prywatne ustawienia w innej przeglądarce przy użyciu tego klucza."
 
 #: trac/prefs/templates/prefs_advanced.html:26
 msgid "Restore session:"
-msgstr ""
+msgstr "Odtworzenie sesji:"
 
 #: trac/prefs/templates/prefs_advanced.html:29
 msgid "Load"
-msgstr ""
+msgstr "Wczytaj"
 
 #: trac/prefs/templates/prefs_advanced.html:30
 msgid ""
 "between\n"
 "   multiple computers and web browsers."
 msgstr ""
+"Możesz odczytać wcześniej zapisane dane poprzez wprowadzenie swojego "
+"klucza sesji. Pozwala to na współdzielenie prywatnych ustawień pomiędzy "
+"przeglądarkami bez konieczności logowania."
 
 #: trac/prefs/templates/prefs_datetime.html:15
 msgid "Time zone:"
-msgstr ""
+msgstr "Strefa czasowa:"
 
 #: trac/prefs/templates/prefs_datetime.html:17
 msgid "Default time zone"
-msgstr ""
+msgstr "Domyślna strefa czasowa"
 
 #: trac/prefs/templates/prefs_datetime.html:24
 msgid ""
 "   dates and times displayed on this site to use your time zone\n"
 "   instead of that of the server."
 msgstr ""
+"Ustawienie strefy czasowej spowoduje, że wszystkie znaczniki czasu i daty"
+" będą wyświetlane tak jak zdefiniowana strefa czasowa lokalna, a nie jak "
+"strefa czasowa ustawiona po stronie serwera."
 
 #: trac/prefs/templates/prefs_datetime.html:28
 msgid "Example: The current time is"
-msgstr ""
+msgstr "Przykład: w tej chwili jest "
 
 #: trac/prefs/templates/prefs_datetime.html:29
 msgid "(UTC)."
-msgstr ""
+msgstr "(Wg. czasu UTC)."
 
 #: trac/prefs/templates/prefs_datetime.html:30
+#, fuzzy
 msgid "In"
-msgstr ""
+msgstr ", w funkcji"
 
 #: trac/prefs/templates/prefs_datetime.html:31
+#, fuzzy
 msgid "time zone"
-msgstr ""
+msgstr "Strefa czasowa:"
 
 #: trac/prefs/templates/prefs_datetime.html:31
 msgid ", this would be displayed as"
-msgstr ""
+msgstr ", będzie wyświetlone jako"
 
 #: trac/prefs/templates/prefs_datetime.html:35
 msgid ""
 "Note: Universal Co-ordinated Time (UTC) is also known as Greenwich Mean "
 "Time (GMT)."
 msgstr ""
+"Uwaga: Czas uniwersalny UTC jest również oznaczany jako GMT (Czas "
+"Greenwich)."
 
 #: trac/prefs/templates/prefs_datetime.html:36
 msgid ""
 "A positive offset is used to indicate a timezone at the east of "
 "Greenwich, i.e. ahead of Universal Time."
 msgstr ""
+"Wartość dodatnia oznacza przesunięcie na wschód od Greenwichm natomiast "
+"wartość ujemna oznacza przesunięcie na zachód względem Greenwich."
 
 #: trac/prefs/templates/prefs_general.html:15
 msgid "Full name:"
-msgstr ""
+msgstr "Imię i nazwisko:"
 
 #: trac/prefs/templates/prefs_general.html:20
 msgid "Email address:"
-msgstr ""
+msgstr "Adres email:"
 
 #: trac/prefs/templates/prefs_general.html:26
 msgid ""
 "This information is used to automatically populate some forms\n"
 "    on this site with your contact details."
 msgstr ""
+"Podanie tych infornacji pozwoli na wstępne uzupełnienie danych w "
+"wysyłanych formularzach z tej strony."
 
