1. mst
 2. ooo340

Commits

Kurt Zenker  committed 28fa771 Merge

CWS-TOOLING: integrate CWS l10ndev300m106_OOO340

 • Participants
 • Parent commits 1b55a9b, 5598fbc
 • Branches default

Comments (0)

Files changed (6)

File dictionaries/sl_SI/README_th_sl_SI.txt

View file
 • Ignore whitespace
 Slovenski tezaver nastaja v okviru projekta:
  OdprtiTezaver (www.tezaver.si)
 This dictionary pack includes version/Paket vsebuje različico:
-  1.4.14050
+  1.5.15000
 Thesaurus managed and edited by/Tezaver pripravlja in ureja:
  Martin Srebotnjak (miles at filmsi net)
 Thesaurus data licensed under/Podatki tezavra so izdani pod licenco:
 http://external.openoffice.org/ form data:
 
 Product Name: Slovenian thesaurus
-Product Version: 1.4.14050
+Product Version: 1.5.15000
 Vendor or Owner Name: Martin Srebotnjak
 Vendor or Owner Contact: miles@filmsi.net
 OpenOffice.org Contact: filmsi@openoffice.org

File dictionaries/sl_SI/desc_en_US.txt

View file
 • Ignore whitespace
-Slovenian spelling and hyphenation dictionaries and thesaurus.
+Slovenian spelling and hyphenation dictionaries and thesaurus.

File dictionaries/sl_SI/desc_sl_SI.txt

View file
 • Ignore whitespace
-Slovenski slovar za črkovanje, vzorci za deljenje besed in slovar sopomenk.
+Slovenski slovar za črkovanje, vzorci za deljenje besed in slovar sopomenk.

