Clone wiki

mozilla-dk / Style-guide

Sådan oversætter vi

Ikke ord for ord

Vi oversætter ikke direkte. Oversættelsen skal ikke være ord for ord, men skal tilpasses dansk sprogbrug. Vi er fx ikke så høflige som i de engelsktalende lande, så vi oversætter ikke please. Vi oversætter således Please try again later til Prøv igen senere. De kan også nogle gange være lidt højtsvævende på engelsk, hvor vi danskere er mere nede på jorden. Awesome Bar oversætter vi således til Adressefeltet.

Brug gerne du i stedet for man, det gør teksten mere personlig for læseren. Dette gælder især i hjælpeartiklerne.

Rækkefølge

Du behøver ikke at benytte samme rækkefølge som i den engelske tekst. Eksempel:
To create a bookmark, click the star in the toolbar => Klik på stjernen i værktøjslinjen for at oprette et bogmærke eller evt. Du kan oprette et bogmærke ved at klikke på stjernen i værktøjslinjen.

Konsistens

Vi prøver så vidt muligt at benytte de samme ord og formuleringer i de forskellige programmer og i teksterne på hjemmesiderne. Er der tvivl om et udtryk, diskuterer gruppen, hvad der skal bruges, og det er så flertallets afgørelse, der følges.

Faste vendinger

Vi indsætter genstandsord, hvor det er muligt. Eksempler:
See [[ANOTHER ARTICLE AT SUMO]] => Læs artiklen [[ANOTHER ARTICLE AT SUMO]]
Click the {button OK} button => Klik på knappen {button OK}
Click {button OK} => Klik på knappen {button OK}.
I nogle tilfælde kan det være svært at gennemskue, om det er en knap, et link eller bare en tekst, i så fald kan du udelade genstandsordet.

Se også vores Ordliste.

Accenttegn (é)

I programmerne bruger vi accenttegn på sidste stavelse i udsagnsord i bydeform, hvor ordet kan forveksles med et navneord i flertal. Fx "Kontrollér for manglende vedhæftede filer". Dette gælder dog ikke menupunkter.

I vores hjælpeartikler og andre steder, hvor der er tale om almindelig tekst, bruger vi accenttegn lidt friere. Hér er formålet at hjælpe læseren til at skelne mellem bydeform og navneord samt i det hele taget at lette læsningen. Undtagelsen er, at vi altid staver som i programmet, når det handler menupunkter.

Overskrift i artikel: Organisér bogmærker
Menupunkt i program: Organiser bogmærker
Omtaler en hjælpeartikel et menupunkt, staves der som i programmet, altså fx Klik på {menu Organiser bogmærker}.

Nye ord og begreber

Hvis vi støder på et nyt ord eller begreb, fx for en ny funktion, prøver vi at holde os til det, som andre produkter benytter. Hvis funktionen findes i Google Chrome, Internet Explorer eller i Windows (Microsofts terminologi ), vil vi benytte samme oversættelse. Benyttes ordet i vid omfang på engelsk blandt danskere, bruger vi det engelske ord, det gælder fx cookies.

Tegnsætning

Vi bruger ikke kommaer i menuer og korte sætninger i programmerne. Ellers bruger vi traditionelt grammatisk komma.

Tøveprikker

Vi sætter ikke mellemrum før tøveprikker, og disse bør ikke skrives som tre punktummer, men derimod som ellipsetegnet (…). Grunden er, at et mellemrum før tøveprikker gør, at de opfattes som en selvstændig ortografisk enhed, og der kan derfor opstå uheldige linjeombrydninger, særligt i programmenuer, hvor ellipsetegnet står først i en linje.

Derfor: "Læs mere..." og ikke *"Læs mere ...".

Retskrivning

Vi følger retskrivningsreglerne, Dansk Sprognævn er vores gud. Det vil fx sige, at vi bruger sammenskrevne ord, dog med bindestreg hvis det ene ord er et fremmedord eller et navn, fx adgangskode, kontoadministration, cookie-oversigt og Firefox-konto. Vi følger ligeledes reglerne for ejefalds-s, altså fx Thunderbirds, Firefox' og SUMO's.

Nogle eller nogen?

Nogen: nogen overhovedet, nogen som helst, en eller anden (~any)
Nogle: visse, enkelte, et par, en del (~some)
sproget.dk: Nogen eller nogle? og Nogen eller nogle · uddybning

Nationale formater

Dato-formater: 24. maj 2016 | 24-05-2016 | Maj 2016
Klokkeslæt: 14:18
Tal: 100.000,00
Se også https://unicode.org/cldr/charts/latest/summary/da.html

Produktnavne

Vi oversætter ikke produktnavne, fx Firefox, Thunderbird, Sync og Hello. Blandede produktnavne kan oversættes i henhold til Mozillas Branding-guide. Vi har kun valgt at oversætte et enkelt af dem, Firefox Account, som vi oversætter til Firefox-konto.

Overskrifter

Overskrifter markeres i forskellige niveauer med lighedstegn, fx "= Overskrift =" eller "== Overskrift ==". Vi benytter mellemrum før og efter overskriften som i de to eksempler. Der er mange artikler, hvor der ikke er mellemrum, dem retter vi blot efterhånden, som vi retter andre ting i artiklerne.

Tastaturgenveje

Der findes to forskellige slags genvejstaster. Command Keys og Access Keys. Command Keys "oversættes" normalt ikke. Access Keys "oversættes".

Eksempel fra Firefox:
genvejstaster.png

<!ENTITY printCmd.label "Udskriv…">
<!ENTITY printCmd.accesskey "U">
<!ENTITY printCmd.commandkey "p">

Fra https://hg.mozilla.org/l10n-central/da/file/default/browser/chrome/browser/browser.dtd

Understregningen af U i menupunktet Udskriv... er en Access Key. Det et strengen <!ENTITY printCmd.accesskey "U">. Ctrl+ P ud for Udskriv... er en Command Key. Det er strengen <!ENTITY printCmd.commandkey "p">. En Access Key skal være et bogstav i ordet, det tilhører. Der skal helst ikke være to ens Access Keys i et vindue eller i en menu.

Tastaturgenveje i et format som fx "CmdOrCtrl" skal ikke oversættes, hvis der ikke er andet i strengen end selve genvejen. Hvis strengen er en forklaring, skal der oversættes til noget forståeligt, fx "Tryk på Ctrl+Tabulator-tasten for at ...".

Updated