 #: trac/prefs/templates/prefs_general.html:30
 msgid ""
 "    email address and full name, which is used for email\n"
 "    notification and RSS feeds, for example."
 msgstr ""
+"Informacje z tego formularza zostaną użyte w celu powiązania Twojego "
+"adresu e-mail z loginem aby lepiej dostosować powiadomenia za pomocą "
+"maili lub strumieni RSS."
 
 #: trac/prefs/templates/prefs_keybindings.html:17
 msgid "Enable access keys"
-msgstr ""
+msgstr "Włącz dostęp przy użyciu klawiszy skrótów"
 
 #: trac/prefs/templates/prefs_keybindings.html:20
 msgid ""
 "   cause conflicts with shortcuts provided by the desktop system or\n"
 "   web browser, they are disabled by default. See"
 msgstr ""
+"Strona ta umożliwia korzystanie z klawiuszy skrótu, aby przyspieszyć "
+"dostęp do wybranych funkcji. Jednakże należy zwrócić uwagę, że "
+"uaktywnienie tych skrótów może spowodować konflikty z klawiszami skrótu "
+"przeglądarki lub całego systemu operacyjnego. Opcja ta domyślnie jest "
+"nieaktywna. Zobacz"
 
 #: trac/prefs/templates/prefs_keybindings.html:24
 msgid "TracAccessibility"
-msgstr ""
+msgstr "TracAccessibility"
 
 #: trac/prefs/templates/prefs_keybindings.html:24
 msgid "for more information on access keys."
-msgstr ""
+msgstr "aby uzyskać więcej informacji na ten temat."
 
 #: trac/prefs/templates/prefs_language.html:14
 msgid "Language:"
-msgstr ""
+msgstr "Język:"
 
 #: trac/prefs/templates/prefs_language.html:16
 msgid "default language"
-msgstr ""
+msgstr "domyślny język"
 
 #: trac/prefs/templates/prefs_language.html:21
 msgid ""
 "   displayed on this site to use your language instead of that of the\n"
 "   server."
 msgstr ""
+"Ustawienie własnego języka spowoduje, że wszystkie informację będą "
+"wyświetlane w wybranym języku, a nie języku ustawionym po stronie "
+"serwera."
 
 #: trac/prefs/templates/prefs_language.html:25
 msgid ""
 "The 'default language' option uses the browser's\n"
 "    language negotiation feature to select the appropriate language."
 msgstr ""
+"Opcja 'domyślny język' używa wbudowanej w przeglądarkę funkcji "
+"automnatycznej negocjacji najlepie dobranego języka."
 
 #: trac/prefs/templates/prefs_pygments.html:9
 msgid "Pygments Theme"
-msgstr ""
+msgstr "Wygląd dla Pygments"
 
 #: trac/prefs/templates/prefs_pygments.html:36
 msgid ""
 "The Pygments syntax highlighter can be used with\n"
 "   different coloring themes."
 msgstr ""
+"Pakiet Pygments, może używać wielu zdefiniowanych składni kolorowania "
+"plików znajdujących się w repozytorium."
 
 #: trac/prefs/templates/prefs_pygments.html:38
 msgid "Theme:"
-msgstr ""
+msgstr "Wygląd:"
 
 #: trac/prefs/templates/prefs_pygments.html:43
 #, fuzzy
 #, python-format
 msgid "Search query too short. Query must be at least %(num)s characters long."
 msgstr ""
+"Fraza zapytania jest za krótka. Fraza musi składać się z conajmniej "
+"%(num)s znaków."
 