File dictionaries/sl_SI/description.xml

View file
 • Ignore whitespace
     </simple-license>
   </registration>!!!  -->
 
-  <version value="2010.09.18" />
+  <version value="2011.02.06" />
 
   <identifier value="org.openoffice.sl.hunspell.dictionaries" />
 

File dictionaries/sl_SI/th_sl_SI_v2.dat

View file
 • Ignore whitespace
 šaliti se|1
 (gl.)|briti norce|norčevati se
 šaljiv|1
-(prid.)|komičen
+(prid.)|hudomušen|komičen|pavlihast
 šaljivec|1
 (sam.)|štoser (žargon)|neresnež
 šaman|1
 (gl.)|brčkati|brkljariti (ekspresivno)|brkljati (pogovorno)|brskati|stikati
 šarnir|1
 (sam.)|zapirnica
+šarovit|1
+(prid.)|šarovit (zastarelo)|pisan|raznobarven
 šavje|1
 (sam.)|ščavje
 še|1
 ščuvalec|1
 (sam.)|ščuvač|hujskač
 ščuvalen|1
-(prid.)|hujskaški
+(prid.)|hujskaški|podpihovalski
 ščuvati|1
 (gl.)|šuntati (nizko)|harangirati|hujskati
 šiška|1
 (prid.)|širokodušen|širokosrčen
 širokosrčen|1
 (prid.)|širokodušen|širokogruden
+širokousten|1
+(prid.)|bahav|hvalisav
 širokoustiti se|1
 (gl.)|švadronirati (zastarelo)|bahati se
 širokoustnež|1
 (sam.)|švadroner (zastarelo)|bahač|blefer (pogovorno)|postavljač|razustnik
+širokoustno|1
+(prisl.)|bahavo|hvalisavo
 širokoustnost|1
 (sam.)|širokoustnost (ekspresivno)|bahavost|hvalisavost|razustnost
 škandalozen|1
 (prid.)|škilav|križemgled|krivogled|prekogled (zastarelo)
 škilav|1
 (prid.)|škilast|križemgled|krivogled|prekogled (zastarelo)
+škodljiv|1
+(prid.)|kvaren
+škodljivost|1
+(sam.)|kvarnost
 škodoželjen|1
 (prid.)|žleht (neknjižno)|hudoželjen|hudoben|maliciozen|zloben
 škodoželjnost|1
 (sam.)|žlehtnoba (neknjižno)|hudobnost|malicioznost|zlobnost
 škornjast|1
-(prid.)|škornjast (ekspresivno)|štorast (slabšalno)|štorkljast (ekspresivno)|bukov (ekspresivno)|coklast|neokreten|neroden|okoren|težkonog
+(prid.)|škornjast (ekspresivno)|štorast (slabšalno)|štorkljast (ekspresivno)|bukov (ekspresivno)|coklast|neokreten|neroden|nespreten|okoren|težkonog
 škržat|1
 (sam.)|cikada
 škrat|1
 štiriglasje|1
 (sam.)|četveroglasje
 štirikoten|1
-(prid.)|štiristran|četverokoten|tetragonalen
+(prid.)|štiristran|četverokoten|tetragonalen|tetragonski
 štirikotnik|1
 (sam.)|četverokotnik|tetragon
 štirikraten|1
 štiristopni verz|1
 (sam.)|četveromer|tetrameter
 štiristran|1
-(prid.)|štirikoten|četverokoten|tetragonalen
+(prid.)|štirikoten|četverokoten|tetragonalen|tetragonski
 štirivprežen|1
 (prid.)|četverovprežen
 štirivrstnik|1
 štoparica|1
 (sam.)|časomernica
 štorast|1
-(prid.)|škornjast (ekspresivno)|štorast (slabšalno)|štorkljast (ekspresivno)|bukov (ekspresivno)|coklast|neokreten|neroden|okoren|težkonog
+(prid.)|škornjast (ekspresivno)|štorast (slabšalno)|štorkljast (ekspresivno)|bukov (ekspresivno)|coklast|neokreten|neroden|nespreten|okoren|težkonog
 štorija|1
 (sam.)|štorija (pogovorno)|bajka|čenča|fabula|izmišljenina|izmišljija|izmišljotina|kvanta|marnja
 štorklja|1
 (sam.)|žabogolt (ekspresivno)
 štorkljast|1
-(prid.)|škornjast (ekspresivno)|štorast (slabšalno)|štorkljast (ekspresivno)|bukov (ekspresivno)|coklast|neokreten|neroden|okoren|težkonog
+(prid.)|škornjast (ekspresivno)|štorast (slabšalno)|štorkljast (ekspresivno)|bukov (ekspresivno)|coklast|neokreten|neroden|nespreten|okoren|težkonog
 štos|2
 (sam.)|šala|štos (žargon)|vic
 (sam.)|štos (žargon)|potegavščina
 (sam.)|štorklja|žabogolt (ekspresivno)
 žabura|1
 (sam.)|žaba|žabura (slabšalno)|rega (ekspresivno)|regljač (ekspresivno)
+žafran|1
+(sam.)|krokus
 žale|1
 (sam.)|britof (nizko)|pokopališče
 žalni trak|1
 žalnica|1
 (sam.)|žalostinka|žalostnica|elegija
 žaloben|1
-(prid.)|žalosten|bridek|bridkoben|bridkosten|elegičen|kislogled|otožen|potrt|prežalosten|tožen (zastarelo)|turoben
+(prid.)|žalosten|bridek|bridkoben|bridkosten|elegičen|kislogled|otožen|pobit|potrt|prežalosten|tožen (zastarelo)|turoben
 žalobnost|1
 (sam.)|otožnost
 žaloigra|1
 žalost|1
 (sam.)|mračnost|turobnost
 žalosten|1
-(prid.)|žaloben|bridek|bridkoben|bridkosten|elegičen|kislogled|otožen|potrt|prežalosten|tožen (zastarelo)|turoben
+(prid.)|žaloben|bridek|bridkoben|bridkosten|elegičen|kislogled|otožen|pobit|potrt|prežalosten|tožen (zastarelo)|turoben
 žalostinka|1
 (sam.)|žalnica|žalostnica|elegija
 žalostnica|1
 (sam.)|sijalka
 žaromet|1
 (sam.)|reflektor
+ždeti|1
+(gl.)|čemeti
 žegnanje|1
 (sam.)|patrocinij|proščenje
 želatina|1
 (prid.)|dratast (neknjižno)|draten (neknjižno)
 žig|1
 (sam.)|štempelj (pogovorno)|pečat
+žilen|1
+(prid.)|vaskularen
 žitarica|1
 (sam.)|žito
 žitni čistilnik|1
 (sam.)|brio|ognjevitost|polet|verva
 žival|1
 (sam.)|živad|žuželka (podpomenka)|insekt (podpomenka)|mrčes (podpomenka)
+živaloslovje|1
+(sam.)|zoologija
 živalski|1
 (prid.)|animalen|animaličen
 živalski vrt|1
 (sam.)|biologija
 živoslovka|1
 (sam.)|živoslovec|biolog|biologinja
+životariti|1
+(gl.)|vegetirati
+životarjenje|1
+(sam.)|vegetiranje
 žlahčič|1
 (sam.)|žlahčič (zastarelo)|žlahtnič (zastarelo)|žlahtnik (zastarelo)|aristokrat|imenitnik|kavalir (zastarelo)|odličnik|plemenitaš|plemenitnik|plemič|plemkinja
 žlahtnič|1
 (sam.)|farinks
 žrtvenik|1
 (sam.)|darilnik (zastarelo)
+žrtvoslovje|1
+(sam.)|viktimologija
 žuželka|1
 (sam.)|insekt|mrčes|žerka (podpomenka)|larva (podpomenka)|ličinka (podpomenka)|živad (nadpomenka)|žival (nadpomenka)
 žužkoslovje|1
 abortiv|1
 (sam.)|splavilo
 aboten|1
-(prid.)|avšast|bebast (slabšalno)|bedast|blesav (sleng)|budalast (slabšalno)|butast|nespameten|neumen|nor (ekspresivno)|omejen|stupiden|topoglav (ekspresivno)|topoumen (ekspresivno)|trapast (pogovorno)
+(prid.)|avšast|bebast (slabšalno)|bedast|blesav (sleng)|budalast (slabšalno)|butast|maloumen|nespameten|neumen|nor (ekspresivno)|omejen|stupiden|topoglav (ekspresivno)|topoumen (ekspresivno)|trapast (pogovorno)
 abotnost|1
-(sam.)|bedaštvo (slabšalno)|bedarija (slabšalno)|bedastoča (slabšalno)|nespametnost|neumnost
+(sam.)|bedaštvo (slabšalno)|bedarija (slabšalno)|bedastoča (slabšalno)|maloumnost|nespametnost|neumnost|oslovstvo
 abraziv|1
 (sam.)|brusivo
 abreviatura|1
 (sam.)|izvleček|povzetek|rezime|sumacija
 abstrakten|2
 (prid.)|miseln|pojmoven|konkreten (protipomenka)
-(prid.)|neizčiščen|neizoblikovan|nejasen|nenazoren|konkreten (protipomenka)
+(prid.)|neeksakten|neizčiščen|neizoblikovan|nejasen|nenazoren|konkreten (protipomenka)
 absurden|2
 (prid.)|iluzoren|nemogoč|neverjeten
 (prid.)|nesmiseln
 (prid.)|enakovreden|prikladen|priličen|primeren|ujemajoč|ustrezen
 adiabata|1
 (sam.)|izentropa
+aditiv|1
+(sam.)|prehranski dodatek
 adjektiv|1
 (sam.)|prid.|pridevnik
 adjektiven|1
 (gl.)|sprijeti|zlepiti
 agnoscirati|1
 (gl.)|identificirati|prepoznati
+agresiven|1
+(prid.)|napadalen|nasilen
+agresivnost|1
+(sam.)|napadalnost|nasilnost
 agresor|1
 (sam.)|napadalec
 agrikultura|1
 (sam.)|pospeševalnik
 akcent|1
 (sam.)|naglas|poudarek
+akcentologija|1
+(sam.)|naglasoslovje
 akcentuacija|1
 (sam.)|naglaševanje|poudarjanje
 akcentuirati|1
 aktovka|1
 (sam.)|enodejanka
 aktualen|3
-(prid.)|dejanski|dejanstven|efektiven|faktičen|istinit (zastarelo)|resničen|stvaren
+(prid.)|dejanski|dejanstven|efektiven|faktičen|istinit (zastarelo)|realen|resničen|stvaren
 (prid.)|nujen|pomemben
 (prid.)|sodoben|zanimiv
 akustičnost|1
 alpinetum|1
 (sam.)|alpinum|skalnjak
 alpinist|1
-(sam.)|hribolazec (starinsko)|planinec
+(sam.)|hribolazec (starinsko)|planinec|veleturist (zastarelo)
 alpinističen|1
 (prid.)|gorniški|hribolaški (starinsko)|planinski
 alpinistika|1
 amor|1
 (sam.)|bog ljubezni|Eros
 amorala|1
-(sam.)|amoralnost|nemorala|nemoralnost|nenravnost
+(sam.)|amoralnost|imoralnost|nemorala|nemoralnost|nenravnost
 amoralen|1
 (prid.)|imoralen|nemoralen|nenraven
 amoralnost|1
-(sam.)|amorala|nemorala|nemoralnost|nenravnost
+(sam.)|amorala|imoralnost|nemorala|nemoralnost|nenravnost
 amorfen|1
 (prid.)|brezličen|brezlik|brezobličen|neizoblikovan
 amorfnost|1
 (sam.)|blažilec|blažilnik
 ampak|1
 (vez.)|marveč
+amperaža|1
+(sam.)|amperaža (žargon)|električni tok
 amplituda|1
 (sam.)|raznih
 amputacija|1
 anomalen|1
 (prid.)|izjemen|nepravilen
 anomalija|1
-(sam.)|izjemnost|nepravilnost
+(sam.)|anomalnost|izjemnost|nepravilnost
