Wiki

Clone wiki

mozilla-dk / Vejledning til oversættelse af SUMO-artikler

Vejledning til oversættelse af hjælpeartikler (SUMO)

Denne artikel hjælper dig med at oversætte Mozillas hjælpeartikler til dansk. Den er skrevet i forlængelse af siden http://mozilladanmark.dk/vaermed.

Kontakt

Der er i øjeblikket to redaktør på supportartiklerne. Når du har oversat en artikel, bliver den gennemgået af en redaktør, som læser korrektur og evt. foretager rettelser. Redaktøren kan også vælge at sende dig forslag til forbedringer, som du så selv foretager. Du kan til enhver tid få hjælp af en eller begge redaktører, hvis du har spørgsmål, eller hvis du går i stå. Redaktørerne er: Jørgen Rasmussen (Joergen). Han kan kontaktes via SUMO's hjemmeside.

Tilmelding

Der kræves tilmelding i systemet for at få lov at indsende oversættelser. Gå ind på tilmeldingssiden, og udfyld med din mailadresse, et valgfrit brugernavn og en adgangskode. Klik på knappen Opret min konto, og du er nu klar til at oversætte.

Lidt om at oversætte

Vi oversætter ikke direkte. Oversættelsen skal ikke være ord for ord, men skal tilpasses dansk sprogbrug. Vi er fx ikke så høflige som i de engelsktalende lande, så vi oversætter ikke "please". Vi oversætter således "Please try again later" til "Prøv igen senere". De kan også nogle gange være lidt højtsvævende på engelsk, hvor vi danskere er mere nede på jorden. "Awesome Bar" oversætter vi således til "Adressefeltet".

Vi bruger desuden faste vendinger, som det måske kan tage lidt tid at få ind under huden, men det er det, som redaktørerne er der for at hjælpe med. Vi har desuden nogle værktøjer, som kan være en meget stor hjælp, både med hensyn til de faste vendinger og med hensyn til, hvad de forskellige ting, såsom menupunkter og indstillinger, hedder i de danske programmer. Læs mere om værktøjerne længere nede på siden. Har du de rette evner, og er du interesseret i at yde mere, kan du også selv blive redaktør. Som redaktør kan du læse korrektur og godkende andres oversættelser, herunder de andre redaktørers tekster.

Se også vores style-guide.

Sådan oversætter du

På siden Oversættelsesoversigt finder du en oversigt over artikler som mangler gennemgang, opdatering, eller som der slet ikke er startet på.

SUMO-mangler.png

Som udgangspunkt viser oversigten artikler for alle programmer, men du har mulighed for at filtrere visningen til enkelte programmer via valgmenuen øverst på siden. Hvis du kun vil beskæftige dig med artikler om Firefox, kan du vælge Firefox i valgmenuen, så du slipper for ikke-relevante artikler:

SUMO-programvalg.png

Der vises 20 artikler på oversigten, men du kan få vist alle artikler ved at klikke på linket Alle oversættelser under oversigten. På siden med alle oversættelser vises også artikler, der er færdige. De er markeret med en grøn prik, og der er ikke et link ud for prikken.

Til venstre på oversigten kan du se artiklens overskrift. Klikker du på linket med artiklen overskrift, får du åbnet artiklen med den visning, som en almindelig bruger vil se. Klik i stedet på linket Mangler oversættelse eller Mangler opdatering for at åbne redigeringssiden. Linket Mangler gennemgang er til artikler, som venter på, at en redaktør gennemgår dem - dem skal du ikke røre ved.

SUMO-oversigt.png

Fremgangsmåden er lidt forskellig, alt efter om der er tale om en helt ny artikel, en opdatering, eller en artikel som mangler gennemgang. Rul ned til det relevante afsnit for at få vist vejledningen for den type artikel, som du har valgt.

Mangler oversættelse

Når du oversætter en helt ny artikel, vil du efter at have klikket på linket Mangler oversættelse få åbnet redigeringssiden med den engelske version af artiklen.