 #: trac/search/web_ui.py:102
 msgid "Search Error"
-msgstr ""
-
-#: trac/search/web_ui.py:137 trac/ticket/query.py:659 trac/ticket/report.py:316
+msgstr "Bład podczas wyszukiwania"
+
+#: trac/search/web_ui.py:137 trac/ticket/query.py:654 trac/ticket/report.py:316
 msgid "Next Page"
-msgstr ""
-
-#: trac/search/web_ui.py:143 trac/ticket/query.py:664 trac/ticket/report.py:320
+msgstr "Następna strona"
+
+#: trac/search/web_ui.py:143 trac/ticket/query.py:659 trac/ticket/report.py:320
 msgid "Previous Page"
-msgstr ""
+msgstr "Poprzednia strona"
 
 #: trac/search/web_ui.py:185
 #, python-format
 msgid "Browse repository path %(path)s"
-msgstr ""
+msgstr "Przeglądaj scieżkę '%(path)s' w repozytorum"
 
 #: trac/search/templates/search.html:10 trac/search/templates/search.html:40
 #: trac/ticket/templates/query_results.html:21
 #: trac/ticket/templates/report_view.html:44
 msgid "Results"
-msgstr ""
+msgstr "Wyniki"
 
 #: trac/search/templates/search.html:48
 msgid "Quickjump to"
-msgstr ""
+msgstr "Przejdź do"
 
 #: trac/search/templates/search.html:56
 msgid "By"
-msgstr ""
+msgstr "przez"
 
 #: trac/search/templates/search.html:65
 #: trac/ticket/templates/report_view.html:166
 msgid "No matches found."
-msgstr ""
+msgstr "Szukana fraza nie została odnaleziona"
 
 #: trac/search/templates/search.html:70
-#: trac/ticket/templates/milestone_delete.html:38
+#: trac/ticket/templates/milestone_delete.html:39
 #: trac/ticket/templates/milestone_edit.html:95
 #: trac/ticket/templates/milestone_view.html:96
 #: trac/ticket/templates/query.html:238
 #: trac/versioncontrol/templates/diff_form.html:62
 #: trac/versioncontrol/templates/revisionlog.html:168
 msgid "Note:"
-msgstr ""
+msgstr "Podpowiedź:"
 
 #: trac/search/templates/search.html:70
-#: trac/ticket/templates/milestone_delete.html:38
+#: trac/ticket/templates/milestone_delete.html:39
 #: trac/ticket/templates/milestone_edit.html:95
 #: trac/ticket/templates/milestone_view.html:96
 #: trac/ticket/templates/query.html:238
 #: trac/versioncontrol/templates/diff_form.html:62
 #: trac/versioncontrol/templates/revisionlog.html:168
 msgid "See"
-msgstr ""
+msgstr "Zobacz"
 
 #: trac/search/templates/search.html:70
 msgid "TracSearch"
-msgstr ""
+msgstr "TracSearch"
 
 #: trac/search/templates/search.html:70
 msgid "for help on searching."
-msgstr ""
+msgstr ", aby uzyskać więcej informacji na temat sposobów wyszukiwania."
 
 #: trac/templates/about.html:23
 msgid "Trac: Integrated SCM & Project Management"
-msgstr ""
+msgstr "System Trac: Zintegrowany system zarządzania Projektami"
 
 #: trac/templates/about.html:27
 msgid ""
 "\n"
 "    and changes within a project."
 msgstr ""
+"System Trac wykorzystuje interfejs WWW, aby ułatwić i wspomóc zarządzanie"
+" projektem. Oprócz tego umożliwia śledzenie zgłoszonych błędów i usterek."
+" W System Trac wbudowany został kompletny system Wiki, który ma na celu "
+"lepsze i pełniejsze wykorzystywanie systemu zarządzania wersjonowaniem "
+"oprogramowania. Oprócz tego z systemem zostało zintegrowanych wiele "
+"innych narzędzi, które pozwalają osobom pracującym jak najlepiej "
+"wykorzystać swoje możliwości, aby przede wszystkim skupić się nad "
+"rozwojem tworzonego projektu."
 
 #: trac/templates/about.html:33
 msgid "Trac is distributed under the modified BSD License."
 msgstr ""
+"System Trac jest rozpowszechniany na podstawie zmodyfikowanej licencji "
+"BSD (modified BSD License)."
 
