Wiki

Clone wiki

mozilla-dk / Vejledning til oversættelse på Pontoon

Oversættelse på Pontoon

Sådan benytter du Pontoon til at oversætte Mozilla-programmer og -hjemmesider.

Du finder de danske Pontoon-sider på https://pontoon.mozilla.org/da.

Du skal have en Firefox-konto for at kunne foreslå oversættelse af strenge i Pontoon. Hvis du allerede har en Firefox-konto (fx til synkronisering af bogmærker m.m.), skal du blot logge ind, ellers skal du lige oprette en konto.

Log ind eller oprettelse af en Firefox-konto: Gå ind på https://pontoon.mozilla.org/da. Klik på knappen Sign in.

sign-in-pontoon.png

Du får nu åbnet en side, hvor du får mulighed for at logge ind på en eksisterende Firefox-konto eller oprette ny konto.

firefox-account-pontoon.png

Når du er logget ind, kan du foreslå oversættelser i de forskellige projekter. Hvis du har fået tildelt et projekt, har du særlige rettigheder, så du også kan gemme oversættelser - dermed kan du også godkende andres forslag til oversættelser i projektet.

På den danske Pontoon-side finder du en oversigt over alle projekter, hvor du også kan se, hvor mange procent, der er oversat af et projekt.

pontoon-projekter.png

Holder du musemarkøren over et projekt, kan du desuden se, hvor mange strenge der er oversat i projektet, hvor mange forslag der er, hvor mange fuzzy strenge der er, hvor mange manglende strenge der er, og hvor mange strenge der er i alt i projektet. Fuzzy strenge er strenge, hvor selve strengen har fået en ny tekst, mens navnet på strengen ikke er blevet ændret. Du vil normalt ikke finde fuzzy strenge i programstrengene, kun i websidestrenge.

pontoon-projekter-detaljer.png

Klik på et projekt for at få vist filerne i projektet. Du får nu vist en fil-oversigtsside, der minder om oversigten over projekter. Også her kan du holde musemarkøren over et element for at få vist flere oplysninger.

Du kan bruge søgefeltet til at finde en bestemt fil. Du kan desuden klikke på kolonneoverskrifterne for at ændre sorteringsrækkefølgen, så du fx kan få vist alle filer med manglende strenge øverst.

pontoon-filoversigt-filter.png

Klik på en fil for at få vist redigeringssiden, hvor du kan se de enkelte strenge i filen.

Redigeringssiden er inddelt i flere ruder - du kan trække i adskillelsen mellem venstre og højre del for at ændre størrelsen mellem de to dele. Øverst kan du se en "brødkrumme", der nemt lader dig navigere til andre projekter eller til andre filer i det aktive projekt. Klikker du på delene i brødkrummen, åbnes rullemenuer. Klik på Go for at skifte til det valgte. Du kan også se, hvor mange procent af projektet, der er oversat.

pontoon-breadcrumb.png

Klikker du på ikonet til venstre i søgefeltet, får du adgang til en række praktiske filterfunktioner, du kan fx filtrere ud fra manglende strenge, foreslåede strenge og ud fra en tidsperiode. Tidsperioden kan fx bruges, hvis du læser korrektur på andres oversættelser, og du vil nøjes med at gennemgå de nye strenge i filen.

pontoon-filter.png

Hvis du er oversætter på projektet, vil du nok især bruge filtret Missing. Med det filter aktiveret, har du en oversigt med de manglende strenge til venstre, mens den markerede streng vises til højre sammen med en forklaring til strengen.

pontoon-redigering.png

Under skrivefeltet har du en værktøjslinje, hvor indstillings-ikonet giver dig mulighed for at vælge mellem at foreslå strenge (alle projekter) eller gemme strenge (hvis det er dit projekt). Knappen yderst til højre på værktøjslinjen hedder enten Suggest eller Save alt efter dit valg.

pontoon-suggest.png

Hvis du oversætter strenge til et program, som er dit projekt, så vælg at gemme. Hvis du oversætter en hjemmeside, så vælg at foreslå strenge. Forskellen skyldes, at vi bruger Bitbucket til korrektur på programmerne, og strengene skal gemmes, før vi kan overføre dem til Bitbucket. Vi kan desværre ikke bruge Bitbucket til korrektur af websidestrengene, så her skal du blot foreslå, så vil korrekturlæseren enten foreslå en anden oversættelse eller gemme din oversættelse af de enkelte strenge.