Titel og Slug

Du skal angive en titel, altså overskriften på artiklen. Bemærk, du kan ikke selv rette titlen efterfølgende. Det er kun redaktører, der kan rette den. Angiv en sigende titel ud fra den engelske titel. Vær opmærksom på at benytte tegnsætning i titlen, da den måske bruges internt i andre artikler.

titel.png

Slug'en er den adresse, som kommer til at stå i adressefeltet efter domænet. Systemet angiver automatisk en slug ud fra din titel, men du kan evt. tilrette den til noget mere sigende. Har du titlen "Sådan får du Firefox til at lave kaffe - helt automatisk" vil systemet lave følgende slug: "sadan-far-du-firefox-til-lave-kaffe-helt-automatis". Som du kan se, er der forkortet til 50 tegn, og "å" er lavet om til "a". I dette tilfælde kan du passende ændre slug'en til: "saadan-faar-du-firefox-til-lave-kaffe". Søgemaskinerne ved at "aa" er et "å" så ændringen betyder, at siden bliver bedre indekseret, og den sidste del er alligevel ikke så vigtig, så den kan klippes væk. "Ø" bør ligeledes ændres til "oe" og "æ" til "ae".

Nøgleord på Dansk

Nøgleordene bruges af Mozillas egen søgemaskine til at indeksere siden. Brugen af nøgleord er en større videnskab. Værdien af et ord forringes i indekseringen, jo flere ord, der er, så generelt skal du ikke tilføje nye ord, men blot oversætte de eksisterende. Du må gerne fjerne overflødige ord, som ikke giver mening for den danske artikel.

Sammendrag til søgeresultat på Dansk

Sammendraget vises af Mozillas søgemaskine og af fremmede søgetjenester, som fx Google, når de viser søgeresultater. Sammendraget må fylde op til 160 tegn. Du kan sagtens skrive flere, men de skæres væk af de fleste søgetjenester, når de viser sammendraget. Sørg for at sammendraget er kort og præcist beskrivende for artiklens indhold.

Dansk oversættelse

Og så kommer vi til det vigtigste, selve artiklen. Du har redigeringsmuligheder over skrivefeltet, men de skal normalt ikke bruges. I stedet er der koder i teksten, som bruges til at formatere teksten. Generelt set skal du ikke fjerne koder eller oversætte selve koden, men der kan være tekster i dem, der skal oversættes. Du kan fx have koden {menu Files} . Koden laver en særlig markering af teksten i koden. "menu" fortæller systemet, hvilken markering der skal laves, mens "Files" er tekst, der skal oversættes. Lidt mere om koderne nedenfor i afsnittet Koder.

Nogle afsnit vil du se gentaget med få ændringer, det er fordi, teksterne tilrettes de forskellige versioner af programmet. Koden {for fx38} fortæller således, at den følgende tekst kun gælder til Firefox 38 og nyere. Teksten afsluttes med koden {/for}. Der er også koder, der tilretter teksten til de forskellige styresystemer, fx {for win} eller {for win7}, der fortæller, at den følgende tekst kun er til Windows (alle versioner) eller kun er til Windows 7. Også her afsluttes med koden {/for}. Lidt mere om koderne nedenfor.

Når den besøgende læser artiklen, vil hun kun få vist de tekster, der er relevante for den browserversion og det styresystem, som hun bruger.

Hvis er der skærmbilleder i artiklen (se afsnittet om koder), er du meget velkommen til at lave de pågældende skærmbilleder på dansk, hvis ellers du har mulighed for det. Det er ikke nødvendigt, men det vil blive meget værdsat, og det vil gøre det noget nemmere for brugeren, der læser artiklen. Læs afsnittet Danske skærmbilleder.

Forældede tekster

Der findes desværre forældede tekster i nogle af artiklerne. Dem sletter vi. Der er tale om tekster, der er rettet mod en eller flere specifikke gamle versioner af programmet, indsat i for-koder, som fx {for not fx34}tekst{/for} og {for =fx25}tekst{/for}. I de to eksempler er der tale om tekster til henholdsvis alle versioner ældre end version 34 af Firefox og til version 25 af Firefox. Koden {for fx34}tekst{/for} gælder derimod for alle versioner nyere end version 34, så her skal der oversættes.

Vi har bestemt, at når en version ikke længere kan vælges i forhåndsvisningen (se næste afsnit), så er den forældet. Vi vil gerne bibeholde linjenumrene, så de svarer til linjenumrene i den engelske udgave, så vi indsætter en kommentar, der fylder samme antal linjer, som det vi sletter. Det gør vi således, hvor NAVN er navnet på den, der har slettet teksten:
<!-- Forældede tekster slettet, NAVN

-->
Er du i tvivl, om en tekst skal oversættes, så spørg gerne en af redaktørerne.