 #: trac/templates/about.html:33
 msgid "The complete text of the license can be found"
-msgstr ""
+msgstr "Tekst licencji można odnaleźć pod tym"
 
 #: trac/templates/about.html:35
 msgid "online"
-msgstr ""
+msgstr "adresem"
 
 #: trac/templates/about.html:35
 msgid "as well as in the"
-msgstr ""
+msgstr ", jak również w pliku "
 
 #: trac/templates/about.html:36
 msgid "COPYING"
-msgstr ""
+msgstr "COPYING"
 
 #: trac/templates/about.html:36
 msgid "file included in the distribution."
-msgstr ""
+msgstr "załączonym do projektu."
 
 #: trac/templates/about.html:38
 msgid "python powered"
-msgstr ""
+msgstr "Oparty na języku Python"
 
 #: trac/templates/about.html:41
 msgid "Please visit the Trac open source project:"
-msgstr ""
+msgstr "Stronę projektu możesz odnaleźć pod adresem:"
 
 #: trac/templates/about.html:42
 msgid "http://trac.edgewall.org/"
-msgstr ""
+msgstr "http://trac.edgewall.org/"
 
 #: trac/templates/about.html:51
 msgid "System Information"
-msgstr ""
+msgstr "Informacja o systemie"
 
 #: trac/templates/about.html:65
 msgid "Section"
-msgstr ""
+msgstr "Sekcja"
 
 #: trac/templates/about.html:67 trac/templates/error.html:162
 msgid "Value"
-msgstr ""
+msgstr "Wartość"
 
 #: trac/templates/attachment.html:10
 msgid "Attachment"
-msgstr ""
+msgstr "Załącznik"
 
 #: trac/templates/attachment.html:17
 msgid "Add Attachment to"
-msgstr ""
+msgstr "Dodaj załącznik do"
 
 #: trac/templates/attachment.html:20
 msgid "(size limit"
-msgstr ""
+msgstr "(rozmiar pliku nie może przekroczyć"
 
 #: trac/templates/attachment.html:25
 msgid "Attachment Info"
-msgstr ""
+msgstr "Informacja o załączniku"
 
 #: trac/templates/attachment.html:28 trac/ticket/templates/ticket.html:246
 #: trac/wiki/templates/wiki_edit.html:105
 
 #: trac/templates/attachment.html:34
 msgid "Description of the file (optional):"
-msgstr ""
+msgstr "Opis pliku (opcjonalnie):"
 
 #: trac/templates/attachment.html:39
 msgid "Replace existing attachment of the same name"
-msgstr ""
+msgstr "Zastąp istniejący załacznik o takiej samej nazwie"
 
 #: trac/templates/attachment.html:48
 msgid "Add attachment"
-msgstr ""
+msgstr "Dodaj załącznik"
 
 #: trac/templates/attachment.html:56
 msgid "Are you sure you want to delete this attachment?"
-msgstr ""
+msgstr "Czy jesteś pewien, że chcesz usunąć wybrany załącznik?"
 
 #: trac/templates/attachment.html:56 trac/wiki/templates/wiki_delete.html:32
 msgid "This is an irreversible operation."
-msgstr ""
+msgstr "Operacja usunięcia jest ostateczna i nieodwracalna."
 
 #: trac/templates/attachment.html:63 trac/templates/attachment.html:103
 msgid "Delete attachment"
-msgstr ""
+msgstr "Usuń załącznik"
 
 #: trac/templates/attachment.html:78 trac/ticket/api.py:212
 #: trac/ticket/templates/ticket.html:165
 msgid "Description"
-msgstr ""
+msgstr "Opis"
 
 #: trac/templates/attachment.html:82
 msgid "(added by"
-msgstr ""
+msgstr "(dodany przez"
 
 #: trac/templates/attachment.html:83 trac/templates/diff_view.html:40
 #: trac/versioncontrol/templates/browser.html:104
 #: trac/versioncontrol/templates/changeset.html:96
 #: trac/wiki/templates/wiki_view.html:26
+#, fuzzy
 msgid "ago)"
-msgstr ""
+msgstr "temu."
 