+anomalnost|1
+(sam.)|anomalija|izjemnost|nepravilnost
 anonimen|2
 (prid.)|brezimen|brezimenski|neimenovan
 (prid.)|nepopularen|neznan
 antiparalelen|1
 (prid.)|nasprotnosmeren
 antipatičen|1
-(prid.)|mrzek|neprijeten|odiozen|odvraten|zoprn
+(prid.)|mrzek|neprijeten|odiozen|odvraten|oskuten (zastarelo)|zoprn
 antipatija|1
 (sam.)|nenaklonjenost|odpor
 antipolitičen|1
 apostrofa|1
 (sam.)|ogovor
 apostrofirati|2
-(gl.)|eksponirati|poudariti
+(gl.)|eksponirati|izpostaviti|poudariti
 (gl.)|nagovoriti|ogovoriti
 apoteka|1
 (sam.)|lekarna
 arbitraren|2
 (prid.)|poljuben
 (prid.)|samohoten|samolasten (zastarelo)|samovoljen|svojevoljen
+arealen|1
+(sam.)|področen
 areligiozen|1
 (prid.)|brezveren|nereligiozen|neveren
 areligioznost|1
 (prid.)|asimilatoričen
 asimilatoričen|1
 (prid.)|asimilacijski
+asimptomatičen|1
+(sam.)|netipičen|neznačilen
+asimptomatičnost|1
+(sam.)|netipičnost|neznačilnost
 asindetičen|1
 (prid.)|asindetski|brezvezen|brezzvezen
 asindeton|1
 atropa belladonna|1
 (sam.)|Atropa belladonna (strokovno)|beladona|volčja češnja
 avšast|1
-(prid.)|aboten|bebast (slabšalno)|bedast|blesav (sleng)|budalast (slabšalno)|butast|nespameten|neumen|nor (ekspresivno)|omejen|stupiden|topoglav (ekspresivno)|topoumen (ekspresivno)|trapast (pogovorno)
+(prid.)|aboten|bebast (slabšalno)|bedast|blesav (sleng)|budalast (slabšalno)|butast|maloumen|nespameten|neumen|nor (ekspresivno)|omejen|stupiden|topoglav (ekspresivno)|topoumen (ekspresivno)|trapast (pogovorno)
 avalist|1
 (sam.)|menični porok
 avans|1
 (sam.)|lastnoročni podpis
 avtohton|1
 (prid.)|izviren|samonikel
+avtohtonost|1
+(sam.)|samorodnost
+avtointoksikacija|1
+(sam.)|samozastrupljenje
 avtokracija|1
 (sam.)|samodrštvo
 avtokrat|1
 avtokratski|2
 (prid.)|avtokratičen|samodrški
 (prid.)|avtoritaren|oblasten|samopašen|samovoljen
+avtokratsko|1
+(prisl.)|avtoritarno|oblastno|samopašno|samovoljno
 avtokritičen|1
 (prid.)|samokritičen
 avtokritika|1
 (sam.)|tvorec|ustvarjalec
 avtoritaren|1
 (prid.)|avtokratski|oblasten|samopašen|samovoljen|antiavtoritaren (protipomenka)
+avtoritarno|1
+(prisl.)|avtokratsko|oblastno|samopašno|samovoljno
 avtoritativen|1
 (prid.)|ugleden|vpliven
 avtoriziran|1
 baba|1
 (sam.)|ženska|baba (slabšalno)|babnica (slabšalno)
 babica|1
-(sam.)|nona|stara mati
+(sam.)|nona|oma|stara mati
 babilonščina|1
 (sam.)|babilonski jezik
 babilonski jezik|1
 (sam.)|širokoustnež|švadroner (zastarelo)|blefer (pogovorno)|postavljač|razustnik
 bahati se|1
 (gl.)|širokoustiti se|švadronirati (zastarelo)
-bahav|1
+bahav|2
+(prid.)|širokousten|hvalisav
 (prid.)|domišljav|hvastav|prevzeten|veličav
+bahavo|1
+(prisl.)|širokoustno|hvalisavo
 bahavost|2
 (sam.)|širokoustnost (ekspresivno)|hvalisavost|razustnost
 (sam.)|prevzetnost|veličavost
 bajaničar|1
 (sam.)|bajaličar
 baje|1
-(prisl.)|bojda (starinsko)
+(prisl.)|bojda (starinsko)|menda
 bajesloven|1
 (prid.)|mitičen
 bajeslovje|1
 (sam.)|obveza|preveza
 bandati|1
 (gl.)|bandati (pogovorno)|popivati|veseljačiti
+banditizem|1
+(sam.)|banditstvo|razbojništvo|roparstvo
+banditstvo|1
+(sam.)|banditizem|razbojništvo|roparstvo
 bangova bolezen|1
 (sam.)|bangovka (žargon)
 bangovka|1
 barbarizem|1
 (sam.)|nekulturnost|surovost
 barbarstvo|1
-(sam.)|neomikanost|primitivnost
+(sam.)|neciviliziranost|neomikanost|primitivnost
 barbon|1
 (sam.)|bradač
 barel|1
 bežno|1
 (prisl.)|mimogrede
 bebast|2
-(prid.)|aboten|avšast|bebast (slabšalno)|bedast|blesav (sleng)|budalast (slabšalno)|butast|nespameten|neumen|nor (ekspresivno)|omejen|stupiden|topoglav (ekspresivno)|topoumen (ekspresivno)|trapast (pogovorno)
+(prid.)|aboten|avšast|bebast (slabšalno)|bedast|blesav (sleng)|budalast (slabšalno)|butast|maloumen|nespameten|neumen|nor (ekspresivno)|omejen|stupiden|topoglav (ekspresivno)|topoumen (ekspresivno)|trapast (pogovorno)
 (prid.)|bebav|slaboumen
 bebav|1
 (prid.)|bebast|slaboumen
 bebavost|1
 (sam.)|slaboumnost
 bebec|2
-(sam.)|bebec (slabšalno)|bedak (slabšalno)|budalo (slabšalno)|bukselj (ekspresivno)|butalec (ekspresivno)|neumnež (ekspresivno)|omejenec (ekspresivno)|tepec (slabšalno)
+(sam.)|bebec (slabšalno)|bedak (slabšalno)|budalo (slabšalno)|bukselj (ekspresivno)|butalec (ekspresivno)|idiot (slabšalno)|neumnež (ekspresivno)|omejenec (ekspresivno)|tepec (slabšalno)
 (sam.)|slaboumnež
 bedaštvo|1
-(sam.)|abotnost|bedaštvo (slabšalno)|bedarija (slabšalno)|bedastoča (slabšalno)|nespametnost|neumnost
+(sam.)|abotnost|bedaštvo (slabšalno)|bedarija (slabšalno)|bedastoča (slabšalno)|maloumnost|nespametnost|neumnost|oslovstvo
 bedak|1
-(sam.)|bebec (slabšalno)|bedak (slabšalno)|budalo (slabšalno)|bukselj (ekspresivno)|butalec (ekspresivno)|neumnež (ekspresivno)|omejenec (ekspresivno)|tepec (slabšalno)
+(sam.)|bebec (slabšalno)|bedak (slabšalno)|budalo (slabšalno)|bukselj (ekspresivno)|butalec (ekspresivno)|idiot (slabšalno)|neumnež (ekspresivno)|omejenec (ekspresivno)|tepec (slabšalno)
 bedarija|1
-(sam.)|abotnost|bedaštvo (slabšalno)|bedarija (slabšalno)|bedastoča (slabšalno)|nespametnost|neumnost
+(sam.)|abotnost|bedaštvo (slabšalno)|bedarija (slabšalno)|bedastoča (slabšalno)|maloumnost|nespametnost|neumnost|oslovstvo
 bedast|1
-(prid.)|aboten|avšast|bebast (slabšalno)|blesav (sleng)|budalast (slabšalno)|butast|nespameten|neumen|nor (ekspresivno)|omejen|stupiden|topoglav (ekspresivno)|topoumen (ekspresivno)|trapast (pogovorno)
+(prid.)|aboten|avšast|bebast (slabšalno)|blesav (sleng)|budalast (slabšalno)|butast|maloumen|nespameten|neumen|nor (ekspresivno)|omejen|stupiden|topoglav (ekspresivno)|topoumen (ekspresivno)|trapast (pogovorno)
 bedastoča|1
-(sam.)|abotnost|bedaštvo (slabšalno)|bedarija (slabšalno)|bedastoča (slabšalno)|nespametnost|neumnost
+(sam.)|abotnost|bedaštvo (slabšalno)|bedarija (slabšalno)|bedastoča (slabšalno)|maloumnost|nespametnost|neumnost|oslovstvo
 bedeč|1
 (prid.)|buden
 bednež|1
 (prid.)|leksičen
 besedilo|1
 (sam.)|tekst
+besediloslovje|1
+(sam.)|tekstologija
 besedje|1
 (sam.)|besedišče|besedni zaklad|besednjak
 besedna umetnost|1
 besedun|1
 (sam.)|besedavelj (slabšalno)|besedun (slabšalno)|gostobesednež|zgovornež (ekspresivno)
 besen|1
-(prid.)|besniv|divji|rabiaten
+(prid.)|besneč|besniv|divji|rabiaten
+besneč|1
+(prid.)|besen|besniv|divji|rabiaten
 besnenje|1
 (sam.)|divjanje|furor
 besnilo|1
 (sam.)|bes
 besniv|1
-(prid.)|besen|divji|rabiaten
+(prid.)|besen|besneč|divji|rabiaten
 bestialen|1
 (prid.)|okruten|zverinski
 bestialno|1
 birokratski|1
 (prid.)|birokratičen
 birt|1
-(sam.)|birt (pogovorno)|gostilničar|krčmar
+(sam.)|birt (pogovorno)|gostilničar|krčmar|oštir (pogovorno)
 birtija|1
-(sam.)|birtija (pogovorno)|gostilna|gostilnica|krčma (ekspresivno)|okrepčevalnica|restavracija
+(sam.)|birtija (pogovorno)|gostilna|gostilnica|krčma (ekspresivno)|obedovalnica|okrepčevalnica|restavracija
 biserka|1
 (sam.)|pegat
 biserna poroka|1
 bistroumen|2
 (prid.)|bister|brihten (pogovorno)|inteligenten|kunšten (pogovorno)|luciden|moder|pameten|preudaren|razboren
 (prid.)|bistrogled|bistrogleden|bistromiseln|bistrovid|bistroviden
+bistroumno|1
+(prisl.)|brihtno (pogovorno)|pametno
 bistroumnost|1
 (sam.)|bistrost|brihtnost (pogovorno)
 bistrovid|1
 (prid.)|bistrogled|bistrogleden|bistromiseln|bistroumen|bistrovid
 bistven|5
 (prid.)|biten
-(prid.)|centralen|konstitutiven|poglaviten|pomemben
+(prid.)|centralen|glaven|kadinalen|konstitutiven|poglaviten|pomemben
 (prid.)|esencialen
 (prid.)|merodajen|odločilen
 (prid.)|pomemben|relevanten
 (sam.)|esencialnost
 (sam.)|pomembnost|relevanca|relevantnost
 bistvo|2
-(sam.)|jedro|kajstvo|srž|srčika|substanca|sukus
+(sam.)|jedro|kajstvo|kvintesenca|srž|srčika|substanca|sukus
 (sam.)|svetnost
 bisulfat|1
 (sam.)|hidrogensulfat
 blazinjak|1
 (sam.)|divan|zofa
 bleščeč|1
-(prid.)|razkošen|sijajen
+(prid.)|pompozen|razkošen|sijajen
 bled|1
 (prid.)|anemičen|brezizrazen|brezobrazen|malokrven|medel|neizrazit|slabokrven
 bledež|1
 blenda|1
 (sam.)|blenda (žargon)|zaslonka
 blesav|1