Redigeringsværktøjer og afslutning

Under skrivefeltet til artiklen har du linket Vis/skjul syntaksfremhævning. Du kan prøve at skifte mellem de to visninger for at se, hvilken du foretrækker at arbejde med.

Du kan til enhver tid klikke på knappen Forhåndsvis indhold under skrivefeltet. Du vil så få vist, hvordan din oversættelse ser ud for brugeren. Til venstre i visningen har du en boks, der svæver over sidens indhold. Den kan du bruge til at skifte visning mellem forskellige styresystemer og versioner af programmet, så du kan se indhold, som ellers skjules for dit styresystem og din version af Firefox.

vaelg-styresystem-version.png

Når du er tilfreds med dit arbejde, så klik på knappen Indsend til gennemgang. Normalt vil redaktørerne få besked om, at der er lavet en ny oversættelse, som skal gennemgås. Vi har dog enkelte gange været ude for, at systemet snyder os for meddelelserne. Hvis du ikke har fået en reaktion fra systemet eller redaktørerne inden for 48 timer, må du meget gerne sende os en mail og gøre os opmærksomme på din oversættelse.

Mangler opdatering

Når du har klikket på linket Mangler opdatering, åbnes en redigeringside med både den engelske tekst og den nuværende danske tekst. Du får først på siden den engelske tekst med markering af ændringer i forhold til forrige version af artiklen. Disse er markeret med rød og grøn farve. Er der ændret i en linje, markeres den med lyserød farve, mens det som er slettet i linjen er markeret med mørkerød farve.

Lige nedenunder vises samme linje i lysegrøn farve, hvor ny tekst vises med mørkegrøn farve.

aendringer.png

I dette tilfælde er der ændret fra store til små startbogstaver i "Protected Mode". Linjenumrene yderst til venstre er de nuværende linjenumre, mens dem til højre er de nye linjenumre. I nogle tilfælde er ændringerne blot sproglige forbedringer i den engelske tekst, hvor den danske tekst ikke har behov for ændring.

Er hele linjen mørkerød, er det fordi den skal slettes helt. Er hele linjen mørkegrøn, er det fordi det hele er nyt.

Bemærk, om der er ændringer i afsnittene Nøgleord og Sammendrag til søgeresultater. Ændringerne i afsnittet Indhold har du mulighed for at se længere nede på siden i en meget nemmere form.

noegleord-aendringer.png

Rul ned til skrivefelterne, og opdatér felterne Nøgleord og Sammendrag til søgeresultat, hvis der er ændringer i dem.

Rul ned forbi skrivefeltet for den danske oversættelse af selve artiklen. Under feltet med den engelske tekst har du linket Vis/skjul Diff. Klik på det. Du kan nu se de samme markeringer i teksten som længere oppe på siden, men her har du den fordel, at du samtidig kan se den danske udgave og dermed nemt opdatere de linjer, der er ændringer i.

Vi prøver generelt at bevare de samme linjenumre som i de engelske tekster, men vi har dog nogle gange været nødt til at tilføje tekst, der så desværre laver rod i linjenumrene. Der vil så typisk være indsat en bemærkning omkranset af koder: <!-- BEMÆRKNING -->. Tekst inde mellem bemærkningskoderne vises ikke for brugeren. Du kan også selv benytte koderne, hvis du vil efterlade en bemærkning til en redaktør eller til brug ved senere opdateringer af artiklen.

Vi bruger også nogle steder bemærkningskoderne til at fjerne gamle tekster, uden at det påvirker linjenumrene. I nogle af artiklerne er der vejledning til ældgamle versioner af programmet, og dem synes vi ikke, der er grund til at bruge tid på at oversætte. I så fald har vi slettet afsnittet og indsat, fx <!-- Til Firefox 13, slettet TOMME LINJER -->, hvor de tomme linjer gør, at vi følger linjenumrene i den engelske udgave. Du er velkommen til at slette alt ældre end til Firefox 24 på den måde. Se i afsnittet om koderne, hvordan du genkender tekster til ældgamle versioner.