 #: trac/templates/diff_div.html:53
 #: trac/versioncontrol/templates/browser.html:124
 msgid "Property"
-msgstr ""
+msgstr "Właściwość"
 
 #: trac/templates/diff_div.html:64 trac/ticket/templates/ticket.html:61
 #: trac/versioncontrol/templates/changeset.html:32
 msgid "to"
-msgstr ""
+msgstr "do"
 
 #: trac/templates/diff_div.html:69
 msgid "Differences"
-msgstr ""
+msgstr "Rożnice"
 
 #: trac/templates/diff_view.html:17
 msgid "Changes"
-msgstr ""
+msgstr "Zmiany"
 
 #: trac/templates/diff_view.html:18 trac/templates/diff_view.html:21
 msgid "between"
-msgstr ""
+msgstr "pomiędzy"
 
 #: trac/templates/diff_view.html:19 trac/templates/diff_view.html:25
 #: trac/templates/history_view.html:26 trac/ticket/templates/ticket.html:98
 #: trac/wiki/web_ui.py:519 trac/wiki/templates/wiki_view.html:25
 msgid "Version"
-msgstr ""
+msgstr "Wersja"
 
 #: trac/templates/diff_view.html:19 trac/templates/diff_view.html:22
 #: trac/timeline/templates/timeline.html:20
 msgid "and"
-msgstr ""
-
-#: trac/templates/diff_view.html:22 trac/ticket/web_ui.py:716
+msgstr "i"
+
+#: trac/templates/diff_view.html:22 trac/ticket/web_ui.py:719
 #: trac/ticket/templates/ticket.html:95
 msgid "Initial Version"
-msgstr ""
+msgstr "Wersja początkowa"
 
 #: trac/templates/diff_view.html:24
 #: trac/versioncontrol/templates/changeset.html:71
 msgid "from"
-msgstr ""
+msgstr "z"
 
 #: trac/templates/diff_view.html:25
 msgid "of"
-msgstr ""
+msgstr "z"
 
 #: trac/templates/diff_view.html:37
 #: trac/versioncontrol/templates/changeset.html:94
 msgid "Timestamp:"
-msgstr ""
+msgstr "Data i czas:"
 
 #: trac/templates/diff_view.html:39 trac/templates/diff_view.html:45
 #: trac/templates/diff_view.html:50
 msgid "(multiple changes)"
-msgstr ""
+msgstr "(wiele zmian)"
 
 #: trac/templates/diff_view.html:46
 msgid "(IP:"
-msgstr ""
+msgstr "(Adres IP:"
 
 #: trac/templates/diff_view.html:48
 msgid "Comment:"
-msgstr ""
+msgstr "Komentarz:"
 
 #: trac/templates/diff_view.html:56
 #: trac/versioncontrol/templates/changeset.html:151
 #: trac/versioncontrol/templates/revisionlog.html:70
 msgid "Legend:"
-msgstr ""
+msgstr "Legenda:"
 
 #: trac/templates/diff_view.html:58
 #: trac/versioncontrol/templates/changeset.html:153
 msgid "Unmodified"
-msgstr ""
+msgstr "Niezmieniony"
 
 #: trac/templates/diff_view.html:59
 #: trac/versioncontrol/templates/changeset.html:154
 #: trac/versioncontrol/templates/revisionlog.html:72
 msgid "Added"
-msgstr ""
+msgstr "Dodany"
 