-(prid.)|aboten|avšast|bebast (slabšalno)|bedast|blesav (sleng)|budalast (slabšalno)|butast|nespameten|neumen|nor (ekspresivno)|omejen|stupiden|topoglav (ekspresivno)|topoumen (ekspresivno)|trapast (pogovorno)
+(prid.)|aboten|avšast|bebast (slabšalno)|bedast|blesav (sleng)|budalast (slabšalno)|butast|maloumen|nespameten|neumen|nor (ekspresivno)|omejen|stupiden|topoglav (ekspresivno)|topoumen (ekspresivno)|trapast (pogovorno)
 blesk|1
 (sam.)|blesket|blesketanje|bleskot
 blesket|1
 blisniti|1
 (gl.)|šiniti|švigniti|blisniti (ekspresivno)
 blizu|1
-(prisl.)|nedaleč
+(prisl.)|nedaleč|daljen (protipomenka)
 blizuzvočje|1
 (sam.)|paranomazija
 blizuzvočnica|1
 blodišče|1
 (sam.)|blodnjak|labirint
 blodništvo|1
-(sam.)|razuzdanost|razvratnost
+(sam.)|razbrzdanost|razuzdanost|razvratnost
 blodnica|1
 (sam.)|candra (slabšalno)|capajdra (slabšalno)|cipa (slabšalno)|flandra (slabšalno)|hotnica|kurba (nizko)|kurtizana|lajdra (pogovorno)|lovača|nečistnica (zastarelo)|pocestnica|pouličnica|prostitutka|vlačuga
 blodnja|2
 (prid.)|bodljiv
 bodeljka|1
 (sam.)|škarpina|bodika
+bodi|1
+(sam.)|oprijetnik
 bodibilder|1
 (sam.)|mišičnjak
 bodibilderski|1
 (prid.)|hrabrilen|spodbuden
 bodrilno|1
 (prisl.)|hrabrilno|spodbudno
+bodrilnost|1
+(sam.)|hrabrilnost|spodbudnost
 bodrilo|1
 (sam.)|hrabritev|spodbuda
 bodriti|1
 bojazljiv|1
 (prid.)|šlevast (slabšalno)|boječ|plah|plahoten|ustrašljiv
 bojda|1
-(prisl.)|baje|bojda (starinsko)
+(prisl.)|baje|bojda (starinsko)|menda
 boječ|1
 (prid.)|šlevast (slabšalno)|bojazljiv|plah|plahoten|ustrašljiv
 bojevališče|1
 brdovje|1
 (sam.)|brda|brdje
 brežen|1
-(prid.)|nabrežen|obalen|obrežen
+(prid.)|nabrežen|obalen|obrežen|pobrežen
 breča|1
 (sam.)|aglomerat|sprimek
 breka|1
 brižnost|1
 (sam.)|prizadevnost|skrbnost
 bridek|1
-(prid.)|žaloben|žalosten|bridkoben|bridkosten|elegičen|kislogled|otožen|potrt|prežalosten|tožen (zastarelo)|turoben
+(prid.)|žaloben|žalosten|bridkoben|bridkosten|elegičen|kislogled|otožen|pobit|potrt|prežalosten|tožen (zastarelo)|turoben
 bridkoba|1
 (sam.)|bridkost
 bridkoben|1
-(prid.)|žaloben|žalosten|bridek|bridkosten|elegičen|kislogled|otožen|potrt|prežalosten|tožen (zastarelo)|turoben
+(prid.)|žaloben|žalosten|bridek|bridkosten|elegičen|kislogled|otožen|pobit|potrt|prežalosten|tožen (zastarelo)|turoben
 bridkost|1
 (sam.)|bridkoba
 bridkosten|1
-(prid.)|žaloben|žalosten|bridek|bridkoben|elegičen|kislogled|otožen|potrt|prežalosten|tožen (zastarelo)|turoben
+(prid.)|žaloben|žalosten|bridek|bridkoben|elegičen|kislogled|otožen|pobit|potrt|prežalosten|tožen (zastarelo)|turoben
 briga|1
 (sam.)|pažnja|pazljivost|pozornost|skrb
 brihten|1
 (prid.)|bister|bistroumen|brihten (pogovorno)|inteligenten|kunšten (pogovorno)|luciden|moder|pameten|preudaren|razboren
+brihtno|1
+(prisl.)|bistroumno|brihtno (pogovorno)|pametno
 brihtnost|1
 (sam.)|bistrost|bistroumnost|brihtnost (pogovorno)
 briket|1
 (sam.)|brivski aparat
 brivski aparat|1
 (sam.)|brivnik
+brizanten|1
+(prid.)|razdiralen|rušilen
+brizantnost|1
+(sam.)|razdiralnost|rušilnost
 brizga|1
 (sam.)|brizgalica|brizgalka|brizglja (zastarelo)
 brizgalica|1
 (sam.)|ladjevje
 brogovita|1
 (sam.)|tršljika|Viburnum opulus (strokovno)
+brokatast|1
+(prid.)|brokaten
+brokaten|1
+(prid.)|brokatast
 broker|1
 (sam.)|borzni posrednik|senzal
 brokerski|1
 budžola|1
 (sam.)|bondžola|zašinek
 budalast|1
-(prid.)|aboten|avšast|bebast (slabšalno)|bedast|blesav (sleng)|budalast (slabšalno)|butast|nespameten|neumen|nor (ekspresivno)|omejen|stupiden|topoglav (ekspresivno)|topoumen (ekspresivno)|trapast (pogovorno)
+(prid.)|aboten|avšast|bebast (slabšalno)|bedast|blesav (sleng)|budalast (slabšalno)|butast|maloumen|nespameten|neumen|nor (ekspresivno)|omejen|stupiden|topoglav (ekspresivno)|topoumen (ekspresivno)|trapast (pogovorno)
 budalo|1
-(sam.)|bebec (slabšalno)|bedak (slabšalno)|budalo (slabšalno)|bukselj (ekspresivno)|butalec (ekspresivno)|neumnež (ekspresivno)|omejenec (ekspresivno)|tepec (slabšalno)
+(sam.)|bebec (slabšalno)|bedak (slabšalno)|budalo (slabšalno)|bukselj (ekspresivno)|butalec (ekspresivno)|idiot (slabšalno)|neumnež (ekspresivno)|omejenec (ekspresivno)|tepec (slabšalno)
 buden|2
 (prid.)|bedeč
 (prid.)|oprezen|pazljiv|previden
 budilec|1
 (sam.)|buditelj|budnik|prebuditelj
+budilka|1
+(sam.)|vekarica (neknjižno)
 buditelj|1
 (sam.)|budilec|budnik|prebuditelj
 buditi|1
 buket|1
 (sam.)|buke|cvetica
 bukov|1
-(prid.)|škornjast (ekspresivno)|štorast (slabšalno)|štorkljast (ekspresivno)|bukov (ekspresivno)|coklast|neokreten|neroden|okoren|težkonog
+(prid.)|škornjast (ekspresivno)|štorast (slabšalno)|štorkljast (ekspresivno)|bukov (ekspresivno)|coklast|neokreten|neroden|nespreten|okoren|težkonog
 bukselj|1
-(sam.)|bebec (slabšalno)|bedak (slabšalno)|budalo (slabšalno)|bukselj (ekspresivno)|butalec (ekspresivno)|neumnež (ekspresivno)|omejenec (ekspresivno)|tepec (slabšalno)
+(sam.)|bebec (slabšalno)|bedak (slabšalno)|budalo (slabšalno)|bukselj (ekspresivno)|butalec (ekspresivno)|idiot (slabšalno)|neumnež (ekspresivno)|omejenec (ekspresivno)|tepec (slabšalno)
 bukvarna|1
 (sam.)|bukvarna (zastarelo)|knjigarna
 bukve|1
 busta|1
 (sam.)|busta (strokovno)|doprsje|doprsni kip
 butalec|1
-(sam.)|bebec (slabšalno)|bedak (slabšalno)|budalo (slabšalno)|bukselj (ekspresivno)|butalec (ekspresivno)|neumnež (ekspresivno)|omejenec (ekspresivno)|tepec (slabšalno)
+(sam.)|bebec (slabšalno)|bedak (slabšalno)|budalo (slabšalno)|bukselj (ekspresivno)|butalec (ekspresivno)|idiot (slabšalno)|neumnež (ekspresivno)|omejenec (ekspresivno)|tepec (slabšalno)
 butast|1
-(prid.)|aboten|avšast|bebast (slabšalno)|bedast|blesav (sleng)|budalast (slabšalno)|nespameten|neumen|nor (ekspresivno)|omejen|stupiden|topoglav (ekspresivno)|topoumen (ekspresivno)|trapast (pogovorno)
+(prid.)|aboten|avšast|bebast (slabšalno)|bedast|blesav (sleng)|budalast (slabšalno)|maloumen|nespameten|neumen|nor (ekspresivno)|omejen|stupiden|topoglav (ekspresivno)|topoumen (ekspresivno)|trapast (pogovorno)
 butec|1
 (sam.)|butec (slabšalno)|butelj (slabšalno)
 butelj|1
 cagati|1
 (gl.)|cagati (neknjižno)|cencati|cencljati|cincariti (slabšalno)|cincati (pogovorno)|obotavljati se|omahovati
 cagav|2
-(prid.)|cagav (neknjižno)|cincav (slabšalno)|neodločen|obotavljiv|omahljiv
+(prid.)|cagav (neknjižno)|cincav (slabšalno)|mencav (ekspresivno)|negotov|neodločen|obotavljiv|omahljiv
 (prid.)|cagav (neknjižno)|defetističen|malodušen
 cagavec|1
 (sam.)|cagavec (neknjižno)|cincar (pogovorno)|cincavec (slabšalno)|neodločnež|omahljivec|veha|vehavec
 caprimulgus europaeus|1
 (sam.)|Caprimulgus europaeus (strokovno)|ležetrudnik|legen
 carar|1
-(sam.)|drozgač|Turdus viscivorus (strokovno)
+(sam.)|dreskač|drozgač|Turdus viscivorus (strokovno)
 carassius carassius|1
 (sam.)|Carassius carassius (strokovno)|karas|koreselj
 carduelis flammea|1
 (prid.)|cendrav (slabšalno)|cmerav|cmerikav|cmerljiv|jokav|solzav|solzljiv
 cenen|1
 (prid.)|poceni
+cenik|1
+(sam.)|seznam cen|tarifa
 cenilec|1
 (sam.)|cenitelj
 cenitelj|1
 ceniti|1
 (gl.)|čislati
 cenjen|1
-(prid.)|plemenit|presvitli (zastarelo)|spoštovan
+(prid.)|gnadljiv (zastarelo)|plemenit|presvitli (zastarelo)|spoštovan
 cenkati se|1
 (gl.)|cenkati se (nizko)|pogajati se
 cenoven|1
 centezimalen|1
 (prid.)|stotinski
 centralen|3
-(prid.)|bistven|konstitutiven|poglaviten|pomemben
+(prid.)|bistven|glaven|kadinalen|konstitutiven|poglaviten|pomemben
 (prid.)|osrednji
 (prid.)|središčen|sredinski
 centralizacija|1
 (gl.)|naravnati|usrediti
 centriren|1
 (prid.)|sredilen
+centrirka|1
+(sam.)|centrirni stroj
+centrirni stroj|1
+(sam.)|centrirka
 centrističen|1
 (prid.)|sredinski
 centrističnost|1
 cinar|1
 (sam.)|kositrar
 cinast|1
-(prid.)|cinov|kositrn
+(prid.)|cinov|kositrast|kositrn
 cincar|1
 (sam.)|cagavec (neknjižno)|cincar (pogovorno)|cincavec (slabšalno)|neodločnež|omahljivec|veha|vehavec
 cincariti|1
 cincati|1
 (gl.)|cagati (neknjižno)|cencati|cencljati|cincariti (slabšalno)|cincati (pogovorno)|obotavljati se|omahovati
 cincav|1
-(prid.)|cagav (neknjižno)|cincav (slabšalno)|neodločen|obotavljiv|omahljiv
+(prid.)|cagav (neknjižno)|cincav (slabšalno)|mencav (ekspresivno)|negotov|neodločen|obotavljiv|omahljiv