Du kan til enhver tid klikke på knappen Forhåndsvis indhold under skrivefeltet. Du vil så få vist, hvordan din oversættelse ser ud for brugeren. Til venstre i visningen har du en boks, hvor du kan skifte visning mellem forskellige styresystemer og versioner af programmet, så du kan se indhold som ellers skjules for dit styresystem og din version af Firefox.

vaelg-styresystem-version.png

Når du er tilfreds med dit arbejde, så klik på knappen Indsend til gennemgang. Normalt vil redaktørerne få besked om, at der er lavet en ny oversættelse, som skal gennemgås. Vi har dog enkelte gange været ude for, at systemet snyder os for meddelelserne. Hvis du ikke har fået en reaktion fra systemet eller redaktørerne inden for 48 timer, må du meget gerne sende os en mail og gøre os opmærksomme på din oversættelse.

Mangler gennemgang

Du skal ikke tage artikler, der mangler gennemgang, da de blot venter på, at en redaktør gennemgår dem.

Koder

Der bruges forskellige koder til layout af artiklen, det kan være angivelse af fed skrift eller indsættelse af en boks, der illuderer en knap. Når du blot skal oversætte en artikel, har du ikke brug for at kende dem alle, du skal blot kunne gennemskue, hvad der skal oversættes, og hvad der ikke skal oversættes.

Som udgangspunkt skal alt mellem et sæt koder oversættes, fx {note}Denne tekst skal oversættes{/note}. Og det skal {for fx36}denne tekst også{/for}. Men selve koden skal du ikke oversætte.

Der er dog enkelte koder, hvor du skal oversætte noget af det mellem kodeklammerne: {menu tekst} og {button tekst}. Her skal "tekst" oversættes, "menu" og "button" angiver, at der skal tegnes en knap, og de skal altså ikke oversættes.

Der linkes ofte til andre hjælpeartikler, det kan ske på to måder: [[Troubleshoot extensions, themes and hardware acceleration issues to solve common Firefox problems]] Her skal du ikke oversætte noget. Hvis artiklen findes på dansk, indsættes den danske overskrift automatisk i den færdige artikel i stedet for den engelske tekst.

[[Page Info window - View technical details about the page you are on|Page Info window]] Bemærk tegnet "|" Når tegnet er i et link, bruges overskriften ikke, i stedet laves der et link på teksten efter "|". Du skal derfor oversætte "Page Info window".

[http://www.adobe.com/software/flash/about/ Adobe's test page] Dette er et eksternt link til et andet websted end hjælpeartiklerne. Bemærk, der benyttes kun én ramme "[http://link.com]" i stedet for dobbeltramme omkring linket. Eksterne links starter desuden med "http://" eller "https://". Der vil typisk være et mellemrum efter webadressen og så en tekst, der bruges som linktekst. Linkteksten, i dette tilfælde "Adobe's test page", skal oversættes.

Besøg gerne eksterne links for at se, om siden findes i en dansk udgave - det er fx ofte tilfældet med Microsofts og Apples hjælpeartikler. I så fald bør vi benytte et link til den danske webside i stedet for til den engelske side.

Hvis du vil have en URL vist som tekst, fx "eksempel.dk", uden at det bliver til et klikbart link, så kan du tilføje "<!---->": eksempel.<!---->dk

Du kan læse mere om de forskellige opmærkningskoder i artiklen Opmærkningsdiagram, og du kan læse om de forskellige {for}-koder i artiklen Sådan bruges For, men ovenstående bør være nok, hvis du blot skal oversætte en artikel.

Værktøjer

Transvision

Transvision gør det muligt at finde oversættelser på alle menupunkter og andre tekster i de forskellige Mozilla-programmer og på hjemmesiden mozilla.org. Du behøver altså ikke sidde og lede i et program for at finde ud af, at vinduet "Page Info" er oversat til "Vis sideoplysninger".

Hvis du bruger dette link til Transvision, er de mest almindelige søgeindstillinger valgt som standard: https://transvision.mozfr.org/?sourcelocale=en-US&locale=da

transvision-1.png

I rullemenuen Repository er valgt Aurora, hvilket er den udgave af programmerne, som vi oversætter til. Det er her de nyeste tekster findes. Du har mulighed for at ændre til Beta eller Release for ældre udgaver af teksterne, ligesom du kan vælge forskellige udgaver af Gaia (FirefoxOS, Mozillas styresystem til mobile enheder), hvor Gaia Master er nyeste udgave, og den som vi arbejder på. mozilla.org lader dig søge efter oversættelser på mozilla.org-hjemmesiden.