 #: trac/templates/diff_view.html:60
 #: trac/versioncontrol/templates/changeset.html:155
 #: trac/versioncontrol/templates/revisionlog.html:74
 msgid "Removed"
-msgstr ""
-
-#: trac/templates/diff_view.html:61 trac/ticket/query.py:588
+msgstr "Usunięty"
+
+#: trac/templates/diff_view.html:61 trac/ticket/query.py:583
 #: trac/versioncontrol/templates/changeset.html:157
 #: trac/versioncontrol/templates/revisionlog.html:76
 msgid "Modified"
-msgstr ""
+msgstr "Zmieniony"
 
 #: trac/templates/error.html:60
 msgid ""
 "\n"
 "While doing a"
 msgstr ""
+"==== How to Reproduce ====\n"
+"\n"
+"While doing a"
 
 #: trac/templates/error.html:64
 msgid "operation on `"
-msgstr ""
+msgstr "operation on `"
 
 #: trac/templates/error.html:64
 msgid ""
 "\n"
 "''(please provide additional details here)''"
 msgstr ""
+"`, Trac issued an internal error.\n"
+"\n"
+"''(please provide additional details here)''"
 
 #: trac/templates/error.html:68
 msgid ""
 "Request parameters:\n"
 "{{{"
 msgstr ""
+"Request parameters:\n"
+"{{{"
 
 #: trac/templates/error.html:73
 msgid "==== System Information ===="
-msgstr ""
+msgstr "==== System Information ===="
 
 #: trac/templates/error.html:76
 msgid ""
 "==== Python Traceback ====\n"
 "{{{"
 msgstr ""
+"==== Python Traceback ====\n"
+"{{{"
 
 #: trac/templates/error.html:84
 msgid "Create"
-msgstr ""
+msgstr "Utwórz"
 
 #: trac/templates/error.html:99
 msgid "Oops…"
-msgstr ""
+msgstr "Track narobił BuuuBuuu..."
 
 #: trac/templates/error.html:101
 msgid "Trac detected an internal error:"
-msgstr ""
+msgstr "W Systemie Track wystąpił wewnętrzny błąd"
 
 #: trac/templates/error.html:106
 msgid ""
 "There was an internal error in Trac. It is recommended\n"
 "       that you inform your local"
 msgstr ""
+"Podczas przetwarzania żądania wystąpił wewnętrzny błąd systemu. Zalecamy "
+"poinformowanie"
 
 #: trac/templates/error.html:108
 msgid ""
 "Trac\n"
 "       administrator"
-msgstr ""
+msgstr "Administratora projektu"
 
 #: trac/templates/error.html:109
 msgid ""
 "and give him all the information he needs to\n"
 "       reproduce the issue."
 msgstr ""
+"i podanie mu wszystkich możliwych szczegółów, które później umożliwią "
+"odtworzenie tego błędu."
 
 #: trac/templates/error.html:114
 msgid "To that end, you could"
-msgstr ""
+msgstr "Możesz"
 
 #: trac/templates/error.html:114
 msgid ""
 "a ticket at this\n"
 "         site."
-msgstr ""
+msgstr "utworzyć nowe zgłoszenie błedu tutaj"
 
 #: trac/templates/error.html:118
 msgid "The action that triggered the error was:"
-msgstr ""
+msgstr "Zdarzenie, które spowodowało wystąpienie błędu:"
 
 #: trac/templates/error.html:124
 msgid ""
 "If you think this should work you can reproduce the problem,\n"
 "       you should consider reporting this to the Trac team."
 msgstr ""
+"Jeżeli wydaje Ci się, że wszystko powinno działać, a tak nie jest, to "
+"powinieneś rozważyć zgłoszenie tego błędu na stronie producenta tego "
+"systemu."
 
 #: trac/templates/error.html:126
 msgid ""
 "        [2:mailing list]\n"
 "        instead of filing a ticket."
 msgstr ""
+"Zanim jednak to zrobisz, spróbuj najpierw [1:poszukać] podobnych zdarzeń,"
+" gdyż jest bardzo prawdopodobne, że przed tobą inny uzytkownik zgłosił "
+"podobny błąd. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat instalacji i "
+"konfiguracji systemu TRAC, przejdź na stronę [2:grupy dyskusyjnej]."
 