 cincavec|1
 (sam.)|cagavec (neknjižno)|cincar (pogovorno)|cincavec (slabšalno)|neodločnež|omahljivec|veha|vehavec
 cincavost|1
-(sam.)|cincavost (pogovorno)|neodločnost|omahljivost
+(sam.)|cincavost (pogovorno)|mencavost (ekspresivno)|neodločnost|omahljivost
 ciničen|1
 (prid.)|posmehljiv
 ciničnost|1
 cinobarit|1
 (sam.)|cinabarit
 cinov|2
-(prid.)|cinast|kositrn
+(prid.)|cinast|kositrast|kositrn
 (prid.)|kositrov
 cipa|1
 (sam.)|blodnica|candra (slabšalno)|capajdra (slabšalno)|cipa (slabšalno)|flandra (slabšalno)|hotnica|kurba (nizko)|kurtizana|lajdra (pogovorno)|lovača|nečistnica (zastarelo)|pocestnica|pouličnica|prostitutka|vlačuga
 coklariti|1
 (prid.)|coklati
 coklast|1
-(prid.)|škornjast (ekspresivno)|štorast (slabšalno)|štorkljast (ekspresivno)|bukov (ekspresivno)|neokreten|neroden|okoren|težkonog
+(prid.)|škornjast (ekspresivno)|štorast (slabšalno)|štorkljast (ekspresivno)|bukov (ekspresivno)|neokreten|neroden|nespreten|okoren|težkonog
 coklati|1
 (prid.)|coklariti
 colen|1
 (prid.)|daljnoviden
 dalekovidnost|1
 (sam.)|daljnovidnost
+daljen|1
+(prisl.)|nedogleden|blizu (protipomenka)
 daljinomer|1
 (sam.)|telemeter
 daljnodaljen|1
 (sam.)|dajatev
 daven|1
 (prid.)|daljnodaljen|davnodaven
+davica žrela|1
+(sam.)|grlovka|krup
 davilec|1
 (sam.)|davitelj
 davitelj|1
 debakel|1
 (sam.)|katastrofa|konflagracija|neuspeh|polom|poraz|prepast (zastarelo)|propad|propast|uničenje|zlom
 debata|1
-(sam.)|diskurz|pogovor|razgovor|razprava|razpravljanje
+(sam.)|diskurz|diskusija|pogovor|razgovor|razprava|razpravljanje
 debatant|1
 (sam.)|debater
 debater|1
 (sam.)|dcl|deci (pogovorno)|deciliter
 decidiran|1
 (prid.)|določen|jasen|odločen
+decidiven|1
+(prid.)|deciziven|odločilen|odločujoč
+decidivnost|1
+(sam.)|odločilnost
 decidua|1
 (sam.)|minljivka
 deciliter|1
 decimirati|1
 (gl.)|zdesetkati
 deciziven|1
-(prid.)|odločilen|odločujoč
+(prid.)|decidiven|odločilen|odločujoč
 ded|1
 (sam.)|nono|stari oče
 dedec|1
 (sam.)|dedinja
 dedikacija|1
 (sam.)|posvetilo
+dedikacijski|1
+(prid.)|posvetilen
 dedina|1
 (sam.)|dednina|genom
 dedinja|1
 (sam.)|dedina|genom
 dedno|1
 (prid.)|hereditarno
+dednost|1
+(sam.)|hereditarnost
 dedovina|2
 (sam.)|dediščina
 (sam.)|dedna posest
 (sam.)|akt
 (sam.)|gesta|ukrep
 dejanski|1
-(prid.)|aktualen|dejanstven|efektiven|faktičen|istinit (zastarelo)|resničen|stvaren
+(prid.)|aktualen|dejanstven|efektiven|faktičen|istinit (zastarelo)|realen|resničen|stvaren
 dejansko|1
 (prisl.)|de facto
 dejanskost|1
-(sam.)|istinitost (zastarelo)|resničnost|stvarnost
+(sam.)|istinitost (zastarelo)|realnost|resničnost|stvarnost
 dejanstven|1
-(prid.)|aktualen|dejanski|efektiven|faktičen|istinit (zastarelo)|resničen|stvaren
+(prid.)|aktualen|dejanski|efektiven|faktičen|istinit (zastarelo)|realen|resničen|stvaren
 dejaven|2
 (prid.)|aktiven|delujoč
 (prid.)|dejavnosten|tvoren
 (prid.)|betežen|dekrepiten|izžit|onemogel|slab|slaboten
 dekrepiten|1
 (prid.)|betežen|dekrepiden|izžit|onemogel|slab|slaboten
+dekret|2
+(sam.)|naredba (zastarelo)|odredba|ukaz|uredba
+(sam.)|odločba
 dekubitus|1
 (sam.)|preležanina
 del|1
 (sam.)|odposlanec
 delegatski|1
 (prid.)|odposlanski
-delen|1
+delen|2
+(prid.)|fragmentaren
 (prid.)|partikularen
 delfin|1
 (sam.)|pliskavica
 (prid.)|demoničen
 demonstrant|1
 (sam.)|protestnik
+demontirati|1
+(gl.)|razdreti|razstaviti
 denar|1
 (sam.)|cvenk (ekspresivno)
 dendrit|1
 (prid.)|dendritičen|razvejan|razvejen
 dendritičen|1
 (prid.)|dendriten|razvejan|razvejen
+dendrologija|1
+(sam.)|drevjeslovje|drevoslovje
 dendrometer|1
 (sam.)|deblomer
 dendrometrija|1
 deplasiran|1
 (prid.)|neoportun|neprimeren|neumesten|neustrezen|trapast (pogovorno)|zgrešen
 deplasiranost|1
-(sam.)|neprimernost|neumestnost|neustreznost|zgrešenost
+(sam.)|nepriličnost|neprimernost|neumestnost|neustreznost|zgrešenost
 deplasma|1
 (sam.)|izpodriv|spodriv
 depo|1
 diabetik|1
 (sam.)|sladkorni bolnik|sladkornik
 diafragma|1
-(sam.)|trebušna prepona
+(sam.)|prepona|trebušna prepona
 diagonala|1
 (sam.)|prekotnica
 diagram|1
 (sam.)|graf
+diahron|1
+(prid.)|diahroničen|raznočasijski
+diahroničen|1
+(prid.)|diahron|raznočasijski
+diahroničnost|1
+(sam.)|diahronost|raznočasijskost
+diahronost|1
+(sam.)|diahroničnost|raznočasijskost
 diakonisa|1
 (sam.)|redovnica
 dialekt|1
 (prid.)|živahen|razgiban
 dinamometer|1
 (sam.)|silomer|vzmetna tehtnica
+dinja|1
+(sam.)|melona
 dionaea muscipula|1
 (sam.)|muholovka
 dioniz|1
 dirkalni konj|1
 (sam.)|dirjač|dirkač
 disakord|1
-(sam.)|neskladnost|nesoglasje|neubranost|razzvočje
+(sam.)|disharmonija|neharmoničnost|neskladnost|nesoglasje|neubranost|razzvočje
 disharmoničen|1
-(prid.)|neskladen|neubran
+(prid.)|neharmoničen|neskladen|neubran
+disharmonija|1
+(sam.)|disakord|neharmoničnost|neskladnost|nesoglasje|neubranost|razzvočje
 disimulacija|1
 (sam.)|prikrivanje|skrivanje|tajenje
 disimulirati|1
 (gl.)|prikrivati|skrivati|tajiti
 diskurz|1
-(sam.)|debata|pogovor|razgovor|razprava|razpravljanje
+(sam.)|debata|diskusija|pogovor|razgovor|razprava|razpravljanje
+diskusija|1
+(sam.)|debata|diskurz|pogovor|razgovor|razprava|razpravljanje
 disparaten|1
 (prid.)|nezdružljiv|različen
 disponirati|1
 (gl.)|bezljati (pogovorno)|dirjati
 divji|3
 (prid.)|bakanalski|bakhantovski|bakhičen|dionizičen|razbrzdan|razuzdan|razvraten
-(prid.)|besen|besniv|rabiaten
+(prid.)|besen|besneč|besniv|rabiaten
 (prid.)|neciviliziran|nekultiviran
 divji česen|1
 (sam.)|Allium ursinum|čemaž
 dogmatski|1
 (prid.)|dogmatičen
 dognanje|1
-(sam.)|konstatacija|spoznanje|sprevid|ugotovitev
+(sam.)|doznatek (starinsko)|konstatacija|spoznanje|sprevid|ugotovitev
 dognati|1
 (gl.)|konstatirati|ugotoviti
 dogodba|1
 (gl.)|doslutiti|doumeti
 dok|1
 (sam.)|ladjenica
+dokazilen|1
+(prid.)|legitimacijski
 dokazovanje|1
 (sam.)|argumentacija|argumentiranje|utemeljevanje
 dokazovati|1
 (sam.)|dolihokefalija
 dolgoleten|1
 (prid.)|mnogoleten
+dolgotrajen|1
+(prid.)|dolgovečen (starinsko)|večen
+dolgovečen|1
+(prid.)|dolgotrajen|dolgovečen (starinsko)|večen
 dolihokefal|1
 (sam.)|dolgoglavec
 dolihokefalen|1
 (sam.)|dominanca|dominantnost|nadmoč|premoč|prevalenca|prevlada
 dominanca|1
 (sam.)|dominacija|dominantnost|nadmoč|premoč|prevalenca|prevlada
+dominanten|1
+(prid.)|prevladujoč
 dominantnost|1
 (sam.)|dominacija|dominanca|nadmoč|premoč|prevalenca|prevlada
 dominij|1
 (sam.)|gospostvo
+dominirati|1
+(gl.)|prevladovati
 domiseln|1
 (prid.)|invenciozen|inventiven|iznajdljiv
 domiselnost|2
 (sam.)|navideznost|prividnost
 dozidek|1
 (sam.)|aneks|prizidek
+doznatek|1
+(sam.)|dognanje|doznatek (starinsko)|konstatacija|spoznanje|sprevid|ugotovitev
 drža|1
 (sam.)|poza|pozitura
-držaj|1
+držaj|2
+(sam.)|fermata|korona
 (sam.)|ročaj
 država|1
 (sam.)|dežela|narodnost|Abesinija (podpomenka)|Etiopija (podpomenka)|Siam (podpomenka)|Tajska (podpomenka)|Republika Slovenija (podpomenka)|Slovenija (podpomenka)
 državna blagajna|1
 (sam.)|proračun|zakladništvo
+državoslovje|1
+(sam.)|državoznanstvo
+državoznanstvo|1
+(sam.)|državoslovje
 draž|1
 (sam.)|dražest|mik|mikavnost|privlačnost
 dražba|1
 (gl.)|dražiti
 draže|1
 (sam.)|bobika|pilula
+draženje|1
+(sam.)|norčevanje|zafrkacija (pogovorno)|zafrkancija (pogovorno)
 dražest|1
 (sam.)|draž|mik|mikavnost|privlačnost
 dražesten|1
 dremati|1
 (gl.)|kinkati (ekspresivno)
 dremavica|1
-(sam.)|dremota
+(sam.)|dremavost|dremota
+dremavost|1
+(sam.)|dremavica|dremota
 dremota|1
-(sam.)|dremavica
+(sam.)|dremavica|dremavost
 drenj|1
 (sam.)|drenj (neknjižno)|gneča
 drenjati se|1
 (gl.)|drenjati se (neknjižno)|gnesti se|prerivati se
 drenovec|1
 (sam.)|bimbo (ekspresivno)|nerodnež|okornež
+dreskač|1
+(sam.)|carar|drozgač|Turdus viscivorus (strokovno)
 dretar|1
 (sam.)|šuštar (pogovorno)|dretar (slabšalno)|čevljar
 drevak|1
 (sam.)|brunik|deblak|izdolbenec
 dreveneti|1
 (gl.)|drveneti
+drevjeslovje|1
+(sam.)|dendrologija|drevoslovje
 drevnica|1
 (sam.)|drevnica (zastarelo)|drvača|drvarica
 drevnik|1
 (sam.)|dendrit
 drevored|1
 (sam.)|aleja
+drevoslovje|1
+(sam.)|dendrologija|drevjeslovje
 drezati|1