Du vil normalt ikke have brug for at ændre Source Locale.

Du vil normalt ikke have brug for at ændre Target Locale.

Search in giver dig mulighed for at søge i entitetsnavne i stedet eller sammen med tekststrenge. Dette er ikke noget, du har brug for til oversættelse af hjælpeartikler.

Du har mulighed for at indsnævre dine søgninger ved at sætte flueben under Advanced Search Options.

I søgeresultatet finder du i venstre kolonne oplysninger om, hvilket program og hvilken fil som teksten findes i - det er normalt ikke noget, du har brug for. I midterste kolonne finder du den engelske tekst, og i højre kolonne den danske oversættelse.

transvision-2.png

Mac-tekster

I nogle tekster findes der specielle udgaver til forskellige styresystemer, og her er det især Mac- og Windows-computere, der kan være forskel på. De specielle tekster er omgivet af koden {for mac} (se afsnittet Koder). På hjælpesiden Taster og menuer på en Mac, kan du finde en oversigt over, hvad de forskellige menupunkter og taster skal oversættes til.

Windows-tekster

I nogle tekster kan der være brugt specielle betegnelser, som bruges i Windows. Microsoft har lavet en sprogportal, der gør det muligt at finde den danske oversættelse af ord og betegnelser som findes i Windows og andre programmer fra Microsoft.

Du kan også risikere at støde på et ord eller en betegnelse, som vi ikke tidligere har oversat. Vi vil gerne undgå at forvirre brugerne, der skifter mellem forskellige styresystemer og programmer, så hvis udtrykket bruges af andre, bruger vi gerne deres oversættelse. Du kan i sådan et tilfælde bruge Microsofts database til at se, om de har brugt ordet/udtrykket.

Ordliste

Vi har lavet en ordliste med en række engelske ord, og hvad vi oversætter dem til.

Danske skærmbilleder

Vi har ikke prioriteret danske skærmbilleder særligt højt. Vi har i stedet foretrukket at få oversat tekst, og så håbet, at brugerne kan bruge de engelske skærmbilleder, selvom menupunkter m.m. er anderledes. Du behøver ikke at lave danske skærmbilleder, når du oversætter en artikel, men du er hjertelig velkommen til at gøre det alligevel. Det vil give dig et stort plus i karakterbogen!

Sådan laver og indsætter du et dansk skærmbillede:

Klik på knappen Forhåndsvis indhold nederst på redigeringssiden. Du får nu åbnet en forhåndsvisning, hvor du kan se skærmbillederne i artiklen. Genskab situationen på det ønskede billede i den danske udgave af programmet, og lav et skærmbillede - det er normalt bedst at gemme skærmbilleder af programmer i formatet PNG.

Nogle skærmbilleder til mobil-programmer har et lag med en rød hånd, der gør det nemmere at se, hvad brugeren skal gøre. Dem kan du hente ved at klikke her.

Find nu koden til skærmbilledet i redigeringsruden, den kan se således ud:

billedtitel.png

Omdøb filen med dit skærmbillede til samme filnavn. I dette tilfælde Fx38OptionsGeneral.png - bemærk, at der gøres forskel på små og store bogstaver.

Klik på følgende link til Mediegalleri med danske billeder. Du kan også åbne Mediegalleri via menuen Hjælpeværktøjer -> Mediegalleri på artikelsiden (ikke på redigeringssiden). Øverst til højre i Mediegalleri finder du knappen Upload en ny mediefil, klik på den. En upload-rude åbnes, hvor du skal klikke på Gennemse, og så finde filen på din computer.

Når du har overført filen, åbnes en rude med en forhåndsvisning og nogle felter, som du skal udfylde.

uploadbillede.png

Det er vigtigt, at du udfylder med samme titel som det engelske billede, i dette eksempel Fx38OptionsGeneral, og sørg for, at Dansk er valgt ud for Sprog. Klik på Upload. Når filen er uploadet, vil den automatisk blive indsat i artiklen i stedet for den engelske fil.

Updated