 #: trac/templates/error.html:136
 msgid "Otherwise, please"
 msgstr ""
+"W przypadku gdybyś jednak nie odnalazł żadnych informacji na temat tego "
+"błędu"
 
 #: trac/templates/error.html:136
 msgid ""
 " and\n"
 "        explain how to reproduce it."
 msgstr ""
+"nowe zgłoszenie na stronie projektu systemu Trac i podaj wszystkie "
+"szczegóły, aby możliwe było odtworzenie tego błędu."
 
 #: trac/templates/error.html:141
 msgid "Python Traceback"
-msgstr ""
+msgstr "Ścieżka wywołań funkcji"
 
 #: trac/templates/error.html:142
 msgid "Most recent call last:"
-msgstr ""
+msgstr "Ostatnia wywołana funkcja znajduje się na końcu."
 
 #: trac/templates/error.html:147 trac/templates/error.html:174
 msgid "File \""
-msgstr ""
+msgstr "Plik \""
 
 #: trac/templates/error.html:147
 msgid ""
 "\",\n"
 "            line"
-msgstr ""
+msgstr ", linia"
 
 #: trac/templates/error.html:148 trac/templates/error.html:174
 msgid ", in"
-msgstr ""
+msgstr ", w funkcji"
 
 #: trac/templates/error.html:152
 msgid "Code fragment:"
-msgstr ""
+msgstr "Fragment kodu źródłowego:"
 
 #: trac/templates/error.html:160
 msgid "Local variables:"
-msgstr ""
+msgstr "Zmienne lokalne:"
 
 #: trac/templates/error.html:174
 msgid "\", line"
-msgstr ""
+msgstr ", linia"
 
 #: trac/templates/error.html:177
 msgid "Switch to plain text view"
-msgstr ""
+msgstr "Pokaż jako nie sformatowany tekst"
 
 #: trac/templates/error.html:180
+#, fuzzy
 msgid "System Information:"
-msgstr ""
+msgstr "Informacja o systemie"
 
 #: trac/templates/error.html:192
 msgid "TracGuide"
-msgstr ""
+msgstr "TracGuide"
 
 #: trac/templates/error.html:192
 msgid "— The Trac User and Administration Guide"
-msgstr ""
+msgstr "— Przewodnik dla uzytkowników i administratorów"
 
 #: trac/templates/history_view.html:15
 msgid "Change History for"
-msgstr ""
+msgstr "Histroia zmian dla"
 
 #: trac/templates/history_view.html:20 trac/templates/history_view.html:51
 #: trac/versioncontrol/templates/diff_form.html:57
 #: trac/versioncontrol/templates/revisionlog.html:84
 #: trac/versioncontrol/templates/revisionlog.html:162
 msgid "View changes"
-msgstr ""
+msgstr "Podgląd zmian"
 
 #: trac/templates/history_view.html:22
 msgid "Change history"
-msgstr ""
+msgstr "Historia zmian"
 
 #: trac/templates/history_view.html:27
 #: trac/versioncontrol/templates/revisionlog.html:94
 msgid "Date"
-msgstr ""
+msgstr "Data"
 
 #: trac/templates/history_view.html:28
 #: trac/versioncontrol/templates/revisionlog.html:95
 msgid "Author"
-msgstr ""
+msgstr "Autor"
 
 #: trac/templates/history_view.html:29
 #: trac/ticket/templates/ticket_notify_email.txt:21
 msgid "Comment"
-msgstr ""
+msgstr "Komentarz"
 
 #: trac/templates/history_view.html:41
 msgid "View this version"
-msgstr ""
+msgstr "Podgląd tej wersji"
 