 (gl.)|bezati
 drhal|1
 (sam.)|banda (pogovorno)|pakaža (slabšalno)|plaža|sodrga|svojat
+drhtavica|1
+(sam.)|mraz|mrazčalica|srh
 driska|1
 (sam.)|diareja|lijavica
 dristilo|1
 dromlja|1
 (sam.)|brunda
 drozgač|1
-(sam.)|carar|Turdus viscivorus (strokovno)
+(sam.)|carar|dreskač|Turdus viscivorus (strokovno)
 drsen|1
 (prid.)|drčav|drčljiv|gladek|spolzek
 druščina|1
 (sam.)|bratovščina|druščina
 (sam.)|družba|filiala (podpomenka)|podružnica (podpomenka)|podjetje (podpomenka)
 družboslovje|1
-(sam.)|družboslovne vede
+(sam.)|družboslovne vede|sociologija
 družboslovne vede|1
-(sam.)|družboslovje
+(sam.)|družboslovje|sociologija
 družilen|1
 (prid.)|asociativen
 družina|1
 (sam.)|domiselnost|espri
 duhovne vaje|1
 (sam.)|eksercicije
+duhovnija|1
+(sam.)|vikariat
 duodenum|1
 (sam.)|duodenum (strokovno)|dvanajsternik|dvanajstnik|del telesa (nadpomenka)|organ (nadpomenka)
 duplikat|1
 (prid.)|dvorezen|dvoumen
 dvosmiselnost|1
 (sam.)|amfibolija|dvoumje
+dvospolen|1
+(prid.)|obojespolen
 dvospolnik|1
 (sam.)|androgin|hermafrodit
+dvospolnost|1
+(sam.)|obojespolnost
 dvostišje|1
 (sam.)|distih|dvostih
 dvostih|1
 (sam.)|česalo
 češerika|1
 (sam.)|češarika|epifiza
-češka|1
+Češka|1
 (sam.)|Republika Češka
 češki jezik|1
 (sam.)|češčina
 čembalo|1
 (sam.)|klavicimbal|klavičembalo
 čemeren|1
-(prid.)|čmerikast (ekspresivno)|čmerikav (ekspresivno)|kislogled
+(prid.)|čmerikast (ekspresivno)|čmerikav (ekspresivno)|kislogled|slabovoljen
 čemerikavost|1
 (sam.)|čemernost|čmerikavost
 čemernost|1
 (sam.)|čemerikavost|čmerikavost
+čemeti|1
+(gl.)|ždeti
 čemu|1
 (prisl.)|zakaj
 čenča|1
 (prisl.)|mnogokrat|pogosto
 četa|1
 (sam.)|vod
+četrt|1
+(sam.)|kvart
 četrti sklon|1
 (sam.)|akuzativ|tožilnik
+četrtleten|1
+(prid.)|kvartalen
+četrtletje|1
+(sam.)|kvartal
+četrtnica|1
+(sam.)|četrtodnevnica|kvartana
 četrtodnevnica|1
-(sam.)|kvartana
+(sam.)|četrtnica|kvartana
 četudi|1
 (vez.)|dasi|dasiravno|čeprav|čeravno (starinsko)
 četverec|1
 četveroglasje|1
 (sam.)|štiriglasje
 četverokoten|1
-(prid.)|štirikoten|štiristran|tetragonalen
+(prid.)|štirikoten|štiristran|tetragonalen|tetragonski
 četverokotnik|1
 (sam.)|štirikotnik|tetragon
 četveromer|1
 čezštevilen|1
 (prid.)|nadštevilen|odvečen|prebiten|presežen
 čezcelinski|1
-(prid.)|transkontinentalen
+(prid.)|prekcelinski|transkontinentalen
 čezdalje|1
 (prisl.)|čedalje
 čezinčez|1
 (prisl.)|povsod|vsečez
 čezmeren|2
-(prid.)|ekscesiven|ekstremen|ekstremističen|pretiran|skrajen
+(prid.)|ekscesiven|ekstremen|ekstremističen|preizključen|pretiran|skrajen
 (prid.)|prekomeren
 čezmernost|1
 (sam.)|prekomernost
 čezuren|1
 (prid.)|naduren
 efektiven|2
-(prid.)|aktualen|dejanski|dejanstven|faktičen|istinit (zastarelo)|resničen|stvaren
+(prid.)|aktualen|dejanski|dejanstven|faktičen|istinit (zastarelo)|realen|resničen|stvaren
 (prid.)|učinkovit
 efemeren|1
 (prid.)|bežen|begoten|kratkotrajen
 (sam.)|cizara|čiček|čičerika
 čičerone|1
 (sam.)|cicerone|vodnik
+čigavosten|1
+(prid.)|svojilen
 čik|2
 (sam.)|čik (pogovorno)|ogorek
 (sam.)|cigareta|čik (pogovorno)
 (sam.)|snažilka
 čistilnik|1
 (sam.)|filter
-čistiti|2
+čistiti|3
 (gl.)|čediti|snažiti
 (gl.)|prečiščevati|rafinirati
+(gl.)|purgirati
 čistkan|1
 (prid.)|čist|čistkan (ekspresivno)|snažen
 čistokrven|2
 eklatanten|1
 (prid.)|evidenten|jasen|nedvoumen|očiten|prepričljiv
 eklatantno|1
-(prisl.)|jasno|očitno
+(prisl.)|jasno|nedvomno|očitno
 ekonomajzer|1
 (sam.)|ekonomizer|grelnik
 ekonomičen|1
 eksces|1
 (sam.)|incident|izgred
 ekscesiven|1
-(prid.)|čezmeren|ekstremen|ekstremističen|pretiran|skrajen
+(prid.)|čezmeren|ekstremen|ekstremističen|preizključen|pretiran|skrajen
 ekscitacija|1
 (sam.)|vzburjenje|vzdraženje
 ekscitans|1
 eksekutivec|1
 (sam.)|izvajalec|izvrševalec
 eksekutiven|1
-(prid.)|izvršen|izvršilen
+(prid.)|izvršen|izvrševalen|izvršilen
 eksekutor|1
 (sam.)|usmrtitelj
 eksekutorski|1
 eksploatacijski|1
 (prid.)|eksploatatorski|izkoriščevalski
 eksploatator|1
-(sam.)|izkoriščevalec
+(sam.)|izžemalec (ekspresivno)|izkoriščevalec
 eksploatatorski|1
 (prid.)|eksploatacijski|izkoriščevalski
 eksploatiran|1
 eksponiranost|1
 (sam.)|izpostavljenost
 eksponirati|3
-(gl.)|apostrofirati|poudariti
-(gl.)|osvetliti
+(gl.)|apostrofirati|izpostaviti|poudariti
+(gl.)|osvetiti|osvetliti
 (gl.)|razstaviti
 eksponirati se|1
 (gl.)|izpostaviti se
 ekstraktivnost|1
 (sam.)|izlužljivost
 ekstraordinaren|1
-(prid.)|izjemen|izreden
+(prid.)|izjemen|izreden|nadvsakdanji
 ekstraordinarij|1
 (sam.)|izr. prof.|izredni profesor
 ekstraordinarnost|1
 ekstrem|1
 (sam.)|pretiranost|skrajnost
 ekstremen|1
-(prid.)|čezmeren|ekscesiven|ekstremističen|pretiran|skrajen
+(prid.)|čezmeren|ekscesiven|ekstremističen|preizključen|pretiran|skrajen
 ekstremist|1
 (sam.)|ekstremnež|prenapetež|skrajnež
 ekstremističen|1
-(prid.)|čezmeren|ekscesiven|ekstremen|pretiran|skrajen
+(prid.)|čezmeren|ekscesiven|ekstremen|preizključen|pretiran|skrajen
 ekstremiteta|1
 (sam.)|končina|okončina
 ekstremiteten|1
 eldorado|1
 (sam.)|obljubljena dežela
 elegičen|1
-(prid.)|žaloben|žalosten|bridek|bridkoben|bridkosten|kislogled|otožen|potrt|prežalosten|tožen (zastarelo)|turoben
+(prid.)|žaloben|žalosten|bridek|bridkoben|bridkosten|kislogled|otožen|pobit|potrt|prežalosten|tožen (zastarelo)|turoben
 elegija|1
 (sam.)|žalnica|žalostinka|žalostnica
 elekcija|1
 (sam.)|cestna železnica|tramvaj
 električna energija|1
 (sam.)|elektroenergija
+električna napetost|1
+(sam.)|voltaža (žargon)
 električna upornost|1
 (sam.)|električni upor
+električni tok|1
+(sam.)|amperaža (žargon)
 električni upor|1
 (sam.)|električna upornost
 elektrikar|1
 elektronvolt|1
 (sam.)|eV
 element|1
-(sam.)|kemična prvina|kemični element|Ac (podpomenka)|aktinij (podpomenka)|Co (podpomenka)|kobalt (podpomenka)|kolumbij (podpomenka)|Nb (podpomenka)|niobij (podpomenka)|Cr (podpomenka)|krom (podpomenka)|Te (podpomenka)|telur (podpomenka)|Al (podpomenka)|aluminij (podpomenka)|cirkonij (podpomenka)|Zr (podpomenka)|železo (podpomenka)|Fe (podpomenka)|cin (podpomenka)|kositer (podpomenka)|Sn (podpomenka)|mangan (podpomenka)|Mn (podpomenka)|Md (podpomenka)|mendelevij (podpomenka)|Tc (podpomenka)|tehnecij (podpomenka)|Nd (podpomenka)|neodim (podpomenka)|živo srebro (podpomenka)|Hg (podpomenka)|merkur (podpomenka)|gadolinij (podpomenka)|Gd (podpomenka)|Ga (podpomenka)|galij (podpomenka)|Cl (podpomenka)|klor (podpomenka)|Ba (podpomenka)|barij (podpomenka)|baker (podpomenka)|Cu (podpomenka)|Be (podpomenka)|berilij (podpomenka)|cezij (podpomenka)|Cs (podpomenka)|cink (podpomenka)|Zn (podpomenka)|Re (podpomenka)|renij (podpomenka)|Li (podpomenka)|litij (podpomenka)|fermij (podpomenka)|Fm (podpomenka)|paladij (podpomenka)|Pd (podpomenka)|Er (podpomenka)|erbij (podpomenka)|Ca (podpomenka)|kalcij (podpomenka)|La (podpomenka)|lantan (podpomenka)|materija (nadpomenka)|snov (nadpomenka)|substanca (nadpomenka)|tvar (nadpomenka)|tvarina (nadpomenka)
+(sam.)|kemična prvina|kemični element|Ac (podpomenka)|aktinij (podpomenka)|Co (podpomenka)|kobalt (podpomenka)|kolumbij (podpomenka)|Nb (podpomenka)|niobij (podpomenka)|Cr (podpomenka)|krom (podpomenka)|Te (podpomenka)|telur (podpomenka)|Al (podpomenka)|aluminij (podpomenka)|cirkonij (podpomenka)|Zr (podpomenka)|železo (podpomenka)|Fe (podpomenka)|cin (podpomenka)|kositer (podpomenka)|Sn (podpomenka)|mangan (podpomenka)|Mn (podpomenka)|Md (podpomenka)|mendelevij (podpomenka)|Tc (podpomenka)|tehnecij (podpomenka)|Nd (podpomenka)|neodim (podpomenka)|živo srebro (podpomenka)|Hg (podpomenka)|merkur (podpomenka)|gadolinij (podpomenka)|Gd (podpomenka)|Ga (podpomenka)|galij (podpomenka)|Cl (podpomenka)|klor (podpomenka)|Ba (podpomenka)|barij (podpomenka)|baker (podpomenka)|Cu (podpomenka)|Be (podpomenka)|berilij (podpomenka)|cezij (podpomenka)|Cs (podpomenka)|cink (podpomenka)|Zn (podpomenka)|Re (podpomenka)|renij (podpomenka)|Li (podpomenka)|litij (podpomenka)|fermij (podpomenka)|Fm (podpomenka)|paladij (podpomenka)|Pd (podpomenka)|Er (podpomenka)|erbij (podpomenka)|Ca (podpomenka)|kalcij (podpomenka)|La (podpomenka)|lantan (podpomenka)|Os (podpomenka)|osmij (podpomenka)|Po (podpomenka)|polonij (podpomenka)|Rb (podpomenka)|rubidij (podpomenka)|ksenon (podpomenka)|Xe (podpomenka)|materija (nadpomenka)|snov (nadpomenka)|substanca (nadpomenka)|tvar (nadpomenka)|tvarina (nadpomenka)