Under værktøjslinjen med Suggest er der tre faneblade:

History viser ikke overraskende ældre versioner af strengen. Machinery viser en maskin-oversættelse, der tager udgangspunkt i eksisterende strenge, og Locales viser, hvordan strengen er blevet oversat til andre sprog.

pontoon-history.png pontoon-machinery.png pontoon-locales.png

Machinery kan være en hjælp, hvis man er i tvivl om et udtryk, men der er mere præcis hjælp af hente i Transvision, der er en database med samtlige strenge i Mozilla-programmerne og strenge på mozilla.org-siderne: https://transvision.mozfr.org/?sourcelocale=en-US&locale=da&repo=central

pontoon-transvision.png

Her kan du slå alle eksisterende strenge op og se, hvad vi tidligere har oversat strenge eller ord til. Vi prøver at altid bruge de samme ord og termer, så oversættelsen i de enkelte programmer og på tværs af programmerne bliver så ens som muligt.

Oversættelserne i fanebladet Locales kan hjælpe, hvis du er i tvivl om betydningen af en streng, hvor de engelske ord kan have flere betydninger.

Skriv oversættelsen i skrivefeltet, og klik så på knappen Suggest/Save.

Når du er færdig med at gemme strenge til et program, så send en mail til Jakob eller Kim, der så vil overføre filerne til Bitbucket.

Hvis du bliver træt af at skulle have Jakob eller Kim til at overføre strengene fra Pontoon til Bitbucket, kan du selv få rettigheder til det. Men det er en omstændig proces, så vent med det, til du har oversat minimum nogle måneder.

Hvis du som ny oversætter har spørgsmål eller problemer, kan du få hjælp ved at skrive til Jakob, Jørgen eller Kim.

Korrektur, vejledninger m.m.

Når der er læst korrektur, skal strengene rettes i Pontoon. Oversætteren retter normalt sine egne strenge.

Hvis der er læst korrektur i Pontoon (websidestrenge), så vil korrekturlæseren måske have foreslået andre oversættelser, som oversætteren så kan gemme eller ignorere. Vi kan desværre ikke skrive kommentarer til forslagene i Pontoon, så hvis der skal snakkes frem og tilbage om en oversættelse, skal det gøres på et issue hér på Bitbucket eller via mails.

I Bitbucket kan vi godt skrive kommentarer, hvilket gør det noget nemmere, hvis der skal snakkes lidt frem og tilbage for at finde den bedst mulige oversættelse. Der afsluttes med at oversætteren retter strengen i Pontoon og skriver i Bitbucket, at strengen er blevet rettet. Du skal oprette en konto i Bitbucket og godkendes af Jakob, Jørgen eller Kim for at kunne skrive kommentarer.

pontoon-bitbucket.png

Oversigt med de seneste oversættelser i Bitbucket: https://bitbucket.org/mozilladanmark/pontoon-da/commits/all?search=Pontoon Det er muligt at abonnere på et RSS-feed med de seneste ændringer: https://bitbucket.org/mozilladanmark/pontoon-da/rss

Vi bruger også Bitbucket til at oprette issues. Issues bruges til at diskutere oversættelse/problemer af enkelte strenge. Hvis man fx finder en fejl i en oversættelse i en andens projekt eller inkonsistente oversættelser, kan man oprette et issue. Prøv at se på de eksisterende issues for at få en ide om, hvordan vi bruger funktionen. Alle issues med deadlines bør gennemgås inden deadline, så vi kan få rettet fejl, men nogle issues har det med at overleve længere, hvis de er mindre vigtige.

Oversigt over issues: https://bitbucket.org/mozilladanmark/mozilla-dk/issues?status=new&status=open

Og endelig bruger vi Bitbucket til forskellige artikler, heriblandt denne vejledning. Oversigt over alle artikler og vejledninger: https://bitbucket.org/mozilladanmark/mozilla-dk/wiki/Home

Det vil nok være en god ide lige at læse Style-guide og Ordliste. Det kan også være en fordel at følge nyhedsgruppen mozilla.dev.l10n, hvor der kan komme praktiske oplysninger om de forskellige projekter fra Mozilla-folkene. Hvis du ikke i forvejen benytter nyhedsgrupperne, kan du følge den på Googles forum-sider: https://groups.google.com/forum/#!forum/mozilla.dev.l10n. Der findes også et Google-dokument, hvor du kan finde mere udførlige kommentarer til problematiske strenge i mozilla-central.

Updated