 #: trac/templates/index.html:8 trac/templates/index.html:12
 msgid "Available Projects"
-msgstr ""
+msgstr "Dostępne projekty"
 
 #: trac/templates/index.html:18
 msgid "Error"
-msgstr ""
+msgstr "Błąd"
 
 #: trac/templates/layout.html:43
 msgid "Download in other formats:"
-msgstr ""
+msgstr "Pobierz w innym formacie"
 
 #: trac/templates/macros.html:40
 msgid "anonymous"
-msgstr ""
+msgstr "anonymous"
 
 #: trac/templates/macros.html:73 trac/templates/macros.html:74
 msgid "Previous"
-msgstr ""
+msgstr "Poprzedni"
 
 #: trac/templates/macros.html:83 trac/templates/macros.html:84
 msgid "Next"
-msgstr ""
+msgstr "Następny"
 
 #: trac/templates/macros.html:94
 msgid "View differences"
-msgstr ""
+msgstr "Zobacz różnice"
 
 #: trac/templates/macros.html:97
 msgid "inline"
-msgstr ""
+msgstr "jeden pod drugim"
 
 #: trac/templates/macros.html:99
 msgid "side by side"
-msgstr ""
+msgstr "obok siebie"
 
 #: trac/templates/macros.html:101
 msgid "Show"
-msgstr ""
+msgstr "Pokaż"
 
 #: trac/templates/macros.html:104
 msgid "lines around each change"
-msgstr ""
+msgstr "lini dookoła każdej zmiany"
 
 #: trac/templates/macros.html:107
 msgid "Ignore:"
-msgstr ""
+msgstr "Ignoruj:"
 
 #: trac/templates/macros.html:111
 msgid "Blank lines"
-msgstr ""
+msgstr "Puste linie"
 
 #: trac/templates/macros.html:116
 msgid "Case changes"
-msgstr ""
+msgstr "Zmiany wielkoście liter"
 
 #: trac/templates/macros.html:121
 msgid "White space changes"
-msgstr ""
+msgstr "Zmiany odstępów znakowych"
 
 #: trac/templates/macros.html:125 trac/ticket/templates/milestone_view.html:53
 #: trac/ticket/templates/query.html:179 trac/ticket/templates/roadmap.html:26
 #: trac/timeline/templates/timeline.html:30
 #: trac/versioncontrol/templates/revisionlog.html:64
 msgid "Update"
-msgstr ""
+msgstr "Odśwież"
 
 #: trac/templates/macros.html:138 trac/templates/macros.html:151
 msgid "HTML preview not available"
-msgstr ""
+msgstr "Podgląd jako HTML jest niedostępny"
 
 #: trac/templates/macros.html:140
 msgid "since the file size exceeds"
-msgstr ""
+msgstr "ponieważ rozmiar pliku przekracza rozmiar"
 
 #: trac/templates/macros.html:141
 msgid "bytes."
-msgstr ""
+msgstr "bajtów,"
 
 #: trac/templates/macros.html:143
 msgid "since no preview renderer could handle it."
-msgstr ""
+msgstr "ponieważ brak możliwości prawidłowego wyświetlenia go."
 
 #: trac/templates/macros.html:146
 msgid "Try"
-msgstr ""
+msgstr "Zamiast tego spróbuj"
 
 #: trac/templates/macros.html:147
 msgid "downloading"
-msgstr ""
+msgstr "pobrać"
 
 #: trac/templates/macros.html:147
 msgid "the file instead."
-msgstr ""
+msgstr "ten plik."
 
 #: trac/templates/macros.html:151
 msgid ""
 ".\n"
 "     To view,"
-msgstr ""
+msgstr "Aby podejrzeć załącznik, "
 
 #: trac/templates/macros.html:152
 msgid "download"
-msgstr ""
+msgstr "pobierz"
 
 #: trac/templates/macros.html:152
 msgid "the file."