 elementaren|3
 (prid.)|bazalen|fundamentalen|osnoven|temeljen
 (prid.)|osnoven|začetniški
 (sam.)|členek|internodij
 (sam.)|paragraf
 členek|2
+(sam.)|členica|partikula
 (sam.)|člen|internodij
-(sam.)|partikula
+členica|1
+(sam.)|členek|partikula
 elevacija|1
 (sam.)|dviganje|vzdigovanje
 elevteričen|1
 (sam.)|izločevalnik
 eliminatoren|1
 (prid.)|izločilen
+eliminatornost|1
+(sam.)|izločilnost
 elipsa|2
 (sam.)|izpust
 (sam.)|pakrog
 ementalski sir|1
 (sam.)|ementalec
 čmerikast|1
-(prid.)|čemeren|čmerikast (ekspresivno)|čmerikav (ekspresivno)|kislogled
+(prid.)|čemeren|čmerikast (ekspresivno)|čmerikav (ekspresivno)|kislogled|slabovoljen
 čmerikav|1
-(prid.)|čemeren|čmerikast (ekspresivno)|čmerikav (ekspresivno)|kislogled
+(prid.)|čemeren|čmerikast (ekspresivno)|čmerikav (ekspresivno)|kislogled|slabovoljen
 čmerikavost|1
 (sam.)|čemerikavost|čemernost
 emfatičen|1
 enciklika|1
 (sam.)|okrožnica
 encim|1
-(sam.)|ferment
+(sam.)|ferment|kvasilo|kvasina
 endekasilabo|1
 (sam.)|enajsterec
 endem|1
 (sam.)|monotonija|monotonost
 enolik|1
 (prid.)|enoličen|lajnast (slabšalno)|monoton
+enologija|1
+(sam.)|vinoslovje
 enoočnik|1
 (sam.)|enoočnik (zastarelo)|monokel
+enopolen|1
+(prid.)|unipolaren
 enopomenski|1
 (prid.)|enoznačen
 enormen|1
 epileptik|1
 (sam.)|božjastnež|božjastnik
 epistemologija|1
-(sam.)|gnoseologija
+(sam.)|gnoseologija|gnozeologija|spoznavna teorija|spoznavoslovje|vedoslovje (starinsko)
 epitel|1
 (sam.)|epitelij|krovno tkivo|pokožnica|povrhnjica|vrhnjica|del telesa (nadpomenka)|organ (nadpomenka)
 epitelij|1
 (sam.)|epitel|krovno tkivo|pokožnica|povrhnjica|vrhnjica|del telesa (nadpomenka)|organ (nadpomenka)
 epiteton|1
 (sam.)|pridevek
+epoleta|1
+(sam.)|ramnica
 er|1
 (sam.)|erbij|element (nadpomenka)|kemična prvina (nadpomenka)|kemični element (nadpomenka)
 eraren|1
 (sam.)|čemž
 črepinja|1
 (sam.)|betica (ekspresivno)|buča (pogovorno)|butica (ekspresivno)|čelada (ekspresivno)|črepinja (nizko)|glava|glavača (slabšalno)|hrganja (ekspresivno)|lobanja (ekspresivno)|pisker (nizko)
+črepinjak|1
+(sam.)|graden
 črepinjska sodba|1
 (sam.)|ostrakizem
 čreslovina|1
 (sam.)|šen
 črkomer|1
 (sam.)|tipometer
+črkostavec|1
+(sam.)|stavec
 črkovno-številčen|1
 (prid.)|alfanumeričen
 črnavka|1
 (sam.)|blen
 črnika|1
 (sam.)|adraš
+črnina|1
+(sam.)|črnjava|črnota
+črnjava|1
+(sam.)|črnina|črnota
 črnogled|1
-(prid.)|črnogleden|mrkogled|temnogled
+(prid.)|črnogleden|mrkogled|pesimističen|temnogled
 črnogleden|1
-(prid.)|črnogled|mrkogled|temnogled
+(prid.)|črnogled|mrkogled|pesimističen|temnogled
 črnoglednež|1
 (sam.)|pesimist
+črnogledo|1
+(prisl.)|pesimistično
+črnogledost|1
+(sam.)|pesimizem
+črnota|1
+(sam.)|črnina|črnjava
 erodiran|1
 (prid.)|razjeden|spodjeden
 erodirati|1
 (sam.)|reza|zareza
 črtkan|1
 (prid.)|šrafiran
+erudicija|1
+(sam.)|učenost
+erudit|1
+(sam.)|učenjak
 eruirati|1
 (gl.)|izslediti|poiskati
 esencialen|1
 (sam.)|etilalkohol|etilni alkohol|vinski cvet
 etičen|1
 (prid.)|nravstven
-etika|1
+etika|2
 (sam.)|morala|nrav
+(sam.)|nravoslovje
 etilalkohol|1
 (sam.)|etanol|etilni alkohol|vinski cvet
 etilni alkohol|1
 (sam.)|Abesinija
 etiopski|1
 (prid.)|abesinski
+etnocid|1
+(sam.)|narodomor
 etnograf|1
 (sam.)|narodopisec
 etnografija|1
 (prid.)|narodopisen
 etnološki|1
 (prid.)|narodosloven
+etnolog|1
+(sam.)|narodoslovec
 etnologija|1
 (sam.)|narodoslovje
 etrov|1
 (prid.)|eklatanten|jasen|nedvoumen|očiten|prepričljiv
 evidentnost|1
 (sam.)|jasnost|očitnost
+evlitoralen|1
+(prid.)|priobalen
 evnuh|1
 (sam.)|kastrat|kastriranec|skopljenec
 evolucija|1
 fakt|1
 (sam.)|dejstvo|faktum
 faktičen|1
-(prid.)|aktualen|dejanski|dejanstven|efektiven|istinit (zastarelo)|resničen|stvaren
+(prid.)|aktualen|dejanski|dejanstven|efektiven|istinit (zastarelo)|realen|resničen|stvaren
 faktor|1
 (sam.)|agens|akter|dejavnik|činilec (zastarelo)|činitelj
 faktum|1
 (sam.)|hinavec|hipokrit|licemer|licemerec|tartif
 farizejstvo|1
 (sam.)|hinavščina|hinavstvo|hipokrizija|licemerje|licemerstvo
+farmacija|1
+(sam.)|zdraviloslovje
 farsi|1
 (sam.)|perzijščina|perzijski jezik
 fasada|1
 (sam.)|podlistkar
 fenol|1
 (sam.)|fenol (strokovno)|karbol
+fenolen|1
+(sam.)|fenolen (strokovno)|karbolen
 fenomen|1
 (sam.)|pojav
 fermata|1
-(sam.)|korona
+(sam.)|držaj|korona
 ferment|1
-(sam.)|encim
+(sam.)|encim|kvasilo|kvasina
 fermij|1
 (sam.)|Fm|element (nadpomenka)|kemična prvina (nadpomenka)|kemični element (nadpomenka)
 fertilen|1
 figurirati|2
 (gl.)|nastopati|pojavljati se
 (gl.)|predstavljati
+fiksiren|1
+(prid.)|utrjevalen
 filantrop|1
 (sam.)|človekoljub
 filantropičen|1
 (prid.)|firbčen (pogovorno)|radoveden|radoznal|zvedav
 firmament|1
 (sam.)|nebesni obok|nebesni svod|nebo
+fitologija|1
+(sam.)|rastlinoslovje
 fizičen|1
 (prid.)|telesen
 fiziognomija|1
 flegmatičen|1
 (prid.)|brezbrižen|flegma (pogovorno)|lenokrven|malobrižen|nonšalanten|ravnodušen
 fleksibilen|1
-(prid.)|nestalen|spremenljiv
+(prid.)|nestalen|premenljiv|spremenljiv
 fleksibilnost|1
-(sam.)|nestalnost|spremenljivost
+(sam.)|nestalnost|spremenljivost|variabilnost
 fleksija|2
 (sam.)|pregibanje
 (sam.)|upogib|upogibanje
 (sam.)|fonemika|fonetika|glasoslovje
 fontana|1
 (sam.)|vodnjak
+fontologija|1
+(sam.)|viroslovje
 formalno|1
 (prisl.)|navidez|pro forma
 formant|1
 (sam.)|forzicija (pogovorno)
 fortepiano|1
 (sam.)|fortepiano (zastarelo)|glasovir (zastarelo)|klavir
+fortifikacijski|1
+(prid.)|utrjevalen
 fortuna|1
 (sam.)|sreča|usoda
 forzicija|1
 (sam.)|fotka (pogovorno)|kontrofe (zastarelo)|slika
 fovšija|1
 (sam.)|fovšija (pogovorno)|nevoščljivost|zavist
+fragmentaren|1
+(prid.)|delen
 frajtonarica|1
 (sam.)|diatonična harmonika|frajtonarica (pogovorno)|frajtonerica (pogovorno)|gumbna harmonika|prostotonska harmonika
 frajtonerica|1
 (sam.)|drug (starinsko)|frend (nizko)|kolega (pogovorno)|prijatelj|tovariš|človek (nadpomenka)|individuum (nadpomenka)|oseba (nadpomenka)|osebnost (nadpomenka)|subjekt (nadpomenka)
 freza|1
 (sam.)|prekopalnik
+frezalen|1
+(prid.)|rezkalen
 frezalnik|1
 (sam.)|rezkalnik
 frezalo|1
 galaktometer|1
 (sam.)|mlekomer
 galanten|1
-(prid.)|kurtoazen|vljuden
+(prid.)|kurtoazen|orokavičen (ekspresivno)|vljuden
 galantnost|1
 (sam.)|kurtoazija|vljudnost
 galeb|1
 (sam.)|melodrama
 gantar|1
 (sam.)|lega
+garancija|1
+(sam.)|jamstvo|poroštvo
+garancijski|1
+(prid.)|jamstven|poroštven
+garantiran|1
+(prid.)|zajamčen
+garantirati|1
+(gl.)|jamčiti|zajamčiti
 garderoba|1
 (sam.)|prtljažnica
 garje|1
 (sam.)|merjevec (zastarelo)|zemljemerec
 gepelj|1
 (sam.)|vitel
+germanizacijski|1
+(prid.)|germanizatorski|ponemčevalen
+germanizatorski|1
+(prid.)|germanizacijski|ponemčevalen
 germanizirati|1
 (gl.)|ponemčevati
 gerundij|1
 (sam.)|kretnja
 gestacija|1
 (sam.)|gravidnost|nosečnost
+gibalen|1
+(prid.)|motoričen
+gibalnost|1
+(sam.)|motoričnost
 gibalo|2
 (sam.)|agens|gonilo
 (sam.)|movens|pobuda
 (sam.)|bend (žargon)
 glasboslovec|1
 (sam.)|muzikolog
+glasboslovje|1
+(sam.)|muzikologija
 glasen|1
 (prid.)|bučen|gromek (ekspresivno)|gromoglasen|gromoven|gromovit|hrumen|hrupen|tih (protipomenka)
 glasnik|1
 (sam.)|betica (ekspresivno)|buča (pogovorno)|butica (ekspresivno)|čelada (ekspresivno)|črepinja (nizko)|glavača (slabšalno)|hrganja (ekspresivno)|lobanja (ekspresivno)|pisker (nizko)
 glavača|1
 (sam.)|betica (ekspresivno)|buča (pogovorno)|butica (ekspresivno)|čelada (ekspresivno)|črepinja (nizko)|glava|glavača (slabšalno)|hrganja (ekspresivno)|lobanja (ekspresivno)|pisker (nizko)
-glaven|1
+glaven|2
+(prid.)|bistven|centralen|kadinalen|konstitutiven|poglaviten|pomemben
 (prid.)|prvenstven
 glavno mesto|1
 (sam.)|prestolnica
 (sam.)|lepek
 gmoten|1
 (prid.)|materialen|tvaren
+gnadljiv|1
+(prid.)|cenjen|gnadljiv (zastarelo)|plemenit|presvitli (zastarelo)|spoštovan
 gneča|1
 (sam.)|drenj (neknjižno)
 gnesti se|1
 gnom|1
 (sam.)|škrat|škratelj (ekspresivno)|škrateljc|palček
 gnoseologija|1
-(sam.)|epistemologija
+(sam.)|epistemologija|gnozeologija|spoznavna teorija|spoznavoslovje|vedoslovje (starinsko)
+gnozeologija|1
+(sam.)|epistemologija|gnoseologija|spoznavna teorija|spoznavoslovje|vedoslovje (starinsko)
 gnus|1
 (sam.)|pristuda|stud
 gnusen|1
 (sam.)|gošča|hosta
 gobčen|1
 (prid.)|jezikav|klepetav
+goboslovje|1
+(sam.)|mikologija
 godrnjač|1
-(sam.)|malkontent|nergač|nezadovoljnež
+(sam.)|godrnjavec|malkontent|nergač|nezadovoljnež
+godrnjavec|1
+(sam.)|godrnjač|malkontent|nergač|nezadovoljnež
 gojitelj|1
 (sam.)|kultivator
 gol|1
 (sam.)|gorilec
 gorniški|1
 (prid.)|alpinističen|hribolaški (starinsko)|planinski
+goropisec|1
+(sam.)|orograf
+goropisen|1
+(prid.)|orografski
+goropisje|1
+(sam.)|orografija
+gorotvoren|1
+(prid.)|orogenetski
 gosli|1
 (sam.)|škant (zastarelo)|škripalo (slabšalno)|violina
 gospa|1
 gost|1
 (prid.)|kompakten
 gostilna|1
-(sam.)|birtija (pogovorno)|gostilnica|krčma (ekspresivno)|okrepčevalnica|restavracija
+(sam.)|birtija (pogovorno)|gostilnica|krčma (ekspresivno)|obedovalnica|okrepčevalnica|restavracija
 gostilnica|1
-(sam.)|birtija (pogovorno)|gostilna|krčma (ekspresivno)|okrepčevalnica|restavracija
+(sam.)|birtija (pogovorno)|gostilna|krčma (ekspresivno)|obedovalnica|okrepčevalnica|restavracija
 gostilničar|1
-(sam.)|birt (pogovorno)|krčmar
+(sam.)|birt (pogovorno)|krčmar|oštir (pogovorno)
+gostilničarski|1
+(prid.)|krčmarski|oštirski (pogovorno)
 gostiti|1
 (gl.)|kondenzirati|zgoščevati
 gostobeseden|1
 (sam.)|gotska abeceda
 gotov|1
 (prid.)|nedvoumen|siguren (pogovorno)
+gotovo|1
+(povdk.)|nedvomno|seveda
 gotovost|1
 (sam.)|nedvoumnost|sigurnost (pogovorno)
 gotska abeceda|1
 (sam.)|stavbinec
 gradbinstvo|1
 (sam.)|gradbeništvo|stavbeništvo
+graden|1
+(sam.)|črepinjak
 gradišče|1
 (sam.)|kostel
 gradivo|1
 (gl.)|čestitati
 gravidnost|1
 (sam.)|gestacija|nosečnost
+graviren|1
+(prid.)|vrezovalen
 gravis|1
 (sam.)|krativec
 gravitacija|1
 (sam.)|larinks|del telesa (nadpomenka)|organ (nadpomenka)
 grlorezec|1
 (sam.)|glavorez (ekspresivno)|glavosek (ekspresivno)|grlorezec (ekspresivno)|morilec (nadpomenka)|ubijalec (nadpomenka)
+grlovka|1
+(sam.)|davica žrela|krup
 grmičast|1
 (prid.)|grmičav
 grmičav|1
 (prid.)|škandalozen (ekspresivno)|grozen (ekspresivno)|nekvaliteten|neprebavljiv (ekspresivno)|neužiten (ekspresivno)|neznosen|obupen|pošasten (ekspresivno)|slab|strašen (ekspresivno)
 grozepoln|1
 (prid.)|baladen|grozepoln (starinsko)|grozljiv|mračen
+groziti|1
+(gl.)|pretiti
 grozljiv|1
 (prid.)|baladen|grozepoln (starinsko)|mračen
 grozljivka|1
 (sam.)|šestomer
 heliofilen|1
 (prid.)|sonceljuben
+heliotrop|1
+(sam.)|posončnica
+hematit|1
+(sam.)|rdeči železovec
 hematurija|1
 (sam.)|krvosečnost
 hemisfera|1
 (prid.)|deden
 hereditarno|1
 (prid.)|dedno
+hereditarnost|1
+(sam.)|dednost
 heretik|1
 (sam.)|krivoverec
 herezija|1
 (sam.)|bisulfat
 hidrogensulfit|1
 (sam.)|bisulfit
+hidrologija|1
+(sam.)|vodoslovje
 hieratičen|2
 (prid.)|dostojanstven|vzvišen
 (prid.)|obreden|svečeniški
 hinavski|2
 (prid.)|bigoten|pobožnjaški
 (prid.)|licemeren|licemerski|tartifski
+hinavsko|1
+(prisl.)|licemersko
 hinavstvo|1
 (sam.)|farizejstvo|hinavščina|hipokrizija|licemerje|licemerstvo
 hinduizem|1
 (prid.)|momentan|momenten|trenuten
 hiperestezija|1
 (sam.)|preobčutljivost
+hiperkorekten|1
+(prid.)|nadpravilen
+hiperkorektnost|1
+(sam.)|nadpravilnost
 hipernim|1
 (sam.)|nadpomenka
 hiperpopulacija|1
 (sam.)|prenaseljenost|preobljudenost
+hiperseksualen|1
+(prid.)|nadspolen
 hipertenzija|1
 (sam.)|hipertonija
 hipertonija|1
 (sam.)|hipertenzija
 hipofiza|1
 (sam.)|možganski privesek
+hipokorističen|1
+(prid.)|ljubkovalen
+hipokorističnost|1
+(sam.)|ljubkovalnost
 hipokrit|1
 (sam.)|farizej|hinavec|licemer|licemerec|tartif
 hipokrizija|1
 (prid.)|domneven|presumptiven
 hipoteza|1
 (sam.)|domneva|predpostavka|presumpcija|privzetek
+histologija|1
+(sam.)|tkivoslovje
 historija|2
 (sam.)|povestnica (zastarelo)|zgodovina
 (sam.)|zgodba
 (prisl.)|istočasno|obenem
 hkratnost|1
 (sam.)|istočasnost|kolizija|simultanost
-hladen|2
+hladen|3
 (prid.)|gostokrven|hladnodušen|hladnokrven
+(prid.)|leden|mrzel
 (prid.)|nedostopen|neoseben
 hladetina|1
 (sam.)|žolca
 (prid.)|gostokrven|hladen|hladnodušen
 hlačevina|1
 (sam.)|cajg (neknjižno)
+hlapčevski|1
+(prid.)|klečeplazen|servilen
+hlapčevstvo|1
+(sam.)|klečeplaznost|servilnost
 hliniti|1
 (gl.)|fingirati|igrati|pritvarjati (zastarelo)|simulirati
 hlinjen|1
 (prid.)|enakozvočen
 homoseksualec|1
 (sam.)|peder (nizko)
+homoseksualen|1
+(prid.)|istospolen
+homoseksualnost|1
+(sam.)|istospolnost
 homulica|1
 (sam.)|sedum
 honorarec|1
 (prid.)|bodrilen|spodbuden
 hrabrilno|1
 (prisl.)|bodrilno|spodbudno
+hrabrilnost|1
+(sam.)|bodrilnost|spodbudnost
 hrabritev|1
 (sam.)|bodrilo|spodbuda
 hrabriti|1
 (sam.)|rezervoar|zbiralnik
 hrapav|1
 (prid.)|grapav|raskav
+hrapavost|1
+(sam.)|raskavost
 hrbten|1
 (prid.)|dorzalen
 hrbtnik|1
-(sam.)|naslonilo|naslonjalo
+(sam.)|naslonilo|naslonjalo|oslon|oslona
 hreščeč|1
 (prid.)|hripast|hripav|raskav
 hrepeneč|1
 hribolaštvo|1
 (sam.)|alpinistika|hribolaštvo (starinsko)|planinstvo
 hribolazec|1
-(sam.)|alpinist|hribolazec (starinsko)|planinec
+(sam.)|alpinist|hribolazec (starinsko)|planinec|veleturist (zastarelo)
 hripast|1
 (prid.)|hreščeč|hripav|raskav
 hripav|1
 (prid.)|hudodelski
 hudodelski|1
 (prid.)|hudodelen
+hudomušen|1
+(prid.)|šaljiv|komičen|pavlihast
 hudourje|1
 (sam.)|neurje
+hujšalen|1
+(prid.)|shujševalen
 hujskaški|1
-(prid.)|ščuvalen
+(prid.)|ščuvalen|podpihovalski
 hujskač|1
 (sam.)|ščuvač|ščuvalec
 hujskati|1
 (sam.)|trobilo
 hupati|1
 (gl.)|trobiti
+hvalisav|1
+(prid.)|širokousten|bahav
+hvalisavo|1
+(prisl.)|širokoustno|bahavo
 hvalisavost|1
 (sam.)|širokoustnost (ekspresivno)|bahavost|razustnost
 hvalospev|1
 (prid.)|bahav|domišljav|prevzeten|veličav
 hypericum perforatum|1
 (sam.)|šentjanževka|Hypericum perforatum (strokovno)|krčnica|krvavec
+ižesen|1
+(prid.)|jarmski
+ižop|1
+(sam.)|ožepek
 idealen|3
 (prid.)|izmišljen|namišljen
 (prid.)|odličen
 (sam.)|podobopis
 idiličen|1
 (prid.)|arkadijski
+idiot|1
+(sam.)|bebec (slabšalno)|bedak (slabšalno)|budalo (slabšalno)|bukselj (ekspresivno)|butalec (ekspresivno)|idiot (slabšalno)|neumnež (ekspresivno)|omejenec (ekspresivno)|tepec (slabšalno)
+idol|1
+(sam.)|malik
 igalka|1
 (sam.)|Blagajev volčin|blagajevka|blagajka|Daphne blagayana (strokovno)
 ignoranca|2
 (sam.)|dvajseterec
 ikterus|1
 (sam.)|ikterus (strokovno)|rumenica|zlatenica
+ilegalen|1
+(prid.)|nelegalen|nepostaven (starinsko)|nezakonit
+ilegalnost|1
+(sam.)|nelegalnost|nezakonitost
 ilustracija|1
 (sam.)|risba
+ilustrativen|1
+(prid.)|poučen|značilen
 iluzoren|1
 (prid.)|absurden|nemogoč|neverjeten
 imaginacija|1
 (sam.)|domišljija|fantazija
+imanenten|1
+(prid.)|karakterističen|tipičen|značilen
+imaterialen|1
+(prid.)|negmoten|nematerialen|netvaren
+imaterialnost|1
+(sam.)|nematerialnost|netvarnost
 imenik|1
 (sam.)|adresar
 imeniten|2
 (sam.)|gospod|odličnik
 imenitno|1
 (prisl.)|bogovsko|čudovito
+imenoslovec|1
+(sam.)|onomastik
+imenosloven|1
+(prid.)|onomastičen
 imenoslovje|1
 (sam.)|onomastika|onomatologija
 imenovalnik|1
 imitacija|2
 (sam.)|oponašanje|posnemanje
 (sam.)|ponaredek|posnetek
+imitacijski|1
+(prid.)|imitativen|posnemovalen
 imitativen|1
-(prid.)|posnemovalen
+(prid.)|imitacijski|posnemovalen
 imitator|2
 (sam.)|oponašalec|posnemovalec
 (sam.)|ponarejevalec|posnemovalec
 imobilen|1
 (prid.)|nepremakljiv|nepremičen
 imobiliaren|1
-(prid.)|nepremičninski
+(prid.)|nepremičninski|realiteten
+imobilizacija|1
+(sam.)|onegibitev
 imobiliziran|1
 (prid.)|onegibljen
 imobiliziranost|1
 (gl.)|onegibiti
 imoralen|1
 (prid.)|amoralen|nemoralen|nenraven
+imoralnost|1
+(sam.)|amorala|amoralnost|nemorala|nemoralnost|nenravnost
 imovina|1
 (sam.)|imetje|imovina (starinsko)|premoženje
 imperativ|1
-(sam.)|velelnik
+(sam.)|velelni naklon|velelnik
 imperfekt|1
 (sam.)|impf.|nedovršni preteklik
 imperfektiven|1
 implantirati|1